image

AP: Gemeenten verzamelen te veel persoonsgegevens

donderdag 15 februari 2018, 10:34 door Redactie, 7 reacties

Gemeenten verzamelen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet te veel persoonsgegevens van kwetsbare mensen, wat in strijd met de privacywet is, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens aan de hand van onderzoek bij de gemeenten Nijmegen en Zaanstad.

Veel gemeenten maken gebruik van een zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) om te meten hoe zelfredzaam mensen zijn. Met een ZRM worden op een groot aantal domeinen persoonsgegevens verzameld, zoals lichamelijke en psychische gezondheid, financiën en justitie. De matrix wordt in veel gemeenten als leidraad gebruikt bij contacten met burgers. De Wet bescherming persoonsgegevens stelt dat er niet meer persoonsgegevens mogen worden verzameld dan noodzakelijk voor het doel.

Uit het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat met een ZRM ook persoonsgegevens worden verzameld die niet relevant zijn voor de hulpvraag. "Daarmee handelen gemeenten in strijd met de wet", aldus de toezichthouder. Volgens de AP zijn instructies van de gemeenten op dit punt onvoldoende concreet en specifiek. Daarmee voldoen de gemeenten niet aan hun zorgplicht. Die stelt dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat professionals kunnen beoordelen welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de toeleiding naar zorg.

"Dat betekent dat zij daarvoor waarborgen moeten treffen, bijvoorbeeld door het organiseren van opleidingen en het opstellen van adequate handreikingen voor professionals", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Die benadrukt verder dat goede zorg en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens niet los van elkaar kunnen worden gezien en alle gemeenten die een ZRM gebruiken hierop hun werkwijze moeten aanpassen.

In 2016 deed de toezichthouder ook al onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens in het sociaal domein door gemeenten. Daaruit bleek dat Nederlandse gemeenten onvoldoende wisten welke persoonsgegevens van hun burgers zij in het sociaal domein mogen verwerken en welke regels daarvoor gelden. Het nieuwe onderzoek naar de twee gemeenten is een vervolg op dat onderzoek.

Reacties (7)
15-02-2018, 12:29 door Anoniem
Hier mag de landelijke overheid best wel eens het goede voorbeeld geven.
15-02-2018, 13:08 door Anoniem
Gemeentes laten in het verzamelen van dergelijke gegevens veelal bijstaan door inlichtingenbureau.nl
15-02-2018, 14:25 door karma4
Door Anoniem: Hier mag de landelijke overheid best wel eens het goede voorbeeld geven.
De landelijke overheid heeft dit veroorzaakt. Als besparingsmaatregel over de muur naar gemeentes.
15-02-2018, 16:21 door Anoniem
Mensen profileren met BigData

Stilletjes doorgevoerd : Omgekeerde bewijslast!
- https://pilpnjcm.nl/en/dossiers/profiling-and-syri/
- https://www.volkskrant.nl/politiek/burger-wordt-straks-doorgelicht-zoals-profiel-van-crimineel-wordt-opgesteld~a3759563/

Het probleem daarbij is dat je niet weet dat je nadeel hebt als je onterecht anders wordt behandeld.
ALs je het niet weet kan je ook geen zaak beginnen.
Maar als je een zaak begint heb je geen directe bewijslast (men geeft de algoritmes niet vrij), slechts hooguit indirecte bewijslast, maar dan nog hoe wet je dat anderen in dezelfde situatie normaler werden behandeld?

De deep state, de staat binnen een staat met een eigen rechtssyteem buiten het officiele, is allang een feit en we kunnen er weinig aan doen.
Die ongebreidelde data koppeling heeft dus een functie en reken maar dat dit niet alleen maar gebruikt wordt voor het officiele doel van fraude bestrjding.
15-02-2018, 17:20 door karma4
Door Anoniem: Mensen profileren met BigData
......
Uwv en andere inkomensinstanties hebben voor de eenvoudige controle geen Analytics nodig. Er is wel veel data.
Het regeltje is gewoon voldoet aan de regels voor die uitkering met dat bedrag dan is het ok. Zo niet dan geld terug halen.

De Amsterdam ict heeft nog wel eens wat steekjes laten vallen door onterechte bedragen uit te keren. Dat waren big blunders maar geen profilering.

Raar dat negatieve gedoe vanuit ... die zelf nooit in zo'n omgeving gewerkt hebben.
16-02-2018, 09:59 door Anoniem
Door Anoniem: Mensen profileren met BigData

Stilletjes doorgevoerd : Omgekeerde bewijslast!
- https://pilpnjcm.nl/en/dossiers/profiling-and-syri/
- https://www.volkskrant.nl/politiek/burger-wordt-straks-doorgelicht-zoals-profiel-van-crimineel-wordt-opgesteld~a3759563/

Het probleem daarbij is dat je niet weet dat je nadeel hebt als je onterecht anders wordt behandeld.
ALs je het niet weet kan je ook geen zaak beginnen.
Maar als je een zaak begint heb je geen directe bewijslast (men geeft de algoritmes niet vrij), slechts hooguit indirecte bewijslast, maar dan nog hoe wet je dat anderen in dezelfde situatie normaler werden behandeld?

De deep state, de staat binnen een staat met een eigen rechtssyteem buiten het officiele, is allang een feit en we kunnen er weinig aan doen.
Die ongebreidelde data koppeling heeft dus een functie en reken maar dat dit niet alleen maar gebruikt wordt voor het officiele doel van fraude bestrjding.

allu hoedje much?
17-02-2018, 18:32 door NeoRGx2siioKeTsiOomNjiM
Door Anoniem:
Door Anoniem: Mensen profileren met BigData

Stilletjes doorgevoerd : Omgekeerde bewijslast!
- https://pilpnjcm.nl/en/dossiers/profiling-and-syri/
- https://www.volkskrant.nl/politiek/burger-wordt-straks-doorgelicht-zoals-profiel-van-crimineel-wordt-opgesteld~a3759563/

Het probleem daarbij is dat je niet weet dat je nadeel hebt als je onterecht anders wordt behandeld.
ALs je het niet weet kan je ook geen zaak beginnen.
Maar als je een zaak begint heb je geen directe bewijslast (men geeft de algoritmes niet vrij), slechts hooguit indirecte bewijslast, maar dan nog hoe wet je dat anderen in dezelfde situatie normaler werden behandeld?

De deep state, de staat binnen een staat met een eigen rechtssyteem buiten het officiele, is allang een feit en we kunnen er weinig aan doen.
Die ongebreidelde data koppeling heeft dus een functie en reken maar dat dit niet alleen maar gebruikt wordt voor het officiele doel van fraude bestrjding.

allu hoedje much?

Anoniem bestookt anoniem met een; allu hoedje much - koekwous opmerking gezien vanuit je eigen roze brilletje?

Ik doe het dan tenminste nog met gebruikersnaam in combinatie met een correcte spelling.
De basisschool moet je vast wel overnieuw kunnen doen.
.
.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.