Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

17-05-2020, 14:40 door [Account Verwijderd]

Beveiligingsonderzoeker Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned besloot 23 miljoen unieke e-mailadressen die in de database werden aangetroffen aan zijn zoekmachine toe te voegen [...] Inmiddels zijn alle getroffen gebruikers en de Cypriotische privacytoezichthouder geïnformeerd. Hoewel Covvee dus zelf alle getroffen gebruikers informeert, hebben de criminelen de gelekte gegevens ook nog even gekopieerd. De maatschappelijke functie van HIBP is verdwenen sinds de invoering van de (datalek) meldplicht en daarmee is de ware reden voor dit data graaien duidelijk geworden: een front organisatie voor het verzamelen van inloggegevens van gebruikers om deze aan de achterkant door te verkopen aan inlichtingen organisaties. Gelukkig is dit soort gedrag in Nederland al strafbaar gesteld met de wet computercriminaliteit 3. Helaas lijkt in de security wereld nog steeds het idee te heersen dat HIBP een nobel doel zou hebben, laten we daar mee ophouden en het noemen zoals het is: illegale data handel in ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha