Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

15-10-2020, 16:10 door karma4

Vreemde kronkelredeneringen: - er wordt geen data verzameld per mobieltje er wordt gegroepeerde data verzameld met uitsluiting lage aantallen. - een chinees onderzoek niet bekeken op inhoud waarde en toepasselijkheid wordt gebruikt als het vast bewijs dat gegroepeerde dat altijd te herleiden tot een persoon is. - Er wordt voorbij gegaan aan het EDP en hof waar dit soort herleidbaar niet als van toepassing voor de AVG gezien wordt. - Het woord massasurveillance (en sleepnet) wordt er bij gehaald voor de overtuiging via publieke opinie. hmmmm Wat weten we: - mensen verspreiden het virus. - Verplaatsing door mensen over gebieden verplaatst het virus over gebieden. Dan zou er geen onderbouwde reden zijn om op de hoogste te zijn verplaatsingen in het algemeen? Ik voel een tweede affaire aankomen vergelijkbaar met het mondkapjes gedoe. lk zit nog naar de analyse van Koot en Hofstede te kijken. Het argument van Hofstede is onbegrijpelijk waarom de secura data niet herleidbaar tot een persoon zouden zijn. Het ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha