Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-07-2022, 14:01 door Anoniem

Door Anoniem: Naast Logius vindt dus ook Van Huffelen het gebruik van trackers, van bedrijven met een zeer matige reputatie wanneer het op privacy aankomt, geheel normaal. Bij dezen is het dan nu officieel: RIPvacy. Voor de DigiD app v6.4.2 kom ik in de App Lounge uit op een Privacy Score van 6 op een schaal van nul tot tien. Een voldoende. Helaas wordt aan het soort trackers, hun reputatie en de gebruikte permissies geen risico weegfactoren in de berekening meegenomen, dus het blijft behelpen met dit soort scores. De telling voor de score is: 3 trackers -> score = 9 - 3 = 6 9 permissies -> score = 0 Privacy Score = Trackers score + Permissions score If the number of Trackers is higher than 5, then score for trackers is 0. Otherwise, the score for trackers will be the value of (9 – Number of trackers). if number of trackers > 5 : 0 if number of trackers < 5 : 9 - number of trackers If the number of permissions is more than 9, then the score for permissions is 0. Otherwise, the ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha