image

Column: Over Security Architectuur

zaterdag 7 april 2007, 18:05 door Redactie, 15 reacties

Iedere zichzelf respecterende organisatie beschikt er al over of is op zijn minst bezig met het opstellen ervan: een IT-architectuur. Dit begrip, overgewaaid uit de Verenigde Staten, staat voor een set van documenten die de informatievoorzieningen van een grotere club beschrijven. De oorspronkelijke opzet, zoals vastgelegd door onder meer IEEE, stelt dat een architectuur beschrijvende documenten omvat op verschillende abstractieniveaus. Zo zijn er netwerkarchitecturen, die op laag 2 tot 4 uitleggen hoe de verkeersstromen komen waar ze horen, en niet komen waar ze niet horen. Onmisbaar voor het oplossen van storingen en voor het aanbrengen van wijzigingen. Vergelijkbaar heb je informatiearchitecturen, die uitleggen hoe applicaties de bedrijfsvoering ondersteunen. Er was niets logischer dan dat er ook een beveiligingsarchitectuur zou ontstaan, die beschrijft hoe een set van beveiligingstechnologieën en processen gezamenlijk zorgt voor een veilige werkomgeving.

Maar helaas, zo is het niet gegaan. Architectuur veranderde van beschrijvend in vóórschrijvend. In het begin was dit niet zo vreemd, immers: je wilde niet alleen een handzame beschrijving van wat er is (de "IST"), maar ook van wat er moet komen (de "SOLL"). Een vóórontwerp zeg maar, een blauwdruk voor de toekomst. Deze verandering kun je terugvoeren op Gartner, die stelt dat een architectuur prescriptief moet zijn, oftewel kaderstellend. Zo ziet een architectuur naar Gartner eruit als een reeks referentiemodellen, en omvat het tal van afspraken over hoe de techniek er uit moet gaan zien, over zeg vijf jaar.

En daar ging het heel erg mis. Deze tweede generatie architecturen is afhankelijk van wat de professionele toekomstvoorspellers aan oplossingen voorzien. Normale leveranciers weten niet wat ze over pak ’m beet zeven jaar verwachten te leveren. Maar Gartner cum suis weet dit natuurlijk wel. Waarmee een hele nieuwe klantenkring gecreëerd werd.

Het voorschrijven van hoe iets moet worden, raakt de essentie van de macht. Zeker als je het hebt over beveiliging. En zo schoven architecten op naar de contreien van de beleidsmakers. Een beveiligingsarchitectuur werd een soort zusterdocument voor het beveiligingsbeleid, waarin staat hoe beveiligingsdoelstellingen gerealiseerd moeten worden. Maar dan wel op de abstracte manier van de stip op de horizon. Met deze ontwikkelingen belandde architectuur in de buurt van de burelen van het beleid en in handen van mensen die wat verder afstaan van de operationele werkelijkheid. En dat verhoudt zich heel slecht met het ontwerpen van een doelmatige beveiliging.

Het is hiermee dus niet gezegd dat Security architectuur niet kan, of niet nodig is. Wat wel gezegd moet worden is dat er een hele berg kolder verkocht wordt. Architectuur verzorgt de juiste balans (de alignment) van noodzaak en middelen, dus een Security architectuur zorgt voor alignment (en daarmee de rightsizing) van Security middelen. Zodra het over verder in de toekomst gaat, ontbreken de parameters om de juiste maatvoering te bepalen, zoals de effectiviteit van de middelen en de realiteit van de bedreigingen. Vijf jaar geleden vonden we bijvoorbeeld spam en spyware onbelangrijke zaken. Zo hebben we nu hooguit een heel vaag idee van waartegen we in 2012 moeten optreden. Om dat nu te lijf te gaan met plannen die gaan over stippen op horizonnen?

Je herkent ontspoorde beveiligingsarchitecturen in de regel snel. Het eerste weggevertje is door het spelen van Bullshit Bingo met de architectuur als geheel: veel platitudes en een ver doorgetrokken beeldspraak. Bestemmingsplan. Modellentypologie. Richtinggevend en kaderstellend. Referentiekader voor projecten & auditoren. Landkaarten en positionering.

Een tweede weggever is het gebruik van oudere mantra’s uit beveiligingsland. De meest kenmerkende is Deming, modieus in de jaren negentig. Bedenk je dat veel architecten al een tijdje mee hobbelen en doorkneed zijn in oudere concepten – en wat verder afstaan van de alledaagse werkelijkheid. Als ze er al ooit mee te maken hebben gehad. Wat was dat ook al weer, Deming? In het kort: Plan, Do, Check, Act. Klinkt heel goed, van een tijdloze schoonheid. Je begint met Plan, waarin je bedenkt wat je allemaal moet gaan doen. Grappig, maar bij beveiliging begin je eigenlijk liever met kijken wat er aan de hand is.

Deming is geleend uit kwaliteitsbeheer en in het verleden kritiekloos overgenomen, toen informatiebeveiliging nog in de kinderschoenen stond. En zo vind je in nieuwste beveiligingsarchitecturen stapels oude koek: zaken uit het INK-model, inzichten uit Six Sigma, zelfsturende teams, balanced scorecards en andere begrippen die na het eerste deel van Dilbert afgevoerd leken. Maar goed, die voer je dus allemaal in, met een procesgeoriënteerde watervalmethode, en dan komt het helemaal goed.

Peter Rietveld, Senior Security consultant bij Traxion - The Identity Management Specialists -

Vorige columns van Peter

 • Best Practices bestaan niet
 • Unified Threat Management: dure mensen, goeie spullen?
 • Security maturity
 • Komt het nog wel goed
 • Geen nieuws is goed nieuws
 • Awareness best belangrijk
 • Een papieren tijger in een zilveren lijstje
 • Een goed idee is niet goed genoeg
 • Uit de loopgraven
 • Waarom beveiligingsbeleid faalt
 • Groot slaat dood
 • Reacties (15)
  07-04-2007, 19:34 door Anoniem
  Je kunt het allemaal wel goed staan roepen, dat alle oude(rwetse)
  mantra's niet werken (inclusief de hele dagdagelijkse
  managementtechnieken zoals balanced scorecards) en doen uitschijnen
  dat iedereen dom is om die allemaal toe te passen, maar dat is een beetje
  naief. Helaas kom je niet verder dan makkelijk kritiek spuien en laat je je
  niet verleiden tot het aanreiken van zelfs maar een begin van hoe het er wel
  zou moeten uitzien.

  Als ik je betoog lees, denk ik dat je vooral uit de technische
  beveiligingswereld komt en vooral firewalls en technische middelen wil
  implementeren, maar daar kan ik me in vergissen. Iedereen weet dat
  beveiliging verder gaat dan computers alleen. Dat moet je ook verkocht
  krijgen aan het management en dus moet je hun eigen taal hanteren. Het
  gaat om het beheren van risico's; dat doen het management de hele tijd,
  bewust of onbewust.

  Ik ben ervan overtuigd dat je wel degelijk een strategie en een beleid moet
  hebben, en dat je daarbij vooruit moet kijken. Maar uiteindelijk moet het
  uiteraard in de praktijk worden omgezet worden. En als het van mij afhangt:
  dan graag zo sterk mogelijke technische, preventieve middelen inzetten,
  want mensen kun je over het algemeen toch niet vertrouwen. Volgens mij
  gaat je punt vooral daarover: te veel blabla en te weinig actie. Maar dat
  betekent niet dat de blabla niet nodig is.
  07-04-2007, 22:47 door [Account Verwijderd]
  [Verwijderd]
  08-04-2007, 01:33 door Anoniem
  Door Jos Visser
  En dan nog even los gezien van het feit dat het bij de
  meeste "architecten" in de IT in het geheel niet duidelijk
  is op basis van welke competentie ze zichzelf architect
  noemen. Als je bouwkunde hebt gestudeerd moet je eerst heel
  lang hulpje zijn en pas na jaren (en jaren) ervaring mag je
  dan zoiets als een openbaar toilet ontwerpen. In de IT kan
  iedere prutser die zelf nog nooit een regel code of een
  IP-pakket van dichtbij heeft gezien zichzelf al architect
  noemen. Het resultaat: dramatisch slecht functionerende
  infrastructuren bestaande uit bij elkaar geraapte rommel
  (lees: COTS-"oplossingen"). 1-2-weg ermee!

  Toch vindt niemand het vreemd dat in de IT zo weinig mensen met een IT
  opleiding werken. Dan heb ik het niet over een gekocht certificaatje of een
  MBA maar een echte opleiding. De IT toilet ontwerper heeft meestal niet
  eens een bijpassende opleiding.

  Daar gaat dit artikel ook geheel aan voorbij, kwakzalverij is niet
  voorbehouden aan architectuur van beveiliging. Het verschijnsel dat hier
  aan de orde is zie je overal binnen de IT.
  08-04-2007, 07:40 door Constant
  Met deze ontwikkelingen belandde architectuur in de buurt van
  de burelen van het beleid en in handen van mensen die wat verder
  afstaan van de operationele werkelijkheid. En dat verhoudt zich heel
  slecht met het ontwerpen van een doelmatige beveiliging.
  Hier raakt Peter (voor de verandering een keer) de kern van de zaak,
  maar trekt de verkeerde conclusies. IT Security en IT Architectuur
  wordt vaak uit handen gegeven aan weggepromoveerde IT'ers (die in
  hun vorige functie niet functioneerden, dus veel succes in je nieuwe
  functie), terwijl het gewoon een professioneel vakgebied is voor
  mensen die zowel jarenlange vaardigheden en kennis op IT security
  en infrastructuur moeten hebben om hun werk goed te doen. Wellicht
  heeft Peter het nog niet meegemaakt, maar er zijn wel degelijk een
  hoop organisaties die wel professionele security managers en IT
  architecten hebben, die met methode Gartner veel weten te bereiken.

  1. Dat een goede methode verkeerd wordt gehanteerd door een
  stelletje prutsers, doet niets af aan de kwaliteit van de methode.
  Prutsers heb je overal, met Peters redenatie kan je dus elke methode
  of best practice afschieten (vandaar dat hij zoveel columns kan
  volschrijven, elke keer weer dit truukje toepassen om een goede methode af te kraken).

  2. Ik lees weer geen oplossingsrichting in de negatieve column van
  Peter. Jammer, klagen volgens bovenstaande methode is makkelijk,
  oplossingen geven iets moeilijker.

  En dat voor een senior consultant, vind je het gek dat iedereen denkt
  dat consultants alleen maar problemen zien ipv oplossingen :-).
  09-04-2007, 09:41 door fd0
  indewarchitect.......

  Nog belangrijker dan een IT architectuur is een IT beleid. Dat mis ik bij de meeste klanten waar ik kom. Het enige beleid dat er is, is zo snel mogelijk zaken uitbesteden naar goedkope lonen landen en dan zeggen: jongens we hebben het goed gedaan.
  Dat er onder water wat afgeprutst wordt en uitermate slechte code wordt geschreven is niet belangrijk.
  10-04-2007, 06:26 door Anoniem
  Hmm, "Senior Security consultant", en dan aankomen met zo'n
  rant die je verwacht van een studentje. oud=slecht en
  achterhaald, nieuw=goed, over de toekomst valt niets te
  voorspellen, security stond 10 jaar geleden in z'n
  kinderschoenen en nu niet meer ofzo?

  Als je het dan over bullshitbingo hebt ;-)

  Security is precies zo als de hele IT onderhevig aan
  golfbewegingen waarin oude ideeen onder een nieuwe naam na
  een aantal jaar gewoon weer terug komen. Hoe langer je in de
  security meeloopt, hoe meer je merkt dat er feitelijk zowel
  in dreigingen als in oplossingen 'niets nieuws' is gebeurt
  sinds PKI
  z'n intrede deed, alleen de schaal is hier wat vergroot en
  daar wat
  verkleind. Gewoon allemaal oude wijn in nieuwe kruiken.

  En ondertussen lopen er legers security consultants rond en
  zijn er hele security bedrijven die zonder hystorisch besef
  slechte nieuwe versies van decenia oude wielen nog een keer
  lopen uit te vinden, en de bijbehorende decenia geleden
  opgeloste problemen nogmaals introduceren.
  10-04-2007, 09:58 door Gonzalex
  sjongejonge, daar gaan we weer. Laten we alle high-level
  afspraken en frameworks vooral schrappen. Die vervelende
  algemeenheden hebben we toch niets aan. Wel een beetje
  jammer dat iedereen in het betreffende bedrijf dan zijn
  eigen gangetje gaat, en prutsers inderdaad prutsen wat ze
  willen. En managers totaal geen vat hebben op werkzaamheden
  van ondergeschikten, en directie geen informatie ontvangt
  over zaken die er toe doen (denk aan securityrapportages)
  omdat men nergens heeft bepaald wat er toe doet.

  Ook het buiten beschouwing laten van de grootte van
  bedrijven in dit kader vind ik niet sterk. Hoe kleiner het
  bedrijf, hoe korter de lijn tussen strategie en operationeel
  en hoe minder behoefte aan formele kaders om de boel te
  structureren. Maar zeker bij grote bedrijven ontkom je er
  niet aan. En dat is echt niet alleen om de auditor tevreden
  te houden!

  En voor wat betreft het "glazen bol" principe: Volsta dan met het statement dat security een continu proces is waarin je ontwikkelingen in de maatschappij in de gaten houdt. Daar kunnen gerust meerjaren ideeen uit voortkomen die je jaarlijks bijstelt. Alleen maar kijken naar de dag van vandaag lijkt me absoluut niet verstandig voor bedrijven als bank/verzekeraars.
  11-04-2007, 08:37 door Anoniem
  Peter Rietveld is een van de weinige respectabele leden van deze site, hij
  weet hoe het zit en is niet bang de management bullshit bingo overboord
  te gooien ten bate van ECHTE oplossingen (die niet aangedragen worden
  omdat dat gewoon minder kostenefficiënt is). Virusscanners die nog op
  pattern matching werken ipv behavior based checks of emulation, IDS
  systems die niet verder komen dan wat regex en ondertussen met wat
  flashy it termen proberen de boel te verdoezelen t.o.v het managment,
  omdat die toch nergens een knar van snappen. Maar iedereen hier is
  natuurlijk te achterlijk om te beseffen dat hun baan niet meer inhoud dan
  wat regeletjes zonder effect opstellen.

  - Nomenumbra -
  13-04-2007, 14:25 door Anoniem
  Leuk een fan van Peter...

  Wat staat er nu eigenlijk in het artikel? Er is een methode om IT
  architectuur vast te leggen en die wordt gebruikt op een manier die niet
  boeld is.

  Dat klinkt bekend, dat er ook meerdere methodes bij elkaar gevoegd
  worden die niet bij elkaar passen is ook niet vreemd.

  Wat overblijft is het machtsvraaagstuk waar naar gerefereerd wordt.
  Dat klnkt als de IT´die voorschrijft hoe een bedrijf zijn functies uit moet
  voeren.

  Grappig, nu heb ik altijd gedacht dat IT gebruikt wordt als ondersteunend
  middel om de bedrijfsprocessen beter te laten verlopen. Vanuit die optiek
  wordt het moeilijk om een IT architectuur voor over 5 jaar vast te leggen. Je
  hebt twee onbekende grootheden hierin.
  1 hoe ziet het bedrijf er over 5 jaar uit en
  2 hoe is de stand van de techniek?
  Dat ziet eruit als een recept wat gedoemd is te mislukken, hoe goed de
  mensen ook zijn die dit poberen in te vullen.
  13-04-2007, 19:26 door Anoniem
  Wat een gezeur allemaal, het enige wat je nodig hebt zijn
  technisch doorgewinterde IT mensen die goed zijn in het vak
  maar ook goed met het management kunnen communiceren. Dat is
  alles wat je nodig hebt om een beleid te maken wat
  realistisch is en het operationele gedeelte ook echt te
  laten werken. Externe partijen gaan huren in armani pakken
  die mooi kunnen schilderen is het alternatief. (je komt er
  wel ;)

  Alles wat er bij komt kijken is geld weggooien.
  13-04-2007, 22:56 door meneer
  Misschien interessant, een themamiddag van PI en GvIB over
  dit onderwerp op 18 april :
  http://www.gvib.nl/afy_info_ID_1636.htm
  19-04-2007, 11:02 door Anoniem
  Door Anoniem
  Wat een gezeur allemaal, het enige wat je nodig hebt zijn
  technisch doorgewinterde IT mensen die goed zijn in het vak
  maar ook goed met het management kunnen communiceren. Dat is
  alles wat je nodig hebt om een beleid te maken wat
  realistisch is en het operationele gedeelte ook echt te
  laten werken.

  Jouw reactie is symptomatisch voor het niveau van
  security.nl en dit stukje van Peter Rietveld. Denken vanuit
  de techniek zonder het grote geheel uit het oog te verliezen.
  23-04-2007, 12:24 door Anoniem
  Door Anoniem
  Wat een gezeur allemaal, het enige wat je nodig hebt zijn
  technisch doorgewinterde IT mensen die goed zijn in het vak
  maar ook goed met het management kunnen communiceren. Dat is
  alles wat je nodig hebt om een beleid te maken wat
  realistisch is en het operationele gedeelte ook echt te
  laten werken. Externe partijen gaan huren in armani pakken
  die mooi kunnen schilderen is het alternatief. (je komt er
  wel ;)

  Alles wat er bij komt kijken is geld weggooien.


  Je moet 3 kennis gebieden met elkaar zien te combineren op
  het gebied van security:

  1) Techniek
  2) Management
  3) Risico analyse

  Vooral op het laatste gebied schort het er nogal eens aan.
  Enige tijd geleden nog een gesprek gehad bij een
  security consultancy bedrijfje, waar ze doodleuk vertelde dat
  ze risico analyses deden en dat ze daarvoor geen stochastiek
  gebruikte omdat het zogenaamd zonder stochastiek al moeilijk
  genoeg was voor de klant.

  Het grote probleem is dat vooral de techies het idee hebben dat
  de andere twee gebieden niet veel voorstellen, en dat ze het
  er met een certificaatje of een oud statistiek boekje van de
  middelbare school wel eventjes bij kunnen doen.
  25-04-2007, 09:21 door Anoniem
  Beeje jammer wat je zegt over plan-do-check-act. Je gaat wel eerst kijken
  wat er aan de hand is, maar na de analyse van de situatie komt toch weer
  je plan hoe je naar de SOLL-situatie komt. En dat plan ga je toch echt doen
  (do) en evalueren (check) en mocht het nou niet helemaal lopen dan ga je
  toch echt gepaste maatregelen nemen (Act)

  Deming is in bijna alle trajecten toepasbaar... Verdiep je eerst in de stof
  voordat je een werkwijze die reeds zijn nut heeft bewezen afkraakt.
  25-04-2007, 10:33 door Anoniem
  Demming komt uit kwaliteitsbeheer en verbetering. Daarin is het
  uitstekend toepasbaar. Voor operationeel beheer is de OODA loop beter
  geschikt. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/OODA_Loop

  Als je een hamer hebt betekent het niet dat alle problemen spijkers zijn ;-)
  Reageren

  Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.