image

"Toetsing inzet sleepwet geldt ook voor buitenlandse journalisten"

donderdag 31 mei 2018, 16:32 door Redactie, 8 reacties

De toetsing die bepaalt of de AIVD speciale bevoegdheden tegen journalisten en advocaten in Nederland mag inzetten geldt ook voor advocaten en journalisten in het buitenland, zo stellen de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de afdelingen toezicht en klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD).

De nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, ook bekend als de sleepwet, stelt dat de AIVD en MIVD alleen met toestemming van de Rechtbank Den Haag communicatie tussen journalisten en hun bronnen en tussen advocaten en hun cliënten mogen aftappen. De wet maakt geen onderscheid tussen advocaten en journalisten in Nederland en advocaten en journalisten in het buitenland.

De CTIVD heeft echter geconstateerd dat in het interne beleid van de AIVD en MIVD een dergelijk onderscheid wel wordt gemaakt. De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden en CTIVD zijn unaniem van oordeel dat met betrekking tot advocaten en journalisten in het buitenland hetzelfde beschermingsregime van toepassing is als voor advocaten en journalisten in Nederland.

"Inmiddels heeft de coördinerend rechter-commissaris van de rechtbank Den Haag ons laten weten dat de rechtbank Den Haag zich bevoegd acht om de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten en journalisten in het buitenland te toetsen, alsmede de verwerking van gegevens die betrekking hebben op de vertrouwelijke communicatie in het buitenland tussen een advocaat en diens cliënt". zo laten beide partijen in een brief aan de Tweede Kamer weten (pdf).

Vanwege de opvatting van de rechtbank heeft de TIB besloten om over de inzet van bijzondere bevoegdheden tegen journalisten en advocaten in zowel Nederland als daarbuiten geen oordeel te geven over de rechtmatigheid en deze retourneren. De CTIVD zal erop toezien dat de AIVD en de MIVD dien overeenkomstig handelen. De afdeling toezicht van de CTIVD adviseert om in intern beleid op te nemen wat de diensten moeten doen om te bepalen of een betrokkene als advocaat of journalist moet worden aangemerkt.

Reacties (8)
31-05-2018, 16:36 door Anoniem
Is er geen wereld van verschil tussen journalisten en advocaten ? Immers hebben advocaten een wettelijk geregelde status, waarbij gesprekken tussen hen en clienten als vertrouwelijk worden bestempeld.

Journalisten zijn *zelf* verantwoordelijk voor het beschermen van hun bronnen. Wettelijk gezien genieten ze verder dezelfde bescherming als een ''gewone'' burger.

Waarom zou een buitenlandse journalist trouwens beter beschermd moeten worden dan een Nederlandse burger ?
31-05-2018, 17:54 door karma4
Een rechtbank met rechter commissaris gaat over handhaving conform bestaande wetten. Zeg maar de politie.
Aivd en MIVD hebben niet de taak van de politie maar andere taken. Dan gaat er zelfs met die specialisaties met die rc en het tib nu al iets goed mis.
31-05-2018, 21:33 door Anoniem
Gewoon Tails gebruiken AIVD probeert gewoon mensen bang te maken alles op internet is versleuteld NSA kan alleen info krijgen als grote tech bedrijven backdoors inbouwen anders kunnen ze helemaal niks als alles encrypted is
31-05-2018, 21:44 door Anoniem
In de juridische vraag 25-05-2018 door Arnoud https://www.security.nl/posting/563068/Juridische+vraag%3A+Is+het+fotograferen+en+publiceren+van+foto%27s+nog+wel+toegestaan+vanaf+25+mei%3F staat:
Volgens de hoogste Europese rechtbank is iedereen journalist

Het lijkt me zo dat daarom alle aftappingen door de Rechtbank Den Haag moet worden getoetst.
01-06-2018, 07:22 door Anoniem
Door Anoniem: Journalisten zijn *zelf* verantwoordelijk voor het beschermen van hun bronnen. Wettelijk gezien genieten ze verder dezelfde bescherming als een ''gewone'' burger.
Da's wat te kort door de bocht. In 1996 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest-Goodwin bepaald dat uit het recht op vrije meningsuiting volgt dat journalisten hun bronnen mogen beschermen. De Hoge Raad heeft dat overgenomen. Dat betekent dat journalisten zich sindsdien op artikel 10 van het EVRM kunnen beroepen. Dat is wettelijke bescherming, ook al heeft Nederland er rijkelijk lang over gedaan om vervolgens wetten erover rond te krijgen, en zijn de Nederlandse politie, justitie en veiligheidsdiensten met enige regelmaat over de schreef gegaan door journalisten toch onder druk te zetten om bronnen vrij te geven [1]. Maar begin dit jaar is uiteindelijk toch een wetsvoorstel hierover aangenomen door de tweede kamer [2]. Een aanwijzing voor toepassing van dwangmiddelen tegen journalisten was er al eerder [3]. Dat geldt voor politie en justitie. Voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten geldt de Wiv, die wel bescherming regelt maar dat volgens critici niet goed genoeg doet [4].

[1] https://www.villamedia.nl/artikel/25-jaar-wachten-op-bronbescherming
[2] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/bronbescherming-journalisten-geregeld
[3] http://wetten.overheid.nl/BWBR0031300/2012-03-01
[4] https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/nieuwe-inlichtingenwet-hindert-bronbescherming-journalisten~b5d29628/
01-06-2018, 13:02 door Anoniem
Da's wat te kort door de bocht. In 1996 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest-Goodwin bepaald dat uit het recht op vrije meningsuiting volgt dat journalisten hun bronnen mogen beschermen.

Je zegt het precies goed. Journalisten moeten bronnen beschermen; dat is dus hun verantwoordelijkheid. Daarmee hebben ze geen wettelijk beschermde status zoals advocaten, of medici.

Dat betekent dat journalisten zich sindsdien op artikel 10 van het EVRM kunnen beroepen. Dat is wettelijke bescherming

Iedereen kan zich beroepen op artikel 10 EVRM (vrijheid van meningsuiting).
02-06-2018, 10:14 door Anoniem
Door Anoniem:
Da's wat te kort door de bocht. In 1996 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest-Goodwin bepaald dat uit het recht op vrije meningsuiting volgt dat journalisten hun bronnen mogen beschermen.

Je zegt het precies goed. Journalisten moeten bronnen beschermen; dat is dus hun verantwoordelijkheid. Daarmee hebben ze geen wettelijk beschermde status zoals advocaten, of medici.
Ze hebben geen beroepsgeheim in de zin dat ze wettelijk verplicht zijn hun bronnen vertrouwelijk te houden. Sinds EHRM in 1996 heeft bepaald dat artikel 10 EVRM betekent dat ze hun bronnen geheim mogen houden mogen overheden niet van journalisten eisen dat die hun bronbescherming opgeven. Daarmee genieten ze duidelijk meer bescherming dan een "gewone" burger, en de stelling dat dat niet zo is is waar ik op reageerde.
02-06-2018, 13:31 door Anoniem
tussen advocaten en hun cliënten mogen aftappen.
Dus is Nederland geen rechtstaat meer.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.