Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-12-2020, 13:36 door Anoniem

@ anoniem van 9.04 heden, De naamgeving voor de groep is m.i. verdacht en een vreemd pleonasme, raar toch - Berserk Bear? Ha, ha, ha. Kan alleen maar uit de koker van het globalistische Anglo-Amerikaanse imperialisme zijn ontsproten of de beren, die broodjes smeren. Of betekent het dit keer opnieuw die eerdere "Drang Ost"? Schijnt het toch dat de Sovjet-Unie hun zogenoemde Grote Oorlog tegen het Derde Rijk tevergeefs heeft gevoerd. De enigen die Moskou in de geschiedenis hebben bedreigd waren inderdaad de Viking Berserker-krijgers. Ze kregen de naam vanwege de kleding in berenvellen van een beer, die ze met de hand hadden gedood. Of de naam komt wellicht van krijgers zonder hemd (bar-sarg). De laatsten krijgers tegen Rusland, die echter smadelijk moesten terug trekken aan de Berezina, waren de sansculotten van Napoleon. De andere latere Barbarossa veldslag-geschiedenis kennen we uit het Leitheft SS. Maar ja het historisch besef bij de gemiddelde Yank ligt niet op een verbijsterend hoog niveau, ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha