image

Activist Schrems mag geen groepsvordering tegen Facebook starten

donderdag 25 januari 2018, 10:56 door Redactie, 8 reacties

De Oostenrijkse privacy-activist Max Schrems mag geen groepsvordering tegen Facebook starten, zo heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie vandaag bepaald. Schrems mag Facebook wel individueel in Oostenrijk aanklagen. Volgens de Oostenrijker schendt Facebook zijn privacy en die van andere gebruikers. In naam van hemzelf en zeven andere gebruikers wilde hij Facebook Ierland in Oostenrijk aanklagen.

Facebook stelt dat de Oostenrijkse rechterlijke instanties niet internationaal bevoegd zijn. Ook kan Schrems volgens Facebook geen beroep doen op de Unieregel die consumenten toestaat een buitenlandse contractpartij in hun eigen woonplaats aan te klagen, aangeduid als "forum consumentis". De Oostenrijker zou zijn Facebookpagina namelijk "beroepsmatig" gebruiken om informatie over zijn stappen tegen Facebook bekend te maken. Daardoor kan Schrems niet als consument worden beschouwd, aldus Facebook.

Het Oostenrijkse hooggerechtshof vroeg vervolgens het Europees Hof van Justitie om duidelijk te maken wanneer forum consumentis kan worden aangeroepen. In het arrest van vandaag antwoordt het Hof dat de gebruiker van een particulier Facebookaccount gewoon "consument" blijft, ook als hij boeken publiceert, lezingen houdt, websites exploiteer en giften inzamelt.

"Het forum consumentis kan daarentegen niet worden ingeroepen voor de vordering van een consument die ertoe strekt om bij het gerecht van zijn woonplaats niet alleen zijn eigen rechten geldend te maken maar ook rechten die hem werden gecedeerd door andere consumenten met woonplaats in dezelfde lidstaat, in andere lidstaten of in derde landen", aldus het Hof (pdf). Het resultaat is dan ook dat Schrems in Oostenrijk een individuele zaak tegen Facebook mag aanspannen. Iets waar de Oostenrijker erg blij mee is, zo blijkt uit een eerste videoreactie op Twitter.

Reacties (8)
25-01-2018, 11:12 door Anoniem
Facebook stelt dat de Oostenrijkse rechterlijke instanties niet internationaal bevoegd zijn

Klopt, al hebben rechters vandaag de dag snel lak aan jurisdictie. Amerikaanse rechters helemaal, die denken wereldwijd alles te kunnen vertellen.
25-01-2018, 15:28 door Anoniem
Door Anoniem:
Facebook stelt dat de Oostenrijkse rechterlijke instanties niet internationaal bevoegd zijn

Klopt, al hebben rechters vandaag de dag snel lak aan jurisdictie. Amerikaanse rechters helemaal, die denken wereldwijd alles te kunnen vertellen.

Kom eens met een onderbouwing en voorbeeld van die laatste bewering, of ga je mond spoelen!
25-01-2018, 17:26 door karma4 - Bijgewerkt: 25-01-2018, 17:35
Door Anoniem:
Klopt, al hebben rechters vandaag de dag snel lak aan jurisdictie. Amerikaanse rechters helemaal, die denken wereldwijd alles te kunnen vertellen.
Volgens de GDPR opgesteld als eu directive begint het met de lokale rechters in het land van betrokkenen. Facebook moet gewoon die lijn accepteren.

Er staat ook in die GDPR dat een stichting meerdere personen mag vertegenwoordigers zeg maar dd clans action.

Wat het afwijkende is in dit verhaal snap ik nog niet.
Ah logisch gecedeerd dat houdt in dat enkel de vordering als schadebedrag is overgedragen. Als het nu als aparte eisen voor meerdere personen in een zaak zou zijn, dan heb je een ander verhaal. Staat ook zo genoemd bij de gdpr richtlijn al is dat niet zo uitdrukkelijk. Dit heet jurisprudentie.
25-01-2018, 20:20 door Anoniem
Gdpr is nog niet van kracht
26-01-2018, 00:19 door Anoniem
Kan ook weer zijn dat de Oostenrijkse rechter zich niet gemachtend zien over een hele tijd omdat dan het GDPR wel van kracht is.
26-01-2018, 08:45 door Anoniem
Meteen even een plug:

Schrems en co. heeft hun crowdfunding-initiatief Noyb.eu (https://noyb.eu/) nog lopen.Met Noyb (None of your business) wil hij - juist met de GDPR in de hand - dit soort zaken mogelijk maken. Blijkens het oordeel van Hof, is dat hard nodig.
26-01-2018, 09:33 door karma4 - Bijgewerkt: 26-01-2018, 09:42
Door Anoniem: Gdpr is nog niet van kracht
Per mei verplicht van kracht als uitteste datum. De afgelopen jaren was het al aangekondigd as gewenning en invoering. Daarom zijn de afwijkende zaken uit de WBP nu al in praktijk buiten werking. Rechters zijn geen computers, ergo de EU jurisprudentie gaat over de GDPR.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL
(129) "De vaststelling van juridisch bindende besluiten impliceert de mogelijkheid tot rechterlijke toetsing in de lidstaat van de toezichthoudende autoriteit die het besluit heeft vastgesteld."

Artikel 12
"4. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg geeft aan het verzoek van de betrokkene, deelt hij deze laatste onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven, en informeert hij hem over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep bij de rechter in te stellen. "

Een poging om de Gdpr te discussie te stellen is een poging tot disinformatie of gebrek aan kennis of ...?
28-01-2018, 11:44 door Anoniem
Door Anoniem:
Facebook stelt dat de Oostenrijkse rechterlijke instanties niet internationaal bevoegd zijn

Klopt, al hebben rechters vandaag de dag snel lak aan jurisdictie. Amerikaanse rechters helemaal, die denken wereldwijd alles te kunnen vertellen.
Je klinkt alsof je nooit de moeite hebt genomen om eens een paar vonnissen te lezen. Als je dat wel zou doen zou je opvallen dat rechters voor ze aan een oordeel beginnen wel bevoegd zijn om over de zaak te oordelen en ze onderbouwen waarom. Dat zie je niet alleen bij Nederlandse rechters, Amerikaanse doen dat ook. Misschien wordt het bij simpele zaken overgeslagen omdat het evident is, maar bij ingewikkelde zaken die het nieuws halen is mij steeds opgevallen dat het wel gebeurt.

Als rechters oordelen over dingen die over grenzen heen gaan komt dat omdat de wetgever bedacht heeft dat dat nodig is. Een voorbeeld is dat iemand in Nederland vervolgd kan worden die kindermisbruik in een ver land heeft gepleegd. En als je dat te ver vindt gaan helpt het niet om rechters daarop aan te spreken, dan moet je bij de wetgever zijn, bij de landelijke politiek dus.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.