image

Kabinet wil kabel op grotere schaal laten aftappen

vrijdag 15 april 2016, 10:09 door Redactie, 17 reacties
Laatst bijgewerkt: 15-04-2016, 14:34

Het kabinet wil dat de AIVD en MIVD op grotere schaal de kabel kunnen aftappen dan nu het geval is, maar het helemaal ongericht aftappen zoals de inlichtingendiensten willen zal niet worden toegestaan. Dat laten Haagse bronnen aan de Telegraaf weten. Het kabinet zou de wensen van de diensten om de kabel ongericht te kunnen aftappen vanwege de terroristische dreiging deels willen honoreren.

Het geheel ongericht aftappen van de kabel zou niet worden toegestaan, maar de AIVD en MIVD zouden wel aan 'onderzoeksopdrachtgerichte interceptie' mogen doen. In dit geval mogen de inlichtingendiensten alleen informatie voor het onderzoek verzamelen. Als een verdachte bijvoorbeeld zich binnen een bepaalde wijk bevindt, mag alleen daar de kabel worden getapt en niet in heel de stad.

Ook zal de inzet van de speciale bevoegdheden vooraf worden getoetst. Het gaat zowel om de al bestaande als nieuwe bevoegdheden. Zo moet voor het tappen van burgers vooraf toestemming van de verantwoordelijke minister en van de 'toetsingscommissie inzetbevoegdheden' zijn verkregen. Daarnaast wordt de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) uitgebreid om scherper toezicht op de naleving van de regels te houden. Nadat de ministerraad zich over het voorstel heeft gebogen zal ook de Raad van State hier nog over adviseren.

Update

Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom noemt het positief dat het toezicht op de inlichtingendiensten wordt versterkt, maar vindt de aangekondigden aanpassingen nog niet genoeg. "Wij vinden dat de geheime diensten geen toegang moet kunnen krijgen tot de communicatie van de onschuldige burger en al helemaal niet als dat om ontzettend veel informatie van ontzettend veel burgers gaat. Daarbij is ook nog eens niet aangetoond dat het sleepnet zinnig zal zijn", zegt Ton Siedsma. De organisaties is daarnaast benieuwd hoe de uiteindelijke tekst van het voorstel eruit zal komen te zien.

Update 2

Het persbericht over de modernisering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is inmiddels op de website van de Rijksoverheid verschenen. "Door voortschrijdende technologische ontwikkelingen lopen inmiddels bijna alle datastromen via de kabel. Ook terroristen die aanslagen willen plegen in Europa of strijden in buitenlandse conflictgebieden maken hier veelvuldig gebruik van", aldus het kabinet.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het streven is het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State nog voor de zomer van dit jaar aan de Tweede Kamer voor te leggen.

Reacties (17)
15-04-2016, 11:09 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
15-04-2016, 11:10 door Anoniem
in een democratie waar de overheid zo prat op gaat wordt een maatregel tegen de bevolking en tegen het bedrijfsleven ge-evalureerd om te kijken of maatregel nog wel zinvol was, en of er geen problemen zijn ontstaan toen de maatregel werd ingevoerd..

Afgezien van het feit dat niemand kan aantonen dat het tot nu toe nut had (hoeveel aanslagen voorkomen?) kunnen we stellen dat wat er wel gedaan wordt zeker niet volgens de regels gegaan is... En mensen die aantonen keer op keer niet volgens de regeltjes te kunnen werken moeten we nu belonen door ze nog minder beperkingen op te leggen?
Ze kunnen niet eens aantonen waarom ze het nodig hebben...

Ja, wellicht willen hun Amerikaanse vriendjes die informatie hebben zodat ze die informatie voor hun eigen economie kunnen gebruiken (Boeing, Lockheed ofzo)...
Met vrienden als de NSA heb je geen Rusland nodig.
15-04-2016, 11:38 door vertelheteens
het blijft toch vreemd, dat de NSA die buitenland nog steeds massaal aftapt geen signaal heeft gedaan richting Brussel over de aanslag die daar zat aan te komen. Dat het aftappen heeft blijkbaar totaal geen effect op terrorisme en wordt alleen maar gebruikt om geheime informatie over buitenlandse uitvindingen en bedrijfsinformatie af te tappen waar Amerika beter van wordt.
15-04-2016, 11:38 door Anoniem
In België pakken ze intussen rustig door met meer taps.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/25607476/__Na_terreur_meer_taps_Belgie__.html
15-04-2016, 11:48 door Anoniem
Door vertelheteens: het blijft toch vreemd, dat de NSA die buitenland nog steeds massaal aftapt geen signaal heeft gedaan richting Brussel over de aanslag die daar zat aan te komen. Dat het aftappen heeft blijkbaar totaal geen effect op terrorisme en wordt alleen maar gebruikt om geheime informatie over buitenlandse uitvindingen en bedrijfsinformatie af te tappen waar Amerika beter van wordt.
En jij denkt dat alleen de NSA dit doet? Elk land doet dit!
15-04-2016, 12:01 door Anoniem
groot voorstander van tappen door de overheid. kijk bijvoorbeeld naar het aantal grote drugs vangsten wat gedaan is sinds we... uh ik bedoel... Nee wij tappen bijna niets af.
15-04-2016, 13:18 door Reinder
Ah, nu is het duidelijk waarom er nog geen wetsvoorstel tot terugtrekking is ingediend n.a.v het referendum, men was te druk met het bedenken hoe men de burger beter kan afluisteren. Fijn dat dat ook weer opgehelderd is.
15-04-2016, 13:55 door Anoniem
STASI 2.0 en niet meer dan dat.

Zolang ze niks doen met bekende verdachten, al dan niet aangeleverd door Turkije, zal aftappen niks toevoegen. Falen van de overheid moeten we niet belonen door nog meer privacy in te leveren. Rot op en ga je werk doen, er ligt meer dan genoeg waar je heel veel mee kunt.
15-04-2016, 14:55 door Anoniem
Onredelijkheid plannen en afzwakken

Werkt altijd weer : leg al je eisen inclusief de onredelijkste op tafel, zwak wat af onder het mom van water bij de wijn doen en je komt uit bij wat jij hebben wilde.

Als er eenmaal een vinger tussen de deur is, een kiertje in de wet, kunnen de wensen, de wet, later worden opgerekt.
Kraait er direct al geen haan naar dan heb je wel in een keer alles binnen.
De snelle weg of de korte weg, linksom of rechtsom, het werkt altijd en we trappen er steeds weer in.

Hier is sprake van een zeer lange termijn stappenplan op het gebied van implementatie van massasurveillance dat slim breed verspreid over allerlei deelgebiedjes wordt uitgevoerd.

Een ander voorbeeld van zo'n ander deelgebied waar flink aan de weg wordt getimmerd is bijvoorbeeld de gewenste database met bewakingscameras dat niet het doel is maar slechts een eerste stap naar iets anders, namelijk : iets als een slim landelijk camera- en sensorennetwerk !
https://decorrespondent.nl/3044/De-politie-van-de-toekomst-houdt-iedere-burger-non-stop-in-de-gaten/279163005704-5df91b90
Alles koppelen, dat is de gewenste toekomst.

Terwijl we ons nu niet al te druk maken over wat we hebben en voorgoed gaan verliezen worden er allerlei parallelle plannen, proeven en pilots uitgevoerd op surveillance gebied om het op een goede dag te laten samenvallen.
Vergeet ook vooral de aankomend doorgedrukte opvolger van DigiD , Idensys niet en laat je DNA vooral niet slingeren!

Op een dag is de surveillance staat Nederland voltooid.
Je zal zien dat er dan nog steeds criminaliteit bestaat.
Wat wel vrijwel niet meer zal bestaan is werkelijke vrijheid.
Maar das ook niet zo belangrijk als je het mag geloven, volledig geadministreerde vrijheid is kennelijk ook goed,
als het smoelenboek en de kwettermasjien maar werkt!

Even doen op de aankomende 4e of vrijheid je interesseert (serieus kijken als het stil is hoor!) en dan weer volop verder aan het werk met de surveillancemaatschappij.
Het gevaar van uniformendroompjes is van alle tijden.

Het gebeurt NU!
Als je te laat bent ben je te laat.
Vergis je niet.
15-04-2016, 16:05 door Anoniem
Door MAC-user: Er is dus flink teruggekrabbeld door het kabinet.
Moet je maar geen carteblanche willen afgeven.
Echt niet, het is "gepolitical spinned."
Hele wijken aftappen omdat er mogelijkerwijs een terrorist zou kunnen verblijven is carte blanche met slagroom en chocoladesaus.

Ongericht tappen is ongericht tappen. Daarbij gaat het dus helemaal niet om een locatie, maar om een persoon.
Dat "wijk" verhaal is natuurlijk al helemaal dikke stront, alsof de AIVD met busjes op openbare locaties gaat rondrijden met gevoelige apparatuur die vervolgens onbeheerd wordt achtergelaten? U gelooft dat?
Dat wordt minimaal per "provider," daar is echt geen aluminium-folie voor nodig. Tapsterk.., je verwacht het niet.


Door Anoniem: Onredelijkheid plannen en afzwakken
Niet dus.
15-04-2016, 16:23 door Anoniem
het blijft toch vreemd, dat de NSA die buitenland nog steeds massaal aftapt geen signaal heeft gedaan richting Brussel over de aanslag die daar zat aan te komen

Het is toch vreemd dat jij denkt te weten welke signalen de NSA wel/niet heeft afgegeven aan Belgische diensten. Zoals in de afgelopen weken te lezen was in de media, was er informatie over een op handen zijnde aanslag. Waar de informatie vandaan komt, dat weten we helemaal niet. Bronnen m.b.t. dergelijke informatie worden zelfden of nooit vrijgegeven.

Niet dat ik zeg dat ik weet of de NSA wel/niet dergelijke signalen heeft afgegeven. Maar de stelligheid waarmee jij een uitspraak doet over zaken waar we niets over kunnen zeggen is frappant.
15-04-2016, 17:19 door Anoniem
En hoe zit het met het decryptiebevel? Zie dat nergens meer.
Opgeheven of verstopt? Wie het weet mag het hier komen zeggen.
15-04-2016, 19:21 door Anoniem
Door Anoniem: En hoe zit het met het decryptiebevel? Zie dat nergens meer.
Opgeheven of verstopt? Wie het weet mag het hier komen zeggen.

Het decryptiebevel zat in het voorstel voor de Wet Computercriminaliteit III, maar is terecht gesneuveld.

Door Anoniem:
het blijft toch vreemd, dat de NSA die buitenland nog steeds massaal aftapt geen signaal heeft gedaan richting Brussel over de aanslag die daar zat aan te komen

Het is toch vreemd dat jij denkt te weten welke signalen de NSA wel/niet heeft afgegeven aan Belgische diensten. Zoals in de afgelopen weken te lezen was in de media, was er informatie over een op handen zijnde aanslag. Waar de informatie vandaan komt, dat weten we helemaal niet. Bronnen m.b.t. dergelijke informatie worden zelfden of nooit vrijgegeven.

Die informatie, zo heb je o.a. in het NRC kunnen lezen, dacht men eerst dat van de FBI kwam, maar blijkt achteraf de NYPD (politie van New York) te zijn.

Door Anoniem:
Door MAC-user: Er is dus flink teruggekrabbeld door het kabinet.
Moet je maar geen carteblanche willen afgeven.
Echt niet, het is "gepolitical spinned."
Hele wijken aftappen omdat er mogelijkerwijs een terrorist zou kunnen verblijven is carte blanche met slagroom en chocoladesaus.

