Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-09-2022, 13:07 door Anoniem

In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan persoonsgegevens van alle inwoners van je burgerlijke gemeente. Je adres is er te vinden, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, je nationaliteit, ouders en kinderen. Deze informatie wordt doorgegeven aan de overheid, en aan maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen, voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op de gegevens uit de GBA. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking kunt je niet voorkomen. In enkele gevallen is het echter wél mogelijk om geheimhouding van je gegevens aan te vragen. Het gaat dan om informatie die wordt verstrekt aan: • Verplichte derden ( zoals curatoren of advocaten t.b.v. het opstellen van dagvaardingen). • De stichting interkerkelijke ledenadministratie (SILA, ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha