image

Juridische vraag: Mag datacenter paspoort innemen?

dinsdag 15 februari 2011, 11:10 door Arnoud Engelfriet, 32 reacties

Heb jij een uitdagende vraag over beveiliging, recht en privacy, stel hem aan ICT-jurist Arnoud Engelfriet en maak kans op zijn boek
"De wet op internet".

Arnoud is van alle markten thuis, maar vindt vooral in technische / hacking vragen een uitdaging. Vragen over licenties worden niet behandeld, aangezien die geen raakvlak met beveiliging hebben. De Juridische vraag is een rubriek op Security.nl, waar wetgeving en security centraal staan. Elk kwartaal kiest Arnoud de meest creatieve vraag, die dan zijn boek zal ontvangen.

Deze week een 'bezemwagen-editie' van de Juridische vraag, waarbij Arnoud elke dag één vraag kort behandelt.

Vraag: Bij registratie van bezoekers aan ons datacenter vragen we altijd een identiteitsbewijs zoals paspoort of rijbewijs. Dit bewaren we in de kluis tot de bezoeker het pand weer verlaat. De bezoeker krijgt in ruil een toegangspas waarmee de voor hem bestemde deuren opengaan. Maar is dit eigenlijk wel legaal? Mogen wij identiteitsbewijzen afnemen en onder ons houden, ook al is het maar tijdelijk?

Antwoord: Ik ken geen wettelijke regel die het tijdelijk afgeven van een identiteitsbewijs ten behoeve van toegang verbiedt. Natuurlijk moet de bewaarnemer wel zorgvuldig passen op het identiteitsbewijs, en dat gebeurt hier ook. En het bewaren moet een legitiem doel dienen, dat alleen kan worden behaald door het bewaren van het identiteitsbewijs zelf. Als een kopie genoeg is, dan mag men niet eisen dat je het origineel afgeeft. En volgens mij kun je in vrijwel alle gevallen volstaan met inkijken of met bewaren van een kopie.

Ik weet dat in paspoorten staat "mag slechts ter beschikking aan een derde worden gegeven indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat" maar ik denk niet dat die tekst slaat op het tijdelijk in de kluis leggen in ruil voor een toegangspas. Als het dus niet genoeg is om de pas alleen in te kijken en/of de gegevens (zoals het nummer) te noteren, dan is in de kluis leggen wel degelijk toegestaan.

Arnoud Engelfriet is ICT-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. In 2008 verscheen zijn boek "De wet op internet".

Reacties (32)
15-02-2011, 12:05 door Anoniem
Als er datacenters zijn waar dat nodig is, laat ik ze een kopie maken en wil ik graag het origineel gelijk weer terug hebben. Tot nu toe zijn alle datacenters waar ik ben geweest daarmee akkoord gegaan.
15-02-2011, 12:09 door Anoniem
De regeling die hier beschreven wordt is waarschijnlijk ingevoerd om er zeker van te zijn dat toegangspassen geretourneerd worden.
Het ruilen van een toegangspas tegen een rijbewijs en/of paspoort is een manier om (makkelijk) te handhaven dat de passen teruggegeven worden. Het is dus in feite een borg.
Zet je regels dan ook als zodanig op! Geef dan ook de mogelijkheid om een borg te deponeren, die in verhouding staat tot de kosten van gemaakt moeten worden bij het blokkeren van een toegangs pas (incl de vervangings waarde en kosten voor initiele activatie) bijvoorbeeld in Cash.

mag je als de toegangspas kwijt is wel weigeren het rijbewijs of paspoort terug te geven!

Volgens mij is het dus wettelijk zo dat de term "mag slechts ter beschikking aan een derde worden gegeven indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat" je het recht geeft om te weigeren je paspoort af te geven voor allerlei niet relevante zaken! Jij bent namelijk verantwoordelijk voor het zorgvuldig houderschap van je paspoort.

Daarnaast staan sinds kort mijn vingerafdrukken digitaal op mijn paspoort. Wie garandeerd mij dat deze intussen niet geskimmed worden ?

Ps:
Als ik me Moet legitimeren doe ik dat, als er geen reden is niet!
Ik heb een hekel aan bedrijven (en andere instanties) die zo nodig een kopie moet trekken van mijn paspoort voor hun admistratie. Waarom is die kopie nodig en wat is de waarde ervan ?
15-02-2011, 12:13 door Anoniem
Onlangs was ik op een militare basis waar ik ook een ID achter moest laten. Maar dat mocht NIET mijn paspoort zijn.
Die mochten ze niet in bewaring nemen zei de betreffende soldaat.
15-02-2011, 12:24 door Anoniem
Dit zijn altijd leuke discussies bij de recepties.

Als ze perse iets in onderpand willen hebben, mogen ze van mij wel een auto-sleutel hebben, maar mijn paspoort mogen ze alleen inkijken en daarna weer teruggeven.
15-02-2011, 12:28 door Anoniem
Ik vind het nogal een ongelijke ruil: een paspoort ruilen voor toegang tot een gebouw. En waarom moet je eigenlijk een onderpand geven? Ik krijg toch niet iets kostbaars terug? Als het erom gaat dat je je netjes afmeldt, dan zou ik een onderpand van 25 Euro redelijk vinden. Als het gaat om identificatie, dan is het *tonen* van je paspoort wel voldoende.

Als je een proefrit maakt bij een autodealer, dan vind ik het wel redelijk dat je een onderpand achterlaat, bijvoorbeeld je eigen auto + autosleutels, of je rijbewijs.

Wat ik dus ook nooit doe: in het buitenland je paspoort achterlaten in het laatje van de verhuurder als onderpand voor je huurfiets. Ze kunnen een borg krijgen, of mijn creditcardnummer/ondertekening, maar niet mijn paspoort.

En als iemand een kopie van mijn paspoort nodig heeft, dan krijg hij dat kopie met zijn (bedrijfs)naam eropgeschreven, zodat het kopie niet gebruikt kan worden om elders een telefoonabonnement op mijn naam af te sluiten.
15-02-2011, 12:38 door PeterB
Behoudens identiteitscontrole alvorens men een toegangspas verstrekt - wat logisch is - zie ik geen enkel nut in het innemen, tijdelijk bewaren of zelfs kopiëren van een paspoort. Joost mag weten wat met die gegevens gedaan kan worden tegenwoordig. Je BSN staat erin, je adres e.d. data.

Een datacenter wat van mij zou eisen dat ik een paspoort achter laat of een kopie laat maken zou ik niet in gaan, dan maar elders mijn server onderbrengen. Niet omdat ik wat te verbergen heb, maar puur om het principe.
15-02-2011, 12:40 door Anoniem
De vraag waar het eigenlijk om gaat:
"Ik weet dat in paspoorten staat "mag slechts ter beschikking aan een derde worden gegeven indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat" maar ik denk niet dat die tekst slaat op het tijdelijk in de kluis leggen in ruil voor een toegangspas."
wordt helaas niet beantwoord, maar slechts nogmaals genoemd.
Dus: hoe zit het nu? wat zijn die 'wettelijke bepalingen'?

Jeroen Lambregts
15-02-2011, 12:50 door cjkos
Wat een vreemd antwoord dit.
Wettelijk is het helemaal niet toegestaan om een paspoort af te geven / in te nemen, anders dan op grond van een wettelijke verplichting. Dit bedrijf kan daarom in feite strafbaar gesteld worden en de persoon in kwestie ook.

Een bezoekerspasje is geen reden om een paspoort in te nemen, het verstrekken van een bezoekspasje is een bedrijfsafhankelijke keuze en niet bij wet verplicht..

Letterlijk staat er in het paspoort.
Dit paspoort is eigendom van de staat der Nederlanden. De houder is verplicht het paspoort zorgvuldig te bewaren. Het mag slechts ter beschikking gesteld worden gesteld indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Volgens artikel 5 mag iemand anders het ook niet bewaren.
Een ieder die, anders dan voor ambtelijke doeleinden of ter voldoening aan een wettelijk voorschrift, in het bezit is van een reisdocument waarvan hij niet de houder is, draagt zorg dat het onverwijld ter beschikking komt van een ingevolge deze wet tot inhouding bevoegde autoriteit.

Kortom, er zijn wel degelijk gronden om dit niet te doen. Natuurlijk staat het vrij om een kopie te maken voor de administratie. Maar het bedrijf is in feite strafbaar, zelfs als het paspoort in een kluis wordt bewaard..
15-02-2011, 12:53 door Zipper306
Je paspoort mag je wettelijk "nooit" afgeven, punt uit.
15-02-2011, 12:57 door Anoniem
Als ex-grensbewakingsabmtenaar meen ik te weten dat het niet is toegestaan het paspoort aan een derde te geven zonder dat daaroe een wettelijke verplichting bestaat. Het staat zelfs met zoveel woorden in het document. De conclusie dat het is toegestaan om een paspoort van een bezoeker in een kluis te bewaren, volg ik niet.
15-02-2011, 13:12 door Arnoud Engelfriet
Omdat het een bezemwagenvraag was, ben ik er niet heel diep ingedoken. Ik had nog willen nakijken of dat "ter beschikking" ook gelezen moet worden als "even uit handen geven", want ik kan me dat moeilijk voorstellen. Vandaar mijn opmerking; ik denk dat het eerder gaat over het uitlenen van je paspoort zodat iemand anders ermee kan reizen. Maar er is bar weinig te vinden hierover.
15-02-2011, 13:25 door AlexK
Ho! Een kopie maken van het paspoort is ook niet toegestaan, dit was jaren geleden al een discussiepunt toen bedrijven dit
moesten gaan doen om eh, controles op het werknemerbestand uit te kunnen laten voeren.
Er zit sowieso auteursrecht op, dat vindt BREIN vast niet goed :-)

Met ter beschikking stellen wordt bedoeld het 'in bruikleen geven' danwel 'permanent overdragen'. Omdat het in dit geval niet in bruikleen wordt gegeven (maar alleen in een kluis wordt gelegd, niet gebruikt dus) zal de wetgever hier waarschijnlijk niets op tegen hebben. Daarentegen is art. 5 onverminderd van toepassing, en, hoewel niet naar de letter, dan toch zeker naar de geest van de wet.

Als onderpand voor toegang is het evengoed naar mijn mening een te zwaar middel, ongeacht de opvatting van de wetgever.
15-02-2011, 13:28 door Bass
Als je een proefrit maakt bij een autodealer, dan vind ik het wel redelijk dat je een onderpand achterlaat, bijvoorbeeld je eigen auto + autosleutels, of je rijbewijs.

Heb je voor die proefrit je rijbewijs niet nodig?
15-02-2011, 13:32 door Arnoud Engelfriet
@AlexK: De Belastingdienst meldt toch echt dat je best een [url=http://www.belastingdienst.nl/variabel/buitenland/ondernemers/ondernemers-34.html]paspoort mag kopiëren[/url], en ik kan nergens vinden dat een kopie maken voor deze wettelijk verplichte identificatie van werknemers niet zou mogen van paspoorten. Heb je een bron daarvoor?

De kopie dient een wettelijk verplicht doel, en je kunt zelfs betogen dat door teksten als die van de Bd je een impliciete licentie tot kopiëren voor dit doel hebt van de rechthebbende (de Staat).
15-02-2011, 13:38 door Korakies
Ik heb van mijn belangrijke identificatiedocumenten een scan gemaakt.
Vervolgens breng ik daar een watermerk in aan 'uncontrolled copy'. Op deze wijze voorkom je dat de kopie gebruikt kan worden, ter identificatie door derden, voor zaken waar je niet verantwoordelijk wilt zijn.

Laat onverlet dat je belangrijke persoonlijke gegevens achterlaat bij een partij waarover je geen controle hebt.
15-02-2011, 14:27 door Anoniem
Bij ons data center gaat de draaideur/sluis naar buiten pas open als je je pas terug geeft. En een kopie van je ID ter plekke gemaakt volstaat.
15-02-2011, 14:33 door Arnoud Engelfriet
Ik mag hopen dat bij brand de sluis wel gewoon open gaat zonder pas?
15-02-2011, 16:48 door cjkos
Door AlexK: Ho! Een kopie maken van het paspoort is ook niet toegestaan, dit was jaren geleden al een discussiepunt toen bedrijven dit
moesten gaan doen om eh, controles op het werknemerbestand uit te kunnen laten voeren.
Er zit sowieso auteursrecht op, dat vindt BREIN vast niet goed :-)

Als onderpand voor toegang is het evengoed naar mijn mening een te zwaar middel, ongeacht de opvatting van de wetgever.

Een kopie maken door je werkgever is wettelijk geregeld en zelfs verplicht ivm de identificatie plicht. Sinds enige tijd is er het 5 stappen plan in werking getreden en daar staat expliciet vermeld dat een kopie van het paspoort verplicht in de salarisadministratie gehouden moet worden. Overigens is het niet nodig om bij vervanging van je paspoort een nieuwe kopie te laten maken.
Dat een kopie maken niet mag is dus incorrect. Iedereen mag een kopie maken, het heeft alleen geen enkele waarde als identificatie middel, misschien dat je dat bedoelt?
15-02-2011, 18:20 door Syzygy
Hoe moet dat dan bij de Douane als die je pas wil bekijken op echtheid.
Gaan jullie dan allemaal meteen op de vuist, bel je de Politie, hoe regelen jullie dat dan???
Het gaat om redelijker wijs natuurlijk.
Je geeft hem even af omdat iemand hem wil controleren of als tijdelijk onderpand wil bewaren, je doet er geen afstand van voor een lange periode.
15-02-2011, 19:46 door Anoniem
"Juridische vraag: Mag datacenter paspoort innemen?"

Ik vroeg mij hetzelfde af, maar dan in relatie tot het afgeven van je paspoort bij een ambassade voor een aantal dagen. Het grote verschil hierbij is dat je in een data center niet zo snel geconfronteerd zal worden met de legitimatie plicht, maar dat deze kans bij het afgeven van je paspoort aan een ambassade wel degelijk aanwezig is.

"Je geeft hem even af omdat iemand hem wil controleren of als tijdelijk onderpand wil bewaren, je doet er geen afstand van voor een lange periode."

Bij het aanvragen van een visum wel. Mijn paspoort lag twee weken geleden vijf dagen op een ambassade voor een visumaanvraag.

@ Arnout :

Indien ik bij een controle door de politie niet kan voldoen aan de legitimatieplicht, omdat mijn legitimatie bij een ambassade ligt voor een visum aanvraag, moet ik dan rekening houden met een boete, of heb ik dan een ontheffing van de legitimatieplicht ?
15-02-2011, 19:50 door cowboysec
Dit is nieuw voor mij. Ik heb in mijn hele carrière, in de afgelopen jaren, verschillende grotere en kleinere computercentra bezocht in den lande als bezoeker, technisch specialist en als (mede-) / interne auditor en ik heb nog nooit mijn paspoort hoeven in te leveren.

Uiteraard werd deze wel keurig ingezien door de bewaking/receptie en soms werd deze ook gekopieerd.

Als dit nodig is om de 'borg' voor de toegangspas te verzorgen, vind ik dat gewoon niet nodig. Toegangspasjes kosten naar verhouding weinig en kunnen snel / direct geblokkeerd worden, mocht de bezoeker zich niet afgemeld hebben.

Ik vind, dat in een goed beveiligd computercentrum, het niet nodig moet zijn om paspoorten of ID-cards op te slaan. Ergo, wie is verantwoordelijk als er wat mee gebeurt? Stel, ik werk ergens (in het buitenland) en mijn pas is niet (direct) beschikbaar ten gevolge van een calamiteit dan kan ik het land niet meer uit in het ergste geval etc.
15-02-2011, 20:09 door cjkos
Door Syzygy: Hoe moet dat dan bij de Douane als die je pas wil bekijken op echtheid.
Gaan jullie dan allemaal meteen op de vuist, bel je de Politie, hoe regelen jullie dat dan???
Het gaat om redelijker wijs natuurlijk.
Je geeft hem even af omdat iemand hem wil controleren of als tijdelijk onderpand wil bewaren, je doet er geen afstand van voor een lange periode.

De douane doet dat op een wettelijke basis, daar is hij toe bevoegd.
Onderpand om een bedrijf te betreden is nergens op gebaseerd en als je eerlijk bent slaat het ook nergens op.

Het middel, inname van een paspoort of rijbewijs staat niet tot verhouding tot het bevoegd betreden van een pand, hetzij als bezoeker, hetzij als werknemer. Bij misbruik van het pasje is het bedrijf zowieso verplicht het paspoort weer terug te geven, dus het is ook geen pressie middel. Het slaat in het kort nergens op, maar dat is mijn persoonlijke mening. Bij een ziekenhuisopname na een bedrijfsongeval is de persoon ook verplicht zijn paspoort of id kaart te laten zien. Leg dan maar eens uit dat het bedrijf dat ingenomen heeft in ruil voor toegang tot het pand.
15-02-2011, 20:18 door Syzygy
Als je in een ziekenhuis komt (en je bent nog bij machten om te praten) dan vragen ze alleen om je ziekenhuispas of als je daar nog nooit bent geweest , om je ziektekosten verzekering (meestal pasje).Ik loop nooit met mijn PP op zak.

Het middel, inname van een paspoort of rijbewijs staat niet tot verhouding tot het bevoegd betreden van een pand, hetzij als bezoeker, hetzij als werknemer.
Hoe liggen die verhoudingen dan ??

Tram abonnement: ja
Bibliotheek abonnement: twijfel geval
Rijbewijs: Nee
Paspoort: Helemaal niet

Je doet net of daar algemene maatstaven voor zijn
15-02-2011, 22:16 door cjkos
Door Syzygy: Als je in een ziekenhuis komt (en je bent nog bij machten om te praten) dan vragen ze alleen om je ziekenhuispas of als je daar nog nooit bent geweest , om je ziektekosten verzekering (meestal pasje).Ik loop nooit met mijn PP op zak.

Het middel, inname van een paspoort of rijbewijs staat niet tot verhouding tot het bevoegd betreden van een pand, hetzij als bezoeker, hetzij als werknemer.
Hoe liggen die verhoudingen dan ??

Tram abonnement: ja
Bibliotheek abonnement: twijfel geval
Rijbewijs: Nee
Paspoort: Helemaal niet

Je doet net of daar algemene maatstaven voor zijn

Het invorderen van je paspoort of id berust in dit geval op geen enkel wettelijk recht. Daarmee hoeft er geen maatstaf te zijn. Je zou het dan ook om kunnen draaien natuurlijk, waarom zou dat bedrijf wel interesse hebben in je paspoort maar niet in je treinabonnement?

Een bedrijfspasje kost iets van 5 euro, een paspoort al gauw 40 tot 50 euro. Een treinabonnement vertegenwoordigt nog meer waarde. En dan bekijk ik het alleen vanuit kosten punt. De verhouding van een pasje, waar je buiten het bedrijf niets aan hebt, tegenover het afstaan van een document waarvan het wettelijk niet eens is toegestaan om hem aan een bedrijf af te staan en dat je officieel ook op de werkvloer bij je moet hebben is daarmee buiten alle proporties.

De waarde van je paspoort ligt in de identificatie plicht. Ik zie het afstaan van je paspoort, ID of rijbewijs dan ook niet als borg, maar als een chantage middel.

Overigens als jij voor het eerst in een ziekenhuis komt en je kan je niet identificeren via een officieel paspoort of ID mag het ziekenhuis je officieel niet helpen. Je verzekeringspasje zouden ze kunnen accepteren, maar doen ze niet overal, en is ook alleen onder voorwaarde dat je binnen een bepaalde periode alsnog je paspoort of ID kaart laat zien.

Ik zou je aanraden je toch eens in te lezen in deze materie alvorens voorbarige conclusies te trekken.
16-02-2011, 00:20 door vinylat45
Achter in mijn paspoort staat:

Dit paspoort is eigendom van de Staat der Nederlanden.
De Houder is erplicht het paspoort zorgvuldig te bewaren.
Het mag slecht ter beschikking van een derde worden gesteld,
indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Lijkt mij vrij duidelijk dat je NIET je paspoort mag afgeven.

.
16-02-2011, 08:02 door Syzygy
Door cjkos:
Ik zou je aanraden je toch eens in te lezen in deze materie alvorens voorbarige conclusies te trekken.

Ten eerste doe ik geen conclusies dus ook geen voorbarige.

Ten tweede berust mijn kennis omtrent het binnen komen in het ziekenhuis op ervaring want ik heb de laatste jaren nog wel eens een bezoekje gepleegd aan het ziekenhuis, meerdere malen eerste hulp en ook gewoon voor controle. In alle gevallen kom ik met mijn pasje van mijn verzekering gewoon weg dus ga lekker zeggen dat dat niet zo is.

De geldwaarde van je onderpand is niet relevant. Het gaat er om dat je de moeite neemt om terug te komen om het op te halen en hun sleutels of pasje komt terugbrengen. Als ik een sleutel als onderpand afgeef weet de man niet wat die sleutel voor mij betekend. Het kan net zo goed een autosleutel zijn van een auto die ik 20 geleden naar de sloop heb gebracht.
Voor mijn paspoort weet ie zeker dat ik terugkom, of mijn rijbewijs.
Daar gaat het om.
16-02-2011, 10:24 door cjkos
Door Syzygy:
Door cjkos:
Ik zou je aanraden je toch eens in te lezen in deze materie alvorens voorbarige conclusies te trekken.

Ten eerste doe ik geen conclusies dus ook geen voorbarige.

Ten tweede berust mijn kennis omtrent het binnen komen in het ziekenhuis op ervaring want ik heb de laatste jaren nog wel eens een bezoekje gepleegd aan het ziekenhuis, meerdere malen eerste hulp en ook gewoon voor controle. In alle gevallen kom ik met mijn pasje van mijn verzekering gewoon weg dus ga lekker zeggen dat dat niet zo is.

De geldwaarde van je onderpand is niet relevant. Het gaat er om dat je de moeite neemt om terug te komen om het op te halen en hun sleutels of pasje komt terugbrengen. Als ik een sleutel als onderpand afgeef weet de man niet wat die sleutel voor mij betekend. Het kan net zo goed een autosleutel zijn van een auto die ik 20 geleden naar de sloop heb gebracht.
Voor mijn paspoort weet ie zeker dat ik terugkom, of mijn rijbewijs.
Daar gaat het om.Ok, mijn ervaringen zijn anders, ik kom er 1 maal in de 3 maanden voor mijn zoontjes, en helaas gaat dat wel geheel volgens de wetgeving identificatieplicht in de zorg. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-houdt-de-identificatieplicht-in-de-zorg-in.html

Aangezien het afgeven van je paspoort niet is toegestaan lijkt het mij dat je een strafbaar feit pleegt als je dat wel doet. Een pasje is niet wettelijk verplicht, dat is een bedrijfs policy, het inleveren van je paspoort is waarschijnlijk inderdaad bedacht om je pasje weer in te leveren bij vertrek, maar daarmee nog niet toegestaan volgens de wet.
16-02-2011, 11:23 door Anoniem
Als dagelijks ID gebruik ik m'n rijbewijs, dat zit toch altijd in m'n portomonee. M'n paspoort ligt in de kluis bij mijn ouders. Is dat ook strafbaar?
25-02-2011, 20:35 door Anoniem
Door Anoniem: Als dagelijks ID gebruik ik m'n rijbewijs, dat zit toch altijd in m'n portomonee. M'n paspoort ligt in de kluis bij mijn ouders. Is dat ook strafbaar?
Nee
24-08-2011, 13:17 door Anoniem
paspoort afgeven aan een derde mag niet (staat achterin het paspoort) tenzij een derde (zoals een bank) hiertoe wettelijk verplicht is

Rob van Beek
16-04-2012, 03:11 door Anoniem
hallo ik ben opgenomen in een ziekenhuis mag men daar mijn pasport en siskaart in houden tot ik weer buiten kom is dat onwettelijk mijn echtgenoot heeft mijn pasport nodig om naar de bank te gaan
30-05-2014, 16:04 door Anoniem
Ook ik heb mijn paspoort af moeten geven voor aanvraag van een visum. Als je binnen die tijd moet reizen, dan is het mogelijk om een 2e paspoort aan te vragen. Dit vergt nogal wat inspanning. Als je alleen reist binnen Schengen, dan help het hebben van een identiteitskaart.
Het is waar dat in je paspoort staat " ...wettelijke basis..." (en het is te beargumenteren dat die basis bij het betreffende lang ligt) maar zonder het afgeven van je paspoort kunnen ze gewoon je visum weigeren. Het is dus de vraag wat je wil; houden aan de norm of een visum verkrijgen.
Voor het toegangspasje ben ik het eens met wat de meesten zeggen; het mag niet gevraagd worden, je hoeft het niet te geven. Een tientje borg zou ook werken. Overigens; het is dan niet het bedrijf dat je moet aanklagen voor het vragen, maar de persoon die dan zijn paspoort afgeeeft, want dat is degene die over de schreef gaat. Je kan gewoon nee zeggen. Ook ik heb ervaren dat dan ' ineens' een andere regel ingaat. Tot het moment dat je weigert doet iedereen alsof het normaal is dat ze er naar vragen. "Dat is de procedure, meneer" heb ik horen zeggen. Op mijn vraag waarom, kreeg ik het vervolgens het antwoord " Dat is nu eenmaal de procedure". Toen de manager erbij werd gehaald, bleek dat er een alternatief mogelijk was, het invullen van een briefje. Denk dus na voordat je je paspoort, een kopie, of gegevens erop afgeeft.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.