Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

14-02-2021, 12:54 door Anoniem

IDOR kwetsbaarheden, zolas id, pid, uid, die objecten representeren in samenhang met "weak PHP". Ontbreken van goede access beveiliging. Goed voor dagelijkse data breaches. Dorkjes galore, pats, te vaak is het raak. Security as a last resort issue. Sluitpost op de begroting, zoals anoniem van 9.56 stelt. Risico's van de bedrijfvoering vaak afgewenteld op "het gemeen". Wie zijn "het gemeen"? Dat zijn u en ik - de eindgebruiker, de klant, "het product", dat de liefst giga-winst brengt. Daar moet al het overige voor wijken. luntrus

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha