Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-12-2021, 11:59 door Anoniem

Door Anoniem: Door Anoniem: Aanmelden voor de claim is gratis, een anonieme geldschieter financiert de rechtsgang. Als er een vergoeding komt, krijgt die persoon daar 20 procent van. Het totaalbedrag hangt af van hoeveel mensen zich aanmelden: de stichting wil 500 euro vragen voor iedereen die in de databank was opgenomen en 1500 euro voor iedereen van wie aantoonbaar gegevens zijn gelekt. https://nos.nl/artikel/2408387-claim-in-de-maak-na-datalek-coronatesten-er-is-een-onaanvaardbaar-risico-genomen Anoniem en 20% marge. Zegt al genoeg over de transparantie en doelstelling van deze persoon/stichting. Dat is in elk geval geen liefdadigheid..... Dat artikel van de NOS is in gebreke gebleven bij het achterhalen van de namen van de financiers. Dat valt gegeven echter eenvoudig te achterhalen. Volgens opgaaf door de stichting ICAM zelf wordt de rechtszaak gefinancierd door Liesker Procesfinanciering, gevestigd in Breda. Liefdadigheid en eigenbelang liggen voor de rijken in elkaars ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha