Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-09-2022, 19:54 door Anoniem

Er schijnt een gen voor verantwoordelijk te zijn - het religie gevoeligheids ofwel conspiratie & terrorisme gen, dat men via mRNA vaccinatie kan uitschakelen. Dan wordt je zogezegd wel een kindje van den duvel en ben je in ogen der ware gelovigen voor eeuwig verloren. Maar de wereldleiders vinden dit een goed idee. Hoe ver gaat de haat van de anti-religieuzen en commi's. Albert Pike, 33e graads vrijmetselaar stelde, dat een derde wereldoorlog de drie Abrahamitische religies elkaar zou laten uitroeien ten faveure van een globaal in te inrichten luciferiaans bewind. Zitten we daar al een beetje tegenaan soms? Wie zal het zeggen, niets gebeurt bij toeval, maar volgens een opgesteld plan .

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha