image

Storingen teisteren elektronisch patiëntendossier

zaterdag 8 november 2008, 12:16 door Redactie, 15 reacties

Talloze technische storingen en twijfels over toegang tot het elektronisch patiëntendossier (EPD) zijn slechts enkele van de problemen waar het prestigeproject van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee te maken heeft, zo blijkt uit onderzoek. Wetenschappers van TNO en het Telematica Instituut onderzochten, in opdracht van het ministerie, een proef met het EPD in Twente. Daar werden de digitale dossiers van huisartsen twee jaar lang op een landelijk netwerk aangesloten. De huisartsen liepen tegen tal van storingen en knelpunten aan, die volgens minister Klink zouden worden opgelost. Dat blijkt nu niet het geval te zijn. De storingen in het systeem zorgen voor frustratie bij gebruikers en vormen een extra belasting. Het ministerie doet de kritiek af als kinderziektes.

Misbruik
De onderzoekers twijfelen ook aan de veiligheid van het systeem. Huisartsen laten hun pasjes, kaartlezers en apparaatje om pincodes te genereren vaak op dezelfde plek liggen. De kans op misbruik neemt daardoor toe. Projectleider van de EPD-proef in Twente, Ard Leferink, twijfelt dan ook aan het tempo waarmee Klink het elektronisch patiëntendossier wil invoeren.

Reacties (15)
08-11-2008, 20:59 door prikkebeen
Als een systeem wat met zeer veel gevoelige gegevens omgaat en na twee jaar testen nog niet goed draait er door het ministerie toch doordrukt wordt is dit rechtstreekse minachting voor de bevolking.
Het systeem is nu in een relatief kleine regio getest en dan denkt het ministerie dat als het landelijk ingevoerd gaat worden dat het wel goed gaat.
De keus om de eigen gegevens wel dan niet te laten opnemen is op zich een grove inbreuk in de democratie.
Ik vind het belachelijk dat mijn gegevens landelijk beschikbaar moeten zijn. Je kunt er op wachten dat het in Europees verband wordt ingevoerd, daarna wordt het nog verder uitgebreid want je zou op vakantie eens een been breken of i.d.
De veiligheid wordt gewoon genegeerd door de boven ons gestelden. Straks zitten er zorgverleners op het netwerk en er hoeft maar een computer besmet te zijn met een worm of trojan of gehacked te worden en dan gaan we ook hier de situatie achterna die nu in de VS speelt. Betalen of we zetten het online. Ik denk dan dat er mooi niets betaald wordt door de overheid.
Het is EPD project gewoon mislukt, net als de OV kaart, de belasting en wie weet wat nog meer.
De overheid moet eens stoppen met het schenden van onze privacy en de belasting centen te verkwisten.
08-11-2008, 23:05 door Anoniem
Dit zijn we toch allemaal al gewend niet waar? beveiliging komt pas zodra de toko op straat ligt, dat leert het verleden ons althans.
09-11-2008, 03:43 door Anoniem
Ik heb ze van TNO en het Telematica Instituut zelf verschillende keren een, laat is het netjes stellen, bijzondere kijk zien hebben op veiligheid, als ze daar al inzien dat het bij de overheid niet goed gaat dan kan je er vanuit gaan dat er daadwerkelijk aan veiligheid iets aan de knikker is.

Mijn mening is dat de overheid niet met persoonlijke gegevens mag omgaan alsof zij wel weten wat het beste is en daarna de mening van de personen van die gegevens eens kan gaan tellen. De gegevens zijn niet van de overheid of de organisaties die het graag makkelijk gebruiken maar van de personen waarover die gegevens gaan en waar de verwerking van die gegevens invloed op hebben. Zelfs als de overheid daar wel over wenst te beslissen hoort het naar mijn mening nog steeds zo te zijn dat men moet respecteren dat de gegevens van de betreffende personen zijn en niet van de overheid of de organisaties die die gegevens wensen te verwerken. Als gevolg daarvan horen de gegevens pas in een dergelijk systeem opgenomen te worden indien er uitdrukkelijke toestemming van de houder van de persoonsgegevens is afgegeven (opt-in). Dus daarmee niet andersom middels een opt-out systeem, zoals de overheid het nu aan de betreffende personen opdringt.

De overheid heeft zich van het eerste niets aangetrokken, en evenmin van het tweede. Nog erger: men heeft tot op heden geen enkele serieuze poging gedaan om de houders van de gegevens daadwerkelijk controle te geven over het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Zelfs bij de keuze om een opt-out systeem te hanteren speelt de overheid het spel vuil door de houders in de systemen niet persoonlijk aan te schrijven en zelfs het schrijven naar tal van woonadressen niet te versturen. Wie het schrijven voor een mogelijk opt-out situatie al ontvangt krijgt geen objectieve informatie, geen volledige informatie, een zeer beperkte bedenktijd en word op kosten en moeite gejaagd om buiten het systeem te blijven. Wie het schrijven niet heeft ontvangen moet daar zelf maar op tijd achter komen, heeft de eigen verantwoordelijkheid de betreffende informatie zelf te bemachtigen en word door de overheid slechts in de gelegenheid gesteld om de informatie via een dure of onveilige weg (telefoonnummer of onbeveiligde website) aan te vragen en de hoop te hebben dan nog op tijd te zijn om het bezwaar in te kunnen dienen.

Het is mij inmiddels duidelijk dat de overheid de persoonlijke gegevens van derden tot eigendom heeft gemaakt van zichzelf en alle organisaties die er maar belang bij hebben om er hun voordeel mee te halen. Stevast staan de houders van de persoonsgegevens achteraan in de rij om nog enig recht te kunnen halen, welke dan al verdwenen is op het moment dat ze aan de beurt zijn. Bescherming van persoonsgegevens is niets anders meer dan een stukje tekst, in de praktijk wenst ieder die geen houder van de gegevens is zich er niets van aan te trekken voor zogenaamde belangrijkere belangen.
09-11-2008, 08:57 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
09-11-2008, 11:11 door Warrior of the Wasteland
Regeerders denken dat het verleggen van hun problemen naar IT-systemen handig is; de fouten zijn dan niet door mensen gemaakt maar door programma's of door machines. Dat is politiek beter te verantwoorden.
Politici zullen alles doen om zoveel mogelijk informatie door geautomatiseerde systemen te laten beheren, des te minder (politieke) verantwoordelijkheid dragen zij!
09-11-2008, 13:51 door Regenpak
Oh ja, doet me eraan herinneren om die EPD opt-out (!) snel op de bus te doen (waar is de antwoordenvelop?!?).
09-11-2008, 14:03 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
09-11-2008, 15:18 door Anoniem
EPD ingevoerd, NS ov chip ingevoerd *check*

Kind dossier in progress
Rekening rijden in progress
Slimme energie meters in progress
RFID passpoort met bio metrisch data (vingerafdruk) in progress
Deep packets inspection overheid in progress

Voor wie moet ik nu bang zijn, terrorisme / criminilateit of de overheid?
09-11-2008, 16:55 door Anoniem
Geen antwoordenvelop
1 formulier per huishouden (voor meer even downloaden of aanvragen via 0900 nummer)
voor kinderen: bijvoegen uittreksel a 10 EUR
en dan ook nog een termijn! Je moet je te allen tijde uit kunnen schrijven, dunkt me. Werkelijk belachelijk dit.
09-11-2008, 17:06 door Anoniem
Vreselijk, deze trieste vertoning !

1. Ik had de envelop die geadresseerd was : "Aan de bewoners van dit adres" allang weggepleurd zoals ik dat met alle 'ongeadresseerde' post doe !

1.1 Dus die enkele dagen later maar van de buren gepikt, nadat iemand in eoa forum er op wees dat het 'ongeadresseerd' was. (De buren zijn Engelsen, dus die hebben het niet nodig en hadden het sowieso al laten liggen, daardoor).