Ongericht tappen is ongericht tappen. Daarbij gaat het dus helemaal niet om een locatie, maar om een persoon.
Dat "wijk" verhaal is natuurlijk al helemaal dikke stront, alsof de AIVD met busjes op openbare locaties gaat rondrijden met gevoelige apparatuur die vervolgens onbeheerd wordt achtergelaten? U gelooft dat?
Dat wordt minimaal per "provider," daar is echt geen aluminium-folie voor nodig. Tapsterk.., je verwacht het niet.

Door Anoniem: Onredelijkheid plannen en afzwakken
Niet dus.

Een hele wijk is, zeker met het budget van de AIVD, inderdaad een aanfluiting. Dat kan aanmerkelijk gerichter.

Maar dat gezegd heb ik hier door twee randvoorwaarden wel een beter gevoel bij dan gebruikelijk. Ten eeste moet ieder verzoek, behalve door de minister, ook door een commisie van toezicht worden goedgekeurd, en die bestaat uit rechters. Het is natuurlijk altijd de vraag of deze commissie dezelfde kant op gaat als de FISA in de VS. We zullen zien.

Ten tweede worden een aantal wijzigingen aan de CTIVD doorgevoerd. Zo kan deze klachten in ontvangst nemen en behandelen, en worden oordelen van adviserend naar bindend gepromoveerd. Dat lijkt me bepaald nog mager, maar het zijn tenminste enige stappen. En dat is nieuw. Voorheen kon je als voorvechter van privacy een grote waffel krijgen en verder niets dan verdachtmakingen en inperkingen in kwaliteit van leven.

Zaak blijft om de druk op de ketel te houden, en ook vooral duidelijk maken dat de les indien nodig zowel herhaald als aangescherpt kan worden.
15-04-2016, 19:50 door Anoniem
De Overheid wil niet alleen meer tappen ze willen alles van iedereen weten tot in eeuwigheid.

O wacht... dat heeft niets meer te maken vrijheid.
15-04-2016, 21:31 door [Account Verwijderd]
Door Anoniem:Met vrienden als de NSA heb je geen Rusland nodig.

Of je nou door de beer verkracht wordt of door de adelaar je ogen worden uitgepikt maakt weinig verschil. Het enige voordeel van het bondgenootschap met de VS is dat we in meer weelde leven en op papier "vrijer zijn".
15-04-2016, 21:47 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Mij:
Door MAC-user: Er is dus flink teruggekrabbeld door het kabinet.
Moet je maar geen carteblanche willen afgeven.
Echt niet, het is "gepolitical spinned."
Hele wijken aftappen omdat er mogelijkerwijs een terrorist zou kunnen verblijven is carte blanche met slagroom en chocoladesaus.

Ongericht tappen is ongericht tappen. Daarbij gaat het dus helemaal niet om een locatie, maar om een persoon.
Dat "wijk" verhaal is natuurlijk al helemaal dikke stront, alsof de AIVD met busjes op openbare locaties gaat rondrijden met gevoelige apparatuur die vervolgens onbeheerd wordt achtergelaten? U gelooft dat?
Dat wordt minimaal per "provider," daar is echt geen aluminium-folie voor nodig. Tapsterk.., je verwacht het niet.

Door Anoniem: Onredelijkheid plannen en afzwakken
Niet dus.

Een hele wijk is, zeker met het budget van de AIVD, inderdaad een aanfluiting. Dat kan aanmerkelijk gerichter.

Maar dat gezegd heb ik hier door twee randvoorwaarden wel een beter gevoel bij dan gebruikelijk. Ten eeste moet ieder verzoek, behalve door de minister, ook door een commisie van toezicht worden goedgekeurd, en die bestaat uit rechters. Het is natuurlijk altijd de vraag of deze commissie dezelfde kant op gaat als de FISA in de VS. We zullen zien.

Ten tweede worden een aantal wijzigingen aan de CTIVD doorgevoerd. Zo kan deze klachten in ontvangst nemen en behandelen, en worden oordelen van adviserend naar bindend gepromoveerd. Dat lijkt me bepaald nog mager, maar het zijn tenminste enige stappen. En dat is nieuw. Voorheen kon je als voorvechter van privacy een grote waffel krijgen en verder niets dan verdachtmakingen en inperkingen in kwaliteit van leven.

Zaak blijft om de druk op de ketel te houden, en ook vooral duidelijk maken dat de les indien nodig zowel herhaald als aangescherpt kan worden.
Mijn probleem met dit voorstel ligt vooral bij de technische en praktische haalbaarheid ervan.

Het is namelijk niet zo, dat er een dikke pijp in iedere wijk ligt, waar de A/MIVD even een stekkertje op in gaat pluggen.
Dit tappen gaat zoals voorheen, centraal geregeld worden via reeds bestaande infrastructuur.
Dat is prima verder, ik ben 100% overtuigd van het nut van gericht tappen (spraak en data) bij het in beeld brengen van het netwerk van-, en verzamelen van bewijsmateriaal tegen -verdachten.

(Dikke vette onderstreepte) ECHTER:
Deze verdachten moeten wel eerst in beeld worden gebracht door reguliere opsporingsmethoden.
Dat kan o.m. door rechercheren n.a.v.
- Een aangifte / vermissing / melding
- Algemene data & (grens)controles
- Inlichtingen

Zodra een overheidsdienst gaat opsporen op basis van ongegrond vermoeden, begeven we ons in een grijs gebied dat de gevaarlijke rode lijn ondersneeuwt met subjectieve politiek, zoals kinderpr0n, online wapen- / drugshandel en -anno 2016 erg populair- terrorisme. Niet mee eens = crimineel.
Het betreden van dat grijze gebied is dan ook, mijns inziens, gelijk aan het passeren van de rode lijn (Rechten v/d Mens) zelf.

Ik stel zeker niet dat er niet getapt zou mogen worden, ik stel dat dat louter het gevolg zou mogen zijn van reeds beschikbare informatie. Daarmee garandeer je namelijk 2 -belangrijke- zaken:
1] Er worden zo min mogelijk onschuldigen gevisiteerd, en
2] Het reguliere recherchewerk (dat 1000x belangrijker is) wordt niet vervangen door tap-bevoegdheden.

Ik heb daarnaast geen enkel vertrouwen meer in de integriteit / prioriteiten van onze gerelateerde politiek vertegenwoordigers (BiZa / BuZa / MvD / MvJ). Het is sowieso onverstandig om dergelijke bevoegdheden bij een politicus te leggen, zij moeten Wetten / reglementen maken, en niet uitvoeren / controleren! (= Bananenrepubliek.)
Bovendien, op welke grond zou je ooit een klacht in kunnen dienen bij het CTIVD? N.a.v. een WoB?


Ik denk dat het belangrijk is, dat het Wettelijk kader zodanig is ingericht, dat mijn privacy en zelfbeschikking wordt gewaarborgd ondanks de nukken van een Minister of 2. Dat laatste lijkt nu allerminst het geval te zijn.
Het is ook niet alleen van invloed op ons als Nederlands Staatburger, maar in feite op iedereen die gebruik maakt van de AIX. En dat zijn nogal wat mensen, kan ik u melden...
De AIX ligt namelijk in een wijk waar wel eens een crimineel zou kunnen wonen / terrorist zou kunnen vertoeven, dus ja, dan is het proportioneel.


Kortom, zonder borging is dit gewoon een "NEE" waard.


*brief schrijven aan RvS doet*
17-04-2016, 18:12 door Anoniem
Door Anoniem: in een democratie waar de overheid zo prat op gaat wordt een maatregel tegen de bevolking en tegen het bedrijfsleven ge-evalureerd om te kijken of maatregel nog wel zinvol was, en of er geen problemen zijn ontstaan toen de maatregel werd ingevoerd

Aristotle wist het al: When government knows everything about citizens, and citizens know little about government, that’s tyranny. When citizens know everything about government, and government knows little about citizens, that’s democracy.

Peter
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.