Archief - De topics van lang geleden

Verzegeling stemmachines maakt stemmen betrouwbaarder

03-10-2006, 12:20 door Redactie, 24 reacties

Op 22 november van dit jaar vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. Miljoenen Nederlanders zullen hun stem via een stemmachine uitbrengen. De actiegroep "Wij vertrouwen stemcomputers niet" vraagt al lange tijd aandacht voor de betrouwbaarheid van dit proces.

Vorige week kwam het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een reactie. "Het ministerie vindt dat er geen reden is om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van stemmachines". Er zijn namelijk allerlei veiligheidswaarborgen die ervoor moeten zorgen dat het stemmen zo eerlijk mogelijk verloopt.

Naast de richtlijnen die het ministerie heeft opgesteld, worden er in overleg met de stemmachinefabrikanten en TNO extra veiligheidssmaatregelen voorbereid, die de kans op fraude nog kleiner maken dan ze nu al zijn. Het gaat dan om verzegeling van stemmachines, extra beveiliging van de software en controle van de software door TNO. Deze maatregelen worden voor de komende verkiezingen genomen.

Met zoveel aandacht voor de veiligheid en betrouwbaarheid voor het stemproces is zeer onwaarschijnlijk en bijna zelfs onmogelijk om de verkiezingen te "hacken". Onze stelling luidt derhalve: Verzegeling stemmachines maakt stemmen betrouwbaarder

Reacties (24)
03-10-2006, 12:32 door Anoniem
Betrouwbaarder: ja, maar hertellingen zijn nog steeds niet
mogelijk.. Mocht het systeem toch te kraken zijn dan is het
best mogelijk dat niemand er ooit achter komt als het gebeurt.
03-10-2006, 13:16 door Anoniem
Is degene die de zegel plakt wel te vertrouwen?
03-10-2006, 13:17 door Anoniem
Onzinnige stelling. Niemand op dit forum heeft voldoende
inzicht in de risk assessment die gemaakt, en zo lang die
risk assessment niet openbaar is is het onmogelijk om te
stellen dat verzegeling stemmen betrouwbaar maakt.
03-10-2006, 13:33 door Anoniem
Verzegelen is zeker een maatregel die genomen moet worden,
omdat je daarmee eventuele fraude meteen detecteerd. De
stelling "Verzegeling stemmachines maakt stemmen
betrouwbaarder" klopt dus. Dit betekent echter niet dat de
stelling "Verzegeling stemmachines maakt stemmen
betrouwbaar" klopt...
03-10-2006, 14:00 door Anoniem
Moet maar eens op deze site lezen
( URL: http://www.bradblog.com ) hoe ze dat doen in de
beste democratie van de wereld.
Weet je meteen waarom dit zo'n goed voorbeeld is voor de
rest van de wereld.
03-10-2006, 14:09 door Anoniem
PKI, FIPS 140 level 3 devices + paper trail en achteraf online inzage in
stem middels digi-id, maakt het wel veiliger.
03-10-2006, 14:18 door egeltje
Fysieke toegang wordt nu iets lastiger. Dat betekent dus dat je of een
zegeltang mee moet nemen, of al voor de verzegeling je slag hebben
geslagen.
Daarnaast, hoe gaan we om met verbroken zegels? Leuke DoS aanval:
verbreek in een stad alle zegels zonder verder met de machine te knoeien.
Wat doen we nu met de uitslag?...
03-10-2006, 15:40 door Anoniem
De indruk die ik krijg na enig zoekwerk is dat dit systeem
zeer beperkt meerwaarde biedt. Alleen op snelheid scoort het
beter (de uitslag is nu enkele uren eerder te bepalen).
Financieel lijkt het niet eens goedkoper te zijn. Als je dit
tegen het licht van mogelijke risico's houdt bekruipt mij
het gevoel dat sommigen hun werk duidelijk niet goed hebben
gedaan.

Zoals het ernaar uit ziet is er geen enkele garantie dat de
uitslag correct is, tenzij je het systeem vertrouwt (wat
mij erg lastig lijkt als je het systeem niet kent).

Een manier om achteraf de resultaten te vergelijken met de
uitslag van de stemcomputers is om een significante
steekproef te houden. Dat zou een leuk staartje kunnen
krijgen als blijft dat het om een paar stemmen (en dus een
zetel hangt) waaruit de premier een CDA-er of PvdA-er wordt...
03-10-2006, 15:46 door Anoniem
Stemmen daardoor betrouwbaar? Ik meen iets gelezen te hebben over
een kandidaat voor gemeente verkiezingen, die zelf de stemmachine
bediende en zo kon manipuleren. Het viel alleen op, doordat hij op die plek
buitenproportioneel veel stemmen kreeg.

Dus, zoals altijd met zoiets, wie bewaakt de bewaker? Zorg dat de
stemmachine na het drukken op de knoppen en het opslaan van de stem
2 papiertjes maakt. 1 voor degene die gestemd heeft en 1 in een
afgesloten (en verzegelde) bak, die gebruikt kan worden voor hertellingen.

Maar ja, dan kun je net zo goed op papier gaan stemmen.......
03-10-2006, 15:46 door Anoniem
Risico-analyse en beoordeling van de broncode en hardware. Niets meer
en niets minder. Dit is boeren- en kiezersbedrog. En dat op de dag dat
bekend wordt dat er in de VS 500.000 stemmen zijn uitgebracht op
stemcomputers door mensen die nooit geboren zijn!
03-10-2006, 16:38 door Anoniem
Van Drukken
Risico-analyse en beoordeling van de broncode en hardware.
Niets meer en niets minder.
Bedoelt wordt: openbare risico-analyse en beoordeling hoop ik?
03-10-2006, 17:20 door Anoniem
Door Anoniem
PKI, FIPS 140 level 3 devices + paper trail en achteraf
online inzage in
stem middels digi-id, maakt het wel veiliger.

Maar het idee van stemmen in onze democratie is nu juist dat
het anoniem is...
<doemscenario>
zodat mensen niet achteraf opgepakt/vervolgd/whatever...
kunnen worden omdat ze niet op de partij hebben gestemd die
uiteindelijk aan de macht komt.
</doemscenario>
03-10-2006, 19:15 door G-Force
Door egeltje
Fysieke toegang wordt nu iets lastiger. Dat betekent dus dat je of een zegeltang mee moet nemen, of al voor de verzegeling je slag hebben geslagen. Daarnaast, hoe gaan we om met verbroken zegels? Leuke DoS aanval: verbreek in een stad alle zegels zonder verder met de machine te knoeien. Wat doen we nu met de uitslag?...

Egeltje je slaat de spijker op z'n kop. Er moet inderdaad veel meer
gebeuren dan alleen maar een "verzegeling". Bovendien wordt er nog
niet de vraag gesteld hoe ik als stemgerechtigde kan controleren dat
de verzegeling echt is. Men kan wel zoveel beweren!
03-10-2006, 20:30 door Anoniem
Misschien klinkt een verzegelde stemCOMPUTER (niet
-machine!) heel betrouwbaar, maar al hangen er duizend
zegels en loodjes (alsof het een Gelderse rookworst is) aan,
dan wordt daardoor de software nog steeds niets veiliger.
Waarom zouden alle computerprogramma's vol fouten en bugs
zitten, behalve de programma's voor stemcomputers?
En dan heb ik het nog niet eens over het risico van bewust
gemanipuleerde programma's (of bewust oneerlijk gecompilede
programma's). Stemcomputers zijn in zichzelf onbetrouwbaar,
onverschillig wat er allemaal bedacht wordt om het veilig en
degelijk te laten lijken.
En daarnaast is er het enorme foute aspect, dat verkiezingen
per computer niet democratisch te controleren, en daardoor
ook niet democratisch zijn.
03-10-2006, 22:38 door Anoniem
De verwerking van passagiersgegevens op luchthavens (voor o.a.
de You As Of A..) zal beter beveiligd zijn dan onze stemcomputers
om manipulatie van deze gegevens tegen te gaan.

http://www.youtube.com/watch?v=IzN3jWtsykw

Tijd voor Actie!

http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Aktie
03-10-2006, 23:47 door Password1234
Gaan we morgen in "Eenvandaag" nog iets spannends zien?
04-10-2006, 00:31 door Anoniem
Door nospam
Gaan we morgen in "Eenvandaag" nog iets spannends zien?

Als we de het voorstukje mogen geloven wel ja ....
04-10-2006, 12:23 door Anoniem
Ik zou alles laten natellen door G.W. Bush of Cheney of Condoleeza Rice...
die zien er wel betrouwbaar uit.
04-10-2006, 12:42 door Anoniem
Binnen een minuut kun je een programma toevoegen aan de
computer.
Met dit nieuw geschreven software besmet je de andere
computers en kun je dus de uitslag manipuleren. Het virus
vernietigd daarna zichzelf.
Niet meer te traceren dus.
Oplossing: steenrijke democraat in hart en nieren die dus
niet om te kopen is?
05-10-2006, 10:47 door Anoniem
Door Anoniem
Verzegelen is zeker een maatregel die genomen moet worden,
omdat je daarmee eventuele fraude meteen detecteerd. De
stelling "Verzegeling stemmachines maakt stemmen
betrouwbaarder" klopt dus. Dit betekent echter niet dat de
stelling "Verzegeling stemmachines maakt stemmen
betrouwbaar" klopt...
een computer is net een roulette program na een x aantal zetten van de
speler neemt de computer het over en gaat precies het tegenovergestelde
doen.of wat geprogrameerd is in het voordeel van het cassino (regerende
machthebbers STELERS)
08-10-2006, 13:35 door Anoniem
In Duitsland waar op sommige plaatsen dezelfde
machines/computers worde gebruikt worden machines al
verzegeld, aldus wijvertrouwenstemcomputersniet.nl. Echter
Nedap gebruikt(e) hiervoor zelf uitgeprinte stukjes papier
die iedereen zo kan namaken :( dan voegt het inderdaad
helemaal niets toe.
09-10-2006, 17:22 door G-Force
Om stemmachines beter te beschermen moet:

