Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

18-01-2023, 21:12 door Anoniem

Een boete of straf is in ons modern rechtssysteem niet bedoeld als wraakneming. Maar om de veroordeelde ertoe te bewegen dat hij het niet nogeens gaat doen. Is dat niet het geval en is er sprake van recidive, ofwel maling aan de rechter, dan worden de staffen zwaarder. Ik krijg evenwel op die meta dingen nog steeds gerichte reclame met misbruik van mijn privegegevens. Denk ik.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha