image

AP heeft meer mensen nodig voor nieuwe Europese privacywet

vrijdag 2 juni 2017, 10:10 door Redactie, 0 reacties

De nieuwe Europese privacywetgeving die volgend jaar mei van kracht wordt zorgt ervoor dat de Autoriteit Persoonsgegevens meer personeel nodig heeft, zo blijkt uit een onderzoeksrapport dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Deze nieuwe Europese privacywetgeving brengt grote veranderingen voor de bescherming van persoonsgegevens met zich mee, alsmede voor het toezicht en de toezichthouder. Deze laatste krijgt er diverse nieuwe taken en bevoegdheden bij, onder meer op het gebied van Europese samenwerking en bij de behandeling van klachten van burgers. In het rapport worden drie mogelijk scenario's beschreven wat betreft het benodigde aantal mensen.

Het berekende aantal voltijdwerknemers varieert van minimaal 185 tot maximaal 270. Dit betekent een groei van bijna 2,5 tot 3,5 keer ten opzichte van de huidige formatie. De extra medewerkers zijn bijvoorbeeld nodig om de AP een sterker voorlichtende en adviserende rol te geven, maar ook voor het opvolgen van handhavingsverzoeken en meldingen van datalekken. De Autoriteit Persoonsgegevens hoopt binnenkort dan ook met de staatssecretaris een gesprek te hebben over de benodigde financiële middelen.

Nog geen reacties
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.