image

Belastingdienst mag foto's snelwegcamera's niet gebruiken

vrijdag 24 februari 2017, 10:28 door Redactie, 32 reacties

De Belastingdienst mag voor de controle van rittenregistraties in het kader van privégebruik van een auto van de zaak geen gebruik maken van met ANPR-camera’s vastgelegde beelden. Voor het gebruik van deze beelden bestaat namelijk geen toereikende wettelijke grondslag, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Drie belastingbetalers hadden elk een zaak hierover aangespannen. Ze mogen van hun werkgever een auto van de zaak gebruiken en hadden tegenover de fiscus aangegeven dat zij niet privé in deze auto rijden. Jaarlijks overleggen ze aan de Belastingdienst een rittenregistratie waaruit blijkt dat het privégebruik van de auto onder de 500 kilometer is gebleven. De Belastingdienst accepteerde deze rittenregistraties niet omdat de auto’s zijn gesignaleerd op locaties die niet overeenkomen met de gegevens in de rittenregistraties. De Belastingdienst heeft dit vastgesteld aan de hand van foto’s die zijn gemaakt door snelwegcamera’s van het Korps landelijke politiediensten (KLPD). Deze camera’s zijn voorzien van automatische nummerplaatherkenning (ANPR).

De Hoge Raad oordeelt dat het privéleven van de betrokkenen wordt geraakt door de manier van het verzamelen en gebruiken van de met ANPR-camera’s verkregen gegevens. Het gaat hier namelijk niet om één of enkele waarnemingen in de openbare ruimte, maar om het systematisch verzamelen, vastleggen, bewerken en jarenlang bewaren van gegevens over de bewegingen van voertuigen op diverse plaatsen in Nederland. Een voldoende precieze wettelijke grondslag - die in zo’n geval is vereist op grond van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - ontbreekt hiervoor, aldus de Hoge Raad.

De aan de belastingplichtigen opgelegde naheffingsaanslagen loonheffingen mogen niet worden gebaseerd op de ANPR-gegevens. In twee van de drie zaken verwijst de Hoge Raad de zaak naar een ander gerechtshof. Dat hof zal moeten beoordelen of de auto’s voor niet meer dan 500 km per jaar privé zijn gebruikt. Daarbij mag geen gebruik worden gemaakt van de met behulp van ANPR-camera’s verzamelde gegevens. In de andere zaak waren de naheffingsaanslagen uitsluitend gebaseerd op ANPR-foto’s. De Hoge Raad kon de zaak daarom zelf afdoen.

Reacties (32)
24-02-2017, 10:58 door Anoniem
Wat een entertainment gehalte weer deze morgen. Ik kijk gespannen uit naar de invoering van de chip waarmee direct een hele hoop zaken opgelost kunnen worden. Chipmapping, data-analyse van gedachtenstromen, ik kan niet wachten op deze utopie op dit hoogtepunt van een menselijke civalisatie, op dit orgasme van menselijke levensvreugde.

Het spat er nu al vanaf als je op straat loopt de mensen stralen en glunderen van het levensgeluk...
24-02-2017, 11:00 door Anoniem
Hoera! Deze function-creep is flink de nek om gedraaid!
24-02-2017, 11:50 door Anoniem
Eigenlijk wel terecht, niet dat ik belasting ontduiking goedkeur, maar wel het grootschalig datagraaien dat hiervoor wordt gedaan waarbij onze privacy ook grootschalig wordt geschonden..
24-02-2017, 12:20 door Anoniem
Gelukkig voor deze mensen, dat de belasting die zij blijkbaar moesten betalen nu moet worden opgehoest door de rest van belastingbetalend Nederland
24-02-2017, 12:24 door Anoniem
Door Anoniem: Hoera! Deze function-creep is flink de nek om gedraaid!

Deze reactie lijkt me wat voorbarig. De volgende stap zal zijn, dat er 'herstel wetgeving' ontwikkeld wordt, die deze illegale toepassing van de wettelijke mogelijkheden legaliseert, dat is tenminste het laatste decennium de gebruikelijke gang van zaken. Er was eens een tijd waarin publiek en autoriteiten zich konden opwinden over het misbruik van mogelijkheden en bevoegheden. Die tijd is voorbij. Overheidsinstanties overtreden willens en wetens de wet (ze weten donders goed waar de grenzen liggen) en laten het aankomen op een oordeel van de rechter zodat de Haagse wetmakers, bij terugfluiten daarvan, het vervolgens even glad kunnen trekken; een totale minachting van de principes van de rechtsstaat. Daarnaast zie je een explosieve toename aan bestuursrechtelijke maatregelen. Niet zo vreemd, omdat daarin de bewijslast omgedraaid is: je bent schuldig totdat jij je onschuld bewijst (hoewel ook binnen het strafrecht de waarborgen meer en meer worden afgebroken, al dat gedoe rond rechten van verdachten, verdacht=schuldig; klaar). Over die kentekenregistraties: wie zit achter het stuur? Wordt er ook rekening gehouden met een toenemend aantal lui die met valse kentekenplaten rondrijd? Ik dacht het niet, ik geloof er niets van dat dat de overheidsinstanties ook maar ene biet interesseert!
24-02-2017, 12:27 door _Peerke
Door Anoniem: Hoera! Deze function-creep is flink de nek om gedraaid!

Voor de volgende function-creep is de basis intussen al gelegd: 112 eCall

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-547_en.htm
24-02-2017, 12:49 door Jodelie
Door Anoniem: Gelukkig voor deze mensen, dat de belasting die zij blijkbaar moesten betalen nu moet worden opgehoest door de rest van belastingbetalend Nederland

Dus ga je langs de weg staan en fotografeer je alles wat los en vast zit? Gelukkig voor deze mensen dat er nog mensen leven die wel wakker zijn en opkomen voor onze privacy.

Als het gaat over 'de rest van de belasting' kun je de lol op, want gelukkig is er genoeg belasting. En dat terwijl de privacy alleen maar aftakeld.
24-02-2017, 12:52 door Jodelie
Door Anoniem:Wordt er ook rekening gehouden met een toenemend aantal lui die met valse kentekenplaten rondrijd? Ik dacht het niet, ik geloof er niets van dat dat de overheidsinstanties ook maar ene biet interesseert!
Helemaal juist. Sterker nog, Den Haag veegt haar politieke bips af met uw en mijn privacy. De schending wordt nóóit minder maar altijd meer en de weg terug lijkt daarmee afgesloten.

Hier de noemers om ons de privacy te rovern:

- Fraude
- Kinderporno
- Terrorisme
- Veiligheid
- Dreiging
- Etc...
24-02-2017, 13:44 door Anoniem
k vind het een beetje dubbel. Enerzijds mooi dat de overheid wordt teruggefloten, want die moet zich ook aan de wet houden. Anderzijds vind ik het jammer dat dat nou net moet gebeuren met mensen die kennelijk toch willen en wetens de boel belazeren, want wat je ook van de 500 km regel vindt, ze kennen hem heus wel en hebben zich er gewoon niet aan gehouden. Dus een heel groot hiephiephoera gevoel heb ik er niet bij, bij deze uitspraak.

Deze mensen doen meer kwaad dan goed denk ik, want ze tonen wel aan dat de overheid op zich terecht op hen lette. Dat dat niet op een wettelijk toegestane manier was, dat is wat anders. Ik vrees ook dat er nu reparatiewetgeving komt, want kennelijk kan de burger toch niet netjes binnen de lijntjes kleuren als hij niet strak in de gaten gehouden wordt.

En ik betaal toch ook liever niet extra belasting omdat anderen menen dat de belastingwet voor hen niet geldt. Dus toezicht blijft nodig.

(ik weet het, de overheid is de kwade pier, en de fiscus is fout en slecht en weet ik veel, maar van de belasting wordt ook de school van uw en mijn kinderen betaald, de wegen waarover we met onze leasebakken zoeven en de politie die niet alleen bekeurt bij een snelheidsovertreding van 2 km/u maar ook uw oude verwarde moeder weer thuisbrengt of uw tienerzoon in de kladden grijpt als hij verkeerd bezig is. Wie liever in een volstreke anarchie leeft, raad ik aan dat eens een half jaartje te gaan proberen om te kijken of het echt bevalt).
24-02-2017, 14:11 door Anoniem
Weer zie ik hier mensen klagen over het steeds aanpassen van wetten, om eerder niet geoorloofde praktijken alsnog toe te staan. Daar bestaat i.i.g. voor een deel een oplossing voor, waarover ik nauwelijks iets hoor. In ons systeem zou de 1e kamer dit soort acties moeten toetsen op rechtmatigheid. Maar doordat zowel de 1e als de 2e kamer wordt opgebouwd uit leden van dezelfde partijen, werkt dat niet. Want met lobbyen bij 1e kamerleden van de eigen en gelieerde partijen, kan men dingen erdoor krijgen. We moeten net als in veel andere landen een constitutioneel hof krijgen, dat dit soort praktijken kunnen stoppen, indien dit in strijd is met andere regels.

Voorwaarde is dan wel, dat de rechterlijke macht echt onafhankelijk blijft en politici leren om onze rechters te respecteren.
24-02-2017, 14:25 door [Account Verwijderd]
@ Anoniem 13:44

Meteen 3 - 0 !!
24-02-2017, 14:37 door privacy4all - Bijgewerkt: 24-02-2017, 14:37
Door Anoniem:
Door Anoniem: Hoera! Deze function-creep is flink de nek om gedraaid!

Deze reactie lijkt me wat voorbarig. De volgende stap zal zijn, dat er 'herstel wetgeving' ontwikkeld wordt, die deze illegale toepassing van de wettelijke mogelijkheden legaliseert, dat is tenminste het laatste decennium de gebruikelijke gang van zaken. Er was eens een tijd waarin publiek en autoriteiten zich konden opwinden over het misbruik van mogelijkheden en bevoegheden. Die tijd is voorbij. Overheidsinstanties overtreden willens en wetens de wet (ze weten donders goed waar de grenzen liggen) en laten het aankomen op een oordeel van de rechter zodat de Haagse wetmakers, bij terugfluiten daarvan, het vervolgens even glad kunnen trekken; een totale minachting van de principes van de rechtsstaat. Daarnaast zie je een explosieve toename aan bestuursrechtelijke maatregelen. Niet zo vreemd, omdat daarin de bewijslast omgedraaid is: je bent schuldig totdat jij je onschuld bewijst (hoewel ook binnen het strafrecht de waarborgen meer en meer worden afgebroken, al dat gedoe rond rechten van verdachten, verdacht=schuldig; klaar). Over die kentekenregistraties: wie zit achter het stuur? Wordt er ook rekening gehouden met een toenemend aantal lui die met valse kentekenplaten rondrijd? Ik dacht het niet, ik geloof er niets van dat dat de overheidsinstanties ook maar ene biet interesseert!

Function Creep “… wetten, beleidsinstrumenten, maatregelen en programma’s die een geheel andere uitwerking (soms ook op een totaal ander terrein) hebben dan oorspronkelijk bedoeld”(bron: http://www.recht.nl/exit.html?id=112611&url=http%3A%2F%2Fwww.wodc.nl%2Fimages%2Fjv1108-volledige-tekst_tcm44-399434.pdf)

Als er Herstelwetgeving komt dan wordt dit door een meerderheid van de vertegenwoordiging van 'het volk' aangenomen en weten we in ieder geval wie we daarvoor moeten aankijken\aanspreken.

En voordat we een discussie starten over onze kies- en wetgevingssysteem, binnenkort mag je weer stemmen!
24-02-2017, 14:41 door privacy4all
Door Anoniem:
En ik betaal toch ook liever niet extra belasting omdat anderen menen dat de belastingwet voor hen niet geldt. Dus toezicht blijft nodig.
.

Als het hele ANPR systeem niet was aangeschaft dan hadden we veel minder belastinggeld gebruikt dan die paar 'fraudeurs' opbrengen.

Fraudeurs aanpakken is OK maar dan moet de opsporingsmethode wel in verhouding staan tot de 'misdaad'. Als de belastingdienst ze wil vangen dan moeten ze gericht een rechercheur of fotograaf er achteraan sturen
24-02-2017, 14:56 door Anoniem
Afz FB

De gebruikelijke spagaat.
Moet elke 'bandiet' worden opgepakt? En tegen welke 'cost'?

Ja. Iemand die bewust de wet overtreed, die moet worden gepakt. Als we dat niet meer doen, dan gaat het recht van de sterkste (slimste) gelden. Dat is niet goed voor de maatschappij. Dat gaat uiteindelijk ten koste van de vrijheid van de zwakkere (minder slimme, naïeveling).

En hier gaat het voor mij om. Dat ik mijn vrijheid behoudt.
Dat gold ook voor alle vrijheidsstrijders van deze wereld. Zij stelden hun veiligheid ondergeschikt aan de vrijheid van anderen (en die van henzelf). Die vrijheid is een grondrecht. Zelfs een universeel recht dat elk mens heeft. Waar ook ter wereld.

Natuurlijk moeten fraudeurs, boeven, oplichters, terroristen worden opgepakt.
Natuurlijk mag een overheid veel weten om de ergste zaken te voorkomen. Zoals ondermijning van de staat (onze vrijheid).
Maar om nu ANPR als sleepnet te gebruiken om die paar fraudeurs te pakken, dat vind ik te ver gaan. Buitenproportioneel. De manieren van die belastingdienst staan heel ver af van de doelstellingen van onze rechtsstaat. En wat doet dat met mijn vertrouwen dat ik zou moeten hebben in die rechtsstaat? Wat doet dat met het vertrouwen dat een burger mag hebben in de politiek en/of de overheidsdiensten?

Ik wist niet dat de ANPR werd gebruikt voor dit doel. Wat wordt er nog meer gebruikt aan disproportionele opsporingsmethoden? Mede omdat diezelfde belastingdienst al eerder disproportioneel datagraaien heeft gebruikt om een paar fraudeurs op te pakken gaat mijn vertrouwen sterk omlaag. Is deze belastingdienst nog wel in mijn belang bezig?

Om even te schetsen wat er gebeurt als elke dienst dit gedrag gaat vertonen
Inmiddels leven we in een multipanoptische samenleving. Hier geldt ook het recht van de sterkste (de slimste, de meest wetende). Partijen die dit graag willen:
- overheid
- faceboek
- google
- microsoft
- winkelbedrijven
Etc
Een multipanoptische samenleving leidt tot 'gewenst gedrag vertonen' hetgeen anders is dan vrijheid in gedrag.
Dan wordt je gedisciplineerd/gemanipuleerd ipv dat je vrijheid kan beleven. Een soort modern lijfeigenen.


Het Panopticum (uit Wikipedia)

Het panopticon hoort bij een geordende maatschappij die alles zichtbaar maakt en beheerst. Het doet denken aan George Orwell en zijn 1984. Het model functioneert in instellingen die mensen vormen en socialiseren. Volgens Bentham is het nuttig 'voor regeerders om voor hoogst belangrijke doeleinden te gebruiken' of een middel 'om alles wat met een zeker aantal mensen samenhangt, hun totale levensomstandigheden, te kennen en te beheersen.'

De 'machtsmachine' verschuift de macht van de sterkste naar de slimste. Bentham beschrijft hoe in het panopticum macht en kennis samengaan. Experimenten in dit 'laboratorium van de macht' zorgen voor kennisproductie. Volgens Bentham bestaan de effecten 'uit het extra vermogen dat het kan geven aan elke institutie waar men het op toepast.' Het is te integreren in elke maatschappelijke functie: genezen, straffen, opvoeden of produceren. Bentham droomt dat het uitgroeit tot in alles doordringend en bewakend netwerk.

In zijn boek Discipline, toezicht en straf, vertaald uit het Franse Surveiller et punir: Naissance de la prison uit 1975, gebruikt Michel Foucault het panopticisme, of panoptisme als een metafoor om de disciplinering duidelijk te maken. De disciplinering is een machtstype dat zich in de 17de en de 18de eeuw manifesteert en samen met het kapitalisme opduikt. Disciplinering verloopt via onopvallende technieken zoals de bel, het rooster, de dagindeling, het koppelen van handelingen aan ruimtes, de dril, de rij, het bevel,... Het maakt mensen kenbaar, kneedbaar en beheersbaar.
24-02-2017, 15:19 door johanw
Door Anoniem: Hoera! Deze function-creep is flink de nek om gedraaid!
Voor zolang het duurt. Er stond in het (iets uitgebreidere) artikel op tweakers.net dat een issue was dat de wettelijke grondslag ontbrak. Zo'n oordeel is er al eens eerder geweest, over het rekenen van kosten voor een identiteitskaart. Die wettelijke grondslag kwam er toen binnen enkele weken. Ik wed dat dit gat nog voor de verkiezingen gedicht is en de fiscus weer gewoon kan datagraaien waar ze wil.
24-02-2017, 15:30 door spatieman
kuch, iets met, er worden geen data verzameld en bewaard, kuch.
oh wacht, NSA mode en vuist diep ergens in een hol waar het zonlicht amper komt.
24-02-2017, 16:58 door Anoniem
Ook al krijg je geen boetes, ze houden het alsnog bij, ze moeten het probleem bij de oorzaak aanpakken.
24-02-2017, 17:02 door Anoniem
Nou kan het ook gebeuren dat een vreemde auto van zelfde merk en kleur met jouw overgenomen nummerplaat ergens rondrijdt (hoe vaak is dat niet gebeurd!) en dat de Belastingdienst je een boete met naheffing geeft omdat je ergens bent geweest met je lease-auto, zonder dat je er ook echt geweest bent.