1. Zowel het uitwendige als het inwendige verzegeld worden
2. Een bevestiging aan de kast worden gebruikt die niet door
iedereen te openen is en moet de sleutel plus slot SKG zijn
mét veiligheidscertificaat.
3. Een garantie zijn dat de software niet is geïnfecteerd
door malware
4. Geen verandering mogelijk zijn van de hardware zonder dat
een alarm of diagnositisch systeem alarm slaat.
5. De hal waar de stemmachines staan opgeslagen beter beveiligd worden op inbraak, manipulatie en sabotage.
6. De hal worden bewaakt met animale beveiliging
7. Het vervoer worden bewaakt
8. Alleen gekwalificeerd personeel bij de stemmachine kunnen
komen voor onderhoud en reparatie en zeker geen vreemden.
9. Het niet mogelijk zijn dat stemmachines in vreemde
handen komen.
10. De controlemogelijkheden voor en na het stemmen worden
gewaarborgd, waaronder een uitprint van alle stemmen zodat
hertelling mogelijk is.
11. Moeten ALLE stemmachines ELK jaar worden getest en gecontroleerd op deugdelijke werking, zowel hardwarematig als softwarematig.
11-10-2006, 10:45 door Herb,
Door Peter V.
11. Moeten ALLE stemmachines ELK jaar worden getest en gecontroleerd
op deugdelijke werking, zowel hardwarematig als softwarematig.


maar 1 keer per jaar? lijkt me behoorlijk weinig.
plus al die voorzorgsmaatregelen maken het wel heel duur ;)

gewoon terug naar pen en papier en maar even wachten op de uitslag...
01-11-2006, 15:34 door Anoniem
Uit onderzoek is zojuist gebleken dat het gebruik van de door Sdu
(Uitgevers) geleverde stemmachines het grondwettelijk vastgelegde recht
van geheime verkiezingen niet kunnen garanderen.

Het maken (programmeren/bouwen) heeft Sdu (Uitgevers) uitbesteed aan
een derde partij. De rol van Sdu beperkt zich tot die van marketing. Dit gaat
Sdu blijkbaar goed af (als voormalig staatsbedrijf). Ik geef toe, die Sdu
stickers op de stemmachines zijn indrukwekkend.

Vraag:
In hoeverre heeft Sdu kennis wat betreft het technische aspect van dit
produkt. Dit hebben zij immers uitbesteed.
Hebben de monteurs die paraat staan op de dag van de verkiezingen zelf
wel genoeg technische kennis van de stemmachines?
Antwoord:
Uit een Evaluatie tussen Sdu en Stadsdelen Amsterdam (5 mei 2006)
(http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/6/66/Evaluatie_Sdu_sta
dsdelen.pdf)
blijkt:
"Het kennis niveau van de monteurs was niet gelijkwaardig en daardoor
zijn de evaluaties van de stadsdelen soms heel positief en soms heel
negatief........Verder zal vanuit Sdu een betere communicatie plaatsvinden
waarbij het te verwachten niveau van de monteur duidelijk gemaakt wordt".

De monteurs zijn dus ingehuurd door Sdu. Met andere woorden: er
wordt "een blik tijdelijke krachten opengetrokken", afkomstig van één of
ander detacheringsbedrijf. Sdu moet dan maar hopen dat deze krachten
genoeg kennis/ervaring hebben van het produkt.

Vraag:
Wat voor gevolgen heeft het niet zelf in handen hebben van de technische
kennis, dit hebben uitbesteed?
Antwoord:
...Pas achteraf kan Sdu eventuele mankementen (laten) corrigeren.
M.a.w. "de sloot dempen als de kalf verdronken is". Een casus die zich
dankzij de aktiegroep: wijvertrouwenstemcomputersniet gelukkig (nog) niet
heeft mogen voordoen.

Vraag:
Willen wij ons wel blootstellen aan allerlei mogelijke doom scenarios
(hackers, computer crashes e.d.)? En dan vooral als het gaat om
landelijke verkiezingen?
Antwoord:
Nee toch?

Conclusie: Sdu (Uitgevers), hou je bij je leest.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.