image

Raad voor de Rechtspraak hekelt anti-terreurvoorstel

donderdag 7 mei 2015, 13:07 door Redactie, 10 reacties

Een wetsvoorstel dat bestuurlijke anti-terrorismemaatregelen in het leven roept is onduidelijk, ingrijpend en op bepaalde delen ongewenst, zo stelt de Raad voor de Rechtspraak. Het gaat om het wetsvoorstel "Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding", dat moet verhinderen dat personen deelnemen of (financiële) ondersteuning bieden aan terroristische activiteiten.

Hiervoor worden het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen en het intrekken van subsidies, vergunningen, ontheffingen en erkenningen aangedragen als instrument. De Raad noemt het voorstel echter onduidelijk. Zo staat in de tekst van het voorstel dat een vrijheidsbeperkende maatregel alleen kan worden opgelegd als iemand 'op grond van zijn gedragingen' in verband kan worden gebracht met het ondersteunen of deelnemen aan terrorisme, maar de definitie van deze gedragingen ontbreekt.

Verder stelt de Raad dat de maatregelen onder bepaalde omstandigheden soms zo ingrijpend zijn dat ze naast een preventief ook een straffend karakter kunnen krijgen. Het wetsvoorstel geeft bestuursorganen namelijk de bevoegdheid tot het intrekken of weigeren van subsidies, vergunningen, ontheffingen en erkenningen. Het is onduidelijk of dit ook geldt voor rijbewijzen, taxivergunningen en andere beschikkingen die nodig zijn om een eigen bedrijf te runnen. "Als dit zo is, strekt de bevoegdheid verder dan de Memorie van Toelichting suggereert en kan dit voor een betrokkene grotere gevolgen hebben dan vrijheidsbeperkende maatregelen", zo laat de raad weten.

Eerst horen

Ook vindt de Raad het zeer ongewenst dat het de bedoeling lijkt bijzonder ingrijpende maatregelen op te kunnen leggen zonder eerst de betrokkene te horen. De Memorie van Toelichting stelt dat de hoofdregel is dat een betrokkene zal worden gehoord over een voorgenomen besluit. Uit de toelichting lijkt echter dat de betrokkene helemaal niet gehoord zal worden, omdat dit zou betekenen dat hij dan op de hoogte raakt van de voorgenomen maatregel. Maatregelen die diep kunnen ingrijpen in het leven van de betrokkene. De Raad vindt het daarom zeer ongewenst als ze kunnen worden opgelegd zonder de betrokkene eerst te horen.

In 2011 werd een vergelijkbaar wetsvoorstel ingetrokken omdat sinds de indiening van dat wetsvoorstel, inmiddels strafrechtelijke bepalingen waren aangenomen met hetzelfde doel. Uit het huidige wetsvoorstel wordt volgens de Raad niet duidelijk waarom nu wél bestuurlijke maatregelen moeten worden genomen. Hij adviseert de verhoudingen tussen de bestuursrechtelijke maatregelen en de inzet van het strafrecht dan ook toe te lichten, aangezien het wetsvoorstel hierin nu nog onduidelijk is.

Reacties (10)
07-05-2015, 13:22 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 07-05-2015, 13:25
[Verwijderd]
07-05-2015, 14:20 door Anoniem
Ah, US grapjes, oftewel opgedragen door de US aan ons landje. Moet niet gekker worden zeg.
07-05-2015, 14:21 door Anoniem
Door Anak Krakatau:ja precies, een nieuw soort rechtspraak waar je straf opgelegd krijgt zonder dat je weet dat je die straf opgelegd hebt gekregen.

Je merkt heus wel dat je die "straf" gekregen hebt. Anders heeft de opgelegde maatregel geen zin.
Je hebt alleen geen kans gekregen je te verdedigen. Iets waar je in onze rechtstaat normaal gesproken recht op hebt.

Wat mij elke keer weer verbaast is dat in een rechtsstaat, de politici (kabinet en Tweede Kamer) en hun beleids-ambtenaren op de ministeries blijkbaar vergeten dat de burgers ook nog rechten hebben (die zij zouden moeten verdedigen).
Daar wordt wel heel makkelijk aan voorbij gelopen.

Waar is de zorgvuldigheid gebleven bij het ontwerpen van wetten, zodat ze duidelijk en sluitend zijn, en niet elke jaar weer verbouwd hoeven te worden omdat iemand iets vergeten is.
07-05-2015, 15:41 door Anoniem
Niks mis mee, preventieve maatregelen waar niemand in principe deze maatregelen zal moeten ondergaan in een gevangenis.
Vooral het aanscherpen van de controle op ons ruimhartige en ongecontroleerde subsidiebeleid (Oxfam Novib) waarin allerlei
schimmige organisaties subsidie krijgen, en deze subsidie vervolgens weer gebruiken om terroristische organisaties mee te steunen, heeft zeker mijn zegen.
07-05-2015, 16:24 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
07-05-2015, 16:44 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anak Krakatau:ja precies, een nieuw soort rechtspraak waar je straf opgelegd krijgt zonder dat je weet dat je die straf opgelegd hebt gekregen.

Je merkt heus wel dat je die "straf" gekregen hebt. Anders heeft de opgelegde maatregel geen zin.
Je hebt alleen geen kans gekregen je te verdedigen. Iets waar je in onze rechtstaat normaal gesproken recht op hebt.

Het wordt ook vaak gedaan om te voorkomen dat je je kunt verdedigen. Het is regelmatig voorgekomen dat beslag gelegd werd op rekeningen van een verdachte. Om dat ongedaan te krijgen moet hij een advocaat inschakelen. Dat kan niet, omdat hij die niet kan betalen. Met als gevolg dat er beweerd kan worden dat de verdachte geen bezwaar tegen de beslaglegging heeft.

Peter
07-05-2015, 18:22 door Anoniem
Door Anoniem: Niks mis mee, preventieve maatregelen waar niemand in principe deze maatregelen zal moeten ondergaan in een gevangenis.
Vooral het aanscherpen van de controle op ons ruimhartige en ongecontroleerde subsidiebeleid (Oxfam Novib) waarin allerlei
schimmige organisaties subsidie krijgen, en deze subsidie vervolgens weer gebruiken om terroristische organisaties mee te steunen, heeft zeker mijn zegen.

Ik geloof dat we een vrijwilliger hebben voor de eerste vergissing...
07-05-2015, 18:49 door Anoniem
Door Anak Krakatau:
Je merkt heus wel dat je die "straf" gekregen hebt. Anders heeft de opgelegde maatregel geen zin.
dan moet je het stukje nog eens goed doorlezen. hieronder staat het;

Uit de toelichting lijkt echter dat de betrokkene helemaal niet gehoord zal worden, omdat dit zou betekenen dat hij dan op de hoogte raakt van de voorgenomen maatregel.

Ik heb het officiële wetsvoorstel van de overheid hierover doorgespit op de tekst, "omdat dit zou betekenen....." maar nergens kunnen vinden. De persoon die krachtens deze wet een maatregel opgelegd krijgt, krijgt dit ten alle tijde te horen, paragraaf 2 individuele maatregelen artikel 2 ,3,4. De persoon aan wie de maatregel is opgelegd kan daar tegen in beroep gaan bij de bestuursrechter.
07-05-2015, 21:36 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anak Krakatau:
Je merkt heus wel dat je die "straf" gekregen hebt. Anders heeft de opgelegde maatregel geen zin.
dan moet je het stukje nog eens goed doorlezen. hieronder staat het;

Uit de toelichting lijkt echter dat de betrokkene helemaal niet gehoord zal worden, omdat dit zou betekenen dat hij dan op de hoogte raakt van de voorgenomen maatregel.

Ik heb het officiële wetsvoorstel van de overheid hierover doorgespit op de tekst, "omdat dit zou betekenen....." maar nergens kunnen vinden. De persoon die krachtens deze wet een maatregel opgelegd krijgt, krijgt dit ten alle tijde te horen, paragraaf 2 individuele maatregelen artikel 2 ,3,4. De persoon aan wie de maatregel is opgelegd kan daar tegen in beroep gaan bij de bestuursrechter.

De bedoelde tekst staat in het artikel op deze site. Het gaat om de vraag of iemand kennis kan nemen van het voorgenomen besluit of alleen van het genomen besluit.
07-05-2015, 22:30 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anak Krakatau:
Je merkt heus wel dat je die "straf" gekregen hebt. Anders heeft de opgelegde maatregel geen zin.
dan moet je het stukje nog eens goed doorlezen. hieronder staat het;

Uit de toelichting lijkt echter dat de betrokkene helemaal niet gehoord zal worden, omdat dit zou betekenen dat hij dan op de hoogte raakt van de voorgenomen maatregel.

Ik heb het officiële wetsvoorstel van de overheid hierover doorgespit op de tekst, "omdat dit zou betekenen....." maar nergens kunnen vinden. De persoon die krachtens deze wet een maatregel opgelegd krijgt, krijgt dit ten alle tijde te horen, paragraaf 2 individuele maatregelen artikel 2 ,3,4. De persoon aan wie de maatregel is opgelegd kan daar tegen in beroep gaan bij de bestuursrechter.

De bedoelde tekst staat in het artikel op deze site. Het gaat om de vraag of iemand kennis kan nemen van het voorgenomen besluit of alleen van het genomen besluit.

De persoon in kwestie zal altijd op de hoogte worden gesteld van een maatregel als genoemd in bovenstaande artikelen, maar zal vaak niet verder worden geinformeert over de reden daarvan bijvoorbeeld. B & W van een gemeente waar persoon woont, zal ook eerst worden ingelicht. Zogenaamde [anti terrorism act] zijn al in meerdere democratische landen ingevoerd,
en staan denk ik vrijwel allemaal op gespannen voet met heel veel andere wetten, maar als we terreur en terrorisme niet middels speciale wettelijke middelen bestrijden, zullen de enigen die worden beschermt de terroristen zelf zijn.

Ook de fondsenwerving van dit soort organisaties kan door middel van deze wet aan banden worden gelegd, zonder dat de overheid tekst en uitleg moet geven aan deze verdachte organisaties. Hiermee voorkom je ook dat informanten gevaar lopen. Natuurlijk blijft er altijd het gevaar van overheidsmisbruik, met name door individuen.
Voorbeeld is de DEA (drugspolitie VS) die haar eigen inkomsten financiert door in beslag genomen bezittingen van criminelen, en daar meerder malen onschuldige mensen mee heeft geruïneerd.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.