Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

26-02-2020, 23:13 door Anoniem

PSD2 is een inbreuk op privacy, want anderen kunnen bepalen wat er over jouw gelekt wordt. Dat het desalniettemin wordt toegestaan op grond van een of andere wetmatigheid geeft al aan hoe krom het is geregeld. GDPR onwaardig. PSD2 zou moeten gaan over volledig bewuste opt-in, mits met voorafgaande, volledige (en begrijpelijke) informering over de potentiele gevolgen ervan, en zodra men instemt, compleet met volledige, en reproduceerbare, verslaggeving van waarop men ja zegt, en onder welke voorwaarden. Overtredingen hierop dienen bestraft te worden met minimaal 20% van de wereldwijde omzet, per geval, per gebeurtenis, en ongeacht of dat de directe juridische rechtspersoon betreft, of (in)direct daaraan aangesloten belanghebbenden, zoals aandeelhouders. Eens kijken of men onder die voorwaarden nog steeds zo enthousiast is over PSD2. Niet? Welk belang wordt dan werkelijk bediend? En geborgd?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha