Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

17-11-2022, 10:25 door Anoniem

Door Anoniem: AVG Artikel 2. Deze verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens: c) door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit; De vraag is wat dit betekent. Daarom even overwegingen lezen (18) Deze verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon in het kader van een louter persoonlijke of huishoudelijke activiteit die als zodanig geen enkel verband houdt met een beroeps- of handelsactiviteit. Tot persoonlijke of huishoudelijke activiteiten kunnen behoren het voeren van correspondentie of het houden van adresbestanden, het sociaal netwerken en online-activiteiten in de context van dergelijke activiteiten. Deze verordening geldt wel voor verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die de middelen verschaffen voor de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke persoonlijke of huishoudelijke activiteiten. Ah. Dus als persoonlijk gebruik. Dat kan ook de buurt ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha