Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

10-04-2022, 10:46 door Anoniem

Aangezien het vertrouwen in de politiek zo laag is -door hun eigen toedoen- en de nog steeds niet nagekomen belofte om een nieuw elan te introduceren in het politieke beleid en D'66 het meest ambiteus is om gebruik te maken van digitale technieken vind ik het niet al te geloofwaardig dat Zij contant geld toegankelijk wilt houden. Een onafhankelijke derde partij (buiten zijzelf als Minister van Financien en DNB) zou het aankomend onderzoek (ietiepietsie) geloofwaardiger maken. Daarbij hanteren de banken een limiet van 17.500 euro... "De banken"!? Zover ik weet heeft alleen ABN zich daar over uitgelaten of doen de andere daar ongehoord aan mee? en whatabout dat er voor studenten een bedrag van €6000 pj was verzonnen, waarom het verschil tussen 'andere' en studenten, riekt weer naar een vorm van discriminatie. en als ze er zo voor zijn om contant geld voor iedereen beschikbaar te houden waarom heeft de staat -als groot aandeelhouder van- de ABN dan niet tegen gehouden met deze eerste stap van het ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha