Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-11-2020, 22:55 door botbot

Door Anoniem: Wat een onzin. Heeft helemaal niks, maar dan ook niks met privacy te maken... Dit soort onzin maakt dat serieuze toepassing van de AVG onder druk staat. EN dat is al het geval door de recente rechterlijke uitspraak rond 'eigen belang', oh nee sorry, gerechtvaardigd belang. Het is weer terug bij af. MMmmmmm: "Privacy betekent dat iemand dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, inbreuk op maakt, of invloed op heeft. De afscherming van beïnvloeding wordt ook omschreven als het recht om met rust gelaten te worden. Het is een universeel mensenrecht, een fundamentele vrijheid en een grondrecht. " Het recht om met rust gelaten te worden. Het verplichten van mondkapjes zodra ik een *publieke* , dus voor *iedereen* toegankelijke ruimte wordt *beperkt* doordat ik moet voldoen aan voorwaarden die mij vanuit staatswege worden opgelegd, zie ik behoorlijk in contradictie met het universele mensenrecht om met rust gelaten te worden, en dat ik dus niet door hoepels moet springen om ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha