image

OM eist gevangenisstraf voor AIVD'er die staatsgeheimen lekte

woensdag 20 januari 2016, 11:23 door Redactie, 7 reacties

Het Openbaar Ministerie wil dat een inmiddels oud-medewerker van de AIVD toch wordt veroordeeld wegens het lekken van staatsgeheime informatie van de inlichtingendienst aan een journaliste van de Telegraaf. Als het aan het OM ligt wordt de 54-jarige oud-medewerker veroordeeld tot acht maanden celstraf waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar en een werkstraf van 120 uur.

De man wordt ervan verdacht samen met zijn vriendin in 2009 tot tweemaal toe staatsgeheime informatie te hebben gelekt aan een journaliste van de Telegraaf. De vrouw was op dat moment werkzaam bij de AIVD. Eén publicatie ging over de rol van de AIVD in het voorlichten van het kabinet over de aanleiding tot de Irak-oorlog. Het ander over de beveiliging van de Dalai Lama tijdens een bezoek aan Nederland.

De rechtbank sprak beide verdachten eerder, op 14 juli 2010, vrij. Het OM stelde hoger beroep in. In 2013 veroordeelde het hof de vrouw tot zestien maanden cel, de man kreeg acht maanden. De verdachten gingen in cassatie. De Hoge Raad liet de veroordeling van de vrouw in stand maar vernietigde de veroordeling van de man en wees de zaak terug naar het gerechtshof. De Hoge Raad vond dat het hof onvoldoende duidelijk heeft gemaakt in hoeverre hij opzettelijk betrokken is geweest bij het lekken van de staatsgeheime informatie. Om die reden werd de zaak vandaag opnieuw bij het hof behandeld.

Het Openbaar Ministerie is van mening dat uit het dossier blijkt dat beide verdachten, dus ook de man, wisten dat zij met een journalist van de Telegraaf te maken hadden en dat de staatgeheime informatie die zij haar doorspeelden zou worden gepubliceerd. "De man was derhalve opzettelijk betrokken bij het doorspelen van de informatie en kan hij als medepleger van zijn vriendin worden aangemerkt", aldus de advocaat-generaal.

Telefoontaps

Omdat de AIVD destijds vermoedde dat informatie was gelekt vanuit de eigen inlichtingendienst werden de telefoons van de betrokken journalisten door de AIVD afgeluisterd om te achterhalen of dat vermoeden juist was. Achteraf oordeelde de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), naar aanleiding van een klacht van de Telegraaf en de betrokken journalisten, dat de inzet van de telefoontaps tegen de journalisten disproportioneel was.

Volgens de rechter had de AIVD meer gewicht aan het recht van bronbescherming van de journalisten moeten toekennen dan aan het achterhalen van een mogelijk lek. De journalisten werden daarop niet vervolgd voor de schending van staatsgeheime informatie. Tijdens het hoger beroep dat vorig jaar plaatsvond stelde de Hoge Raad dat het bewijs dat de AIVD onrechtmatig verkreeg door de journalisten af te luisteren in de zaak tegen de AIVD'er wel mocht worden gebruikt. Naar verwachting wordt erover twee weken uitspraak in de zaak gedaan.

Reacties (7)
20-01-2016, 13:19 door Anoniem
In wat voor land leven als ONRECHTMATIG verkregen bewijs wel gebruikt mag worden?
20-01-2016, 13:25 door Anoniem
Ze maken overal maar staatsgeheim van. Dan kunnen ze lekker stiekum doen.

Eén publicatie ging over de rol van de AIVD in het voorlichten van het kabinet over de aanleiding tot de Irak-oorlog.

Dit lijkt mij geen staatsgeheim. Dit gaat over misleiding van kabinet of parlement en hoort openbaar te zijn.

Het ander over de beveiliging van de Dalai Lama tijdens een bezoek aan Nederland.

Dit gaat over de beveiliging van een niet-Nederlander. Die kan geen hogere status krijgen dan een Nederlander. Het recht op vrijen nieuwsgaring en klokkeluiders is minder belangrijk dan een enkele niet-Nederlander.

Peter
20-01-2016, 14:04 door Anoniem
Waarom deze principezaak?

Waarom is het OM er zo gebrand op om de twee alsnog veroordeeld te krijgen nadat de journalisten zijn vrijgesproken en de aivd op de vingers is getikt?

Zou het kunnen zijn dat de motivatie om te vervolgen extra intern wordt aangezwengeld door medewerkers met een zekere dubbelfunctie, zeg maar een dubbele pet, noem het hoedje, bij het OM?
Als functionele wraak exercitie om andere mogelijke klokkenluiders duidelijk te maken dat niet te doen?

Bij een dienst die maar heel matig en globaal wordt gecontroleerd en zich nogal eens buitenrechtelijke vrijheden permitteert is het extra belangrijk dat als er zaken zijn die tegen de principes van de rechtsstaat indruisen er een mogelijkheid open moet zijn dit op andere wijze ter discussie te stellen.

Die is er via de weging van een onafhankelijke rechter, de opstelling van het OM getuigt van een doortastendheid die vraagtekens oproept.
Of ben ik werkelijk abuis en gaat het OM altijd in alle gevallen door tot het gaatje met hoger beroep?
20-01-2016, 14:11 door Anoniem
Dit is geen industriele spionage of spionage voor een andere mogendheid, dit is de inherente drang van de politiek om de burger vooral niet op de hoogte te houden ondermijnen. Dat zouden er meer mogen doen.

Walgelijk om te zien hoe zulke mensen kapot worden gemaakt, en de minachting die de overheid ten toon spreidt richting de burger door steeds weer aan te tonen dat ze niet in staat is om transparant en eerlijk te communiceren is ziekelijk en structureel. Erg, erg triest
20-01-2016, 14:19 door Anoniem
Door Anoniem: Ze maken overal maar staatsgeheim van. Dan kunnen ze lekker stiekum doen.

Eén publicatie ging over de rol van de AIVD in het voorlichten van het kabinet over de aanleiding tot de Irak-oorlog.

Dit lijkt mij geen staatsgeheim. Dit gaat over misleiding van kabinet of parlement en hoort openbaar te zijn.

Onzin. De informatie die daarin gegeven werd komt waarschijnlijk van andere mogendheden, en bevat vermoedelijk geheime informatie die - als openbaar gemaakt - terroristen e.d. een haakje geeft hoe die informatie verzamelt is. Dus mogelijk gevolg voor undercover agenten e.d.


Het ander over de beveiliging van de Dalai Lama tijdens een bezoek aan Nederland.

Dit gaat over de beveiliging van een niet-Nederlander. Die kan geen hogere status krijgen dan een Nederlander. Het recht op vrijen nieuwsgaring en klokkeluiders is minder belangrijk dan een enkele niet-Nederlander.

Diplomaten (van andere landen) en bezoekende staatshoofden zijn ook niet-Nederlanders. Toch verwachten die dat ze beter dan de gemiddelde Nederlander beveiligd worden. Als Nederland dat niet zou doen, dan zouden we binnenkort wel op een heel geïsoleerd eilandje wonen.
20-01-2016, 15:22 door Anoniem
Het hoger beroep zal waarschijnlijk bij een Gerechtshof zijn geweest. Cassatie bij de Hoge Raad.
20-01-2016, 15:42 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Ze maken overal maar staatsgeheim van. Dan kunnen ze lekker stiekum doen.

Eén publicatie ging over de rol van de AIVD in het voorlichten van het kabinet over de aanleiding tot de Irak-oorlog.

Dit lijkt mij geen staatsgeheim. Dit gaat over misleiding van kabinet of parlement en hoort openbaar te zijn.

Onzin. De informatie die daarin gegeven werd komt waarschijnlijk van andere mogendheden, en bevat vermoedelijk geheime informatie die - als openbaar gemaakt - terroristen e.d. een haakje geeft hoe die informatie verzamelt is. Dus mogelijk gevolg voor undercover agenten e.d.

De informatie was onjuist. Het geeft dus inzicht in hoe overheden misleid worden. Als er iemand schade van ondervindt, zijn het degenen die de leugens hebben gefabriceerd en niet de echte spionen die de waarheid konden achterhalen.

Peter
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.