image

Minister: Privacy centraal bij persoonlijke gezondheidsomgeving

maandag 30 april 2018, 14:24 door Redactie, 11 reacties

Bij de ontwikkeling van het systeem waarmee burgers hun medische data zelf via hun eigen computer of smartphone kunnen beheren staat privacy centraal, zo heeft minister Bruins van Medische Zorg op Kamervragen van de SP laten weten.

De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), zoals het systeem heet, wordt door verschillende partijen ontwikkeld. Burgers kunnen straks in overleg met hun zorgverleners, zoals huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut of apotheek, bepalen welke gegevens in hun PGO komen. Deze gegevens zijn van de zorgverleners afkomstig. Vervolgens kan de burger zelf kiezen met welke andere zorgverleners hij de data wil delen. De overheid subsidieert de ontwikkeling met een bedrag van 3 miljoen euro.

Het programma MedMij stelt de eisen en voorwaarden waar een PGO aan moet voldoen. MedMij gaat zelf geen persoonlijke gezondheidsomgeving bouwen. Het is de bedoeling dat mensen straks gebruik kunnen maken van bestaande en nieuwe PGO's die aan de afspraken van MedMij voldoen. Het moet dan ook meer als een keurmerk worden gezien. "Onderdeel van het afsprakenstelsel is een uitvoerig toetsings- en auditproces zodat producten die het MedMij-keurmerk dragen met zekerheid voldoen aan de gestelde eisen", aldus Bruins.

SP-Kamerlid Hijink vroeg de minister om de bevestiging dat veiligheid en privacy belangrijker zijn dan de snelle oplevering van het systeem. Ook wilde Hijink weten hoe de privacybescherming gegarandeerd wordt en door wie wordt besloten of de privacy voldoende is gegarandeerd. Bruins antwoordt dat het afsprakenstelsel is ontwikkeld op basis van "privacy by design".

"Het programma MedMij werkt aan een afsprakenstelsel met daarin aanvullende waarborgen voor privacy en veiligheid in de informatie-uitwisseling en van systemen. Er wordt gewerkt volgens het Privacy by Design principe zoals bedoeld in de onder 5 toegelichte Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat bij de ontwikkeling van PGO’s rekening gehouden zal moeten worden met privacyverhogende maatregelen. Het afsprakenstelsel van het programma MedMij is en wordt juridisch getoetst", stelt Bruins.

PGO-leveranciers krijgen pas een keurmerk van MedMij als ze aan het afsprakenstelsel voldoen. "De leveranciers van de PGO’s zullen (blijven) moeten voldoen aan de privacywetgeving en blijven hiervoor ook zelf verantwoordelijk. De onafhankelijke toezichthouder - de Autoriteit Persoonsgegevens - bepaalt uiteindelijk of de privacy voldoende gegarandeerd is", antwoordt de minister verder (pdf).

Inloggen

Het MedMij-afsprakenstelsel maakt onderscheid tussen het toegankelijk maken van gegevens van een zorgaanbieder, zoals een ziekenhuis, en van een PGO. Dit heeft invloed op de manier van inloggen. Wanneer het om een zorgaanbieder gaat moet er met een middel worden ingelogd dat het Burgerservicenummer (BSN) kan verifiëren. Op dit moment is dat DigiD.

"Aan de persoonsdomeinkant (PGO) is het niet mogelijk DigiD te gebruiken aangezien een PGO geen BSN-gerechtigde organisatie betreft", laat Bruins weten. Voor het inloggen op de PGO wordt er dan ook gekeken naar leveranciers uit het bedrijfsleven. MedMij wil dat al deze leveranciers aan de NEN 7510-norm voldoen. Dit is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland.

Lancering

Op dit moment vindt er een pilot met het systeem plaats die in de zomer moet zijn afgerond. Het systeem zelf zou volgend jaar beschikbaar moeten komen. Vorige week maakte MedMij nog bekend dat er inmiddels 21 bestaande persoonlijke gezondheidsomgevingen zijn. De echt uitgebreide PGO's waarmee mensen toegang tot de eigen gezondheidsgegevens hebben en die daarvandaan kunnen verzamelen, delen en beheren, komen later dit jaar op de markt.

Reacties (11)
30-04-2018, 15:17 door Anoniem
De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), zoals het systeem heet, wordt door verschillende partijen ontwikkeld. Burgers kunnen straks in overleg met hun zorgverleners, zoals huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut of apotheek, bepalen welke gegevens in hun PGO komen. Deze gegevens zijn van de zorgverleners afkomstig. Vervolgens kan de burger zelf kiezen met welke andere zorgverleners hij de data wil delen. De overheid subsidieert de ontwikkeling met een bedrag van 3 miljoen euro.

Het verbaast me dat de zorgverzekeraar hier niet tussen staat, al zou die dan indirect alles mee kunnen krijgen via de declaraties....

"Het programma MedMij werkt aan een afsprakenstelsel met daarin aanvullende waarborgen voor privacy en veiligheid in de informatie-uitwisseling en van systemen. Er wordt gewerkt volgens het Privacy by Design principe zoals bedoeld in de onder 5 toegelichte Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat bij de ontwikkeling van PGO’s rekening gehouden zal moeten worden met privacyverhogende maatregelen. Het afsprakenstelsel van het programma MedMij is en wordt juridisch getoetst", stelt Bruins.

En zo'n afsprakenstelsel is dan weer niet rechtswege afdoende.... Juridisch getoetst of niet... Iets ligt vast bij wet en daar heeft een ieder zich aan te houden. Afspraken maak je met elkaar (rechtspersoon of niet) en die kunnen wel juridisch getoetst zijn maar zolang er nog niets hard op papier staat wat gesteund wordt door rechtswege heeft het nog steeds nul effect.

Inloggen
Het MedMij-afsprakenstelsel maakt onderscheid tussen het toegankelijk maken van gegevens van een zorgaanbieder, zoals een ziekenhuis, en van een PGO. Dit heeft invloed op de manier van inloggen. Wanneer het om een zorgaanbieder gaat moet er met een middel worden ingelogd dat het Burgerservicenummer (BSN) kan verifiëren. Op dit moment is dat DigiD.

"Aan de persoonsdomeinkant (PGO) is het niet mogelijk DigiD te gebruiken aangezien een PGO geen BSN-gerechtigde organisatie betreft", laat Bruins weten. Voor het inloggen op de PGO wordt er dan ook gekeken naar leveranciers uit het bedrijfsleven. MedMij wil dat al deze leveranciers aan de NEN 7510-norm voldoen. Dit is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland.

Hoort dit niet omgekeerd? PGO is persoonsgebonden (persoonsdomeinkant!)=> BSN => DigiD m.i. Zorgaanbieder is rechtspersoon maar niet BSN-gebonden!

Kortom: of dit rammelt aan alle kanten of de nieuwsgaring moet even alles nog eens nakijken. Ik krijg er nog geen warm gevoel bij in ieder geval...
30-04-2018, 15:48 door buttonius
Door Anoniem 15:17:
De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), zoals het systeem heet, wordt door verschillende partijen ontwikkeld. Burgers kunnen straks in overleg met hun zorgverleners, zoals huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut of apotheek, bepalen welke gegevens in hun PGO komen. Deze gegevens zijn van de zorgverleners afkomstig. Vervolgens kan de burger zelf kiezen met welke andere zorgverleners hij de data wil delen. De overheid subsidieert de ontwikkeling met een bedrag van 3 miljoen euro.

Het verbaast me dat de zorgverzekeraar hier niet tussen staat, al zou die dan indirect alles mee kunnen krijgen via de declaraties....
...
Dat is omdat de zorgverzekeraar de meeste medische informatie niet mag inzien.
30-04-2018, 15:50 door Anoniem
Door Anoniem: Kortom: of dit rammelt aan alle kanten of de nieuwsgaring moet even alles nog eens nakijken. Ik krijg er nog geen warm gevoel bij in ieder geval...

Het staat echt in het antwoord van de minister: Aan de zorgaanbiederskant schrijft MedMij in het afsprakenstelsel voor dat een inlogmiddel wordt toegepast dat het BSN kan verifiëren aangezien dit het BSN-domein betreft. Momenteel is dat DigiD onder verantwoordelijkheid van BZK. Aan zorgaanbiederskant zijn de betreffende dienstverleners verplicht de gegevens te ontsluiten met 2 factor authenticatie van DigiD. Aan de persoonsdomeinkant (PGO) is het niet mogelijk DigiD te gebruiken aangezien een PGO geen BSN-gerechtigde organisatie betreft.
30-04-2018, 16:16 door Anoniem
Wat zijn ze weer gul onze roverheid.
Ze trekken er per persoon wel 30 cent voor uit.
Bedankt hoor.
30-04-2018, 16:49 door Anoniem
Aan zorgaanbiederskant zijn de betreffende dienstverleners verplicht de gegevens te ontsluiten met 2 factor authenticatie van DigiD
2-factor authenticatie is zeker een noodzakelijk voor veilig inloggen, maar DigiD voldoet niet aan het vereiste STORK-3 niveau, want het 2-factor middel is niet via face-2-face en controle identiteitsbewijs aan de digitale identiteit gekoppeld.
Zie bv.
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/atoms/files/HR-Betrouwbaarheidsniveaus-v3-2014.pdf

Ook de nieuwe DigiD app heeft die koppeling niet, dus DigiD is alleen maar op STORK 2+ en niet voldoende voor toegang tot medisch identificeerbare data.
Nu worden de STORK standaarden min of meer vervangen door de eIDAS normen. Daar kent men substantieel (2FA met controle identiteitsbewijs) en hoog. Idensys is daar een invulling van, ook al wordt de controle identiteitsbewijs meestal online gedaan tijdens het registratieproces.
30-04-2018, 17:11 door Anoniem
Wacht heel even, een BSN mag ook niet zomaar gebruikt worden voor allerlei identificatie doeleinden. Sterker nog, het BSN mag helemaal niet worden gebruikt als identificatie middel als het niet door een wet wordt voorgeschreven voor de doelen die in de wet zijn omschreven. Aangezien het PGO geen wettelijke grondslag kent anders dan er zorgverleners aan meedoen mag voor identificatie geen BSN gebruikt worden. Iedereen heeft toch een verzekeringsnummer? Lijkt me uniek genoeg omdat te gebruiken i.p.v. een BSN.
30-04-2018, 17:25 door karma4
Door buttonius:
Dat is omdat de zorgverzekeraar de meeste medische informatie niet mag inzien.
Dat was ooit zo. Tegenwoordig bepaalt de verzekeraar of de behandeling mag plaatsvinden met het oog op budgetten.
Dit alles natuurlijk vanuit vrijheid volk democratie dat de markt alles veel beter en goedkoper doet.
30-04-2018, 17:36 door Anoniem
Door buttonius:
Door Anoniem 15:17:
De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), zoals het systeem heet, wordt door verschillende partijen ontwikkeld. Burgers kunnen straks in overleg met hun zorgverleners, zoals huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut of apotheek, bepalen welke gegevens in hun PGO komen. Deze gegevens zijn van de zorgverleners afkomstig. Vervolgens kan de burger zelf kiezen met welke andere zorgverleners hij de data wil delen. De overheid subsidieert de ontwikkeling met een bedrag van 3 miljoen euro.

Het verbaast me dat de zorgverzekeraar hier niet tussen staat, al zou die dan indirect alles mee kunnen krijgen via de declaraties....
...
Dat is omdat de zorgverzekeraar de meeste medische informatie niet mag inzien.

Zorgverzekeraars hebben een uniek tarieven systeem waardoor elke behandeling is te herleiden naar het unieke tarief.
Dat is al jaren geleden besproken in diverse docus die nog wel te vinden zijn op uitzendinggemist.

Ze krijgen dus alles mee en vrij direct.
30-04-2018, 19:20 door Anoniem
Zolang er geen goede "autorisatie" oplossing is zijn al deze systemen niet veilig te krijgen en is het altijd mogelijk dat iemand zonder autorisatie maar wel met de authenticatie middelen toegang krijgt.
30-04-2018, 19:53 door Anoniem
Wat kun je zelf doen om dit volslagen idiote plan in de kiem te smoren en je medische gegevens ertegen te beschermen:

- Neem (zoveel als mogelijk) geen zorg meer af bij Nederlandse zorgverleners; in het buitenland wordt je meestal ook nog sneller geholpen en is privacy ook werkelijk een speerpunt in de verwerking (er van uit gaande dat je binnen noord Europa blijft).

- Sluit een rechtsbijstandsverzekering af.

- Schijf brieven waarin je je zorgverleners waarschuwt voor de juridische consequenties van het tegen jouw wil al dan niet potentieel toegankelijk maken van je gegevens voor derden partijen (b.v. IT bedrijven die de koppelingen maken).

- Als het systeem er dan toch is, vervuil je dossier met kanttekeningen zodat het te vaag wordt om er conclusies aan te verbinden die later door verzekeraars of werkgevers tegen je gebruikt gaan worden.

- Weest niet bang op het gerechtelijke apparaat in te zetten tegen organisaties die je belangen schaden; als jij je later eens ziekmeld met een griep terwijl je overspannen bent dan zal bv een werkgever dit ook gewoon tegen jou gebruiken; dit gaat om geld en dan maakt het geen ruk uit hoe zielig jij dan bent.


En verder was het natuurlijk ook gewoon een idee om via een loket / vrije spreekkamer bij de zorgverlener (al dan niet samen met een assistente) je gegevens door te nemen en aan te passen. Zo blijven je gegevens binnen een beveiligde omgeving waar alleen medici bij kunnen ipv het toegankelijk te maken op de besmette virusnesten van smartphones.
03-05-2018, 10:07 door Anoniem
Ik heb mijn huisarts schriftelijk verboden enige gegevens van mij waar dan ook te publiceren waarmee het gedeeld zou kunnen worden. Wij hebben daarover een gesprek gehad aan de telefoon.

Een eigen omgeving waarin je bepaalt wie wel en wie geen toegang heeft? Dat is natuurlijk een wassen neus, de gegevens zijn immers beschikbaar.

Inmiddels ben ik zover dat ik geen enkel vertrouwen meer heb in de ontwikkelingen op dat gebied. Wat je niet met zorgverleners deelt staat ook nergens. Zorgmijden lijkt steeds vaker aan de orde.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.