image

CBP richt zich dit jaar op profiling en persoonsgegevens

woensdag 28 januari 2015, 14:32 door Redactie, 3 reacties

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gaat zich dit jaar op verschillende onderwerpen richten, zo heeft de privacytoezichthouder vandaag bekendgemaakt. Het gaat om profiling en de beveiliging van persoonsgegevens, alsmede het gebruik van dit soort data door overheden.

Volgens het CBP worden via digitale apparatuur zoals smartphones, smartwatches, smarttelevisies en smartmeters voortdurend grote hoeveelheden gegevens vastgelegd over het gedrag van mensen. Bijvoorbeeld over hun locatie en hun surf- en kijkgedrag. Op basis van al die gegevens kunnen organisaties mensen indelen in profielen en anders behandelen dan anderen. Het CBP richt zich dit jaar vooral op de naleving van de eis dat mensen goed worden geïnformeerd. Ook kijkt de toezichthouder of op de juiste wijze toestemming is gevraagd voor het gebruik van hun gegevens.

Cameratoezicht

Een ander onderwerp dat aan bod zal komen is cameratoezicht in het lokale domein. Lokale overheden maken veel gebruik van cameratoezicht en passen hierbij nieuwe technieken toe. Zo zetten zij steeds vaker 'slimme' camera’s en drones in om de openbare orde te bewaken. Bovendien is door een nieuw wetsvoorstel ook flexibel (mobiel) cameratoezicht in de openbare ruimte mogelijk. Deze nieuwe toepassingen van cameratoezicht zijn volgens het CBP niet altijd even zichtbaar, waardoor het des te belangrijker is dat mensen goed worden geïnformeerd op welke plaatsen er cameratoezicht is.

Verder zal er uitgebreid naar het gebruik en de beveiliging van persoonsgegevens worden gekeken. De privacywaakhond stelt dat de wijdverbreide toepassing van ICT en de omvang van de gegevensbestanden ervoor zorgen dat de impact van onvoldoende beveiliging van gegevens sterk is toegenomen. Het CBP publiceerde eerder al richtsnoeren voor de beveiliging van persoonsgegevens.

In 2015 treedt naar verwachting de meldplicht datalekken in werking. Organisaties worden dan verplicht om inbreuken op de beveiliging die leiden tot diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens te melden. Dit moet aan de toezichthouder worden gemeld en in veel gevallen ook aan mensen van wie de gegevens zijn.

Reacties (3)
29-01-2015, 08:52 door Anoniem
Misschien moet die club zich eens wat meer bemoeien met het waarom van veel gegevens uitwisselingen want ze geven nog veel te vaak toestemming zonder dat er een nut en noodzaak te duiden is. Zolang de uitwisseling maar veilig verloopt lijkt meer het doel van het CBP dan of de uitwisseling uberhaupt wel (moreel) kan. Dat de wet een uitwisseling niet verbied wil nog niet zeggen dat het dan ook maar moet gebeuren. In het kader van 'fraude bestrijding' treden gemeenteambtenaren steeds vaker op als het verlengstuk van de Politie en daarbij worden gegevens over en weer uitgewisseld zonder dat er een echte verantwoordelijke is. Mocht een burger onterecht slachtoffer van deze Stasi praktijken worden dan kan deze nergens terecht.
Juist een privacy waakhond zou beter dergelijke gegevensstromen moeten controleren en beoordelen, want is het wel nodig om gegevens van bijvoorbeeld alle uitkeringsgerechtigden aan de Landelijke Politie te geven om mogelijk een enkele fraudeurs aan te kunnen pakken?
Gemeenten en Politie lijken steeds vaker op de stoel van de rechter te gaan zitten waarmee de rechten van burgers/verdachten uiteraard fors worden geschonden. Wie bewaakt dit nog? Het CBP blijkbaar niet want die lijkt zich alleen druk te maken over de beveiliging van de gegevens.
29-01-2015, 18:53 door Anoniem
Maar juist daarom is profiling een goed speerpunt. Ook de conclusies uit profiling zijn persoonsgegevens. Die moeten dus juist, relevant etc. zijn. Bovendien is voor de creatie een organisatie verantwoordelijk, ongeacht waar de gegevens vandaan komen.
Het zou mij niet slecht uitkomen dat wanneer mensen schade lijden door profiling, de betrokken organisaties (en dan vooral overheidsorganisaties) eens flink nat gaan.
29-01-2015, 21:37 door Anoniem
Deze zogenaamde privacy waakhond is slechts een wassen neus.
Een politiek instrument gedresseerd om te liggen en te blaffen zoals gewenst.

Het publiceert een hoop ambtelijk braaksel maar effectief is het geenszins.

Een wollen neus derhalve. Een politiek excuus.

Beter heft men dit gedrocht op. Ontslaat men alle belanghebbenden zonder recht op wachtgeld of welke compensatie dan ook, en richt een nieuw instituut op dat werkelijk positief verschil maakt.

Dus eigenlijk een rechtspositie gunnen die de gemiddelde burger is gegeven.

Doei. Bye bye. Fuck you. Have a happy after life. With nothing!
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.