image

IMSI-catcher in Nederland ingevoerd

donderdag 28 februari 2002, 15:25 door Redactie, 39 reacties

Vanaf volgende week beschikt de politie over een nieuw opsporingsmiddel:
de IMSI-catcher. Dankzij dit apparaat kunnen opsporingsdiensten het
telefoonnummer achterhalen van mobiele telefoons met pre-paid kaarten.

Criminelen opgelet: wie denkt veilig met zijn vooruitbetaalde mobiele
telefoon duistere zaken te kunnen bespreken omdat de politie toch niet
weet welke telefoon ze moet afluisteren, kan binnenkort van een koude
kermis thuiskomen. De politie beschikt namelijk vanaf volgende week over
een nieuw opsporingsmiddel om gebruikers van mobiele telefoons met een
pre-paidkaart te kunnen achterhalen. Met behulp van de zogenaamde
IMSI-catcher kan de politie het IMSI-nummer van een mobiele telefoon
achterhalen. Telefoonaanbieders kunnen met deze gegevens een
bestandsanalyse uitvoeren om te achterhalen welk telefoonnummer
correspondeert met het IMSI-nummer. Vervolgens kunnen de
opsporingsautoriteiten de mobiele telefoon gericht afluisteren.

Hoe werkt dit nu in de praktijk? Een observatieteam volgt een verdachte,
waarvan wel bekend is dat hij vaak mobiele telefoons gebruikt, maar
waarvan het nummer niet te achterhalen is. Dat kan bijvoorbeeld omdat de
verdachte gebruik maakt van pre-paid telefoonkaarten. Maar het is ook
van toepassing als de verdachte een buitenlands nummer gebruikt dat niet
te achterhalen is. In de toekomst kan de IMSI-catcher trouwens ook
ingezet worden tegen andere vooruitbetaalde communicatie- of mobiele
internetdiensten.

In het busje van het observatieteam staat de IMSI-catcher, bediend door
een technicus van het Korps Landelijke Politiediensten. Als de technicus
de IMSI-catcher aanzet doet het apparaat zich voor als een steunzender
van het GSM-netwerk. Alle mobiele telefoons in de omgeving van deze
nepsteunzender worden geforceerd om zich te boeken bij deze
nepsteunzender. Zodra de telefoons zich omboeken meldt het `netwerk' dat
het tijdelijke identificatiegetal van de telefoon (Temporary Mobile
Subscriber Identity) niet meer geldig is. De mobiele telefoon meldt zich
dan automatisch opnieuw aan met zijn IMSI-nummer bij de nep-cel. De
IMSI-catcher registreert dit IMSI-nummer. Nadat dit is gebeurd zet de
technicus het apparaat weer uit. De telefoon meldt zich opnieuw aan, nu
bij het echte netwerk. De gebruiker van de telefoon merkt - als het goed
is - niets van de grote wisseltruc die toegepast is. Vervolgens moet het
observatieteam nog twee tijdstippen en locaties vastleggen waarop de
verdachte zijn mobiele telefoon gebruikt.

De opsporingsdienst beschikt nu over het IMSI-nummer van de mobiele
telefoon waarmee de verdachte belt, het tijdstip waarop gebeld is en de
locatie waar gebeld is. Vervolgens worden de telefoonaanbieders
benaderd. In de databestanden van de telefoonaanbieder is opgeslagen
welk telefoonnummer bij welk IMSI hoort. Door met de gegevens van de
opsporingsambtenaar de databestanden te doorploegen, kan de
telefoonaanbieder het nummer van de gebruikte mobiele telefoon
achterhalen. Nu is het voor de opsporingsdiensten mogelijk om de mobiele
telefoon direct af te luisteren en de verkeersgegevens van de mobiele
telefoon op te vragen.

De IMSI-catcher mag vanaf 1 maart gebruikt worden. In het `besluit
bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie', dat in het
Staatsblad is afgedrukt, staan de regels voor het gebruik. De invoering
van de IMSI-catcher is het gevolg van het toenemende gebruik van mobiele
pre-paid kaarten. De autoriteiten stonden daarmee voor een probleem: hoe
te achterhalen wat de identiteit is van de gebruikers van pre-paid
kaarten. Volgens de politie gebruiken doorgewinterde criminelen een
grote hoeveelheid vooruitbetaalde telefoonkaarten en mobiele telefoons
om de politie van zich af te schudden.

In eerste instantie wilde de overheid een verplichte registratie
invoeren: elke koper van een pre-paid kaart zou zich moeten
identificeren en de telefoonaanbieders zouden deze gegevens moeten
opslaan. Door verzet van de telefoonaanbieders, die opzagen tegen het
vele werk en de hoge kosten die hiermee gemoeid zijn, mislukte dit plan.
De telefoonaanbieders kwamen zelf met het voorstel om als alternatief de
IMSI-catcher in te voeren.

Uit documenten van het Deelorgaan Aftappen (DAF), een overlegorgaan
tussen de overheid en de telefoonaanbieders over alles wat met
interceptie te maken heeft, blijkt echter dat de telefoonaanbieders bij
nader inzien niet zo verrukt zijn over de IMSI-catcher. Zo vrezen ze
verstoring van het netwerk door inzet van de IMSI-catcher, en mogelijke
schadeclaims die daaruit kunnen voortvloeien. De telefoonaanbieders
drongen daarom aan op een begrenzing van het zendvermogen van de
IMSI-catcher. Justitie wilde daar echter niet aan. Justitie erkent dat
de spraakkwaliteit en andere functionaliteiten van het netwerk verstoord
worden door inzet van de IMSI-catcher, maar belooft de verstoring zo
beperkt mogelijk te houden. Volgens justitie is dat ook in hun eigen
belang: een te grote verstoring zou de verdachte wel eens kunnen
alarmeren dat er met zijn telefoon gespeeld wordt.

De wens van de telefoonaanbieders om van tevoren op de hoogte te worden
gesteld van de inzet van het apparaat, om te kunnen anticiperen op
mogelijke verstoringen, werd ook terzijde geschoven. Volgens de politie
was dit te riskant.

Een ander probleem zit in andere mogelijkheden die de IMSI-catcher
biedt: het apparaat kan ook worden ingezet om het telefoonverkeer in een
bepaalde locatie te verstoren of plat te leggen, en kan daarnaast worden
gebruikt om direct mobiele telefoons af te luisteren. Dit mag de politie
volgens de Telecommunicatiewet alleen doen in noodsituaties,
bijvoorbeeld als er zich een gijzeling voordoet. De afspraak is nu dat
de stoor- en afluisterfuncties vergrendeld worden voordat het apparaat
ingezet wordt. Dit moet in een proces-verbaal worden vastgelegd.

De politie verzette zich overigens tegen deze afspraak. Volgens de
politie was het voldoende om in regelgeving te bepalen wanneer welke
functionaliteit van de IMSI-catcher gebruikt mag worden en was een
technische vergrendeling niet nodig. Het ministerie van Justitie hield
echter voet bij stuk, omdat het vreesde voor moeilijke discussies in de
rechtszaal over de vraag of de politie niet toch stiekem direct heeft
afgeluisterd met de IMSI-catcher.

De telefoonaanbieders worden geacht binnen 15 minuten het gezochte
telefoonnummer op te hoesten. Ze maken daarbij gebruik van software die
ontwikkeld is om fraude op te sporen en klachten af te handelen. Als
telefoonaanbieders dergelijke software nog niet bezitten, moeten ze het
op eigen kosten aanschaffen. De onkosten verbonden aan het opzoeken van
telefoonnummers worden door de overheid vergoedt.

Ook de inlichtingendiensten kunnen de IMSI-catcher inzetten. Voor hen
gelden echter ruimere bevoegdheden. Zo kan de BVD de IMSI-catcher wel
inzetten om direct mobiele telefoons af te luisteren. Ook geldt voor de
BVD niet de verplichting om in procesverbalen precies vast te leggen
waar, wanneer en hoe de IMSI-catcher is ingezet.

Reacties (39)
28-02-2002, 18:14 door Anoniem
Dat is niet zo verwonderlijk: Technologie biedt immers uitstekende mogelijkheden gespuis in de kiem te smoren. Het is prijzenswaardig dat politie zich verder verdiept in de mogelijkheden welke technologische gereedschappen bieden criminelen op te sporen en onderlinge banden te leggen voor sluitende bewijsvoering.
28-02-2002, 19:58 door DWizzy
Fijn... kan je dus ook al zonder enige vorm van controle afgeluisterd worden door de BVD op je GSM :(
Zijn er eigenlijk mogelijkheden om versleutelde GSM telefoongesprekken te houden?

Enne... waar kan ik zo'n IMSI-catcher kopen? wanahaves.com? :cool:
28-02-2002, 20:06 door Anoniem
Waar kan deze informatie 'formeel' terug gelezen worden?

Jelle heb jij misschien ook ergens gelezen over een project buro geleid door KPMG in opdracht van de Nederlandse overheid waar gesprekgegevens van alle Telco's aan overgedragen moeten worden.

Zodat de verschillende inlichtingendiensten anoniem en direct over deze gegevens kunnen beschikken?

mvg,
Anonymouse
[email]anonymouse@securitydatabase.net[/email]
28-02-2002, 20:15 door Anoniem
Originally posted by dwizzy
Fijn... kan je dus ook al zonder enige vorm van controle afgeluisterd worden door de BVD op je GSM :(
Zijn er eigenlijk mogelijkheden om versleutelde GSM telefoongesprekken te houden?

Enne... waar kan ik zo'n IMSI-catcher kopen? wanahaves.com? :cool:

Het zal ongetwijfeld mogelijk zijn d.m.v. electronica gsm-gesprekken te versleutelen. Anderzijds kan je je ook afvragen wat het bezwaar zou kunnen zijn dat een overheidsdienst je gesprek zou kunnen volgen als je een gewoon normaal leven hebt, zonder illegale zaken.
01-03-2002, 01:03 door Anoniem
Originally posted by


Het zal ongetwijfeld mogelijk zijn d.m.v. electronica gsm-gesprekken te versleutelen. Anderzijds kan je je ook afvragen wat het bezwaar zou kunnen zijn dat een overheidsdienst je gesprek zou kunnen volgen als je een gewoon normaal leven hebt, zonder illegale zaken.

o nee, niet weer dit nietszeggende argument!!daar gaat het toch helemaal niet om??
het gaat erom dat het inbreuk is op je pricacy!
dus als jij met iemand staat te praten, en er komt een agent bij staan en luistert de hele tijd mee, ga je dat niet erg vinden?

verzin wat sterkers..
want dit is alleen nog meer het begin.
01-03-2002, 11:15 door Anoniem
Originally posted by


o nee, niet weer dit nietszeggende argument!!daar gaat het toch helemaal niet om??
het gaat erom dat het inbreuk is op je pricacy!
dus als jij met iemand staat te praten, en er komt een agent bij staan en luistert de hele tijd mee, ga je dat niet erg vinden?

verzin wat sterkers..
want dit is alleen nog meer het begin.


Weerleg dat argument maar eens eerst.
Immers dat argument wordt wel wereldwijd gebruikt -en zeker sinds 11 september- om onze privacy te degraderen tot 'privacy with exception of goverment'.

Dat we als mensen geestelijk sterven indien we niet over privacy beschikken schijnt in sommige kringen bij de overheid van ondergeschikte belang te zijn.

Men gaat erg ver om een betrekkelijk klein belang te beschermen.

Immers waarom zou je voor b.v. 4000 duizend doden 16 miljoen mensen criminaliseren, volgen, aftappen en aan analyses -database queries die mogelijk zijn dankzij koppelingswet- ?

Het klinkt hard, en veel mensen zullen zeggen: "Als je de dood van die 4000 kunt voorkomen cq het aantal verminderen, dan mag er inbreuk op me privacy worden gemaakt".
Maar men vergeet dat in vrijwel alle gevallen de incidenten waarop deze 'sociale overheids controle' voor bedoelt is, weinig tot niets zullen uitmaken.

Immers als men onze privacy toch op grote schaal mogen schenden, mogen zij ook het resultaat vertellen, zodat men enigszins het idee heeft dat het geholpen heeft.

In jaarverslagen van BVD en MID, zul je er niets over terugvinden, terwijl deze organisatie zowieso al buiten de wet staan, en dus nu al alles van je kunnen weten.
01-03-2002, 11:54 door Anoniem
" Anderzijds kan je je ook afvragen wat het bezwaar zou kunnen zijn dat een overheidsdienst je gesprek zou kunnen volgen als je een gewoon normaal leven hebt, zonder illegale zaken. "

Niet alles wat je graag prive wilt houden is per definitie illegaal lijkt me.
Stel ik heb een fantastische buitenechtelijke homosexuele relatie met een overheidsfunctionaris, ergens op een onbelangrijke functie (prullenbakkenleger 1ste klasse, maar wel lekkere vent)..

Nou kan ik me in zo'n geval indenken dat je dan niet alleen alles zult doen om je privacy te beschermen, maar dat je ook nog eens bang moet zijn dat iemand op het heldere idee komt om (prive:-) misbruik van die informatie te maken..

Zo goed als er criminele nederlanders zijn, durf ik er jouw hand voor in het vuur te steken dat er ook corrupte nederlanders zijn.

En dan is zo'n systeem ineens helemaal niet zo 'te gek' en 'veilig' meer..

Ik vraag me nu al af hoeveel onschuldige burgers er 'getapt' moeten worden om ook maar 1 stouterik te vangen, is er een 'acceptable' -hoe noem je dat - 'inbreuk-ratio per stouterik' vastgelegd ? 1 op 1000 of meer ..

Enzo...
01-03-2002, 12:29 door Anoniem
Originally posted by Anonymous Coward
Ik vraag me nu al af hoeveel onschuldige burgers er 'getapt' moeten worden om ook maar 1 stouterik te vangen, is er een 'acceptable' -hoe noem je dat - 'inbreuk-ratio per stouterik' vastgelegd ? 1 op 1000 of meer ..

Enzo...

Alle stukken hierboven lezende doet op mij overkomen dat men het idee heeft (of krijgt) dat het overheidsapparaat als een soort internet werkt dat 24uur per dag, 7 dagen in de week alle inwoners van Nederland zou kunnen controleren.

Dat is niet het geval. Men beschikt hier absoluut niet over de middelen danwel capaciteit om dergelijke gigantische gegevensstromen te verwerken. Men is voor wat betreft opsporing absoluut niet geïnteresseerd in jou en kunnen ze hun tijd wel beter* besteden aan de lopende zaken die zij reeds op hun bereau hebben liggen.
(* vanuit hun perspectief gezien dan, dit is dus geen persoonlijke aantijging :-).

Enige interesse in jou persoon zou kunnen bestaan wanneer je iemand zou kennen waar momenteel een ernstig onderzoek tegen loopt, of wanneer je zelf een misdaad zou begaan. Het lijkt mij dan heel normaal dat e.e.a. aangaande je persoon dan onder de loupe wordt genomen.

Al deze technische middelen bieden daarbij uitkomst waardoor nauwkeuriger resultaten worden gegenereerd ten goede van de rechtsgang en -orde.

Natuurlijk heb je ook corrupte figuren bij de overheid die bijvoorbeeld hun fouten wegmoffelen en verder mooi gewetenloos op hun plek blijven zitten. Maar dat probleem had je in Gouden Eeuw al in de tijd van de VOC, dat heeft verder niets met de techniek van doen.
01-03-2002, 12:54 door suntac
Originally posted by


Het zal ongetwijfeld mogelijk zijn d.m.v. electronica gsm-gesprekken te versleutelen.

Het is zeker mogelijk om een mobiel gesprek te versleutelen.
Kijk b.v. maar eens op http://www.tscm.com/stu.html die jongens leveren encryption telefoons. Of je die dingen zelf ook kunt bouwen dat weet ik niet. Het zal geheid mogelijk zijn maar je loopt denk ik met een enorm ding onder je arm als je het zelf wil bouwen.

Voor een vaste telefoon is het niet zo ingewikkeld en ik heb ooit wel eens in een duister verleden zo'n ding gemaakt om met een vaste lijn te encrypten maar veel zal die niet uitgehaald hebben omdat ik een gewone versleutel en ontsleutel processor gebruikte die je bij elke electro zaak gehaald kan worden.

Suntac
01-03-2002, 13:05 door Anoniem
Originally posted by Anonymous Coward
Ik vraag me nu al af hoeveel onschuldige burgers er 'getapt' moeten worden om ook maar 1 stouterik te vangen, is er een 'acceptable' -hoe noem je dat - 'inbreuk-ratio per stouterik' vastgelegd ? 1 op 1000 of meer ..

Enzo...

Hmm, heb weleens een ratio gezien van 1:100.000
01-03-2002, 13:09 door Anoniem
Originally posted by Virtal Technologies


Alle stukken hierboven lezende doet op mij overkomen dat men het idee heeft (of krijgt) dat het overheidsapparaat als een soort internet werkt dat 24uur per dag, 7 dagen in de week alle inwoners van Nederland zou kunnen controleren.

Dat is niet het geval. Men beschikt hier absoluut niet over de middelen danwel capaciteit om dergelijke gigantische gegevensstromen te verwerken.

Que?
Dat Echelon technisch echt niet haalbaar is en wellicht nooit haalbaar zal zijn kan wel kloppen.

Maar al het Nederlands verkeer tappen is technisch wel degelijk mogelijk.

Het probleem zit hem alleen in versleutelde routes, en vage protocollen.

Verder beschikt de overheid over zowel de middelen als de resources om het te kunnen doen.

Vergeet niet die miljoenen die ze er extra bij gekregen hebben zijn niet voor loonsverhogingen bedoelt, ook al kunnen ze dat goed gebruiken, want ze verdienen erg weinig.

De BVD gaat een tapkamer opzetten waarmee ze alle GSM verkeer op woorden kan screenen.
01-03-2002, 14:19 door Anoniem
Originally posted by
...Maar al het Nederlands verkeer tappen is technisch wel degelijk mogelijk...

...Verder beschikt de overheid over zowel de middelen als de resources om het te kunnen doen...

...De BVD gaat een tapkamer opzetten waarmee ze alle GSM verkeer op woorden kan screenen...

In Amerika gebeurt dat reeds in lengte van jaren dat machines gesprekken en ander verkeer screenen op bepaalde kernwoorden als "bomb", "attack", "nucleair" dat inmiddels uitgebreid zal zijn met "airplane", "Bin Laden", "Al Queda", "Terrorists" waarbij zowaar ik op het knopje 'submit reply' klik van dit bericht, ik heel even de aandacht heb van dat grote serverpark in the USA.
Zal daar een haan naar kraaien? Neen. Je wordt niet opgepakt voor het gebruik van een van die woordjes, bovendien ontbreekt het aan mankracht elk persoon achter elk woordje onder de loupe te gaan nemen - dat is ook de hele essentie niet van dat systeem. Niemand zal mij vandaag of later vreemd aankijken omdat een van boven vernoemde woordjes in dit bericht een microseconde aandacht heeft gehad van zo'n Echelon of Carnivore-systeem en kan ik zonder vervelend gedoe morgen gewoon met het vliegtuig naar Amerika als ik dat zou willen.

Noch de Nederlandse staat, noch de BVD, noch enig ander inlichtingendienst of overheidsapparaat heeft de mankracht alle verzamelde gegevens per stuk te controleren. Dat zou ook absoluut geen toegevoegde waarde hebben. Bij de NSA en CIA werkt men bijvoorbeeld met averages waarbij de meest in het oog springende zaken inderdaad worden onderzocht. Maar voor iemand uberhaupt in die gegevensmassa in het oog gaat springen moet je toch behoorlijk wat - je zou zeggen behoorlijk - moeite moeten doen.

Je zou je de vraag kunnen stellen wie er nu het meeste bij is gebaat de privacy zoveel mogelijk te beschermen: de burger of de crimineel?

Bovendien, mocht een woordje dan toch een 'hit' hebben gemaakt bij zo'n machine heb je in feite nog steeds voor het publiek -privacy-. Dat hele gesprek wordt dan immers niet in de Telegraaf gepubliceert of anderzijds publiek gemaakt.
01-03-2002, 17:37 door Anoniem
Originally posted by Virtal Technologies

Maar voor iemand uberhaupt in die gegevensmassa in het oog gaat springen moet je toch behoorlijk wat - je zou zeggen behoorlijk - moeite moeten doen.

Bekijk de source een van http://www.securitydatabase.net/index.html
01-03-2002, 21:10 door Anoniem
Niet echt een nieuw concept ofzo, komt uit 1997 als ik me niet vergis.
Won in 2000 de bigbrother award in duitsland.

Wouter aka [email]grazer@digit-labs.org[/email]
01-03-2002, 23:46 door digger
Originally posted by anonymous
Niet echt een nieuw concept ofzo, komt uit 1997 als ik me niet vergis.
Won in 2000 de bigbrother award in duitsland.

Wouter aka [email]grazer@digit-labs.org[/email]

en bovendien: je hoeft die technologie niet te gebruiken. Als je privacy je zo lief is, dan zoek je elkaar maar op. Technologie is makkelijk maar gevaarlijk...
02-03-2002, 13:21 door Anoniem
Erhm.. er bestaat toch zoiets als PGPhone? Dus altijd laptop en
mobiele telefoon meeslepen als je wil bellen.... ;)
04-03-2002, 14:07 door suntac
Originally posted by
Erhm.. er bestaat toch zoiets als PGPhone? Dus altijd laptop en
mobiele telefoon meeslepen als je wil bellen.... ;)


http://www.pgpi.org/products/pgpfone/
04-03-2002, 14:35 door Anoniem
Originally posted by


Maar al het Nederlands verkeer tappen is technisch wel degelijk mogelijk.

Het probleem zit hem alleen in versleutelde routes, en vage protocollen.


Als je =hoogst theoretisch= stelt stelt dat je alles kan tappen dan is het net zo goed mogelijk om alle "versleutelde routes" en "vage protocollen" te volgen en desnoods alle encryptie te kraken.

Voor GSM is er geen sprake van "vage protocollen". Voor internet llijkt het wel het geval maar alle protocollen die echt in gebruik zijn en die wij tot nu toe zijn tegengekomen blijken op heldere uitzonderingen na praktisch prima aftapbaar. Uitzonderingen zijn gepatenteerde protocollen en protocollen met encryptie.

htp://www.ii.nl/idd/ft

In de praktijk alle internetverkeer continu/tegelijk tappen is ook fysiek volstrekt onmogelijk. Dan zou de beschikbare bandbreedte van bijvoorbeeld kabel in de straat moeten verdubbelen. Het is tenslotte zo dat in de meeste kabelsystemen direct tussen twee aansluitingen in 1 straat kan worden gecommuniceerd.
04-03-2002, 17:13 door Anoniem
[ik durf wel een weddenshapje aan te gaan dat
het ze NOOIT lukt om mij te traceren
ze mogen zelfs bij mij voor de deur staan
04-03-2002, 20:33 door Anoniem
Originally posted by
[ik durf wel een weddenshapje aan te gaan dat
het ze NOOIT lukt om mij te traceren
ze mogen zelfs bij mij voor de deur staan


Ik zou er niet op wedden !!!
Ik weet beter.......
05-03-2002, 08:22 door Anoniem
Tja, en we weten allemaal hoe goed justitie CS zich aan de regels houdt.... Als zelfs officiële geheimhouders gewoon getapt worden tegen alle regels in, hoeft niemand illusies te koesteren over zijn eigen 'toevallig opgevangen' gesprekjes.

En degene(n) die het allemaal zo 'te gek' vinden moeten wel een verrekte saai leven en een totaal gebrek aan fantasie hebben dat zij 'niets te verbergen' (denken te) hebben.

Zeker nooit een opwindend (telefoon)gesprekje met je vriendin gehad huh?

Het gaat niet om 'crimineel' of niet, het gaat hier om privacy! En ik pas er voor een of andere MAVO nitwit inzage te geven in mijn privé-leven. Ga lekker in Texas wonen als je zo gek bent op 'law & order' praktijken. Benieuwd hoe snel je weer terug bent...


Freedom4All
05-03-2002, 13:25 door Anoniem
Quote:
Zijn er eigenlijk mogelijkheden om versleutelde GSM telefoongesprekken te houden?


Jazeker,

http://www.crypto.ch/crypto_flash/cr_secure_telephony.html
http://www.tscm.com/stu.html

Rob Greuter
05-03-2002, 13:29 door Anoniem
Originally posted by
a) En degene(n) die het allemaal zo 'te gek' vinden moeten wel een verrekte saai leven en een totaal gebrek aan fantasie hebben dat zij 'niets te verbergen' (denken te) hebben.

b) Zeker nooit een opwindend (telefoon)gesprekje met je vriendin gehad huh?


Het gebeurt ook buiten niveau van overheid dat men zaken controleert op potentieel misbruik, tegen misbruik. Een beetje security bewust netwerkbeheerder is behoorlijk geutileerd met bijvoorbeeld sniffers (programma dat al het netwerk-verkeer dat binnen haar segment valt af kan tappen) waardoor contrôle op inhoud van dat netwerkverkeer mogelijk is. Een IDS (Intrusion Detection System) is bijvoorbeeld een soort sniffer dat het netwerk verkeer automatisch controleert en desgewenst actie onderneemt. Email van medewerker kan worden gelezen en wanneer de werkgever echt alles wil weten kan zelfs op werkstations worden gezien wat het beeldscherm personeel nu aan het doen is.

Middelen om te voorkomen dat o.a.
- internet bandbreedte wordt misbruikt van het bedrijf
- er geen misbruik wordt gemaakt van de baas zijn tijd (te denken aan bijvoorbeeld excessief prive internet gesurf op de werkplek, gechat en andere activiteiten dat overal behalve met het werk te maken heeft)- geen opslag capaciteit van het bedrijf wordt misbruikt (denk aan de grote prive bestandscollecties welke personeel soms collectief kan vergaren, en nog erger, intern leuk aan elkaar gaat e-mailen)
Dit is nog maar een greep uit de creatieve collectie "niet werken maar spelen in de baas zijn tijd" dat mensen er soms op na kunnen houden.
Afgaande op het feit dat je nauwelijks interessant bent voor de overheid om bijvoorbeeld strikt te worden getapt en de kans daarop vrijwel nihil is, is die kans op dergelijke controle veel groter bij bedrijven wanneer je beeldscherm werk doet.
a) Het niets te verbergen hebben en een zogenaamd saai leven zijn niet evident aan elkaar.

b) Het wel of niet spannende telefoongesprekken houden met je vriendin zijn niet relevant voor de handhaving van de rechtsorde.

Nogmaals: De overheid handelt in deze in oogpunt van het algemeen belang. Je zou blij mogen zijn voor het feit dat ze de criminelen zo goed op de hielen zitten.
05-03-2002, 15:50 door Anoniem

In het busje van het observatieteam staat de IMSI-catcher, bediend door een technicus van het Korps Landelijke Politiediensten. Als de technicus de IMSI-catcher aanzet doet het apparaat zich voor als een steunzender van het GSM-netwerk. Alle mobiele telefoons in de omgeving van deze nepsteunzender worden geforceerd om zich te boeken bij deze nepsteunzender. Zodra de telefoons zich omboeken meldt het `netwerk' dat het tijdelijke identificatiegetal van de telefoon (Temporary Mobile Subscriber Identity) niet meer geldig is. De mobiele telefoon meldt zich dan automatisch opnieuw aan met zijn IMSI-nummer bij de nep-cel. De IMSI-catcher registreert dit IMSI-nummer. Nadat dit is gebeurd zet de technicus het apparaat weer uit. De telefoon meldt zich opnieuw aan, nu bij het echte netwerk. De gebruiker van de telefoon merkt - als het goed is - niets van de grote wisseltruc die toegepast is. Vervolgens moet het observatieteam nog twee tijdstippen en locaties vastleggen waarop de verdachte zijn mobiele telefoon gebruikt.

Een gemiddel nokia kan nu ook al aangeven met welke zender die contact maakt. Ik voorzie hier nu dat er apparatuur gaat komen die bij houden met welke zender er contact is. Dit apparaatje detecteert een zenderwisseling in combinatie met een TMSI ongeldigheid, waarna de zender kort naarna wegvalt (lees: uitgezet wordt).
Als dit 2x gebeurt bij jou weet je dat ze met je bezig zijn en dat het tijd is om een nieuwe prepaid moet kopen. Ze moeten zoals hier vermeld wordt namelijk 3 tijdstippen/locaties hebben van je.
05-03-2002, 18:44 door Anoniem
Zie hier de denkwijze van een crimineel:

Originally posted by
Als dit 2x gebeurt bij jou weet je dat ze met je bezig zijn en dat het tijd is om een nieuwe prepaid moet kopen.
07-03-2002, 20:46 door Anoniem
Hebben jullie er wel eens aan gedacht dat wij op een keer een foute overheid kunnen krijgen die zonder dat wij het beseffen alle gegevens en mogelijkheden zullen gaan benutten om foute beslissingen te nemen. In 1938 dacht bijna niemand in Nederland dat het zo`n vaart zou lopen. Nu weten we beter. Het IBM kaarten systeem werd toch ook gebruikt om systematisch Joodse medemensen uit te roeien. Het is nu toch een stuk eenvoudiger geworden met alle elektronische mogelijkheden.

En denken jullie nu echt dat de deksel nog op de pan kan. Vergeet het maar de overheid neemt steeds meer. Waar houd het op? Als wij allemaal een chip in ons lijf krijgen? De chip is er al, zo groot als een rijstkorrel. Ons land wordt maar door een paar burgers geregeerd. Het is niet zo moeilijk om met foute ideeën te infiltreren. Hoeveel op privacy inbrekende maatregelenheeft de overheid de laatste vijf jaar genomen? Ga daar maar is over nadenken. Wist jij 5 jaar geleden dat de Westerse regeringen al in ±1950 begonnen zijn met massaal afluisteren van telefoons. Your Big Brother is Watching You!!!!!

Sjors R.M. Chamboné
08-03-2002, 16:54 door Anoniem
Prima zaak, wie niets te verbergen heeft hoeft hier helemaal geen moeite mee te hebben.
08-03-2002, 18:10 door Anoniem
>Prima zaak, wie niets te verbergen
> heeft hoeft hier helemaal geen moeite >mee te hebben.

Nou, het zal wel aan mijn wantrouwige natuur liggen (of ik ben gewoon erg gesteld op mijn privacy:-), maar iedere keer als ik dat hoor denk ik: 'Die heeft duidelijk niet nagedacht'..
Lullig, maar waar..
Wordt het niet eens tijd voor die mensen om hun kop uit hun @#$% te halen, en te realiseren dat als dat tappen (al dan niet mogelijk/legaaletc) door gewone MENSEN gedaan wordt, die net zo makkelijk te corrumperen zijn als jij en ik ?
Kijk naar het lichtende voorbeeld, de United Mistake of America, daar worden met de regelmaat van de klok hoge ambtenaren de bak in gegooid omdat ze 'geheime' gegevens doorverkochten aan bijvoorbeeld detective-buro's. (Iemand nog lekker een concurrent over de kop jagen? Koop gewoon een dossier met alles wat je nodig hebt.) En nou niet gaan roepen dat er regels opgesteld zullen worden die de privacy garanderen, want dat is nog nooit gelukt..

Een welgemeend 'bollox', en een prettig w/e.
08-03-2002, 20:42 door Anoniem
Originally posted by Anonymous Coward
Nou, het zal wel aan mijn wantrouwige natuur liggen (of ik ben gewoon erg gesteld op mijn privacy:-)

Zucht... wanneer gaan mensen in het algemeen inzien dat de overheid NIET de vijand is die zoveel mogelijk beperkt zou moeten worden. De overheid is er VOOR ONS normale welwillende en weldenkende burgers die zich wel weer eens een keer veilig willen voelen in het algemeen.

Als het helpt door politie en justitie bepaalde vrijheden te geven in bijvoorbeeld taps, dan heel graag! Als criminelen dan meer in gevangenissen komen te wonen in plaats van op straat, dan mogen ze bij zo'n crime-gsm scan best dat van mij even onderbreken of luisteren wat voor gesprek ik dan zelf zou voeren.

Wat heb ik aan 100% privacy wanneer het algemene veiligheidsgevoel juist daardoor wordt ondermijnd.
Liever een normale burger met minder privacy dan een crimineel met onvoorwaardelijke privacy!

Enig idee wat voor effect dat kan hebben op de criminaliteit - algehele gegarandeerde privacy?

We zijn hier niet met volkerenvervolging bezig, maar met inbinding van criminaliteit. Want wanneer je Duitsers erbij gaat betrekken weet ik er nog wel een voor je: dat waren criminelen die overal wel misbruik van wisten te maken, zelfs van spreekwoordelijk eenvoudige broodroosters. Wanneer je enkel eenzijdig rekening houdt met mogelijk misbruik en je dat geheel uit wil bannen: kijk dan nog eens om je heen en vraag dan af wat er dan nog zou bestaan.... Niets, helemaal niets. Dan was de TV ook verboden bijvoorbeeld omdat het apparaat ook gebruikt zou kunnen worden voor propaganda en daarmee volkerenhaat teweeg zou kunnen brengen.

Of bedoel je dat je de overheid gewoonweg niet vertrouwd en dus als potentiële vijand ziet?

Hoe kun je leven in een land dat je niet vertrouwd als ik vragen mag?
11-03-2002, 18:26 door Anoniem
Originally posted by Virtal Technologies


Zucht... wanneer gaan mensen in het algemeen inzien dat de overheid NIET de vijand is die zoveel mogelijk beperkt zou moeten worden.

Zeker het 'debat' gemist, huh? En ook de berichten dat die 'betrouwbare' overheid juist op dit punt (wederom) de eigen regels schendt.

Hoe 'betrouwbaar' is een overheid die zich niet aan de (zelfgemaakte) regels houdt?

En als een gemiddelde MAVO 'student' een uniform aantrekt is hij/zij 'dus' betrouwbaar mag hij 'dus' opeens alles van je weten? Vreemde gedachtengang...
23-09-2002, 08:57 door Anoniem
de Overheid is al veel verder al jaren, men kan electronische signalen versturen die de mens persoonlijk zijn GEEST verstoren.

b.v. uw slaapt, signaal laat u ontwaken ,nerveus en gejaagd gaat u de handelingen verichtten die u normaal ook zou doen als u gewoon wakker word, dus junks krijgen behoefte of denken behoefte te hebben, alle gebruikers van welke aard dan ook gaan hun weg, en handelen.

gestoorde worden nog gestoorder.

men is nu aan het verfijnen met de frequenties om bepaalde delen van de hersenen te aktiveren.enz, enz.

omder het mom van criminaliseren
23-09-2002, 09:00 door Anoniem
Originally posted by Anonymous Coward
" Anderzijds kan je je ook afvragen wat het bezwaar zou kunnen zijn dat een overheidsdienst je gesprek zou kunnen volgen als je een gewoon normaal leven hebt, zonder illegale zaken. "

Niet alles wat je graag prive wilt houden is per definitie illegaal lijkt me.
Stel ik heb een fantastische buitenechtelijke homosexuele relatie met een overheidsfunctionaris, ergens op een onbelangrijke functie (prullenbakkenleger 1ste klasse, maar wel lekkere vent)..

Nou kan ik me in zo'n geval indenken dat je dan niet alleen alles zult doen om je privacy te beschermen, maar dat je ook nog eens bang moet zijn dat iemand op het heldere idee komt om (prive:-) misbruik van die informatie te maken..

Zo goed als er criminele nederlanders zijn, durf ik er jouw hand voor in het vuur te steken dat er ook corrupte nederlanders zijn.

En dan is zo'n systeem ineens helemaal niet zo 'te gek' en 'veilig' meer..

Ik vraag me nu al af hoeveel onschuldige burgers er 'getapt' moeten worden om ook maar 1 stouterik te vangen, is er een 'acceptable' -hoe noem je dat - 'inbreuk-ratio per stouterik' vastgelegd ? 1 op 1000 of meer ..

Enzo...
23-09-2002, 09:07 door Anoniem
wanneer gaan de hersens in NL werken,
zodra men onrechtmatige handelingen wil verichten dan eenvoudig de zaak CRIMINALIESEREN en de MASSA huppelt vrolijk en angstig met de kop ja te knikken.

andwoord van OUDEREN hierop hebben geen waarden , OUDEREN reageren het zelfde als kinderen, hulpbehoefend,en angstig.
23-09-2002, 09:16 door Anoniem
Originally posted by Unregistered
Prima zaak, wie niets te verbergen heeft hoeft hier helemaal geen moeite mee te hebben.

u bent zeker een ouder persoon, nou deze reageren het zelfde als kinderen, hulp behoefend en angstig voor het nieuwe en schudden en knikken JA van angst, alleen de JEUGD is in haar omstuimigheid niet bang.
23-09-2002, 09:18 door Anoniem
hoe te leven zonder genoeg contanten dus accept of kies de dood

alleen als vermogende kan men zich hieraan ontrekken.
23-09-2002, 09:50 door Anoniem
,,You can't legislate stupidity'' (Gov. Jesse Ventura, Minnesota, USA)

Ofwel: je kan niet eindeloos zaken vercriminaliseren en zijn daar ook grenzen aan verbonden.

Een rookverbod bijvoorbeeld... :)
23-09-2002, 09:59 door Anoniem
Originally posted by Unregistered
de Overheid is al veel verder al jaren, men kan electronische signalen versturen die de mens persoonlijk zijn GEEST verstoren.

Het spijt mij zeer dat ik te kennen moet geven niet te weten hoe ik mijn lach kan bedwingen.

Maargoed, jij denkt dus dat de Nederlandse Overheid dergelijke middelen inzet of in gaat zetten?

Get real.
11-11-2002, 22:30 door Anoniem
Originally posted by
Que?
Dat Echelon technisch echt niet haalbaar is en wellicht nooit haalbaar zal zijn kan wel kloppen.

Maar al het Nederlands verkeer tappen is technisch wel degelijk mogelijk.

Het probleem zit hem alleen in versleutelde routes, en vage protocollen.

Verder beschikt de overheid over zowel de middelen als de resources om het te kunnen doen.

Vergeet niet die miljoenen die ze er extra bij gekregen hebben zijn niet voor loonsverhogingen bedoelt, ook al kunnen ze dat goed gebruiken, want ze verdienen erg weinig.

De BVD gaat een tapkamer opzetten waarmee ze alle GSM verkeer op woorden kan screenen.


dit klopt helemaal zelfs nog erger deze enorme systemen bestaan al en gaat nog verder zelf op stem herkenning en dus ook bepaalde worden dit is pas op ned 3 geweest
zo gaat het toch altijd eerst is het systeem er en dan gan we er over praten
30-07-2009, 13:44 door Anoniem
SpyCity Amsterdam dames en heren dat is de oplossing als je veilig wilt bellen, ben er wel eens geweest aardige mannen ook, het is toch te gek voor woorden dat je eigenlijk niet eens meer veilig kan bellen!
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.