Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-11-2021, 15:44 door Anoniem

Jouw telefoonprovider zou de telecomwet een moeten lezen. Artikel 11.11 zegt. Artikel 11.11 1. Een abonnee die last heeft van hinderlijke of kwaadwillige oproepen, waarbij de verstrekking van het nummer van het oproepende netwerkaansluitpunt is geblokkeerd, kan aan de aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk of van een openbare elektronische communicatiedienst verzoeken om het nummer van de oproepende abonnee en de beschikbare daarop betrekking hebbende naam-, adres-, postcode- en woonplaatsgegevens, te verstrekken. 2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid voldoet aan de volgende vereisten: a. het verzoek is schriftelijk en bevat de naam-, adres-, postcode- en woonplaatsgegevens van de verzoeker alsmede het nummer waarop de oproepen betrekking hebben, en b. het verzoek bevat een indicatie van de data en tijdstippen waarop de desbetreffende oproepen hebben plaatsgevonden. 3. De verzoeker informeert de aanbieder onverwijld omtrent hinderlijke of kwaadwillige oproepen, die plaats ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha