image

Minister: overheid mag data niet-verdachte burgers verwerken voor aanpak misdaad

donderdag 21 november 2019, 10:38 door Redactie, 48 reacties

De overheid mag gegevens van niet-verdachte burgers verwerken voor het bestrijden van misdaad en dit is niet in strijd met de onschuldpresumptie, zo heeft minister Grapperhaus van Justitie laten weten op vragen die werden gesteld tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De onschuldpresumptie is een grondbeginsel van het strafrecht dat bepaalt dat ieder onschuldig is tot het tegendeel is bewezen.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven liet tijdens de behandeling weten dat de balans tussen privacy en opsporing de afgelopen jaren is zoekgeraakt. "We zijn steeds verder opgeschoven richting een soort van opsporingsdenken, waarbij alle middelen worden ingezet om een bepaald doel te heiligen. Dat is niet de goede weg", aldus Verhoeven. "Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Je hoeft niet te bewijzen dat je niet fout zit omdat een computer toevallig wat data heeft verzameld waarna op basis van een patroonanalyse wordt gezegd: deze groep, deze mensen zouden wel eens fout gedrag kunnen gaan vertonen. Dat is een omkering van onze grondrechten."

Verhoeven stelde dat het recht op privacy niet absoluut is. "Maar een te eenzijdig op technologie gebaseerd doorgeslagen veiligheidsdenken is niet gezond. Wat we nodig hebben, is dus een zorgvuldige balans tussen het principe van onschuldpresumptie, het grondrecht op privacy en het belang van de openbare veiligheid. Uitspraken als "privacy is het schild van criminelen" helpen daarbij niet. Volgens die logica moeten mensen al hun data delen met de overheid anders helpen ze criminelen. Ik hoop dat ook de minister hier eens op wil reflecteren."

Minister Grapperhaus laat weten dat het verwerken van gegevens van niet-verdachte personen door de overheid voor bijvoorbeeld de aanpak van ondermijnende criminaliteit niet onrechtmatig is. "De gedachte dat dit in strijd zou zijn met de onschuldpresumptie, klopt niet. Onschuldpresumptie is een strafvorderlijk beginsel dat personen, zolang het tegendeel niet is bewezen, voor onschuldig houdt, maar is geen beginsel dat aan het recht op bescherming van persoonsgegevens ten grondslag ligt." Volgens de minister is de huidige balans tussen privacy, de onschuldpresumptie en het opsporingsbelang in orde.

Grapperhaus voegt toe dat bij de verwerking van gegevens van niet-verdachte personen wel gegronde redenen moeten bestaan. Tevens moet bij data-analyses op basis van dergelijke gegevens extra zorgvuldig worden omgegaan. De privacy-inbreuk moet verder proportioneel zijn. "Als aan deze voorwaarden is voldaan, zou een data-analyse bijvoorbeeld kunnen leiden tot een lijst waarop personen staan met kenmerken die op een verhoogd risico wijzen dat zij een bepaalde ernstige vorm van criminaliteit plegen, maar die nog geen verdachte zijn", merkt de minister op.

Er is op dat moment nog geen sprake van een formele verdenking. "Daarvoor dienen concrete feiten en omstandigheden met betrekking tot de desbetreffende persoon op tafel te komen die op een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit wijzen", stelt Grapperhaus, die toevoegt dat er altijd een nader onderzoek moet plaatsvinden door opsporingsambtenaren en dan kan op basis van dat onderzoek eventueel een verdenking ontstaan. "Vanaf dat moment is de onschuldpresumptie aan de orde."

Reacties (48)
21-11-2019, 10:46 door Anoniem
Alles wordt hier omgedraaid de laatste tijd. En de criminelen gaan gewoon door.
Sterker nog, jarenlang drugs doorgelaten door de overheid. En zeden delinquenten mogen in woonwijken wonen, tbs ers lopen vrij rond met alle gevolgen.
Bah!
21-11-2019, 10:48 door Anoniem
Het begint zo langzamerhand tijd te worden dat Grapperhaus aftreedt. Hij laat stelselmatig zien niet te begrijpen hoe een functionerende rechtsstaat op fundamenteel niveau functioneert. Zijn voorstellen zijn een gevaar voor onze samenleving en daarmee is het beter dat hij gaat.
21-11-2019, 10:57 door Anoniem
"Als aan deze voorwaarden is voldaan, zou een data-analyse bijvoorbeeld kunnen leiden tot een lijst waarop personen staan met kenmerken die op een verhoogd risico wijzen dat zij een bepaalde ernstige vorm van criminaliteit plegen, maar die nog geen verdachte zijn"


Wat is dit voor kromme logica. Dan horen ze ook niet op die lijst toch?
21-11-2019, 10:58 door Anoniem
Is die Grapperhaus misschien familie van Erich Mielke?
21-11-2019, 11:00 door Anoniem
Dat vind ik niet eigenlijk. Volgens mij redeneert hij, of liever het roedel juristen dat deze vraag moest invullen, toch iets te makkelijk naar zichzelf toe. Begrijpelijk want den ambtenaar redeneert vanuit een "ik mag dit voor mijn werk"-presumptie... maar dat wil nog niet zeggen dat de rest van Nederland het daar mee eens is. Meestal niet eigenlijk.

Volgens de letter van de wet zoals die nu staat zal het vast wel, tenzij er een rechter zegt dat deze ambtelijke uitleg toch wat te makkelijk naar het ambtelijke belang toeredeneert. Maar dan is het wellicht tijd om hier toch nog eens een keer goed over te debatteren en wellicht de regelgeving wat aan te passen.

Namelijk, ik snap best dat politie en justitie "wel eens" de gegevens van niet-verdachte burgers moeten verwerken als bijkomendheid. Maar we hebben ook gezien dat ze daar nogal eens foutjes en fouten in maken. Tot en met grove nalatigheden die onschuldige burgers en bedrijven blootstellen aan boze penoze die "compensatie" komen eisen voor inbeslaggenomen verboden middelen.

Dus daar mogen de bezemkastneukers van het OM toch wel even iets beter hun best doen. Beetje boel zelfs. Mischien kunnen ze dat zelfs alleen maar als er regels zijn die ze ertoe dwingen eens uit de bezemkast te komen.

En zelfs als die bijkomstigheid van enkele burgers hun data te verwerken onvermijdelijk blijkt, wil dat niet zeggen dat sleepnetjes uitgooien nog wel moet mogen. Dat denk ik niet eigenlijk.

Dus ik denk dat we als gehele bevolking en niet alleen de naar-zichzelf-toeredenerende minister, ons moeten afvragen of, bijvoorbeeld, nummerplaatherkennende cameras wel een goed idee zijn, en wat van de databases die met die data gevuld worden? Wat van de sleepwet? Wat van al die cameras al dan niet met gezichtsherkenning, wellicht zelfs manier van lopen-herkenning, van-de-ene-op-de-andere-camera volgtruuks, en zo verder. Alleen op Schiphol zijn het er al ettelijke duizenden. En zo zijn er nog wel een aantal opsporingsmethoden die vooral onschuldige mensen vangen zodat er af en toe mischien een verdachte mee gesignaleerd kan worden.

En dat is de crux: Hoever willen we gaan met dat gesleepnet?

De minister zegt "acht dat mag gewoon", maar ik denk dus niet dat dat moet mogen.
21-11-2019, 11:06 door Briolet - Bijgewerkt: 21-11-2019, 11:10
Nog sterker: ABN Amro hangt een boete boven het hoofd omdat zijn juist te weinig date verwerkten van onschuldige klanten om zo de misdadige klanten te vinden.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/20/abn-amro-liet-na-5-miljoen-klanten-apart-te-screenen-a3981113

De bank wordt verweten dat de klanten automatisch als eerlijk bestempeld werden.
21-11-2019, 11:31 door Anoniem
Ik vind dat Grapperhaus, gisteren nog de gevierde peer hier, wederom gelijk heeft.
Ik laat graag mijn data verwerken als dat tot resultaat kan hebben dat een aantal van diegenen die hun privacy misbruiken
om hun criminele activiteiten te verhullen daardoor wordt opgepakt en veroordeeld.
21-11-2019, 11:34 door Anoniem
Door Briolet: Nog sterker: ABN Amro hangt een boete boven het hoofd omdat zijn juist te weinig date verwerkten van onschuldige klanten om zo de misdadige klanten te vinden.
Tsja, hadden de banken maar meer ten bate van hun klanten en minder ten bate van zichzelf moeten lobbyen.

Ze hebben eerst de politiek geen strobreed in de weg gelegd toen die langzaamaan steeds meer politie-achtige taken van de banken tegenover hun eigen klanten begonnen te eisen. De banken hadden luidkeels moeten protesteren. In plaats daarvan hebben ze gezegd "dat is een goed idee, we doen mee" en ondertussen hebben ze onderling een legertje van vijfduizend man in dienst die niets anders doen dan koffiedik kijken of bankklanten niet toevallig van "ongebruikelijke transacties" of erger te betichten zijn. Dat hadden ze kunnen zien aankomen en hadden hoe dan ook aan alle kanten moeten protesteren, maar ze hebben grif meegewerkt het te laten gebeuren.

De bank wordt verweten dat de klanten automatisch als eerlijk bestempeld werden.
Op zich ook wel te begrijpen: Ze zaten midden in een fusie en hadden helemaal geen zin/tijd/mankracht/... om "even" vijf miljoen klanten tegen het licht te houden. "Gaat toch al jaren goed? Nou dan." Later is daar niet meer op teruggekomen, tsja.

