image

Hoger beroep tegen uitspraak over uitwisseling NSA-data

donderdag 24 juli 2014, 12:26 door Redactie, 6 reacties

Een coalitie van organisaties gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat de Nederlandse inlichtingendiensten telecomgegevens met de Amerikaanse National Security Agency (NSA) mogen uitwisselen, ook al zijn de gegevens verzameld op een manier die in Nederland niet is toegestaan.

Gisteren deed de Haagse rechtbank uitspraak in een civiele zaak die door een aantal burgers, de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVS), de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), de vereniging Internet Society Nederland en de stichting Privacy First tegen minister Plasterk van Binnenlandse Zaken was aangespannen.

Volgens Privacy First heeft de rechtbank in Den Haag "de plank finaal misgeslagen". Hoewel de rechtbank alle eisers, zowel burgers als organisaties, ontvankelijk achtte, wordt dit overschaduwd door de manier waarop de rechtbank de zaak inhoudelijk heeft behandeld, zo laat de organisatie weten.

Opvallend

De privacyorganisatie noemt het opvallend dat de rechtbank minder strenge rechtswaarborgen nodig acht als het gaat om de uitwisseling van ruwe gegevens in bulk. "Voor dergelijke uitwisseling zijn echter juist strengere rechtswaarborgen nodig, aangezien deze data vooral onschuldige mensen betreft. Daarnaast maakt de rechtbank ten onrechte onderscheid tussen metadata (verkeersgegevens) en de inhoud van communicatie, terwijl beide typen gegevens vaak overlappen en hetzelfde hoge niveau van rechtsbescherming vereisen."

Ook zou de rechtbank de plank hebben misgeslagen bij het oordeel dat het wettelijke voorzienbaarheidsvereiste van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) in mindere mate zou gelden bij de internationale uitwisseling van gegevens tussen geheime diensten.

Het artikel dat in Nederland de wetsbasis voor dergelijke uitwisseling vormt zou volgens Privacy First niet aan de moderne eisen van artikel 8 van het EVRM voldoen. Privacy First verwacht dat hogere rechters deze situatie in strijd met artikel 8 van het EVRM zullen erkennen. De organisatie ziet het hoger beroep bij het Hof in Den Haag dan ook met vertrouwen tegemoet.

Reacties (6)
24-07-2014, 14:32 door Eric-Jan H te D
Toch is het juist op dit moment uiterst jammer dat de "diensten" deze discussie over zichzelf hebben afgeroepen.

Als je naar de ontwikkelingen in Oekraïne kijkt denk ik dat iedereen blij is dat telefoongesprekken van separatisten worden afgeluisterd.

De botte wijze waarop de diensten menen de hele wereld in een verdachtenbankje te menen moeten zetten doorkruist dit enorm.
24-07-2014, 14:47 door Anoniem
Door Eric-Jan H te A:Als je naar de ontwikkelingen in Oekraïne kijkt denk ik dat iedereen blij is dat telefoongesprekken van separatisten worden afgeluisterd.

De botte wijze waarop de diensten menen de hele wereld in een verdachtenbankje te menen moeten zetten doorkruist dit enorm.

Dit toont het probleem aan. Volgens ons zijn die seperatisten terroristen o.i.d. Volgens de Russen zijn het vrijheidsstrijders. Ze vallen dus wel binnen het doelgebied van de Westerse inlichtingendiensten, maar niet binnen die van de Russen. Als de Westerse diensten dus alleen terroristen e.d. afluisteren, krijgen ze ook de gewenste informatie. Daar hoeven ze dus nog steeds niet iedereen voor in het verdachtenbankje te zetten.

Maar ook het afluisteren of volgen van terroristen is niet van gevaar ontbloot. Dat zie je aan de manier waarop metadata wordt gebruikt. Een bepaalde telefoon is (hoogstwaarschijnlijk?) in gebruik door een hoge pief in een terroristische organisatie. Als hij dus een huis binnengaat, gooi je daar een bom op en hij en zijn (belangrijke) medestrijders zijn dood.

Alleen kunnen de inlichtingendiensten het zich niet voorstellen dat zo'n leider ook niet gek is en regelmatig zijn telefoon ergens achterlaat waar geen strijders zijn. Als ik zo'n leider was, zou ik mijn commandanten opdracht geven alle telefoons ongeveer op hetzelfde moment aan te zetten en op het dak van van het huis van een rivaliserende strijdgroep te gooien. De Amerikanen zorgen er wel voor dat die opgeruimd worden.

Of ik zou de telefoons gratis weggeven aan burgers. Als die dan gebombardeerd worden, kunnen ze dat gebruiken in hun media campagne. Voor de wereld wordt dan weer aangetoond hoe wreed de Westerse landen zijn. Voor de eigen omgeving zijn die burgers gewoon martelaren. Die zouden blij moeten zijn met die rol.

Peter
24-07-2014, 15:30 door Anoniem
"Als je naar de ontwikkelingen in Oekraïne kijkt denk ik dat iedereen blij is dat telefoongesprekken van separatisten worden afgeluisterd. "

Waarbij je wel bij dit soort diensten altijd rekening moet houden met de vraag of er met dergelijk materiaal geknoeid is. Hiermee geef ik geen mening over de gesprekken waarover je het hebt, maar breder gezien behoort misleiding tot de middelen die gebruikt worden door inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
24-07-2014, 16:00 door Anoniem
het ongericht afluisteren van mensen levert alleen maar vals bewijs op.
als ik over de telefoon zou roepen 'goh, als pietje niet wilt luisteren dat zijn PC besmet is mag pietje dood vallen', wil niet zeggen dat ie dat ook moet doen.
dingen kunnen uit verband genomen worden door slechts fragmenten te laten horen.
als je dan je dan gaat knippen en plakken en je maakt ervan als "als pietje niet wilt luisteren mag pietje dood" klinkt het ineens als een mafia aanslag ipv een IT-er die klaagt.
dus ondanks dat je dingen gezegd hebt, wil niet zeggen dat je het in die volgorde gezegd hebt of over dat onderwerp dat gezegd hebt.

Mooi voorbeeld is Jimmy Fallon http://youtu.be/-YCeIgt7hMs

Op deze manier kan ik Obama laten zeggen dat hij de cia opdracht heeft gegeven om MH17 lek te schieten omdat er artsen aan boord waren die dicht bij een cure voor aids waren en dat dit niet handig was voor Amerikaanse bedrijven die nog patenten hebben lopen op anti-aids medicatie.

wat niet wil zeggen dat bovenstaande niet waar zou kunnen zijn... CIA heeft wel vaker vliegtuigen laten neerstorten om personen die niet handig zijn voor de Amerikaanse economie weg te poetsen.
24-07-2014, 21:52 door Anoniem
Door Eric-Jan H te A: Toch is het juist op dit moment uiterst jammer dat de "diensten" deze discussie over zichzelf hebben afgeroepen.

Als je naar de ontwikkelingen in Oekraïne kijkt denk ik dat iedereen blij is dat telefoongesprekken van separatisten worden afgeluisterd.

De botte wijze waarop de diensten menen de hele wereld in een verdachtenbankje te menen moeten zetten doorkruist dit enorm.

Er is een verschil tussen gerichte surveilance op bepaalde individuen, en de sleepnet data-trawler manier van werken van de NSA.
25-07-2014, 10:35 door Anoniem
Een dienst voor het verzamelen van inlichtingen en het bepalen van dreigingen tegen de staat en haar burgers is een taak die alleen bij het Ministerie van Defensie (MIVD) behoort te liggen. Deze inlichtingen dienen ter voorbereidingen en ondersteuning van lopende militaire operaties, het bepalen en bijstelling van militaire tactieken en strategieen. Als een staat dit ook uitbesteed aan civiliele organisaties (zoals de AIVD) is uiterst bedenkelijk, wat impliceert dat de 'staat' (cq global corporations) zijn eigen burgers bestempelt als de potentiele vijand. ("Zoals de waard is, vertrouwd hij zijn gasten" : waar de 'waard' staat voor de staat/regering en de 'gasten' de burgers/inwoners zijn.) Daarbij is het nooit in de praktijk bewezen dat deze bedenkelijke civiele organisaties (NSA, AIVD) een binnenlandse dreiging of aanslagen heeft voorkomen. Ze voegen niets toe aan de veiligheid van de burgers/inwoners van een land. Het is goed dat een organisatie die opkomt voor de rechten van de burgers zoals de stichting Privacy First dit tot de hoogste rechters aankaart.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.