Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

15-10-2020, 19:10 door karma4

Door Anoniem: Er is helemaal geen discussie over de vraag of de AVG van toepassing is op geanonimiseerde gegevens. Het anonimiseren van persoonsgegevens is echter een verwerking. En daarmee moet die verwerking voldoen aan de privacy wet. Het is dus niet zo dat de AVG hier niet van toepassing zou zijn. Geanonimiseerde gegevens vallen buiten de GDPR, staat er gewoon letterlijk in. De data wordt aan het RIVM geanonimiseerd aangeleverd (k-anonimity). Riooldata is ook geanonimiseerde gegevens. Telco's hebben de persoonsgegevens al, daar is het geen nieuwe situatie, Nieuw is dat aggregeren op verplaatsingen. Het spitst zich volledig toe op de bewering van het AP dat er altijd individuen uit de gegevens zijn te herleiden, Het aangevoerde bewijs is dat Xu2007 onderzoek met een steekproef op detailgegevens van masten. Een chinees onderzoek De onderbouwing daarin is te ontkrachten en sterken een ander onderzoek geeft aan dat herleidbaarheid niet te doen is. Dat onderzoek is op aangeleverde geaggregeerde data met ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha