image

Terreurbestrijding is geldverspilling

dinsdag 13 april 2010, 15:32 door Redactie, 22 reacties

De kans om door een terroristische aanval om het leven te komen is zo klein, dat het niet gerechtvaardigd is om geld aan de bestrijding ervan uit te geven, zo blijkt uit cijfers. De afgelopen decennia hebben beleidsmakers en politici risk-assessment technieken gebruikt voor het beoordelen van risico's waarmee mensen te maken kunnen krijgen, zoals het gebruik van pesticiden, vervuiling en kernenergie.

Aan de hand daarvan is er een algemene consensus opgesteld van welke risico's acceptabel zijn en welke niet. Als deze technieken op terrorisme worden toegepast, wordt duidelijk dat terrorisme nauwelijks een reële dreiging is. Het vormt een acceptabel risico, dat zo klein is, dat het uitgeven van geld dat het zich voordoet of om de mogelijke gevolgen te bestrijden, nauwelijks gerechtvaardigd is. Dat zeggen John Mueller en Mark Stewart aan de hand van statistieken.

Acceptabel
Uit de cijfers blijkt dat tussen 1975 en 2003 in totaal 13.971 mensen door terreur het leven hebben gelaten. Dat is een kans van 1 op 12.500.000. Vorig jaar gingen er in de Verenigde Staten 560.000 mensen dood aan kanker, een kans van 1 op 540. Ook het verkeer is vele malen gevaarlijker dan terrorisme. In 2008 overleden 34.017 Amerikanen bij een verkeersongeluk. Een kans van 1 op 8.000.

"De jaarlijkse kans om door terrorisme om het leven te komen, met name buiten oorlogsgebieden, zijn kleiner dan 1 op de miljoen en liggen daarom in het gebied dat toezichthouders veilig of acceptabel vinden, zonder dat er enige wetgeving nodig is, laat staan die geld kost", aldus Mueller en Stewart. De cijfers rechtvaardigen dan ook geen uitgaven om terreur te bestrijden, zo merken de onderzoekers op.

Emotie
Ze erkennen dat de opzet van een terroristische aanval "speciale emoties" bij mensen losmaakt en ze vaak brede politieke gevolgen hebben. Het gaat dan onder andere om burgers die eisen dat de politici "iets doen." Voor veel mensen zijn terreuraanslagen moeilijker te verwerken dan doden die door andere oorzaken plaatsvinden. Aan de andere kant veroorzaken ook onderwerpen als kernenergie en vervuiling heftige reacties, maar die worden als acceptabele risico's gezien. In het geval van terreur grijpen politici en beleidsmakers dit aan voor het uitgeven van gigantische geldsommen en het doordrukken van allerlei wet- en regelgeving.

Mueller en Stewart merken op dat politici de verantwoording hebben om belastinggeld op verantwoorde wijze uit te geven. "Als ze vinden dat ze dat niet kunnen, moeten ze aftreden of gewoon toegeven dat ze onverantwoord bezig zijn, of ze hadden de baan in de eerste plaats niet moeten aannemen." Uit andere onderzoeken blijkt dat de dreiging van terrorisme verder aan het afnemen is. Door het gebruik van algemeen geaccepteerde criteria die beleidsmakers nu al toepassen, vormt terrorisme een acceptabel risico. Volgens de onderzoekers zijn veel meer levens te reden als het geld dat naar terreurbestrijding gaat, aan het bestrijden van andere risico's wordt uitgegeven.

Reacties (22)
13-04-2010, 15:43 door Anoniem
he he ,

Eindelijk iemand die helder kan denken.
Dacht dat deze mensen niet meer bestonden.

Greetingz,
Jacco
13-04-2010, 16:02 door Anoniem
Ja laat ze het geld aan kanker research oid uitgeven die kut ziekte maakt veel meer doden! Maar helaas is het net de wapen industrie, er gaat zo veel geld in om dat er wel wordt gezorgd dat het terrorisme blijft bestaan.
13-04-2010, 16:42 door SirDice
Kunnen ze dit rapport gelijk even doorsturen naar de diverse ministeries?
13-04-2010, 16:48 door Rene V
Door SirDice: Kunnen ze dit rapport gelijk even doorsturen naar de diverse ministeries?


