image

CTIVD wil bevoegdheden AIVD niet zomaar verruimen

zondag 17 mei 2015, 11:21 door Redactie, 7 reacties

Als het gaat om het uitbreiden van de bevoegdheden van de AIVD en MIVD moet het kabinet eerst de noodzaak aantonen, aangezien dat nu ontbreekt, zo stelt de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in het jaarverslag 2014-2015 (pdf).

De CTIVD stelt in het verslag dat er geen sprake is van het stelselmatig buiten de wet om verzamelen van gegevens door de inlichtingendiensten. Toch zou de motivering om bijzondere bevoegdheden in te zetten te kort schieten. Ook hebben de diensten onder de huidige Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 (Wiv 2002) nog geen werkwijze gevonden die ervoor zorgt dat ze consequent de wettelijke waarborgen naleven bij de selectie van ongericht onderschepte satellietcommunicatie. De Commissie vraagt zich dan ook af hoe het kabinet denkt dat de diensten hieraan invulling kunnen geven bij de nieuwe uitgebreidere bevoegdheden.

Noodzaak

De Commissie ervaart het verder als een gemis dat in Nederland vooralsnog nauwelijks wordt gediscussieerd over de vraag in hoeverre het noodzakelijk is bevoegdheden uit te breiden. De nadruk in de discussies ligt volgens de CTIVD al snel op de rechtmatigheid van het handelen en minder op de doelmatigheid of effectiviteit van interceptiebevoegdheden. "De discussie kan daardoor blijven hangen bij de constatering dat tegenwoordig 90 procent van de communicatie over de kabel gaat en daardoor de 'traditionele' bevoegdheid tot het ongericht intercepteren van satellietcommunicatie (de resterende 10 procent) niet meer volstaat. Maar kan deze constatering alleen de conclusie tot de uitbreiding van de bevoegdheden dragen?", zo vraagt de toezichthouder zich af.

De CTIVD wil dan ook als uitgangspunt dat eerst de noodzaak voor nieuwe bevoegdheden, ingegeven door tekortschietende effecten van de huidige bevoegdheden, overtuigend moet worden aangetoond voordat sprake kan zijn van een wettelijke uitbreiding. Mochten de bevoegdheden worden uitgebreid dan moet ook het toezicht worden verscherpt, zo oordeelde de evaluatiecommissie Dessens. Het kabinet is dit echter niet van plan. Op 19 mei overlegt de CTIVD met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de voorgenomen wijziging van de Wiv 2002.

Reacties (7)
17-05-2015, 13:00 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 17-05-2015, 13:06
De Commissie ervaart het verder als een gemis dat in Nederland vooralsnog nauwelijks wordt gediscussieerd over de vraag in hoeverre het noodzakelijk is bevoegdheden uit te breiden.

A: Nee inderdaad. Hoe kan er een fatsoenlijke discussie plaatsvinden wanneer wij geen achtergrondinformatie hebben?
B: Wij zijn eerder ook misleidt door de overheid wat betreft ondermeer de bewaarplicht. De overheid beloofde bij intreden evaluaties van deze wet, gebaseerd op meetbaarheid. Duidelijk is al lang geleden gemeten dat de legitimatieplicht geen enkel voordeel heeft gehad bij verhogen van de pakkans en toch blijft de wet van kracht.
C: "B" geldt ook voor de bewaarplicht. Daar bovenop komt dat de overheid het uitvoeren van een uitspraak van het EU hof een jaar lang heeft tegenhouden.

Eerder gemaakte afspraken worden met aantreden van nieuwe bewindspersonen / kamerleden niet meer nagekomen. De overheid is daarmee een volstrekt onbetrouwbare partij en in essentie daarmee een vijand van de democratie en het volk geworden. Een discussie heeft daarom geen basis.
17-05-2015, 14:33 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 17-05-2015, 14:34
[Verwijderd]
17-05-2015, 15:02 door Anoniem
Door Rotsmoel:
De Commissie ervaart het verder als een gemis dat in Nederland vooralsnog nauwelijks wordt gediscussieerd over de vraag in hoeverre het noodzakelijk is bevoegdheden uit te breiden.

A: Nee inderdaad. Hoe kan er een fatsoenlijke discussie plaatsvinden wanneer wij geen achtergrondinformatie hebben?
B: Wij zijn eerder ook misleidt door de overheid wat betreft ondermeer de bewaarplicht. De overheid beloofde bij intreden evaluaties van deze wet, gebaseerd op meetbaarheid. Duidelijk is al lang geleden gemeten dat de legitimatieplicht geen enkel voordeel heeft gehad bij verhogen van de pakkans en toch blijft de wet van kracht.
C: "B" geldt ook voor de bewaarplicht. Daar bovenop komt dat de overheid het uitvoeren van een uitspraak van het EU hof een jaar lang heeft tegenhouden.

Eerder gemaakte afspraken worden met aantreden van nieuwe bewindspersonen / kamerleden niet meer nagekomen. De overheid is daarmee een volstrekt onbetrouwbare partij en in essentie daarmee een vijand van de democratie en het volk geworden. Een discussie heeft daarom geen basis.
Amen bij het middag gebed.

Rest nog het gebed zonder eind,

Wat is dan een effectief alternatief ergens tussen overleggen met een onbetrouwbare overheid en Raf/Rara/Van der G./.. achtige acties die absoluut weer niet passen bij het einddoel, namelijk het beschermen van echte democratische waarden?

Welk effectief democratisch machtsmiddel is er dan wel nog te bedenken?
Dat referendum model is ooit echt niet voor niets tegengehouden.
Naar het malieveld onder toeziend oog van vele meedraaiende camera's en drones?
Met je smoeltje voorgoed in de geheime databak ongewenste politieke mening?
Dat smoeltjesbakje zal inmiddels wat beter verstopt zijn na het debacle van de DNA databak.
Bewaard wordt er goed. *

Legaler en eenvoudiger is het beïnvloeden van de publieke opinie.
Want wat nou als burgers het niet meer interesseert, mede omdat er tegelijkertijd marketingkrachten op de achtergrond actief zijn om die desinteresse of overspannen beeldvorming extra te sturen?
Politiek beeldvormende publieke acties, bedoeld om het publieke domein te bestoken met allerlei nieuws, rapporten en enquêtes om te bewijzen dat we het allemaal zelf willen.
Waar komt dat zomaar ineens allemaal vandaan? Pure interesse van de media en commerciële onderzoeksbureaus?

Is het iemand opgevallen, de plotselinge hoeveelheid antiprivacy achtige rapporten en enquêtes die allemaal voor meer controle en monitoring bevoegdheden zijn?
Een ruime meerderheid onder de bevolking voor ideeën die naadloos aansluiten bij de wensen van politie, justitie Aivd en Mivd?

Wat hebben we de afgelopen maanden allemaal voorbij zien komen?
Weet jij nog wat en het aantal?
Vast niet, maar het beïnvloed stilletjes wel je mening en het beeld over je omgeving, "Als iedereen het vindt, waarom zou ik dan nog tegen zijn?"

Als het met tussenpozen een aantal keer in het nieuws is geweest zijn we het zat en beu omdat het dan een zogenaamd oude discussie is geworden.
Overigens zonder dat we er inmiddels wel wat van begrijpen, zeggen en stemmen we dan omdat we het zat en beu zijn "ja doe maar en hou erover op".
Om vervolgens over te gaan tot de nieuwe orde van een nieuwe dag met een nieuwe waan.
Elke dag opnieuw.

Zo werkt dat al jaren met van alles waar we tegen waren en we inmiddels in uitgebreide vorm toch hebben omarmd.
Dat blijft zo werken zolang we daar in blijven trappen en uit desinteresse en gemakzucht alles maar blijven accepteren.


*https://rejo.zenger.nl/focus/politie-bewaart-gevoelige-gegevens-nog-altijd-te-lang/
17-05-2015, 18:34 door Anoniem
Ook hebben de diensten onder de huidige Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 (Wiv 2002) nog geen werkwijze gevonden die ervoor zorgt dat ze consequent de wettelijke waarborgen naleven bij de selectie van ongericht onderschepte satellietcommunicatie.
Dus we zijn voor de "wettelijke waarborgen" dat er niet teveel gespioneerd wordt op de satelliet volstrekt afhankelijk van de spionagediensten zelf. Die vinden dat zich aan de wet houden al dertien jaar te moeilijk en de enige consequentie is een treurige noot in het jaarverslag van wat doorgaat voor de toezichthouder.

En oh ja, dat ongericht dataslurpen willen ze ook wel graag op de kabel. Onder dezelfde voorwaarden, waarom niet. Onze data is daar in goede handen, dat kunnen we zien. De competentie druipt er aan alle kanten van af.
17-05-2015, 23:00 door [Account Verwijderd]
Door Anoniem: Legaler en eenvoudiger is het beïnvloeden van de publieke opinie.

Ook moreel verwerpelijk en onethisch, maar inderdaad favoriet binnen de overheid (voornamelijk binnen Justitie).
18-05-2015, 10:37 door Anoniem
terrorisme bestrijd je niet met regeltjes dan moet je net zo gemeen en vies en achterbaks zijn als degene die terrorist is .
18-05-2015, 17:55 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Rotsmoel:
De Commissie ervaart het verder als een gemis dat in Nederland vooralsnog nauwelijks wordt gediscussieerd over de vraag in hoeverre het noodzakelijk is bevoegdheden uit te breiden.

A: Nee inderdaad. Hoe kan er een fatsoenlijke discussie plaatsvinden wanneer wij geen achtergrondinformatie hebben?
B: Wij zijn eerder ook misleidt door de overheid wat betreft ondermeer de bewaarplicht. De overheid beloofde bij intreden evaluaties van deze wet, gebaseerd op meetbaarheid. Duidelijk is al lang geleden gemeten dat de legitimatieplicht geen enkel voordeel heeft gehad bij verhogen van de pakkans en toch blijft de wet van kracht.
C: "B" geldt ook voor de bewaarplicht. Daar bovenop komt dat de overheid het uitvoeren van een uitspraak van het EU hof een jaar lang heeft tegenhouden.

Eerder gemaakte afspraken worden met aantreden van nieuwe bewindspersonen / kamerleden niet meer nagekomen. De overheid is daarmee een volstrekt onbetrouwbare partij en in essentie daarmee een vijand van de democratie en het volk geworden. Een discussie heeft daarom geen basis.
Amen bij het middag gebed.

Rest nog het gebed zonder eind,

Wat is dan een effectief alternatief ergens tussen overleggen met een onbetrouwbare overheid en Raf/Rara/Van der G./.. achtige acties die absoluut weer niet passen bij het einddoel, namelijk het beschermen van echte democratische waarden?

Welk effectief democratisch machtsmiddel is er dan wel nog te bedenken?
Dat referendum model is ooit echt niet voor niets tegengehouden.
Naar het malieveld onder toeziend oog van vele meedraaiende camera's en drones?
Met je smoeltje voorgoed in de geheime databak ongewenste politieke mening?
Dat smoeltjesbakje zal inmiddels wat beter verstopt zijn na het debacle van de DNA databak.
Bewaard wordt er goed. *

Legaler en eenvoudiger is het beïnvloeden van de publieke opinie.
Want wat nou als burgers het niet meer interesseert, mede omdat er tegelijkertijd marketingkrachten op de achtergrond actief zijn om die desinteresse of overspannen beeldvorming extra te sturen?
Politiek beeldvormende publieke acties, bedoeld om het publieke domein te bestoken met allerlei nieuws, rapporten en enquêtes om te bewijzen dat we het allemaal zelf willen.
Waar komt dat zomaar ineens allemaal vandaan? Pure interesse van de media en commerciële onderzoeksbureaus?

Is het iemand opgevallen, de plotselinge hoeveelheid antiprivacy achtige rapporten en enquêtes die allemaal voor meer controle en monitoring bevoegdheden zijn?
Een ruime meerderheid onder de bevolking voor ideeën die naadloos aansluiten bij de wensen van politie, justitie Aivd en Mivd?

Wat hebben we de afgelopen maanden allemaal voorbij zien komen?
Weet jij nog wat en het aantal?
Vast niet, maar het beïnvloed stilletjes wel je mening en het beeld over je omgeving, "Als iedereen het vindt, waarom zou ik dan nog tegen zijn?"

Als het met tussenpozen een aantal keer in het nieuws is geweest zijn we het zat en beu omdat het dan een zogenaamd oude discussie is geworden.
Overigens zonder dat we er inmiddels wel wat van begrijpen, zeggen en stemmen we dan omdat we het zat en beu zijn "ja doe maar en hou erover op".
Om vervolgens over te gaan tot de nieuwe orde van een nieuwe dag met een nieuwe waan.
Elke dag opnieuw.

Zo werkt dat al jaren met van alles waar we tegen waren en we inmiddels in uitgebreide vorm toch hebben omarmd.
Dat blijft zo werken zolang we daar in blijven trappen en uit desinteresse en gemakzucht alles maar blijven accepteren.


*https://rejo.zenger.nl/focus/politie-bewaart-gevoelige-gegevens-nog-altijd-te-lang/

Voor wat mij betreft is publieke opinie het enige antwoord. Zonder een duidelijke meerderheid is iedere stap (behalve wat licht stoom afblazen) gedoemd uit te draaien op een mislukking of het vervangen van de ene problematische regering door de andere.

Intussen hebben we geloof ik niet altijd door hoe sterk onze positie is. Om te beginnen merken we nu al dat er op diverse plaatsen twijfel ontstaat. Misschien zijn het tandeloze tijgers, maar ze maken in een eventuele situatie achteraf de argumenten sterker. Bovendien, als we gelijk hebben en dit tot misstanden gaat leiden, is dat wat uiteindelijk in ieder geval de publieke opinie op het juiste spoor zet.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.