image

D66: opslag passagiersgegevens is winst voor terroristen

donderdag 3 september 2015, 15:08 door Redactie, 20 reacties

De opslag van passagiersgegevens (PNR) zoals het Europees Parlement wil is winst voor terroristen, zo stelt Sophie in't Veld, fractievoorzitter van D66 in het Europees Parlement. Volgens In't Veld grepen voorstanders van het systeem het recente Thalys-incident aan om weer te pleiten voor de massale opslag van alle reisgegevens.

"Ze bedriegen daarmee de publieke opinie door te stellen dat met al die gegevens terroristen geïdentificeerd kunnen worden en dat aanslagen kunnen worden voorkomen met een druk op de knop. Maar dat is fictie", aldus In't Veld in een column op Dutch Cowboys. "Met spookverhalen en bangmakerij worden we overgehaald onze vrijheid op te geven. Daarbij wint alleen de terrorist die onze open en vrije samenleving zo succesvol ondermijnt."

De opgeslagen gegevens zullen vooral voor de aanpak van mensenhandel en drugssmokkel worden gebruikt. Ook belangrijk stelt In't Veld, maar heel andere kwesties dan de aanpak van terrorisme. Daarnaast is de noodzaak van grootschalige opslag van passagiersgegevens volgens haar nog altijd niet aangetoond. "D66 heeft herhaaldelijk gevraagd om daadwerkelijk bewijs daarvan maar de Europese Commissie en lidstaten komen nog altijd niet met een serieus antwoord. Daarmee ontbeert het systeem een gedegen onderbouwing."

Kosten

Een ander kritiekpunt zijn de kosten van een dergelijk systeem en dat het uiteindelijk schijnveiligheid oplevert. In't Veld vindt het schandalig dat op nationaal niveau geen debat meer wordt gevoerd over de effectiviteit van alle anti-terreurmaatregelen. "De daadwerkelijke resultaten worden niet afgewogen tegen de kosten", zo laat ze weten. Wat betreft de toekomst van het PNR-systeem zal het Parlement de komende maanden met de Raad gaan onderhandelen om tot een compromis te komen.

De D66-fractievoorzitter verwacht geen positief resultaat. "Steeds meer regeringsleiders halen hun schouders op als het gaat om de waarborgen voor mensen en beperkingen voor het gebruik van gegevens zullen nog verder worden afgezwakt. Als die aannemelijke uitkomst waarheid zal worden, wordt het moeilijk een meerderheid in het Parlement te vinden." Uiteindelijk zal het dan ook de vraag zijn of de lidstaten naar het Parlement luisteren of hun eigen nationale PNR-systeem in het leven zullen roepen om zo alsnog gegevens op te slaan, aldus In't Veld.

Reacties (20)
03-09-2015, 15:20 door Anoniem
maanden met de Raad gaan onderhandelen om tot een compromis te komen.

Ik mis de oproep om het weg te stemmen en af te schieten.
03-09-2015, 15:42 door Anoniem
Goh, iemand in de politiek die het door heeft. Jammer dat D66 ook nog een hele hoop idiote ideeën heeft waardoor op hun stemmen geen optie is. Sophie, ga zo door!
03-09-2015, 16:05 door Anoniem
Door Anoniem:
maanden met de Raad gaan onderhandelen om tot een compromis te komen.

Ik mis de oproep om het weg te stemmen en af te schieten.

Het Europees Parlement en de Raad van (landelijke) Ministers kunnen elkaars "beslissingen" niet afschieten of wegstemmen. Daar is nooit iets voor geregeld. Daarom moeten ze noodgedwongen met elkaar onderhandelen.

Maar dat dit soort ingrijpende beslissingen over de ruggen van de burgers heen gemaakt worden, is echter schandalig.
Voer op zijn minst een maatschappelijk debat over de voor en tegens van zo'n maatregel. Europa-breed.
Bv bijeenkomsten in alle stadhuizen of buurthuizen, zodat je een zo groot mogelijke groep mensen bereikt ipv alleen de politieke achterban in de Randstad.

En dan is de politiek (nog steeds) verbaasd dat de kloof met het volk zo groot is, en steeds groter wordt.

In de praktijk hebben de politieke partijen al geen echte draagkracht onder de bevolking meer. Het aantal partij-leden is nog maar een marginaal deel van hele de kiesgerechtigde bevolking.
En deze kleine groep bepaald het beleid voor de landelijke politiek. Dit is al lang geen democratie meer.
03-09-2015, 16:17 door Anoniem
Zolang elke keer weer vermeld wordt dat de veiligheidsdiensten de betreffende dader wel in het oog hadden maar dit niet zagen aankomen en geen maatregelen hebben genomen, zie ik absoluut niet in hoe nuttig al dat verzamelen van data is. Als je toch niks uit doet op wat je weet, waarom wil je dan nog meer informatie?

Misschien eerst maar eens alle energie steken in het analyseren van de beschikbare data, het profilen verfijnen en oefenen in het daadwerkelijk actie nemen op bepaalde informatie.

Aan nog veel meer "ja we hadden deze persoon al een tijdje in het vizier" zitten we toch niet te wachten.

Stuur een vriendelijke bebaarde meneer op zulke figuren af, die hun vertrouwen wint en ze wijst op de prettige wegen om je leven te veraangenamen zonder daarbij andere levens in gevaar te brengen (combinatie GGZ en deprogrammeren zoals dat bij sekteleden nodig kan zijn om ze daaruit los te krijgen).
Een SWAT team gaat niet helpen en nog meer rapporten ook niet.
03-09-2015, 16:17 door Anoniem

"D66 heeft herhaaldelijk gevraagd om daadwerkelijk bewijs daarvan maar de Europese Commissie en lidstaten komen nog altijd niet met een serieus antwoord. Daarmee ontbeert het systeem een gedegen onderbouwing."

Mja haar partij is vaak ook niet vies om achter privacy schendende wetten te staan hier in NL zonder dat er enige onderbouwing voor is. Behalve wat paniek politiek bij een gebeurtenis.
03-09-2015, 17:53 door Anoniem
Probleem is dat het klootjes volk nogal gemakkelijk is te overtuigen met selectieve nieuwsberichten (op bijv NOS) en mensen graag hapklare brokjes hebben. Zeker het sbs6 iq volk. Laat die kiesen tussen sxhijnveiligheid en privacy. Dan kiezen de sxhijn.
03-09-2015, 18:04 door Anoniem
Zoals anderen ook opmerken is D66 NL een stuk minder privacy vriendelijk in daad dan in woord of vergeleken met D66 in de EU. Ik zou het waarderen als de ideeen van In't Veld en Marietje Schaake ook doorslag vinden bij D66 NL.
03-09-2015, 23:34 door Anoniem
Door Anoniem: Zoals anderen ook opmerken is D66 NL een stuk minder privacy vriendelijk in daad dan in woord of vergeleken met D66 in de EU. Ik zou het waarderen als de ideeen van In't Veld en Marietje Schaake ook doorslag vinden bij D66 NL.

Juist D66 in de EU is vurig voorstander van het TTIP verdrag waarmee burger, rechter en politiek buiten spel worden gezet ten gunste van de grote bedrijven. D66 is een partij met twee extreme gezichten. Wel boehoe roepen over zo'n database, maar onze vrijheid vervolgens gewoon weggeven met het TTIP verdrag.
04-09-2015, 02:18 door Anoniem
Winst voor terroristen?
Als een terrorist niet meer anoniem van het openbaar vervoer gebruik kan maken dan wordt het toch juist moeilijker om een aanslag te plegen?

Het blijft schijnveiligheid, dat klopt, maar een beetje veiliger wordt het natuurlijk wel.
'Vrijheid opgeven' klinkt ook wel erg overdreven. In de gevangenis ben je je vrijheid kwijt. Niet als je ergens in een bus of een trein zit.
04-09-2015, 06:32 door Eric-Jan H te D
Maar in combonatie met de commubril van de politie wordt het een geweldig succes ....... voor de iCT-branche.
04-09-2015, 09:00 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Zoals anderen ook opmerken is D66 NL een stuk minder privacy vriendelijk in daad dan in woord of vergeleken met D66 in de EU. Ik zou het waarderen als de ideeen van In't Veld en Marietje Schaake ook doorslag vinden bij D66 NL.

Juist D66 in de EU is vurig voorstander van het TTIP verdrag waarmee burger, rechter en politiek buiten spel worden gezet ten gunste van de grote bedrijven. D66 is een partij met twee extreme gezichten. Wel boehoe roepen over zo'n database, maar onze vrijheid vervolgens gewoon weggeven met het TTIP verdrag.
Dit is wel erg kort door de bocht. Pas als er een concreet voorstel ligt, kunnen we bepalen of de voordelen afwegen tegen de eventuele nadelen. Als je zegt "wij willen geen TTIP" zeg je eigenlijk "wij willen geen verdrag met Amerika" zonder te kijken naar de inhoud, die tot op de dag van vandaag niet duidelijk is.

Sorry voor de offtopic reactie. Zolang men dit soort ongefundeerde kreten de wereld in slingert, voel ik me genoodzaakt te reageren.

Ja ik stem D66.
04-09-2015, 11:03 door Anoniem
Passagiersgegevens registreren en opslaan? Een maatregel die nog onveiliger maakt.
Want hoe weet je zeker dat er geen terrorist bij die gegevens kan komen? Met zo'n fraaie database laat je ze ook nog
precies weten welke interessante doelwitten er wanneer met welke trein reizen.
04-09-2015, 13:34 door ben987
"Ja ik stem D66."
.
"Als je zegt "wij willen geen TTIP" zeg je eigenlijk "wij willen geen verdrag met Amerika" zonder te kijken naar de inhoud, die tot op de dag van vandaag niet duidelijk is"
'
logica van een d666 stemmer, we moeten ja tegen ttip zeggen ondanks dat we de inhoud en de gevolgen niet kunnen inschatten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Met spookverhalen en bangmakerij worden we overgehaald onze vrijheid op te geven"
.
komisch hoe een d66er het woordje vrijheid durft te gebruiken, als het aan menneke pechtold ligt zijn we morgen een provincie van de verenigde staten van europa.....
05-09-2015, 06:52 door Anoniem
Door Anoniem: Winst voor terroristen?
Als een terrorist niet meer anoniem van het openbaar vervoer gebruik kan maken dan wordt het toch juist moeilijker om een aanslag te plegen?

Jammer genoeg niet. Dit komt onder anderen doordat men het verkeerde eind van de tactische stok beet heeft. Het is niet zo dat men een tekort aan informatie heeft, het probleem is dat men te weinig geld en goed opgeleide mensen heeft om chocola van die informatie te maken en dus te weten wanneer je er wel wat mee moet doen en wanneer niet. En in de brij van echt en vals alarm is dat ook een Herculesarbeid.

Door Anoniem: Het blijft schijnveiligheid, dat klopt, maar een beetje veiliger wordt het natuurlijk wel.

Helaas ook niet. Ik verdenk het terrorisme er van dat dit soort maatregelen nu precies is wat ze willen. Ze daar in aanmoedigen zal het, zeker ook gezien het waterbedeffect, op geen enkele manier verminderen. Bovendien vermoed ik al een tijdje dat ze naast het verkopen van archeologische vondsten uit de opgravingen en drugssmokkel (en mogelijk ook mensenhandel) ook identiteitsfraude als inkomstenbron hebben ontdekt, dus meer slecht beveiligde identificatie kunnen we als financiering van het terrorisme missen als kiespijn. Ik ben vrij zeker dat de situatie waarin men zich (terecht) bekeken en bekritiseerd voelt wordt gebruikt als propagandamiddel en rekruteringsboodschap. Nog meer daarvan kunnen we missen als kiespijn. Tot slot gaat het altijd om nettoveiligheid. Terrorisme is iets wat zeldzaam is. Zo zeldzaam dat een paar procentjes minder niet op een aanslag minder uit komt. Een vermeerdering van andere risico's (risico kwaliteit van leven die onderuitgaat door identiteitsfraude of Kafkeaske toestanden na een vals alarm op je dossier, mensen die zich bekeken voelen, de auto pakken en zichzelf of anderen doodrijden etc.) betekent daarmee ook al snel een nettoverlies.

Door Anoniem: 'Vrijheid opgeven' klinkt ook wel erg overdreven. In de gevangenis ben je je vrijheid kwijt. Niet als je ergens in een bus of een trein zit.

Sorry, maar ieder slachtoffer van emotionele mishandeling kan je vertellen dat er zoiets bestaat als een gevangenis met open deur. Het chilling effect alleen al betekent minder vrijheid.
05-09-2015, 10:42 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Winst voor terroristen?
Als een terrorist niet meer anoniem van het openbaar vervoer gebruik kan maken dan wordt het toch juist moeilijker om een aanslag te plegen?

Jammer genoeg niet. Dit komt onder anderen doordat men het verkeerde eind van de tactische stok beet heeft. Het is niet zo dat men een tekort aan informatie heeft, het probleem is dat men te weinig geld en goed opgeleide mensen heeft om chocola van die informatie te maken en dus te weten wanneer je er wel wat mee moet doen en wanneer niet. En in de brij van echt en vals alarm is dat ook een Herculesarbeid.

Door Anoniem: Het blijft schijnveiligheid, dat klopt, maar een beetje veiliger wordt het natuurlijk wel.

Helaas ook niet. Ik verdenk het terrorisme er van dat dit soort maatregelen nu precies is wat ze willen. Ze daar in aanmoedigen zal het, zeker ook gezien het waterbedeffect, op geen enkele manier verminderen. Bovendien vermoed ik al een tijdje dat ze naast het verkopen van archeologische vondsten uit de opgravingen en drugssmokkel (en mogelijk ook mensenhandel) ook identiteitsfraude als inkomstenbron hebben ontdekt, dus meer slecht beveiligde identificatie kunnen we als financiering van het terrorisme missen als kiespijn. Ik ben vrij zeker dat de situatie waarin men zich (terecht) bekeken en bekritiseerd voelt wordt gebruikt als propagandamiddel en rekruteringsboodschap. Nog meer daarvan kunnen we missen als kiespijn. Tot slot gaat het altijd om nettoveiligheid. Terrorisme is iets wat zeldzaam is. Zo zeldzaam dat een paar procentjes minder niet op een aanslag minder uit komt. Een vermeerdering van andere risico's (risico kwaliteit van leven die onderuitgaat door identiteitsfraude of Kafkeaske toestanden na een vals alarm op je dossier, mensen die zich bekeken voelen, de auto pakken en zichzelf of anderen doodrijden etc.) betekent daarmee ook al snel een nettoverlies.

Door Anoniem: 'Vrijheid opgeven' klinkt ook wel erg overdreven. In de gevangenis ben je je vrijheid kwijt. Niet als je ergens in een bus of een trein zit.

Sorry, maar ieder slachtoffer van emotionele mishandeling kan je vertellen dat er zoiets bestaat als een gevangenis met open deur. Het chilling effect alleen al betekent minder vrijheid.

En als er dan een anonieme tip komt?
Naam is bekend, maar je weet niet waar of wanneer?
Dan zijn al die "vrijheidsberovende" middelen om aan informatie te komen wel handig!
07-09-2015, 11:07 door Anoniem
Door Anoniem:

En als er dan een anonieme tip komt?
Naam is bekend, maar je weet niet waar of wanneer?
Dan zijn al die "vrijheidsberovende" middelen om aan informatie te komen wel handig!

Dat is een drogreden; je slaat eerst veel te veel informatie op waar je niks aan hebt (bewijs hier boven), die dan opeens wel nuttig wordt als je een tip (extra informatie waar je niet op kan rekenen) krijgt. Of te wel; je neemt maatregelen "voor het geval dat" ze wellicht nuttig zouden kunnen zijn.

Kortom; dit is nu precies de denkfout die dames en heren politici maken en bewijst voor mij dat zij niet al te snugger zijn. Een gemiddelde leerling 3de klas middelbare school prikt hier zo door heen en kan de vinger op de zere plek leggen. Zijn de voorstanders dan dom of hebben ze last van Stockholm syndroom? Of, zijn er andere beweegredenen die men ons niet verteld? Die registratie komt al 10 jaar om de zoveel maanden om de hoek kijken: kinderporno,mensensmokkel, pedofilie en wat dies nog meer zijd wordt zogenaamd opgelost met deze registratie.
08-09-2015, 08:53 door Anoniem
Door ben987: "Ja ik stem D66."

"Als je zegt "wij willen geen TTIP" zeg je eigenlijk "wij willen geen verdrag met Amerika" zonder te kijken naar de inhoud, die tot op de dag van vandaag niet duidelijk is"

logica van een d666 stemmer, we moeten ja tegen ttip zeggen ondanks dat we de inhoud en de gevolgen niet kunnen inschatten.
D66 zegt niet dat we ja moeten zeggen tegen TTIP. Onze partij is enkel bezig erop toe te zien dat er een verdrag uit komt waar alle partijen beter van worden.

Het moment om ja of nee te zeggen tegen TTIP ligt in de toekomst.

Door ben987:
"Met spookverhalen en bangmakerij worden we overgehaald onze vrijheid op te geven"
.
komisch hoe een d66er het woordje vrijheid durft te gebruiken, als het aan menneke pechtold ligt zijn we morgen een provincie van de verenigde staten van europa.....
Als je ziet hoeveel problemen alleen Europees opgelost kunnen worden, zou dit zeker een verbetering zijn ten opzichte van het huidige model.
08-09-2015, 16:47 door Anoniem
Je slaat eerst veel te veel informatie op waar je niks aan hebt, die dan opeens wel nuttig wordt als je een tip (extra informatie waar je niet op kan rekenen) krijgt. Of te wel; je neemt maatregelen "voor het geval dat" ze wellicht nuttig zouden kunnen zijn.

Dit is precies wat je van overheden en geheime diensten zou mogen verwachten. Namelijk: vooruit kijken en rekening houden met wat er zou kunnen gebeuren. Had je geen informatie verzameld en zou alles anoniem kunnen, dan zou je totaal niet kunnen reageren. En afwachten lijkt me niet zo'n geschikte aanpak.

Jouw houding is eigenlijk deze: laat terroristen hun gang maar gaan, het is toch niet te voorkomen.
En dat is een hele gevaarlijke.
09-09-2015, 10:54 door Anoniem
Door Anoniem:
Je slaat eerst veel te veel informatie op waar je niks aan hebt, die dan opeens wel nuttig wordt als je een tip (extra informatie waar je niet op kan rekenen) krijgt. Of te wel; je neemt maatregelen "voor het geval dat" ze wellicht nuttig zouden kunnen zijn.

Jouw houding is eigenlijk deze: laat terroristen hun gang maar gaan, het is toch niet te voorkomen.
En dat is een hele gevaarlijke.

En dat is een bullshit hyperbool; ik weet uit ervaring dat de registratie een stuk gevaarlijker voor mij als individu en voor onze maatschappij is, dan enig positief nut dat achteraf aan deze registratie toegedicht kan worden. Er is geen terroristische aanslag te bedenken die dat omdraait. Ja je hebt de mogelijkheid iets makkelijk op te lossen, maar ten kosten van wat? Daarbij, deze zooi wordt nu toch ook opgelost? Waar heb je dan die registratie voor nodig? Om nog luiere agenten te kweken?

Daarbij ken ik de wet, en die zegt: doelbinding. Deze registratie wordt keer op keer met een andere doelbinding uit de mottenballen gehaald. Dat zegt voor mij genoeg: het doel is registreren en niet veiliger maken. QED.
09-09-2015, 18:08 door Anoniem
Daarbij, deze zooi wordt nu toch ook opgelost?

Welke zooi ??
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.