Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

21-01-2021, 20:05 door Toje Fos

Door Erik van Straten: Door Toje Fos: Ach, ach, ach, Erik toch... 'leugens' nog wel... Open https://www.coronamelder.nl/media/Factsheet_Corona_latest.pdf en kijk naar de grafieken rechtsonderaan pagina 1 en rechtsonderaan pagina 2. Dat zijn resp. 1) Het percentage positief geteste mensen met app-melding sinds week 42; 2) Het percentage positief geteste mensen met app-melding sinds week 49, opgesplitst naar wel- en geen symptomen. Leg dan eens uit hoe het kan dat de percentages in die tweede grafiek, alleen al voor mensen met symptomen (de mensen met symptomen nog niet eens meegerekend), een stuk hoger zijn dan in grafiek 1 vanaf week 49? Oké, doe ik. Die percentages zijn berekend met absolute aantallen over een bepaalde periode. Op de eerste bladzijde zijn dat 85.688 uitslagen en 8.182 positieve testuitslagen. Maar op pagina 2 betreft het een andere perdiode met andere aantallen, nl.: 59.636 testuitslagen en 5.064 positieve testuitslagen. Omdat je over een andere periode kijkt krijg je andere percentages.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha