Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

23-02-2021, 08:25 door Anoniem

Door Anoniem: Dat betekent dus dat de hosting provider access tot de server moet hebben. Dat heeft nogal wat implicaties voor veiligheid. Daarnaast: de censuur is begonnen... "Uitgangspunt is dat de aanwijzing wordt gericht tot de aanbieder op wier systemen het kinderpornografisch materiaal is opgeslagen, en het derhalve in zijn macht heeft dit materiaal daadwerkelijk te verwijderen." Zo staat het in de Memorie van Toelichting bij dit wetsvoorstel in ieder geval.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha