Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

01-09-2021, 19:14 door karma4

Door Anoniem: ...Toen Nederland in mei 1940 binnen vijf dagen door de Duitse bezetter onder de voet werd gelopen, vielen de archieven van de Gemeentelijke burgerlijke stand en de politie in handen van de nazi's -- met alle gevolgen van dien.... Kletskoek de archieven waren er niet dan wel niet van die aard dat je daar de gevolgen aan kon verbinden. Er waren velen die dachten die hun privacy geschonden werd door dat volk dat de bezetter noemde. Uit winstbejag en om van die ander af te komen werd er met enthousiasme die ander aangegeven. Overigens zijn het de misdadigers en criminelen die het meest baat bij het privacy argument hebben. De gewone burger wordt gewoon door privacy activisten opgeofferd bij het nieuwe moraal. Geheel in lijn met de tijd die je beschrijft.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha