image

Minister: bewijslast fraude internetbankieren ligt bij bank

maandag 21 januari 2013, 14:53 door Redactie, 9 reacties

De bewijslast voor het aantonen dat er fraude met internetbankieren heeft plaatsgevonden ligt bij de banken, aldus minister Dijsselbloem van Financiën. Die reageerde op vragen van PvdA-Kamerlid Nijboer. Die wilde weten bij wie op dit moment de bewijslast ligt in het geval van fraude bij online bankieren. Volgens het Kamerlid zou dit bij de banken horen te liggen.

"De bewijslast voor fraude bij online bankieren ligt bij de bank", zo laat de minister weten, die naar artikel 7:527 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek wijst.

"Uit artikel 7:527 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat ook de bewijslast dat de betaler frauduleus heeft gehandeld of opzettelijk of met grove nalatigheid zijn verplichtingen uit art. 7:524 ter zake van het geheim houden van de codes niet is nagekomen, eveneens op de bank rust", aldus Dijsselbloem.

Volgens de minister sluit dat overigens niet uit dat als de bank het standpunt van de consument - volgens deze ten onrechte - afwijst, de consument naar het Kifid of de rechter kan stappen om zijn gelijk te halen. "Dat heeft niets met de bewijslastverdeling te maken."

Nalatigheid
Verder moest de minister beoordelen wat precies onder nalatig gedrag valt. Het gaat dan om het opschrijven van de pincode of internetbankier-code, het opschrijven van een code in versleutelde vorm, de codes op een briefje in een kluis bewaren en het opslaan van bankgegevens in de telefoon, zoals door de Consumentenbond werd geschetst.

"Uitleg van de wet vindt plaats door de rechter of in buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Voor de uitleg van het aan de richtlijn ontleende begrip “grove nalatigheid” is het laatste woord overigens aan het Hof van Justitie van de EU", laat Dijsselbloem weten.

Beoordeling
Volgens de minister moeten bij de de beoordeling of de betaaldienstgebruiker nalatig is geweest, alle omstandigheden in aanmerking worden genomen. Contractuele clausules en voorwaarden die de bewijslast voor de consument vergroten of de bewijslast voor de bank verminderen moeten volgens die overweging als nietig worden beschouwd.

"Uit artikel 7:550, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, dat het dwingende karakter van de richtlijn implementeert, volgt dat dergelijke bedingen ook in Nederland niet geldig zijn."

De minister verwacht dat banken in het overleg over hun coulancebeleid en de verschillende veiligheidsnormen, ook de voorbeelden zullen behandelen die zijn genoemd door de Consumentenbond.

Reacties (9)
21-01-2013, 17:01 door tuxick
Ik snap dat niet zo. Ook al heb je je pincode in koeieletters op je raam staan kan niemand er iets mee alsie niet je token generator ( + pinpas ) heeft? Enige geval waar het wat lastiger wordt is een besmette machine, en dat wordt juist weer niet genoemd.
21-01-2013, 17:29 door SirDice
Door tuxick: Ik snap dat niet zo. Ook al heb je je pincode in koeieletters op je raam staan kan niemand er iets mee alsie niet je token generator ( + pinpas ) heeft?
Skimmen valt hier ook onder.
21-01-2013, 17:40 door Anoniem
Ik weet niet of het erg verstandig is om zo te hameren op duidelijkheid. We hebben de laatste tijd verschillende voorbeelden gezien van wetgeving die ingevoerd was omdat er gezanikt was om duidelijkheid, en waarbij het resultaat niet alleen duidelijk was maar ook een duidelijke verslechtering voor de consument, omdat de duidelijke regels slechter waren dan wat daarvoor de gehanteerde praktijk was.
21-01-2013, 18:43 door tuxick
Wat heeft skimmen dan met internet bankieren te maken?
21-01-2013, 22:14 door Anoniem
Door tuxick: Ik snap dat niet zo. Ook al heb je je pincode in koeieletters op je raam staan kan niemand er iets mee alsie niet je token generator ( + pinpas ) heeft?
De beveiliging met twee factoren betekent dat er twee dingen mis moeten gaan voor er iets echt vervelends gebeurt. Als je er nonchalant een weggeeft heb je de schade al als de overbleven beveiliging het ook begeeft. Twee verdedigingswallen zijn sterker dan een.

Naast skimmen is pincodes afkijken bij de kassa gevolgd door zakkenrollen trouwens ook voorgekomen.
22-01-2013, 06:49 door Ivanhoe
Door tuxick: Wat heeft skimmen dan met internet bankieren te maken?
Dat bijvoorbeeld jouw pas geskimd is.
Je pincode kan stiekum afgekeken zijn. Begin verleden werd er al melding van gemaakt, dat afschermen van het intoetsen van je pincode soms al niet meer helpt, omdat het (groothoek?-)camera-lensje dan al vlak bij het toetsenbordje is ingebouwd.
Dan nog weet je ook niet hoe makkelijk tegenwoordig al een wachtwoord of pincode te kraken is met een pc met een aantal (dubbele) grafische kaarten, waarvan 3 jaar geleden al melding van gemaakt werd, dat dit toen al binnen 24 uur geschiedde met een beduidend ingewikkelder WPA-code dan je pincode van 4 cijfers.
Dus met een geskimde pas en een 'verkregen' pincode kan prima op jouw account ge-internet-bankiert worden.
22-01-2013, 09:19 door Mysterio
Door Ivanhoe:
Door tuxick: Wat heeft skimmen dan met internet bankieren te maken?
(..)
Dus met een geskimde pas en een 'verkregen' pincode kan prima op jouw account ge-internet-bankiert worden.
Ik zit bij twee banken en bij geen van die twee heeft internetbankieren ook maar iets met de pincode te maken.

Zou je verder nog toegang kunnen krijgen met een verkregen wachtwoord dan kun je alleen de rekeningen inzien. Alle wijzigingen en transacties vereisen minstens nog één authenticatiehandeling.
22-01-2013, 18:32 door Anoniem
Het valt toch al niet te begrijpen hoe sommige banken met veiligheid omgaan. Bij ING word je sinds kort min of meer gedwongen je maandelijkse rekeningafschrift alleen nog digitaal in te zien en niet meer op papier via de post. Dat is natuurlijk een loffelijk streven, maar niet als je dan merkt dat je je digitale afschrift ingelogd in Mijn ING alleen via Adobe Reader kunt downloaden. Adobe Reader, is dat niet dat programma dat berucht is omdat het zo lek is als een mandje...? Wie is hier nalatig, de bank of de rekeninghouder?
22-01-2013, 19:21 door Ivanhoe
Door Ivanhoe: Dus met een geskimde pas en een 'verkregen' pincode kan prima op jouw account ge-internet-bankiert worden.
Ai-ai-ai. < Blackout >
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.