Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-04-2022, 13:40 door Anoniem

Why EU Decided Tech Giants Can’t Police Social Media https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-22/will-europe-s-gold-standard-clean-up-social-media-quicktake What could go wrong here? The EU will need to find the funds to employ hundreds of people to monitor the DSA and the DMA. [...] There are also technical obstacles. For example, how do you know that someone is too young to be targeted with ads without collecting data on them in the first place? De manier waarop de DSA ten uitvoer wordt gelegd, wordt bepaald door de 27 EU lidstaten, die verschillende rechtsstelsels hebben. Hun uiteenlopende interpretaties van wat haatzaaiende taal is, kunnen ertoe leiden dat een bericht in Duitsland wordt verwijderd, maar in Denemarken blijft staan. Het Verenigd Koninkrijk wordt wellicht nog strenger dan de EU bij het aanpakken van schadelijke inhoud. De geplande Online Safety Bill zal nog hogere boetes opleggen en zelfs gevangenisstraf kunnen betekenen voor leidinggevenden die zich niet aan de regels houden. ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha