Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

27-04-2022, 16:18 door Anoniem

Door Anoniem Door beaukey:Door Anoniem: Door beaukey: Voor mij (agnostische atheïst) is het werkelijk ongelooflijk dat 1. religie(s) nog zo nadrukkelijk aanwezig zijn in de huidige maatschappij (..) Religie stamt uit een aantal biologisch gevormde behoefte(s) Kun je dat bewijzen? OK dan. Vrijwel alle religies zijn ontstaan door de angst voor de dood c.q. de angst om te sterven. Dat is een speculatieve bewering, net als je bewering dat religie stamt uit een aantal biologisch gevormde behoefte(s). Speculaties zijn pogingen tot een verklaring die nog getoetst moeten worden. Heeft niks te maken met een wetenschappelijk bewijs zoals dat in de natuurwetenschappen geconstrueerd wordt. Door beaukey: Even over "God": aan welk geloof is de enige echte God verbonden?Aan geen enkele (= jouw positie) of aan alle ( = mijn positie). Beide mogelijkheden kunnen. Door beaukey: Dus welke andere geloven zijn dan ketters en moeten van de aarde weggevaagd worden? Geen enkel (volgens mijn positie) of alle (jouw positie, als je ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha