Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

02-03-2023, 16:38 door Anoniem

Dus niet alleen demente bejaarden en zwakbegaafden trappen in deze truc. Ook mensen die speciaal naar Nederland komen om hier te studeren laten zich misleiden. De vraag is nu; hoe zorgen we dat mensen niet langer in deze doorzichtige praktijken trappen? Ik denk toch meer voorlichting geven over hoe het er buiten het paradijs aan toegaat.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha