image

Minister: Zeer kleine kans op id-fraude met gegevens uit Kadaster

donderdag 31 mei 2018, 14:24 door Redactie, 11 reacties

Er is een zeer kleine kans op identiteitsfraude met de persoonsgegevens die via het Kadaster opvraagbaar zijn, zo heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken laten weten. Begin deze maand waarschuwde Vereniging Eigen Huis (VEH) dat persoonsgegevens bij het Kadaster onbeschermd zijn.

Via de website van het Kadaster kunnen tegen betaling koop- en hypotheekakten worden opgevraagd. Daarin staat persoonlijke informatie van huidige en vorige huiseigenaren, zoals geboortedata, woonadressen, burgerlijke staat, paspoortnummers, de koopsom van de woning en de hoogte van de ingeschreven hypotheek. "Dit zal na ingang van de Europese privacywet AVG op 25 mei niet veranderen", aldus de VEH.

Vereniging Eigen Huis is al langere tijd bezorgd over de manier waarop het Kadaster privacygevoelige gegevens van huiseigenaren vrijgeeft en de gevolgen als deze gegevens op straat komen te liggen. De vereniging pleit ervoor dat iemand die bij het Kadaster persoonsgegevens van een ander opvraagt, moet kunnen aantonen een gerechtvaardigd belang te hebben. In de praktijk zijn dit professionals die betrokken zijn bij woningtransacties, zoals makelaars, notarissen en taxateurs.

Naar aanleiding van de oproep van VEH stelde D66-Kamerlid Kees Verhoeven Kamervragen aan minister Ollongren. Verhoeven vroeg de minister of zij de risico's op het gebied van identiteitsfraude ziet door het relatieve gemak waarmee persoonsgegevens opgevraagd kunnen worden. "Ik acht de kans op identiteitsfraude op basis van informatie uit het Kadaster zeer beperkt", aldus Ollongren.

Volgens de minister blijkt uit de meldingen die bij het ministerie van Binnenlandse Zaken over identiteitsfraude binnenkomen de risico's vooral liggen in het het combineren van persoonsgegevens zoals het BSN met persoonsgegevens uit andere bronnen. "En dan nog is er om identiteitsfraude te kunnen plegen ook vaak (een kopie van) een identiteitsdocument nodig", schrijft de minister verder.

Zowel de Kadastrale Registratie als openbare registers van het Kadaster bevatten geen openbare BSN-nummers. Ook zijn er in de openbare Kadaster-register geen kopieën van identiteitsdocumenten te vinden. "Vandaar dat ik stel dat het risico op identiteitsfraude op basis van informatie uit het Kadaster zeer beperkt is", herhaalt Ollongren.

Advies Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op verzoek van de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid advies uitgebracht over het gemak waarmee persoonsgegevens bij het Kadaster zijn op te vragen. Naar aanleiding van dit advies volgt er een kabinetsreactie. "Ik verwacht voor het zomerreces de kabinetsreactie hierop toe te kunnen zenden aan de Tweede Kamer. In deze kabinetsreactie ga ik ook in op de vraag van lid Verhoeven", zo laat Ollongren weten.

Reacties (11)
31-05-2018, 14:47 door Anoniem
Wel een hele gemakkelijke reactie. Ik verwacht geen identiteitsfraude dus is er niets aan de hand.

De gegevens zijn voor een klein bedrag te koop en de gerichte reclame kan beginnen, gemiddelde looptijd van een hypotheek is 10 jaar dus na 9 jaar maar eens gericht reclame sturen over een goedkope hypotheek.
Wat heeft de buurman voor zijn huis betaald? Wie woont er op dat adres?
Allemaal lekker makkelijk op te vragen voor een paar euro.

Slechte zaak dat de overheid de privacy zo onbelangrijk vind en tegelijkertijd het bedrijfsleven een enorme administratieve last bezorgd met de AVG.
31-05-2018, 15:02 door Anoniem
Gewoon verklaren dat het probleem geen probleem is, is wel de simpelste oplossing natuurlijk. Handig toch, als je die macht hebt.
31-05-2018, 15:47 door karma4 - Bijgewerkt: 31-05-2018, 15:50
De grootste angst voor privacyschending zit bij de huisjesmelkers en fraudeurs. Dat zijn degenen die privacyinbreuk van andere rechtvaardigen met eigen geldelijk gewin.

Als e eed n Kopie van een paspoort en bsn tot identiteitsfraude kan leiden is er iets mis met de wettelijke verplichting om een goede autenticatie te doen.
Die faal zit bij het rivg bzk waar het onderscheid tussen identificatie en autenticatie gemist wordt.
31-05-2018, 16:38 door Anoniem
Goh, en hoe heeft ze die kans berekend ? Of klonk het gewoon mooi. Je kan zo weinig met dit soort uitspraken van politici.

Ik zou vragen, als 2e kamerlid, om een risico analyse ter onderbouwing.
31-05-2018, 16:40 door Anoniem
Door karma4: De grootste angst voor privacyschending zit bij de huisjesmelkers en fraudeurs. Dat zijn degenen die privacyinbreuk van andere rechtvaardigen met eigen geldelijk gewin.

Als e eed n Kopie van een paspoort en bsn tot identiteitsfraude kan leiden is er iets mis met de wettelijke verplichting om een goede autenticatie te doen.
Die faal zit bij het rivg bzk waar het onderscheid tussen identificatie en autenticatie gemist wordt.

Het zijn gewoon jouw gegevens en die heeft niemand zomaar door te verkopen. Niet Facebook en ook niet het Kadaster. Basta.

Dat probleem van authenticatie is er nu eenmaal en aangezien het maar niet opgelost wordt, is de enige oplossing zoveel mogelijk proberen te verbergen voor kwaadwillenden.
31-05-2018, 16:40 door Anoniem
Volgens de minister blijkt uit de meldingen die bij het ministerie van Binnenlandse Zaken over identiteitsfraude binnenkomen de risico's vooral liggen in het het combineren van persoonsgegevens zoals het BSN met persoonsgegevens uit andere bronnen.

BSN van een andere burger behoor je ooit niet te kunnen achterhalen. En mag niet met anderen gedeeld worden, buiten de overheid ?
31-05-2018, 19:38 door karma4
Door Anoniem: ...
Dat probleem van authenticatie is er nu eenmaal en aangezien het maar niet opgelost wordt, is de enige oplossing zoveel mogelijk proberen te verbergen voor kwaadwillenden.
Het is een wettelijke plicht eenverantwoirde controle te doen dat de persoon en her bsn bij een gevraagde verwerking bij elkaar horen.
Dat bzk rvig daarmee faalt moet je oplossen. Zeker niet het probleem naar slachtoffers en gebruikers verleggen. Dan gebeurt er zeker niets en die foute situatie bzk rvig faal.

BSN van een andere burger behoor je ooit niet te kunnen achterhalen. En mag niet met anderen gedeeld worden, buiten de overheid ?
Aangezien een bsn niet veel meer is dan een unieke naam mag je kennelijk ook van niemand weten hoe hij heet en waar hij woont. Dat gaat leuk worden. Hoe wil je post krijgen en met anderen communiceren? Je moet niet zo maar aannemen wat anderen je opdragen een kritische houding is vrijheid.
01-06-2018, 00:02 door Anoniem
Ik moet van minister Ollongren de eerste actie nog zien waarbij zij duidelijk in het algemeen belang handelt. Ze lijkt meer haar pensioengrens uit te zitten. En dat het wat haar betreft al zwaar genoeg is. Met al die kritiek.
01-06-2018, 06:54 door Anoniem
Hoe vaak is er fraude gepleegd mbv gegevens uit het Kadaster? Dat is nul, nihil. En dat met een openbaar systeem sinds early 1800(!).
en over de looptijd van een hypotheek en actief benaderd worden: het Kadaster registreert geen looptijden. Banken zelf wel. Dus als je benaderd wordt, is dat door en via de bank zelf.
01-06-2018, 13:54 door Anoniem
Elke minister mag een mening hebben echter of dit overeenkomt met de realiteit?

Als ik mij opgeef als huizen bezitter op een willekeurige site word je bestookt met email want er valt geld te halen.
01-06-2018, 21:51 door Anoniem
Door Anoniem: Wel een hele gemakkelijke reactie. Ik verwacht geen identiteitsfraude dus is er niets aan de hand.
[....]
Slechte zaak dat de overheid de privacy zo onbelangrijk vind en tegelijkertijd het bedrijfsleven een enorme administratieve last bezorgd met de AVG.

Juist een maatregel om gegevens alleen te tonen ‘als er een gerechtvaardigd belang is’ levert bedrijfsleven en overheid een enorme administratieve last op. In het reguliere vastgoedverkeer worden deze gegevens miljoenen keren per jaar gebruikt, om fouten en fraude bij transacties te voorkomen. Als in al die gevallen een gerechtvaardigd belang moet worden aangetoond en vastgelegd levert dat een eindeloze rompslomp op, waarvan de kosten uiteindelijk bij de burger terecht komen.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.