Het hele schrijfsel doet mij rode oortjes geven en mijn woede aanwakkeren. Deze idioten zijn nog nog klaar met mij !

a. Het is een opt-out systeem, waarbij er een aantal drempels opgeworpen worden om een grote groep niet in de gelegenheid te geven niet mee te doen. Om te beginnen ben ik tegen opt-out en voor opt-in in dit soort gevallen, je zou dat "Ja - ik doe mee" b.v. kunnen doen bij een volgend bezoek aan arts, apotheek, specialist.

b. Deze zorgverleners kunnen je verder informeren zoals de folder suggereert (alleen maakt men daar het dreigement dat: "Uw huisarts kan u vertellen wat de mogelijke gevolgen voor u zijn als u bezwaar maakt".

b1. kosten van informatie om bezwaar te maken voor een algemene regeling of wet in NL ?
Humor 10miljoen mensen die advies gaan vragen bij de huisarts @ 32,50 ? per consult, dat zullen de verzekeringsmij'en leuk vinden 325.000.000,00 euro, wie gaat dat betalen ?? (1x raden).
b2. Voor vragen kan ik met een 0900-nummer te bellen @ 0,10/min.
b3. Om voor mijn zoon <16 bezwaar te maken moet ik een uittreksel uit het geboorteregister meesturen, dat [url="http://www.rotterdam.nl/smartsite2172672.dws?q=geboorteregister&site=RDM_inter&client=RDM_internet&proxystylesheet=RDM_internet&output=xml_no_dtd"]bestaat niet eens in Rotterdam.[/url]
Nog even lost van het feit dat het 10,80 Euro kost en ik eigenlijk in mijn geval naar een andere plaats moet moet. Wat als in je Timbaktoe geboren bent ? We kennen de schrijnende gevallen van iemand die als vluchteling erkend is, maar om te trouwen wel even naar 'dat oorlogsgebied' terug moet met risico voor eigen leven om het fel begeerde en stikt noodzakelijke papiertje op te halen omdat ambtenaar XYZ, niet beter weet dan 'bevel is bevel' :(
Dit punt is pure "knevelarij", niet kunnen voldoen aan (tegenstrijdige) eisen van een ambtenaar en dus bij wet verboten !

c. Het in klungelig Nederlands opgestelde formulier;
Het begint rechtsboven met o.a.:
...Vul dan als ouder of voogd uw eigen gegevens in en die van het kind.
En even daaronder onder het kopje ; "meer formulieren"
U kunt maar een formulier per persoon invullen.
De vraag is nu of een kind een persoon of een uitzondering op de regel is ? Wie het weet mag het zeggen.

d. Het sofinummer, heden BSN is met de smoes ingevoerd dat o.a. hierdoor het voor de overheid niet steeds nodig is al je gegevens opnieuw te vragen.
Nu bij dit frutselformulier van een beginnende ambtenaar moet ik geven;
-voornaam
-tussenvoegsel
-achternaam
-BSN
-straat (weet de overheid niet waar ik woon ?)
-huisnummer (weet de overheid niet waar ik woon ?)
-toevoeging (weet de overheid niet waar ik woon ?)
-postcode (weet de overheid niet waar ik woon ? En geeft het computersysteem niet de juiste postcode na bovenstaande ?)
-woonplaats (Huhhh ?)

Voor mijn zoon meesturen;
-voorletters
-tussenvoegsel
-achternaam
-BSN
-uittreksel geboorteregister (wtf ? @ 10,80 Euro) (weet de overheid niet wie mijn kind is ?)

Maar ze vragen niet waar het kind woont ??? Die overigens wel moet meetekenen tussen 12 en 16 jaar.

e. Ik moet meesturen ene copy van een identiteitsbewijs... waarom ? Zij zullen mijn bezwaar immers bevestigen op het adres:
...op het adres waar u officieel staat ingeschreven volgens uw gemeente.
Huhhh, dus niet wat ik doelloos opnieuw opgeef, maar waar de overheid weet dat ik resideer..... pfffft sukkels.

f. Ik teken meteen ook even voor toestemming in een database opgenomen te worden in het kader van de wet persoonsregistratie, wederom sukkels ik maak nu juist bezwaar opgenomen te worden in een DB... !!!


Naast alle berichten over onveiligheid van deze klup en de poging om via een stukje tekst mensen op het verkeerde been te zetten;
Daarna kan het landelijk EPD verplicht worden ingevoerd.
Zonder te vertellen voor wie die verplichting geldt..... dat zijn de zorgverleners, maar dat blijkt niet uit de tekst en het gemiddelde plebs zal denken dat zij na goedkeuring door tweede en eerste kamer toch verplicht worden mee te doen.

Deze puntjes heb ik al en eigenlijk de boel maar heel even gelezen, nadere bestudering zal nog meer en waarschijnlijk wel fraude of in ieder geval onwettige zaken aan het licht brengen.
Al met al een trieste vertoning.
09-11-2008, 17:11 door Eerde
Vreselijk, deze trieste vertoning !

1. Ik had de envelop die geadresseerd was : "Aan de bewoners van dit adres" allang weggepleurd zoals ik dat met alle 'ongeadresseerde' post doe !

1.1 Dus die enkele dagen later maar van de buren gepikt, nadat iemand in eoa forum er op wees dat het 'ongeadresseerd' was. (De buren zijn Engelsen, dus die hebben het niet nodig en hadden het sowieso al laten liggen, daardoor).

Het hele schrijfsel doet mij rode oortjes geven en mijn woede aanwakkeren. Deze idioten zijn nog nog klaar met mij !

a. Het is een opt-out systeem, waarbij er een aantal drempels opgeworpen worden om een grote groep niet in de gelegenheid te geven niet mee te doen. Om te beginnen ben ik tegen opt-out en voor opt-in in dit soort gevallen, je zou dat "Ja - ik doe mee" b.v. kunnen doen bij een volgend bezoek aan arts, apotheek, specialist.

b. Deze zorgverleners kunnen je verder informeren zoals de folder suggereert (alleen maakt men daar het dreigement dat: "Uw huisarts kan u vertellen wat de mogelijke gevolgen voor u zijn als u bezwaar maakt".

b1. kosten van informatie om bezwaar te maken voor een algemene regeling of wet in NL ?
Humor 10miljoen mensen die advies gaan vragen bij de huisarts @ 32,50 ? per consult, dat zullen de verzekeringsmij'en leuk vinden 325.000.000,00 euro, wie gaat dat betalen ?? (1x raden).

b2. Voor vragen kan ik met een 0900-nummer te bellen @ 0,10/min.

b3. Om voor mijn zoon <16 bezwaar te maken moet ik een uittreksel uit het geboorteregister meesturen, dat [url="http://www.rotterdam.nl/smartsite2172672.dws?q=geboorteregister&site=RDM_inter&client=RDM_internet&proxystylesheet=RDM_internet&output=xml_no_dtd"]bestaat niet eens in Rotterdam.[/url] Het heet een: "Akte van de Burgerlijke Stand".

Nog even lost van het feit dat het 10,80 Euro kost en ik eigenlijk in mijn geval naar een andere plaats moet moet. Wat als in je Timbaktoe geboren bent ? We kennen de schrijnende gevallen van iemand die als vluchteling erkend is, maar om te trouwen wel even naar 'dat oorlogsgebied' terug moet met risico voor eigen leven om het fel begeerde en stikt noodzakelijke papiertje op te halen omdat ambtenaar XYZ, niet beter weet dan 'bevel is bevel' :(

Dit punt is pure "knevelarij", niet kunnen voldoen aan (tegenstrijdige) eisen van een ambtenaar en dus bij wet verboten -gelukkig-!

c. Het in klungelig Nederlands opgestelde formulier;
Het begint rechtsboven met o.a.:
...Vul dan als ouder of voogd uw eigen gegevens in en die van het kind.
En even daaronder onder het kopje ; "meer formulieren"
U kunt maar een formulier per persoon invullen.
De vraag is nu of een kind een persoon of een uitzondering op de regel is ? Wie het weet mag het zeggen.

d. Het sofinummer, heden BSN is met de smoes ingevoerd dat o.a. hierdoor het voor de overheid niet steeds nodig is al je gegevens opnieuw te vragen.
Nu bij dit frutselformulier van een beginnende ambtenaar moet ik geven;
-voornaam
-tussenvoegsel
-achternaam
-BSN
-straat (weet de overheid niet waar ik woon ?)
-huisnummer (weet de overheid niet waar ik woon ?)
-toevoeging (weet de overheid niet waar ik woon ?)
-postcode (weet de overheid niet waar ik woon ? En geeft het computersysteem niet de juiste postcode na bovenstaande ?)
-woonplaats (Huhhh ?)

Voor mijn zoon meesturen;
-voorletters
-tussenvoegsel
-achternaam
-BSN
-uittreksel geboorteregister (wtf ? @ 10,80 Euro) (weet de overheid niet wie mijn kind is ?)

Maar ze vragen niet waar het kind woont ??? Die overigens wel moet meetekenen tussen 12 en 16 jaar.

e. Ik moet meesturen ene copy van een identiteitsbewijs... waarom ? Zij zullen mijn bezwaar immers bevestigen op het adres:
...op het adres waar u officieel staat ingeschreven volgens uw gemeente.
Huhhh, dus niet wat ik doelloos opnieuw opgeef, maar waar de overheid weet dat ik resideer..... pfffft sukkels.

f. Ik teken meteen ook even voor toestemming in een database opgenomen te worden in het kader van de wet persoonsregistratie, wederom sukkels ik maak nu juist bezwaar opgenomen te worden in een DB... !!!


Naast alle berichten over onveiligheid van deze klup en de poging om via een stukje tekst mensen op het verkeerde been te zetten;
Daarna kan het landelijk EPD verplicht worden ingevoerd.
Zonder te vertellen voor wie die verplichting geldt..... dat zijn de zorgverleners, maar dat blijkt niet uit de tekst en het gemiddelde plebs zal denken dat zij na goedkeuring door tweede en eerste kamer toch verplicht worden mee te doen.

Deze puntjes heb ik al en eigenlijk de boel maar heel even gelezen, nadere bestudering zal nog meer en waarschijnlijk wel fraude of in ieder geval onwettige zaken aan het licht brengen.
Al met al een trieste vertoning.
09-11-2008, 18:33 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
09-11-2008, 21:31 door Anoniem
Valt Dr. Klink verantwoordelijk te houden dat hij voor zo'n privacy gevoelig systeem het zodanig aanpakt dat de personen om wie het gaat en tijdig bezwaar moeten maken geen deel uit te maken van het systeem 1) niet persoonlijk aan te schrijven; 2) die brieven bij veel adressen niet zijn aangekomen? Hoe goed hij ook in andere punten van zijn werk kan zijn, dit mag van mij een minister zijn politieke kop kosten. Zo ga je niet met de bevolking van een land om en zeker niet in dit geval. Hij geeft te kennen geen enkel respect te hebben voor persoonsgegevens en de mening van de personen wie het betreft.
09-11-2008, 21:55 door Eerde
Beetje dubbel allemaal ;)
Maar goed het laat Laatmaar zien dat je als Ano + ingelogd door elkaar kan posten hiero....
11-11-2008, 14:56 door Anoniem
Welke IT-deskundige staat op en laat de krankzinnigheid binnen de "kamer" stoppen?

De kamer (& vele mede-mensen met hen) laten zich consequent oplichten..

Ik dus ook nog tè vaak.. (maar ik ben me wel constant bewust van de oplichting..)

IceYoung: loll..
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.