My thoughts exactly SirDice! Toen ik het las had ik zoiets van "mooi, kan (o.a.) Hirsch Balin hier ook even notie van nemen?"
13-04-2010, 16:53 door spatieman
de grootse terreur kom nog steeds van de overheid met al hun bangmakerij
13-04-2010, 17:01 door rob
Niet te hard roepen.... straks gaat de U.S. nog *echt* *zelf* aanslagen uitvoeren..... hmmzzz of deden ze dat al? :-S
13-04-2010, 17:15 door Anoniem
Ik heb een beter voorstel:

- geen brand-, diefstal- , auto-, reis- en overlijdensrisicoverzekering meer afsluiten,
- autogordels en andere dure veiligheidsvoorzieningen afschaffen,
- geen kankeronderzoek meer doen,
- loterijen afschaffen
- etc etc.

Nu we toch bezig zijn met de algemene risicoanalyse:

- hoe groot is de kans op een aanval als security updates achterwege worden gelaten?
- denkt u dat het aantal vliegreizen toe- of afneemt bij afschaffing van maatregelen?
- hoeveel is een mensenleven waard om beschermd te worden?

Als de risicoanalyse op al deze punten het antwoord weet, dan begint u meteen met de invoering van een eigen
nieuw beleid, eerst thuis beginnen natuurlijk.
13-04-2010, 17:19 door [Account Verwijderd]
Prachtig rapport, zelf was ik al enige jaren terug al tot dezelfde conclusie gekomen, daar hoef jezelf niet eens acdemicus voor te zijn.
13-04-2010, 17:38 door Anoniem
Dan meet je dus alleen slachtoffers? Moet je ook niet kijken naar economische schade? Of misschien wel voornamelijk naar economische schade?

Aanslagen op sinaasappels - niemand eet meer sinaasappels (actie '78 Palestijnse groep, het 'Commando van het Arabische revolutionaire leger')

Evenzo wegen de kosten van het beschermen van katten tegen 'aanslagen' dan ook niet meer op tegen het aantal katten dat slachtoffer wordt; daar zijn er ook zoveel van. En wat kost nou een kat? Die is gratis te krijgen op Marktplaats.

Of mis ik nu iets in de redenering?
13-04-2010, 17:45 door [Account Verwijderd]
En toch kijk ik er anders tegenaan.
Een boom kan spontaan of door een storm omvallen en op mijn hoofd terchtkomen. Dat is een risico waar ik mee kan leven. Maar als sommige mensen bomen gaan omzagen om die op iemands hoofd te laten vallen, dan accepteer ik dat niet. Het maakt daarbij niet uit of die kans groter of kleiner is dan de natuurlijke risico's. Het leven bestaat niet louter uit kansrekening.

Van de andere kant accepteer ik het ook niet dat de overheid zelf bomen gaat verwijderen om het risico van omgezaagde bomen te elimineren.
13-04-2010, 19:00 door Duck-man
@insider
met die bomen heb je een punt hoe veel bomen mag de overheid omkappen om te voorkomen dat iemand ze om kapt en jij hem op je hoofd krijgt? Hoeveel scans moeten er komen wat voor privé informatie moet ik prijs geven etc.
Hoe was het ook al weer met 20% van het geld kan je 80% verhelpen voor de laatste 20% hebt je 80% van het geld nodig. Waarom beginnen we dan bij de laatste 0.001% met 99.99% van het geld?

Terreur wordt voor al gebruikt om gekke maatregelen er door te krijgen.
Als we nu kans maal veel geld gaan besteden, in plaats van hype maal veel geld. Misschien wordt de wereld weer een beetje gelukkiger.
En wordt er 100 keer geld uit gegeven het voorkomen dat mensen in pinda's stikken dan aan terreur dreiging. Stond hier vorig jaar een stukje over ;)
13-04-2010, 19:37 door Anoniem
"Maar als sommige mensen bomen gaan omzagen om die op iemands hoofd te laten vallen, dan accepteer ik dat niet.
Van de andere kant accepteer ik het ook niet dat de overheid zelf bomen gaat verwijderen om het risico van omgezaagde bomen te elimineren."

Verkies je dan liever huidige wantoestanden?
Waar enorme hoeveelheden geld worden uitgegeven om iedereen in de buurt van de bomen in het oog te laten houden, en elke mens die de bomen wilt gaan bekijken moet door metaaldetector en recentelijk ook maar meteen bodyscans moet laten uitvoeren ?

IMHO zouden we dat geld beter steken in (het oplossen van) de redenen waarom iemand een boom op je hoofd zou willen laten vallen, al de rest is toch vechten tegen de bierkaai.
13-04-2010, 20:30 door wizzkizz
Laat ik voorop stellen dat ik het vaak niet eens ben met de soort en aard van maatregelen die onder de noemer anti-terreur ingevoerd zijn of nog worden. Veel van die maatregelen gaan of te ver in het schenden van de privacy of zijn simpelweg eenvoudig te omzeilen voor iemand die serieus is.Maatregelen die na (bijv.) een jaar geen aantoonbare resultaten hebben opgeleverd, zouden imho dan ook teruggedraaid moeten worden.

Maar...

Dit onderzoek (voor zover ik mijn mening baseer op dit artikel) lijkt me ook niet helemaal deugen. Het lijkt mij namelijk vrij onmogelijk om te zeggen dat maatregelen waarvan ze in de uitvoering niet weten wat voor resultaten het heeft, nutteloos zijn (lees: allerlei acties door speciale eenheden, inlichtingendiensten etc. zijn zwaar geclassificeerd en dus voor hen niet zichtbaar).
Je weet niet of er aanslagen zijn voorkomen door deze maatregelen als je niet weet wat er mee voorkomen is. En de inlichtingendiensten hangen hun acties over het algemeen niet aan de grote klok om de bevolking niet nutteloos de stuipen op het lijf te jagen.

Daarnaast zou je ook kunnen stellen dat er veel meer slachtoffers van terreur zijn dan de onderzoekers hebben aangenomen. Om dit te onderbouwen, verwijs ik naar een definitie van terrorisme, bijvoorbeeld zoals deze gesteld is in Art. 83a Wetboek van Strafrecht:
Citaat art. 83a WvS
Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.
De aanname van de onderzoekers luidt namelijk dat alleen mensen die door het leven zijn gekomen door een terroristische aanslag slachtoffer zijn van terreur. Echter, volgens de hierboven gestelde definitie vergeten ze hier alle mensen bij op te tellen die:
1) een directe relatie hebben met een dodelijk slachtoffer (ouder, man, vrouw, vriend, vriendin et cetera)
2) "slechts" gewond zijn geraakt en hun directe relaties
3) mensen die psychisch slachtoffer zijn geworden, ofwel bang geworden zijn van terreur
4) alle inwoners van een land waarop het laatste deel van de definitie ("dan wel een overheid...ontwrichten of te vernietigen") van toepassing is.

Stel (natte vinger aanname(!), maar gaat om principe!!!):
* elk dodelijk slachtoffer heeft 3 directe relaties (vader, moeder, partner)
** er zijn 1,5x zoveel gewonden gevallen als dat er dodelijke slachtoffers waren
*** er zijn 10x zoveel psychische slachtoffers dan dodelijke slachtoffers (bijvoorbeeld inzittenden van de trein die met schrik vrij kwamen, maar ook andere inwoners van een land die nu bang worden kunnen daar bij behoren)
**** de hierboven genoemde punt 4 is niet van toepassing

Het aantal slachtoffers wordt dan niet 13.971, maar
13.971 +
13.971 * 3 + (punt *)
13.971 * 1,5 + (punt **)
13.971 * 10 (punt ***)
------------------------------
216.650

In deze natte vinger berekening zou de kans om slachtoffer te worden van terreur dan 1:806.451 zijn, een factor 15,5 meer dan de opstellers van het rapport stellen.

Blijkens het artikel http://security.nl/artikel/33032/1/%22Nederlander_verruilt_privacy_voor_veilige_vlucht%22.html is het aantal psychologische slachtoffers vele malen groter dan ik hierboven heb aangenomen. Dit heeft als gevolg dat de politiek zich verplicht ziet maatregelen te nemen die de hele bevolking treffen. Je kunt dan stellen dat het overgrote deel van de NL bevolking slachtoffer is van terrorisme. Niet direct, maar indirect zeker. Bijvoorbeeld dat wij nu, als we willen gaan vliegen, eerst door zo een naaktscanner moeten gaan. Had jij dat 10 jaar geleden bedacht?? Ik zeker niet, maar het is wel een gevolg van een mislukte (!!) terroristische aanslag!
13-04-2010, 20:54 door wizzkizz
Aanvulling op mijn post van 20:30:

Ook de NCTb ondersteunt de visie dat de schade van terreur groter is dan alleen dodelijke slachtoffers: http://www.nctb.nl/onderwerpen/wat_is_terrorisme/

De AIVD hanteert een gelijkluidende strekking, met dien verstande dat er, om het doel (=intentie) te bereiken, geweld moet worden uitgeoefend tegen personen:
Definitie Terrorisme volgens AIVD
Terrorisme is het plegen van of dreigen met op mensenlevens gericht geweld, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen of politieke besluitvorming te be?nvloeden
13-04-2010, 23:26 door Anoniem
@wizzkizz
De kans dat je dood gaat door terrorisme wordt vergeleken met o.a. de kans dat je dood gaat door een verkeersongeluk, hierbij zijn er ook meer slachtoffers dan alleen de doden. Die factor 15,5 mag er dus gewoon weer af.

Laat ik het anders stellen:
Die maatregelen zijn nog tot daar aan toe(eigenlijk niet), maar de overheid helpt zelf ook mee met het doel van de terroristen, namelijk het bang maken van de samenleving.
14-04-2010, 00:48 door rob
@wizzkizz: goede bijdrage. Je hebt wel gelijk hierin.

Maar ik denk wel dat de psychische schade juist door de overheden versterkt is. Juist door moord en brand te roepen in de media. In de politiek lijkt het te ontbreken aan wijsheid. Men probeert het volk niet te kalmeren, maar juist op te zwepen en om wraak te roepen. Zelf doet de politiek net zo hard mee aan het bang maken van de mensen.

De politiek zou juist moeten uitdragen dat terrorisme nog altijd weinig voorkomt. En zoals het artikel ook aangeeft, zou men zich moeten richten op de daadwerkelijke gevaren, en die beperken. En dit verkopen aan het volk. Dat vereist sterk leiderschap. Een waardig en wijs premier zou dat misschien kunnen verkopen..... dan hoeven mensen zich ook niet bang te voelen.

De draconische maatregelen die nu telkens worden genomen na elke scheet uit de terroristische hoek....... dat wakkert alleen maar de angst aan. Ook bij mij, omdat de politiek wel heel rare sprongen maakt. Denk aan bodyscanners enzo. En als je bij schiphol je bagage opgehaald hebt wordt je met argusogen door een paar beveiligers aangestaard bij de uitgang. Op het vliegveld in parijs wordt je bang van de militairen met machinegeweren die daar rondlopen. In amerika schijnen passagiers zelfs vernederd te worden.......

I rest my case
14-04-2010, 09:35 door Anoniem
Veel overheden, ook de Nederlandse, denken dat als je er maar een bak techniek tegenaan gooit dat het probleem zichzelf wel oplost. Nee dus, organisatorische problemen los je niet met techniek op. Kijk maar naar de aanslag van onze Nigeriaanse vriend, vrijwel iedere veiligheidsdienst was vooraf op de hoogte maar ze hebben hem gewoon zijn gang laten gaan. Hoe komt dat? Geen onderlinge communicatie? Er wordt heel wat gecommuniceerd onderling dus daar zal het niet aan gelegen hebben. Wisten ze van te voren dat het explosief niet zo veel voorstelde en vormde deze "aanslag" in feite de ideale gelegenheid om nog wat meer impopulaire maatregelen te kunnen nemen?
Tja, het is koffiedik kijken maar het één en ander geeft wel aan dat er organisatorisch veel te verbeteren valt zonder dat je daar direct een bak techniek tegen aan hoeft te gooien.

En daarnaast geldt ook hoe vaker je roept dat mensen voorzichtig moeten zijn hoe banger mensen worden. Dus het is niet zo gek dat een terroristische dreiging een hoog psychologisch effect heeft, helemaal als overheden daar nog eens lekker aan mee doen. Kijk maar eens naar het effect van de zogenaamde dreiging bij de Ikea in Amsterdam. Dat er niemand zelfmoord heeft gepleegd is nog een wonder, een idioter voorbeeld van een slecht werkende overheid kun je je niet voorstellen.
Mensen eisen dus veiligheid bovenop de veiligheid die er al is, maar onzichtbaar voor hen is.
Ik zou nooit van mijn leven in zo'n lange rij op Schiphol willen staan. Les 1 bij terrorisme is tenslotte; zoek een plek waar veel mensen zich ophouden. Maar voor veel mensen geeft dat een gevoel van veiligheid, lekker veel controle.
Tja, ik neem aan dat mensen van Al Quida breed grijnzend bekijken dat de overheid hun terreur alvast voor ze uit aan het voeren is. Angst zaaien onder de bevolking is tenslotte vele malen effectiever dan een enkel bommetje.
14-04-2010, 11:32 door SirDice
Door Anoniem: Ik heb een beter voorstel:

- geen brand-, diefstal- , auto-, reis- en overlijdensrisicoverzekering meer afsluiten,
En wat voorkomen verzekeringen? En hoeveel privacy moeten we daar met z'n allen voor opgeven?

- autogordels en andere dure veiligheidsvoorzieningen afschaffen,
Autogordels en airbags hebben een bewezen nut. Ze voorkomen vrij veel ernstig letsel. En hoeveel privacy hebben we daar met z'n allen voor opgegeven?

- geen kankeronderzoek meer doen,
Voorlopig voorkomt dit onderzoek een aantal vormen, voor andere vormen kan men al aardig de boel in de hand houden. En hoeveel privacy hebben we daar met z'n allen voor opgegeven?

- loterijen afschaffen
Je weet van te voren welke kans je hebt. Je hebt zelf de keuze om mee te doen of niet. En hoeveel privacy hebben we daar met z'n allen voor opgegeven?

- hoe groot is de kans op een aanval als security updates achterwege worden gelaten?
Err.. Binnen een uur gehackt worden? http://www.security.nl/artikel/13091/1/Ongepatchte_Windows_XP_PC_in_uur_gehackt.html

- denkt u dat het aantal vliegreizen toe- of afneemt bij afschaffing van maatregelen?
Toe. Door al die privacyschendende maatregelen vlieg ik in ieder geval minder.

- hoeveel is een mensenleven waard om beschermd te worden?
En hoeveel minder privacy hebben we daar voor over?

Als de risicoanalyse op al deze punten het antwoord weet, dan begint u meteen met de invoering van een eigen
nieuw beleid, eerst thuis beginnen natuurlijk.
Bij deze.
14-04-2010, 11:39 door Anoniem
De enige terroristen voor de overheid zijn burgers met gezonde kritiek op het functioneren van de overheid.
14-04-2010, 12:07 door Anoniem
- geen brand-, diefstal- , auto-, reis- en overlijdensrisicoverzekering meer afsluiten,
lijkt mee een goed idee; verzekerings instaties doen er toch alles aan om niet uit te keren als je iets overkomt
keren ze dan toch uit zetten ze je meteen uit de verzekering

- autogordels en andere dure veiligheidsvoorzieningen afschaffen,
een autoongeluk is een reeele dreiging in tegenstelling tot terrorisme.

- geen kankeronderzoek meer doen,
kanker onderzoek is een maatregel die niet ingrijpt in de persoonlijk levenssfeer van iedere burger.
helaas worden budgetten van stichtingen die zeggen kankeronderzoek te doen gebruikt om in te grijpen in de persoonlijk levenssfeer van veel burgers: stivoro

- loterijen afschaffen
het staat iedereen vrij om daar wel of niet aan mee te doen

- etc etc.

ik zie in je post geen enkele relatie met de vrijheidsberovende maatregelen die terrorisme zouden moeten voorkomen maar die in werkelijkheid niets aan veiligheid toevoegen.

Zit je in de politiek? CDA ? CU? maak jij die absurde besluiten ofzo?zijn dit je argumenten om ze te verdedigen?
EXIT zou ik zeggen
14-04-2010, 12:47 door Anoniem
Ja, terreurbestrijding achterwege laten, scheelt veel geld. En dan weet ik er nog één, laat alle politiemensen weg bij de wedstrijd ajax-feijenoord. Geen ME, geen containers die de omgeving afschermen, geen detectiepoortjes. Laat voetballiefhebbers hun eigen risicoafweging maken als ze besluiten naar de wedstrijd te gaan. Scheelt de gemeenschap miljoenen.
14-04-2010, 15:13 door Anoniem
Effe aan de boom schudden :

Behoorlijk slechte risico-analyse, als je het mij vraagt.
Als ik de cijfers zo bezie, kan ik net zo goed concluderen dat terrorismebestrijding efficienter is dan kankerbestrijding. Door een paar maal meer uit te geven kan ik de kans op overlijden ten gevolge van terrorisme 2314 (12500000/540) maal kleiner maken dan de kans op overlijden ten gevolge van kanker.

Nogmaals het bewijs van de stelling van mijn vroegere prof statistiek; met statistiek kan je alles bewijzen; zowel pro en zowel contra.

In feite is dit gewoon een rotslecht uitgevoerde risico-analyse. Om maar iets te noemen; In plaats van te kijken naar het residueel risico, moet je bij maatregelen kijken naar het risicoreducerend vermogen. Alleen is dit bij terrorismebestrijding om verschillende redenen niet publiekelijk gekend...

GVB
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.