Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

08-11-2021, 13:25 door Anoniem

Er zijn binnen het NFI voldoende waarschuwingen afgegeven tegen deze software stap. Waar de rechters eerder nog tegenover Inez Weski moesten erkennen dat DNA an sich GEEN zelfstandig bewijsmateriaal volgens de wet was. Immers, minieme fouten en afwijkingen kunnen al vervuild of verwarrende informatie over DNA monsters opleveren. Wat is in dit geval de rubbish in - rubbish out parallel? In het analoge ruim - lees de fysieke wereld - kunnen DNA monsters eenvoudig door minimale foutjes en afwijkingen vervuild raken. Daarbij kunnen scheikundige gezien spoor- en niet spoor-deeltjes ontbreken, over worden geslagen of buiten beschouwing gelaten. Waarom dan impliciet of expliciet een waarheidsgetrouwheid toets over veld-DNA bemonstering als het gaat om digitale sfeer de boel omdraaien? Dat is totaal onlogisch en creëert een valse juridische zekerheid. Waarom in de digitale sfeer dan doen of suggereren bij doorrekening van DNA informatie dat een heel kleine kans op afwijkingen vrijwel betekenisloos zou ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha