Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-01-2021, 12:04 door Anoniem

Interessante vraag of de wet aangepast moet worden. Ik ben geen jurist, maar wel enige ervaring met AVG. AVG gaat uit van grondslagen en doelbinding. Doel is hier helder, dus we moeten naar de grondlagen kijken. Er zijn er zes, te weten: 1) Toestemming (van de persoon om wie het gaat) 2) Nodig om een overeenkomst uit te voeren. 3) Nodig te voldoen aan wettelijke verplichting 4) Nodig om vitale belangen te beschermen 5) Nodig om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te voeren 6) Nodig om uw gerechtvaardigde belang te behartigen. Van deze grondslagen lijken 4 en 5 aanknopingspunten te geven, immers dat niet heel Nederland besmet wordt door Corona lijkt me een zowel een vitaal als algemeen belang. Probleem met algemeen belang is op basis van deze grondslag alleen 'gewone' persoonsgegevens geregistreerd mogen worden. Het al dan niet ingeënt zijn medische gegevens en daar zal de schoen wringen bij 'algemeen belang' Dan blijft 'vitaal belang' over. Het AP zegt het volgende over 'vitaal ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha