image

Column: Het EPD en de marktillusie

maandag 25 juni 2012, 11:06 door Peter Rietveld, 15 reacties

In een poging het gezonken EPD weer in de vaart te brengen nadat het getorpedeerd was door de Eerste Kamer, heeft minister Schippers het ‘overgedragen aan de markt’. De markt is immers, zo leert het VVD-programma, kundiger dan de rijksoverhead. Zoals ieder kind al weet wordt de markt gedreven door doelmatigheid en kostenefficiëntie, en dit gaat zorgen voor een veilig, privacyvriendelijk en betaalbaar landelijk EPD. Een combinatie van zorgaanbieders zal op verzoek van de minister de klus gaan klaren waar een andere combinatie van dezelfde zorgaanbieders onder regie van de overheid faalde.

Zou het werkelijk?

Marktwerking is gebaseerd op vraag en aanbod. In vrijwel iedere markt zit er tussen producent en afnemer een marktkoopman, bijvoorbeeld een supermarkt. In de zorg is de marktkoopman de verzekeraar. Hij wil dus het aanbod zo goedkoop mogelijk inkopen en zo duur mogelijk verkopen.

Zo simpel is het, in theorie. In de praktijk niet, maar minister Schippers denkt van wel. De verzekeraar is de supermarkt die volgens haar “zijn best [doet] om voor de verzekerde goede zorg in te kopen tegen een scherpe prijs”. De idee hieronder is dat de klant de leverancier kan sturen door bij gebrekkige kwaliteit over te stappen naar een andere verzekeraar, net zo makkelijk als dat je naar een andere supermarkt fietst. De verzekeraars zijn dus de Albert Heijn, en de ziekenhuizen de pindakaasfabrikanten. Supermarkten leveren goedkoop prima producten en daarom zal dat in de zorg ook zo werken. Verwacht de politiek.

Het zal anders gaan. Er zit een nijdig addertje onder het gras, dat bestaat uit de regels van de markt zelf.

Het landelijke EPD is ooit bedacht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het kan alleen indirect wat bijdragen aan de kostenefficiëntie omdat minder fouten maken leidt tot minder behandelingen en omdat betere doorstroming leidt tot minder ligdagen van patiënten. De informatie die je daarvoor nodig hebt, de inhoud van het EPD, is voorbehouden aan de zorginstellingen. Het gaat immers om patiëntgegevens en dan hebben we het over privacy.

De markt heeft van minister Schippers dus de opdracht gekregen een systeem te bouwen waar ze zelf niets aan heeft, want ze heeft geen toegang tot de inhoud van dat systeem. Deze opdracht getuigt van een maakbaarheidsgeloof waar Den Haag, ongeacht politieke kleur, blijkbaar patent op heeft.

Dit EPD is namelijk niet het gedroomde informatiesysteem van een door de markt gedreven sector. Het nieuwe EPD is een informatiesysteem waarmee de zorgverleners samen deze markt zouden kunnen besturen. Maar waarom zouden ze samenwerken? In een markt werk je niet samen, in een markt beconcurreer je elkaar. Ook in de zorg is samenwerking absoluut geen praktijk. Bedenk ook dat in geen enkele andere markt is een dergelijk marktbreed producentensysteem voorhanden is. Logisch, want een dergelijk systeem bevat namelijk de bedrijfsgeheimen van de concurrentie. Een zorgverlener kan met creatieve queries via het EPD achterhalen hoe de directe concurrent het er vanaf brengt.

Een markt vraagt om eigen, gesloten informatiesystemen. En vooral om onbelemmerde toegang tot relevante informatie daarin. Om te concurreren moet je betere informatie hebben dan de competitie. Zorgverleners die moeten concurreren, gunnen elkaar daarom geen inzage in elkaars gegevens. De discussie over het eigenaarschap van patiëntgegevens spreekt hierover boekdelen. Voor de buitenstaanders: de gegevens over de patiënt zijn niet van de patiënt zoals je zou verwachten, maar van de zorginstelling die ze ooit vastgelegd heeft. Die gegevens deel je niet. De verzekeraars, die de markt moeten tuchtigen, mogen die inzage dus al helemaal niet hebben. Heus niet omwille van de privacy, maar gewoon omdat de zorgfabrikanten in dat geval helemaal overgeleverd zijn aan de verzekeraars en hun marktpositie en marges bedreigd zien. Zij hebben de marktwerking veel beter begrepen dan de minister. Een volgend debacle van 300 miljoen euro tekent zich dan ook al af.

Een markt heeft een eigen dynamiek en eigen doelen, die niet per definitie de doelen zijn die passen bij de droomkoker van politici. Het zou een goed idee zijn als de mensen die de zorgmarkt willen invoeren eens een tijdje in een daadwerkelijke markt zouden werken. Een supermarkt is een uitstekende plaats om veel te leren. Ik denk dat Albert Heijn of C1000 wel een plekje wil vrijmaken voor een praktijkstage voor politici. Daar zouden ze de volgende inzichten kunnen opdoen.

Een supermarkt leeft van massa.

Op producten die iedereen toch koopt, worden relatief hoge marges gemaakt. Op ondersteunende producten zitten lagere marges, want anders worden ze niet gekocht. Ondersteunende producten zijn er om klanten te lokken, en kunnen zelfs bewust met verlies aangeboden worden. De mate waarin kosten doorberekend worden is dus niet lineair, maar afhankelijk van de plaats in het assortiment. Echter: als een product te weinig oplevert, dan verdwijnt het uit de schappen. De ‘uit het assortiment’ bak ligt elke dag vol. Zo zullen eenvoudige bevallingen goedkoper worden – want die kunnen ook thuis – maar ingewikkelde operaties duurder. De klanten kunnen gemakkelijker naar een ander ziekenhuis dan naar een andere verzekeraar. Zeker tijdens een behandeling. Producten die zelden voorkomen moeten verdwijnen uit het assortiment. Aldus de markt. Mensen die die schaarse spullen toch willen moeten maar naar de speciaalzaak. En als die er niet is, doen die mensen maar zonder. Dus, lezer, de volgende keer dat je naar India op vakantie gaat moet je maar geen parasiet oplopen, want in een marktgedreven zorg zal je naar de speciaalzaak moeten die iedere prijs kan en zal vragen voor de verlossing van het ongedierte.

Een supermarkt leeft van trouwe klanten.

Door te registreren wie wat koopt, weet de kruidenier in welke vestiging linzen in het schap moeten staan, en in welke niet. Albert Heijn heeft daarom samen met Shell en V&D in 1994 Air Miles opgericht. Het doel van dit systeem is het verzamelen van sturingsinformatie om klanten te kunnen belonen voor trouw aan de leverancier. De klanten krijgen korting als ze vaker kopen en de supermarkt krijgt informatie. Weten wat de klant wil kopen en hoeveel hij daarvoor bereid is te betalen is essentieel voor een markt. De klant levert wat privacy in, dat is waar, maar deelname aan Air Miles is niet verplicht. Er doen blijkbaar genoeg mensen vrijwillig mee want het systeem wordt 18 jaar nog steeds gebruikt. Op die vrijwillige deelname kun je natuurlijk wel iets afdingen. Twee tientjes in de maand is voor een Security consultant misschien niet belangrijk, maar voor genoeg burgers aan de steeds bredere onderrand van de samenleving een wezenlijk bedrag. Als een patiënt toestemming geeft gegevens te laten delen ‘voor betere en goedkopere zorg’ is dat evenmin helemaal vrijwillig. Partijen in een markt zijn nu eenmaal niet allemaal even machtig en vrij.

Een supermarkt leeft van goedkope leveranciers.

Een supermarkt is een inkoopcombinatie die de fabrikanten afknijpt en daarom hogere marges heeft bij lagere prijzen dan wat een kleine winkel voor elkaar krijgt. Hoe groter de inkoopcombinatie, hoe groter de winstmarge. Daarom zijn alle lokale supermarkten verdwenen en blijven er uiteindelijk drie giganten over: er is een oligopolie ontstaan. Als de spelers in een oligopolie weten wat de marges van de concurrentie zijn en deze respecteren, ontstaat er een marktmonopolie. Dan kunnen de marges omhoog en stijgen de prijzen. Grote spelers hebben er dus alle belang bij de om de drempel voor toetreding tot de markt zo hoog mogelijk te maken. Het monopolie is de natuurlijke eindsituatie in alle markten waarin het toetreden voor nieuwe spelers een hoge drempel heeft. De markt heft uiteindelijk de marktwerking op. De fabrikanten verdienen zo min mogelijk en de klant betaalt zoveel mogelijk.

Een supermarkt domineert de leveranciers en de leveranciers willen niet gedomineerd worden. Zo zullen de fabrikanten er uit lijfsbehoud alles aan doen om de informatiestroom naar de inkoopcombinatie zo klein mogelijk te houden. Een goede manier is het geheimhouden en manipuleren van gegevens. Zo zijn ook de zorginstellingen niet gebaat bij een volledig kloppende en open informatiestroom naar de zorgverzekeraars en naar elkaar, zeker niet waar het de kosten aangaat. De sturingsinformatie waar de politiek op rekent om de kosten in de zorg te beheersen zal uit welbegrepen eigenbelang vervalst worden. Dit is de normale manier in de markt om de dominantie van inkooporganisaties verzekeraars te beperken. De kwaliteit van de gegevens in een landelijk EPD zal door deze marktregel laag zijn. Wel jammer voor de patiënt, natuurlijk. Want oja, die was er ook nog.

Uiteindelijk leeft een supermarkt van informatie – over de besteedbare budgetten van de klanten, de marges van de fabrikanten en de proposities van de competitie. Niets vreemds aan: iedere markt leeft van informatie, zoals het grootste bedrijf ter wereld, Google, dagelijks bewijst. Privacy en markt gaan in geen enkele sector samen. Bij informatie geldt: hoe meer, hoe beter.

Gebrekkige informatie is het kenmerk van imperfecte markten. Een imperfecte markt leidt tot een lage uitnutting van de middelen, hogere kosten en hogere prijzen. Hoe imperfecter een markt, hoe erger dit wordt.

In de door de minister gewenste constellatie in de zorg zit al deze marktinformatie in het EPD – maar de verzekeraar mag daar van de wetgever niet bij kunnen, terwijl andere zorgaanbieders juist overal bij moeten kunnen. Dan werkt de markt dus niet. De wetgever lijkt te geloven in het fenomeen marktwerking zonder te beseffen dat besturing van informatie de kern van iedere markt is.

De opdracht van de minister aan de markt kan maar op twee manieren uitpakken. De ene optie is dat de verzekeraars zich via een achterdeur toch toegang verschaffen tot het EPD. Bijvoorbeeld door de boel te hacken mag niet of door een zorgpartij te kopen mag ook niet, of door de informatie bijeen te sprokkelen en op te slaan in een al dan niet gekoppeld schaduw-EPD. Dat laatste is in principe grotendeels verboden, maar de grenzen van wat mag en wat niet mag in een dergelijk klantinformatiesysteem zijn wazig. Bovendien is de pakkans nihil. Dit zullen de verzekeraars dan ook doen, scherp laverend langs de randen van wat toegestaan is, en de kosten van dit schaduw-EPD zullen doorbelast worden. Daarbij zal de kwaliteit van de informatie in dit schaduw-EPD nog lager zijn dan in het gewone EPD, want bovenop de gewone fouten komt de opzettelijke desinformatie van de zorginstellingen. Bovendien kunnen we met meer systemen rekenen op meer datalekken en hacks. Ongelukken zullen er dus zeker van komen. De extra beveiligingskosten worden gewoon doorbelast en tegen de mensen wier privacy op straat ligt wordt hooguit sorry gezegd. Als het lek aan het licht komt, wat natuurlijk meestal niet gebeurt. Den Haag doet wel mee zodra het op TV is geweest. Dan komen er Kamervragen en nieuwe richtlijnen voor de verzekeraars en uiteindelijk schadevergoedingen voor gedupeerden. Ook dat kost wel een paar stuivers. Met als gevolg lage uitnutting, hoge kosten en hoge prijzen.

De andere optie is dat de verzekeraars zich geen toegang verschaffen tot het EPD. Ze houden zich aan de letter en de geest van de wet. Ze opereren op een markt maar ze hebben geen marktinformatie. Zonder informatie kan de zorg helemaal geen markt worden. De beloofde voordelen van de markt komen er niet en de nadelen van een hoogst imperfecte markt komen er wel. Lage uitnutting, hoge kosten en hoge prijzen.

Dit zal niet goed uitpakken.

Door Peter Rietveld, Senior Security consultant bij Traxion - The Identity Management Specialists -

Laatste 10 columns


Meer columns van Peter Rietveld.
Reacties (15)
25-06-2012, 11:47 door Anoniem
Prijzen in de mondzorg zijn 9.6% omhoog na marktwerking cf. schippers, is ook in het nieuws vandaag.

http://www.nu.nl/economie/2843404/prijzen-mondzorg-met-96-procent-omhoog.html

Dahaag privacy en dahaag geld.
25-06-2012, 17:19 door Mozes.Kriebel
Zodra een overheid een (te) grote bemoeienis heeft met een branche, is het geen marktwerking, maar corporatisme. Een wolf in schaapskleren. Een overheid die beweert "we laten het aan de markt over!", oogt heel voortvarend, maar ondertussen heeft het niets met markt te maken, want diezelfde overheid bepaalt de spelregels, waaronder "vecht met 1 arm op de rug gebonden" en "de overheid beheert de pot met geld (mind you, een groot deel van alle overheidsuitgaven)". Het is een gangreen van middle management, megalomane bestuurders en minder handen aan het bed. En een prachtige "proof of concept" om er uiteindelijk nog meer overheidsbemoeienis tegen aan te gooien, want "zie je wel, de markt kan dat helemaal niet. laat ons dat maar doen..."
25-06-2012, 18:24 door john west
Echt VVD, liberale marktwerking.
Onderzoeken en de praktijk zeggen h e t w e r k t n i e t .
Kijk maar de tandarts,alles duurder.

Stem maar VVD dan is direct alles onbetaalbaar.
25-06-2012, 18:55 door Anoniem
dat was een prachtig inhoudelijk betoog. de conclusie mag er ook zijn; het LEPD kan als marktinformatie niet betrouwbaar zijn. wat is dan de zin van zo’n dossier als in een noodsituatie (door ging het toch aanvankelijk om) een relevant stukje medische informatie ontbreekt? in dat geval zit de letter P(atiënt) met de gebakken peren. hij/zij is overgeleverd aan medisch handelen volgens de standaard. zo hoort het ook, toch!

als jaren hebben wij er in onze huisartsenpraktijk een oplossing voor: patiënten die op reis gaan, gaan verhuizen, stage elders gaan doen, bedenk het maar, brengen een met wachtwoord beveiligde usb-stick/sd kaartje naar de praktijk. bij ons geldt, voor 15:00 uur gebracht, om 17:00 klaar. het hele dossier past in de portemonaie en eventuele wilsbeschikkingen kunnen er ook bij. de attentielijst, de groene kaart, medicatie en correspondentie zijn dan voor de patiënt (sorry, klant) in alle internationaal leesbare formats beschikbaar.
wij noemen het wel anders. geen EPD maar PMD (persoonlijk medisch dossier)

heilco visserman, huisartsenpraktijk de-pleisterplaats.nl, groningen
25-06-2012, 19:47 door Anoniem
Het aardige van het hele verhaal is dat gezondheid (en de zorg daarvoor) volgens de politiek voor iedereen betaalbaar moet zijn/blijven en het dan aan de markt overlaten.
De markt wil per definitie zoveel mogelijk omzetten tegen een zo hoog mogelijke marge en daar is op zich niets mis mee.

Kijk in landen waar de overheid het geregeld heeft zoals wij dat hier vroeger ook hadden: een ieder draagt (naar vermogen) bij in 'Het Ziekenfonds' waaruit de zorgverleners betaald worden waarbij de overheid als fondsbeheerder de prijzen bewaakt.
Geen wachtlijsten, betaalbare of in ieder geval betaalbaardere zorg EN zorgverleners die niet muiten.
25-06-2012, 19:50 door jasa32
De markt faalde niet vanaf het moment, dat de zogenaamde marktwerking zijn intrde deed. De overheid faalde door die markt zijn neo-liberale verwoestingen te laten aanrichten, niet in te grijpen in de vele gevallen van evidente kartelvormingen, maatschappelijke nutsfunkties (energie, openbaar vervoer, water etc.) te verkwanselen, om er vervolgens achter te komen, dat ook de financiële sector de burger heeft belazerd en bestolen.
Schande, dat zo'n incompetente Schippers met het tandartsen-debacle vers in haar handen nog het woord marktwerking durft uit te spreken. Hoe imbeciel moet je eigenlijk zijn om minister te zijn in zo'n kabinet van volksverlakkers?
25-06-2012, 20:18 door Anoniem
Weinig innovatief en hopeloos achterhaald in een tijdperk waarin burgers over de gehele wereld probleemloos hun privacy toevertrouwen aan marktpartijen zolang ze maar genot blijven ervaren van social media en gadgetrijke hulpmiddelen als smartphones en tablets. Het EPD, zoals ontwikkeld voor de Nederlandse samenlevig, was gebaseerd op een volstrekt neutraal uitwisselingsconcept van informatie tussen zorgverleners. Noch verzekeraars, noch andere marktpartijen hadden toegang tot het landelijk schakelpunt. (LSP). Het pilot systeem is nooit echt gehackt. Toch vermoedde de politiek risico's en blies het project af. Veel zorgverleners zijn daar niet blij mee en dat zouden de patiënten ook niet moeten zijn. De overheid en de politiek zijn hypocriet. Want hoe bestaat het dat je wel een BAG (Basis Registratie en Gebouwen), gekoppeld aan de Gemeenschappelijke Basisadministratie (GBA) toestaat zonder ook maar één enkel woord van twijfel te laten doorklinken. De gemeente Amsterdam incasseerde met de gecombineerde bestanden 18 miljoen euro extra aan onroerendgoedbelasting. Een goede reden om te zwijgen over mogelijke schending van de privacy. De BAG, als integraal onderdeel van Google Maps and Street View, is veel gevaarlijker dan een landelijk EPD. Voor het bewijs zullen we moeten wachten op de komst van nieuwe bezettingsmachten.
26-06-2012, 10:44 door Anoniem
Peter, ik val deze keer alleen over het zinnetje "Bij informatie geldt: hoe meer, hoe beter."
Ik neem aan dat je dat wel wil corrigeren in "Bij informatie geldt: hoe hoger de kwaliteit, hoe beter"?
Zoals het er nu staat getuigd het niet van inzicht in statistiek. Immers: weet wat je meet. Het gaat om het begrip van hoe dataverzamelingen tot stand zijn gekomen wil je die data effectief gebruiken. Dat begrip ontbreekt helaas, zoals je verder in het stukje heel goed beschrijft.

Thaddy
26-06-2012, 11:38 door Anoniem
Goed onderbouwd verhaal......mee eens...dit is de zoveelste doorstart van een inmiddels technisch hopeloos verouderd systeem..daarnaast een zorgaanbieders vereniging die dit gaat trekken.....waar hebben we dat meer gezien....de kikkers (zoraanbieders)zullen niet in de kruiwagen(vereniging) blijven zitten....gaan allemaal met eigen wensen eigen richting op alleen al tgv de marktwerking.....
Paul it adviseur zorgaanbieder
26-06-2012, 11:57 door Anoniem
Excuses voor mijn taal gebruik, maar zo gaat Nederland naar de klote.
26-06-2012, 15:37 door Anoniem
Sinds wanneer hebben security consultants verstand van marktwerking, supermarkten en van de zorg? Het EPD typeren als een systeem met marktinformatie getuigt niet van de aanwezigheid van enige kennis over het EPD en de informatie die via dit EPD zal worden uitgewisseld. De zorg vergelijken met een supermarkt slaat ook nergens op. De zorg levert diensten en geen producten van een schap. Een vergelijking met een groot IT bedrijf zou wat dat betreft logischer zijn.
27-06-2012, 11:33 door Anoniem
Door Anoniem: Sinds wanneer hebben security consultants verstand van marktwerking,

Omdat de meeste security consultants meer dan een vak beheersen?? (Bijna allemaal)

Thaddy
27-06-2012, 14:23 door Anoniem
Wat een onzinnig statement!

Maar goed dat (sommige) security consultants in het bijzonder, en (sommige) IT consultants in het algemeen verstand hebben van meer dan het tooltje. Juist door bewustzijn van de meerwaarde (wat was ook weer de context voor de gimmick) kunnen (goede) consultants slechte oplossingen op een juiste wijze waarderen en zo meerwaarde leveren.

Dat maakt een consultant een adviseur en GEEN verkoper.
28-06-2012, 10:02 door Anoniem
Ik had het niet over tooltjes, maar over beheersing. Zoals vrijwel alle andere rezers begrepen hebben
04-07-2012, 09:37 door Anoniem
@Peter: teveel vergelijkingen gaan niet op. Op verschillende punten schiet je te kort door de bocht. Dieptepunt is je vermelding van het hacken door verzekeraars. Pff, alsof ze daar behoefte aan hebben. Alle facturen van hun klanten komen al tientallen jaren binnen bij de verzekeraars, en uit eigen ervaring weet ik dat de BI in die sector uitstekend op orde is. De informatie biedt te weinig meerwaarde, en de risico's van een hackpoging zijn enorm.

@heilco Visserman: prima initiatief. Ik neem aan dat dat dossier volledig en actueel is, conform eisen wetgeving.
Krijg je ook alle updates binnen van specialisten etc? Stuur je ook berichten door aan specialisten labs fysio diabeteszorg caresector etc? Zo ja, dan betekent dat dat je medische informatie uitwisselt met anderen. Wie controleert of dat veilig is? Heb je expliciet om toestemming gevraagd aan je patienten of jouw klant dat prima vindt? Heb je je omgeving laten auditen? Zijn de omgevingen van jouw vertrouwenspersonen ook geaudit? Welke derden hebben de laatste tijd inzage gehad? Zorg je voor adequate bewaking op diverse logs? Want dat hoort er natuurlijk allemaal bij.

Voor wie het EPD eng vindt - is er dan niemand die zich afvraagt welk systeem er wekelijks voor zorgt dat er in omgeving Amsterdam meer dan 100k berichten tussen zorgverleners worden uitgewisseld? Idem in de regio Utrecht? Laat staan in de rest van Nederland? Antwoord: niet het EPD, helaas. Het zijn verouderde systemen, op geen enkele wijze geaudit of getoetst. Wat je ook vindt van het EPD: het is veiliger dan het bestaande. Als je nee zegt tegen het EPD, zorg er dan ook voor dat het huidige systeem wordt afgebroken want het is vele malen enger dan de infra onder het EPD.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.