image

SP wil privacyschenders zwaarder straffen

dinsdag 2 februari 2010, 10:48 door Redactie, 7 reacties

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) moet meer mogelijkheden krijgen om privacyschenders aan te pakken, dat wil SP-Kamerlid Arda Gerkens. Naast het opleggen van afschrikwekkende sancties aan overtreders van de Wet bescherming persoonsgegevens, moet er een informatiecentrum komen waar mensen met hun vragen over persoonsgegevens terecht kunnen. Het SP-Kamerlid zal de voorstellen woensdag in een debat met minister Hirsch Ballin (Justitie) over de bescherming van persoonsgegevens presenteren. “Persoonsgegevens worden bewaard of gedeeld tussen instanties. Mensen hebben hier geen problemen mee als dat gebeurt volgens de regels en mensen wéten wat er met hun gegevens gebeurt. Dat is vaak niet het geval. Er is dus echt werk aan de winkel", zegt Gerkens op de website van de SP. Ze benadrukt dat

Veiligheid vs. Privacy
Gerkens benadrukt dat veiligheid en privacy hand in hand gaan. “Ik hoor soms politici zeggen ‘als ik moet kiezen, dan kies ik voor veiligheid en een beetje minder privacy’. Dat is een valse tegenstelling. Natuurlijk moeten politie en justitie soms inbreuk maken op het privacyrecht, bijvoorbeeld wanneer het nodig is iemand te fouilleren of een huis te doorzoeken. Maar dat moet wel volgens de regels gebeuren. Mensen worden bijvoorbeeld niet altijd achteraf op de hoogte gesteld dat ze zijn afgeluisterd. Dat is kwalijk, want dan kun je daar ook niet tegen protesteren. En het maakt mensen achterdochtig.”

Niet alleen de overheid, ook bedrijven schenden regelmatig de privacy van burgers. “Het is onduidelijk wat er met je gegevens gebeurt wanneer je in goed vertrouwen enquêtes invult op internet. Worden die gegevens verkocht met een commercieel doel? Dat mag helemaal niet, maar het gebeurt. Wanneer mensen dat niet weten kunnen ze er niet over klagen en wordt er niet tegen opgetreden. Het begint bij transparantie, dan komt de versterking van het klachtrecht en sluitstuk is de bevoegdheid van het CBP om te bestraffen. Er moet echt nog veel gebeuren.”

Tanden
Als het aan de SP ligt moet het "volstrekt helder" worden wat er met persoonsgegevens gebeurt. Voor welk doel worden de gegevens verzameld, aan wie worden de gegevens doorgegeven en welke mensen hebben om welke reden toegang tot de gegevens. "Al deze informatie moet steeds duidelijk worden verstrekt uit eigen beweging van de instantie of het bedrijf dat persoonsgegevens verzamelt of deelt." Wat betreft het informatiecentrum moet dit geen taak van het CBP worden. "Het CBP is niet alleen te klein om deze vragen te beantwoorden, maar ook de toezichthouder als het fout gaat. Die taken moeten gescheiden worden."

Het tweede punt dat Gerkens zal voorstellen is het verbeteren van rechten en de aanwezigheid van een betere klachtenregeling. Volgens haar is dit een overheidstaak die niet aan de commerciële sector kan worden overgelaten. "Zelfregulering is hier geen geschikt middel. Het bedrijf waarbij in de digitale systemen is ingebroken waardoor persoonsgegevens zijn gestolen krijgt een meldplicht." Als laatste pleit ze voor hogere straffen. Op dit moment staat voor het overtreden van de Wet bescherming persoonsgegevens een maximumboete van 4.500 euro. "Veel te laag en niet afschrikwekkend voor grote commerciële partijen", aldus Gerkens. "Het College bescherming persoonsgegevens moet een toezichthouder met tanden worden."

Reacties (7)
02-02-2010, 11:13 door Anoniem
Heb een donker bruin vermoeden dat het weer verkiezenings tijd is...
02-02-2010, 11:38 door Anoniem
Verkiezingstijd zeker? Tja, dan wordt er weer van alles uitgebraakt door de heren en dames politici....
02-02-2010, 12:38 door rob
Door Anoniem: Heb een donker bruin vermoeden dat het weer verkiezenings tijd is...

Was het maar waar dat privacy goed scoort bij het publiek.... ik zie je verband niet
02-02-2010, 12:42 door Anoniem
Sigaar uit eigen doos ...

Lees :

SP wil privacyschenders(=Overheid, privacyschending vanaf 2001, ov-chip/kmheffing aanstaande) zwaarder straffen.

En wie mag de enorme boete betalen ? Als we het al winnen van diezelfde overheid, waar ligt dan de rekening ?
Juist! Bij de burger !
02-02-2010, 12:59 door martijno
Door rob:
Door Anoniem: Heb een donker bruin vermoeden dat het weer verkiezenings tijd is...
Was het maar waar dat privacy goed scoort bij het publiek.... ik zie je verband niet
Deze verkiezing denk ik: http://www.bigbrotherawards.nl/?p=337.
02-02-2010, 15:06 door Preddie
Arda Gerkens is genomineerd en was het daarbij niet mee eens. Net of dat dit er toe doet, wij vinden dat zij wel genomineerd hoort te zijn net als vele anderen.
Mogelijk probeert nu haar imago te verbeteren ..... helaas te laat ;)

Alles wat mevrouw Gerkens opnoemt met betrekking tot het CBP doen ze nu ook al, alleen wanneer het CBP in actie komt bepaalt de overheid of dat het haar uit komt of niet. In de zaak met de kentekens past met gewoon weer de wet aan, wat heeft het dan nog voor zin ?
02-02-2010, 18:13 door palahala
En al het werk voor de gezondheidszorg moet wat mij betreft onder het medisch geheim komen te vallen. Dus niet alleen het werk van artsen en dergelijke. Zodat ik als softwaremaker er alles aan moet doen om systemen zo veilig mogelijk te maken, ook al denkt mijn baas daar anders over.

(Bijvoorbeeld: als ik bewust iets maak waarbij "1234" als wachtwoord geaccepteerd wordt, dan is niet alleen de arts die dat slechte wachtwoord gebruikt strafbaar, maar ik net zo goed.)
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.