"WE HEBBEN BEWIJS!!!!" gilt de Belastingdienst. "KIJK MAAR, HIER REED U OP DE WEG NAAR AMSTERDAM!"

Intussen staat de verbouwereerde leaserijder met een zware boete die hij onterecht heeft gekregen. Want...ANPR kan geen fouten maken.
24-02-2017, 17:05 door karma4
Er zit al een computer in de auto die alles bijhoud. Even bij de grote beurt uitlezen.
24-02-2017, 20:21 door Anoniem
Door Anoniem: Gelukkig voor deze mensen, dat de belasting die zij blijkbaar moesten betalen nu moet worden opgehoest door de rest van belastingbetalend Nederland

Het politieapparaat zou ook een stuk minder kosten (wat wij ophoesten) als we allemaal ons DNA af zouden staan een een enkelbandje zouden dragen.
24-02-2017, 20:24 door Anoniem
Door karma4: Er zit al een computer in de auto die alles bijhoud. Even bij de grote beurt uitlezen.

Heb je daar bewijs van of is dit weer zo'n brainfart. Dat het mogelijk is (mits er GPS in de auto aanwezig is) snap ik maar dat het ook daadwerkelijk gebruikt wordt zou ik graag iets meer bewijs van willen zien.
24-02-2017, 22:41 door Anoniem
Door Anoniem: Nou kan het ook gebeuren dat een vreemde auto van zelfde merk en kleur met jouw overgenomen nummerplaat ergens rondrijdt (hoe vaak is dat niet gebeurd!) en dat de Belastingdienst je een boete met naheffing geeft omdat je ergens bent geweest met je lease-auto, zonder dat je er ook echt geweest bent.

"WE HEBBEN BEWIJS!!!!" gilt de Belastingdienst. "KIJK MAAR, HIER REED U OP DE WEG NAAR AMSTERDAM!"

Intussen staat de verbouwereerde leaserijder met een zware boete die hij onterecht heeft gekregen. Want...ANPR kan geen fouten maken.

Het voordeel van grootschalige ANPR is nou net dat dit soort fraude daarmee heel goed aan het licht komt, en als
de opsporing zou gebeuren met die agent achter de boom (wat hierboven een aantal mensen graag willen) dan trek
je nou net aan het kortste eind omdat de verklaring van een agent onder ambtseed gaat boven jouw beweringen.

Het fenomeen blijft dat de hardste roepers om privacy vaak de meeste boter op hun hoofd hebben.
Wanneer komt er nou eens een privacy voorvechter die het niet doet om zijn eigen criminaliteit te verbergen>
24-02-2017, 23:06 door Anoniem
Kijk, liefst zou ik belastingwetgeving zien die zo eenvoudig is dat je voor handhaving niet dit soort constructies op hoeft te tuigen. Maar zolang de fiscaliteit door alle politieke partijen als marketinginstrument wordt gebruikt (en het lijkt ook te werken, want welke kiezer is bereid om te stemmen op een partij die hem juist meer laat betalen, maar wel tegen lagere kosten omdat de uitvoering en handhaving simpeler kunnen?) zal de belastingwetgeving vol uitzonderingen blijven en dus hoge kosten voor het toezicht, of hoge aantallen fraudes.
Neemt verder niet weg dat je helaas dit soort function creep wel aan kan zien komen maar daar partijen nou weer helemaal geen punt van maken.

(Als stemwijzers nou eens een overzicht gaven van de moties en het stemgedrag van partijen in de achterliggende vier jaar, dat zou misschien wel helpen ipv te horen wat ze allemaal,beloven).
24-02-2017, 23:20 door [Account Verwijderd]
Daar zit je dan, pilsje in je hand bij de buurt BBQ, en je buurman maar opscheppen over die kutoverheid die 'm niet kan pakken. "Meh, ben naar Italie geweest, die stumperts zien dat niet eens, lekker de overheid laten betalen".

Ja, da's balen. Want ik betaal daar aan mee.

Moet hij gepakt worden? Ja. Maar wel wettelijk. ALS ie dan gepakt wordt, graag 10 x, want ik wordt zo langzamerhand wel moe van al die opscheppers.
25-02-2017, 11:08 door Anoniem
Door Anoniem: Kijk, liefst zou ik belastingwetgeving zien die zo eenvoudig is dat je voor handhaving niet dit soort constructies op hoeft te tuigen.
Ja dat zou ook kunnen. Als je een auto van de baas krijgt dan betaal je gewoon altijd bijtelling, of je hem nou prive
gebruikt of niet. Dan is dat hele probleem opgelost en het spaart de belastingdienst veel werk.
25-02-2017, 11:34 door Anoniem
Het voordeel van grootschalige ANPR is nou net dat dit soort fraude daarmee heel goed aan het licht komt, en als
de opsporing zou gebeuren met die agent achter de boom (wat hierboven een aantal mensen graag willen) dan trek
je nou net aan het kortste eind omdat de verklaring van een agent onder ambtseed gaat boven jouw beweringen.

Het fenomeen blijft dat de hardste roepers om privacy vaak de meeste boter op hun hoofd hebben.
Wanneer komt er nou eens een privacy voorvechter die het niet doet om zijn eigen criminaliteit te verbergen>

Iedere discussie over dit soort onderwerpen wordt doodgeslagen door dit soort argumentatie.

De belastingdienst is hier in overtreding. De argumentatie staat duidelijk in het artikel. Dat de belastingdienst met deze methode een aantal leaserijders heeft gepakt is niet relevant.

Even een iets uitleggen met een voorbeeld. Criminaliteit kan niet 100% worden uitgeroeid en er bestaat ook geen 100% veiligheid. De taak van de overheid is om criminaliteit in toom te houden en niet om het uit te roeien. Dit zou tot een politiestaat leiden en gigantisch veel geld kosten. Het zou niet eens werken. Totalitaire staten kennen namelijk ook criminaliteit.

Wat heeft dit met ANPR en de belastingdienst te maken? Simpel je moet er mee leven dat er gaten in het net zitten. Het is onderdeel van het leven. Er moet wel voor gezorgd worden dat er niet te veel gaten ontstaan. De belastingdienst ging te ver door een groot sleepnet uit te gooien om een paar vissen te vangen. Het doel heiligt niet de middelen!

https://www.prodemos.nl/leer/informatie-over-politiek/wat-is-een-rechtsstaat/

Iedereen zou dit verplicht op school moet krijgen.
25-02-2017, 12:12 door Anoniem
Door Anoniem: Nou kan het ook gebeuren dat een vreemde auto van zelfde merk en kleur met jouw overgenomen nummerplaat ergens rondrijdt (hoe vaak is dat niet gebeurd!) en dat de Belastingdienst je een boete met naheffing geeft omdat je ergens bent geweest met je lease-auto, zonder dat je er ook echt geweest bent.

"WE HEBBEN BEWIJS!!!!" gilt de Belastingdienst. "KIJK MAAR, HIER REED U OP DE WEG NAAR AMSTERDAM!"

Intussen staat de verbouwereerde leaserijder met een zware boete die hij onterecht heeft gekregen. Want...ANPR kan geen fouten maken.

De eerste die die fout maakt heeft een enorm probleem. Ik ben namelijk heel goed in staat om in een wereld waar ik her en der gevolgd word, de records en getuigen op te snorren die het tegendeel bewijzen. En ik stop niet bij een "sorry, vergissing", maar een dergelijke overtreding van het principe dat een opsporingsorganisatie be- en ontlastend bewijs dient te verzamelen is een niet-annuleerbaar ticket voor levenslange publiciteit.
25-02-2017, 13:22 door karma4 - Bijgewerkt: 25-02-2017, 13:26
Door Anoniem:Heb je daar bewijs van of is dit weer zo'n brainfart. Dat het mogelijk is (mits er GPS in de auto aanwezig is) snap ik maar dat het ook daadwerkelijk gebruikt wordt zou ik graag iets meer bewijs van willen zien.
Dat je tegenwoordig autos vervoer simpel volgt hoeven we niet verder uit te werken. Onderdeel van beveiliging (duurdere autos en verzekering) en routeoptimalisatie. De vervoerder weet de locatie van zijn wagenpark van minuut tot minuut.
Bestel eens wat over internet en je krijgt de planning en chauffeur er bij. Tesla BMW daar zijn gewoon connected versies van. http://track-trace.12trace.nl/beveilig-uw-eigendom/uw-auto-beveiligen/ en
https://www.nedtrack.nl/vrachtwagen-tracking.html. Een wedstrijdje wat er het eerst algemeen is, de zelfrijdende auto of de volledige EDR in elk vervoermiddel.

Dan hebben we nog de prive autos waaronder lease die niet in dat duurdere segment zitten.
https://www.marktplaatsautojournaal.nl/autoassistent/marktplaats-tips-en-trucs/10-manieren-om-de-kilometerstand-van-een-auto-te-controleren-deel-2/ Dealers houden van alles bij, bij de keuring gebeurt wat
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Tellerstand-controleren.aspx

Deze is gelukkig niet doorgelopen 1998. https://www.nrc.nl/nieuws/1998/07/01/zwarte-doos-in-auto-voor-prive-gereden-kilometers-7405412-a1089844 Hij is weer terug (2016)http://www.rtlnieuws.nl/nederland/politie-wil-zwarte-doos-autos-kunnen-uitlezen-zit-die-jouw-auto
25-02-2017, 17:21 door Anoniem
Ecall..

Ze hebben al een heel netwerk om iedereen te kunnen volgen , elke dag scherper en winstgevender :

- rfid chip in je nummerplaat.
- het verplichte Ecall spionage-kastje die ook in het voertuig mee kan luisteren.
- spionage camera's boven de snelweg die ook in het voertuig mee kijken.

oh en het leuke is : het ecall-spionagekastje is overgenomen door ... de Amerikanen !

De Joden konden vroeger nog onderduiken , de Europese burger 3.0 bekend met exacte locatie !


Kijk maar eens welke lobby er achter zit, je schrikt je rot en zult waarschijnlijk niet lang meer leven , je locatie+gezin hebben ze al.
25-02-2017, 18:09 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 25-02-2017, 20:43
[Verwijderd]
25-02-2017, 22:22 door Anoniem
Door Anoniem: Ecall..

Ze hebben al een heel netwerk om iedereen te kunnen volgen , elke dag scherper en winstgevender :

- rfid chip in je nummerplaat.
- het verplichte Ecall spionage-kastje die ook in het voertuig mee kan luisteren.
- spionage camera's boven de snelweg die ook in het voertuig mee kijken.

oh en het leuke is : het ecall-spionagekastje is overgenomen door ... de Amerikanen !

De Joden konden vroeger nog onderduiken , de Europese burger 3.0 bekend met exacte locatie !


Kijk maar eens welke lobby er achter zit, je schrikt je rot en zult waarschijnlijk niet lang meer leven , je locatie+gezin hebben ze al.

Wat bedoel je precies?
"Kijk maar eens welke lobby hierachter zit" Je schrikt je rot?
Na lang en intensief gekeken te hebben wie er hoogstwaarschijnlijk achter 9/11 zaten, schrik ik niet zo snel meer. Ik leef ook nog. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik geen echt direct bewijs in handen heb/had.
Dat er een internationale machtselite bestaat die dit soort dingen pushed, dat moet wel, gezien de continue, sluipende manier waarop er steeds meer wordt geregistreerd.
26-02-2017, 12:20 door karma4
Door Rinjani: Natuurlijk gebeurt dat niet! In geval van criminele activiteiten kan zoiets misschien worden opgevraagd via een gerechtelijk bevel. Maar zeker niet in dit geval, voor dit doel, door de belastingdienst.
Gelukkig zie je nog de humor van wat rare zaken.

Er was dat voorstel in 1998 door politieke partijen. Zoals al aangegeven gelukkig niet doorgegaan.
Wat me nog dwars zit zijn de spitsmijden acties, groot gebracht. Als u tussen ... en ... niet daar rijdt dan krijgt u geld van ons.
Dat kan je alleen afdekken met een volledige ANPR scan. Alleen met doelbinding datagebruik vast te leggen en te controleren is de glijdende helling naar andere toepassingen te voorkomen.

De belastingdienst is uitvoerend en helaas niet vrij van al die politieke ideeen. Dan heb je nog een rechterlijke instantie.
Ik denk echter niet dat je de politici tegen houdt als ze techniek zien en mooie projecten voor het ego en het geld zien.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.