Als de bank zijn billen brandt moeten de klanten op de blaren zitten. Want denk maar niet dat abn niet even de tarieven verhoogt "om uit de kosten te komen" (en nog wat extra bonii voor zichzelf te regelen, nu ze toch bezig zijn).
21-11-2019, 12:45 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 21-11-2019, 12:45
Door Anoniem: En dat is de crux: Hoever willen we gaan met dat gesleepnet?

Wat hebben wij daarover te zeggen?
21-11-2019, 12:52 door Anoniem
Het is te hopen voor meneer Verhoeven en zijn partij dat hij zijn inzichten op vlak van zijn betogen en controlerende werk al had en/of verder volstrekt onafhankelijk verkrijgt.
Bijvoorbeeld door zicht te oriënteren op dit forum.
Toch zit hij spijtig genoeg gewoon ingekapseld tussen behoorlijk veel diverse partijen.
Die partijen zijn direct of indirect betrokken zijn of primair bestaansrecht ontlenen aan de steeds verder opschuivende inbreuken op de privacy.
Dergelijke inbreuken blijven hoe dan ook primair in strijd met de meest fundamentele principes van de rechten van de mens.
Eens te meer gezien het feit dat zich steeds centralisatie van macht in inbreuken langs de as van de EU en het ministerie van V&J ontwikkeld.

Daarbij is hij in deze situatie volgens mij zeer afhankelijk van de band tussen zijn partij en die van het CDA van minister Grapperhaus.
Dit doordat beide partijen in de regering zitten die ongeacht welk kritisch geluid of onhoorbaar handelen de eindstreep schijnt te moeten halen. Falen of klappen schijnt erger te zijn dan de effecten van het blijven doorregeren.

Verhoeven kan beweren dat hij "tenminste wel" iets doet.
Hij neemt in woord en met geschreven woord stelling tegenover minister Grapperhaus z'n koers.
Maar dat is tegenover een enorme overmacht aan lobby en invloed.
Voor zover Verhoeven daar zelf als politicus al niet aan onderworpen was door zijn eigen big-data standpunten.
Hij gaat dus weinig bereiken.
Zo lang zijn partij hem het niet makkelijker gaat maken op andere dossiers blijft hij in ieder geval qua politieke invloed geïsoleerd.

Enerzijds zit Verhoeven klem tussen de lobby van het zogenaamde private partijen waaronder het ook met overheid subsidie gefinancierde the Hague security complex.
Anderzijds tussen de aan overheid-activiteiten en lobby's verwante organen.
Daarbij valt te denken aan ondermeer de Nctv, de Autoriteit Persoonsgegevens, NCSC, Interpol, het platform van OM-directeuren in EU-verband, tal van andere bestuurders op het ministerie deel van veiligheid en justitie, rechters met een enorm gat in ICT- en maatschappelijke zeer fundamentele feeling en kennis, et cetera.

In dat stelsel probeert meneer Verhoeven, met naar eigen zeggen toch enige kennis van zaken op ICT-terrein, nu kennelijk toch de hete hangijzers rondom de privacy inbreuken boven water te tillen en naar we mogen aannemen ook te stoppen.
Wat die organisaties alleen al bij omissie laten doorschieten kan hij menselijk gezien nooit alleen rechtzetten.
Zijn politieke partij voert volgens mij ook als een van de weinige al meerdere jaren een wat explicietere digitale uitvoering agenda. Andere partijen hebben wel bureau-publicaties maar die spelen toch meer op de achtergrond dan dat ze op de voorgrond het debat bepalen.
Enerzijds heeft de D66 digitale agenda langdurig het oogmerk om digitale innovatie in Nederland te willen bevorderen, maar ook om de randvoorwaarden daarvoor te kunnen agenderen.

Op zijn twitter account heeft nu ie als enorm uithangbord de woorden "digitale revolutie" gepubliceerd.
Als hij zijn positie in het debat ten opzichte van zijn politiek-bestuurlijke omstanders bekijkt zou hij zich echter ook moeten beseffen dat zijn digitale koers een hele zoniet onmogelijke is om goed te kunnen overzien!
Dus wat politiek-bestuurlijke omstanders aan kleine stapjes of inzichten voor elkaar krijgen kan meneer Verhoeven in zijn rol nooit bijbenen.
Er is dus een volstrekte a-symetrie tussen zijn digitale revolutie plannen en de uitpakkende gevolgen die rechters en regering kennelijk voor de privacy toestaan.

Hoe gaat meneer Verhoeven een deuk in een pakje boter slaan????
Hoe probeerde hij dat eerder in een groot debat?
Nog niet heel lang geleden nam meneer Verhoeven nog deel aan een debat dat onder leiding van wijlen Max van Wezel plaats had.
Meneer Verhoeven nam zijn tegenstander in dat debat op een behoorlijk vileine manier op de korrel.
Omdat die volgens meneer Verhoeven maar vanaf de zijlijn wat aan het roepen was zonder ook maar alle feiten te kennen.
Dat zijn tegenstander juist al enige tijd actief aan het debat deelnam en dus niet aan de zijlijn stond leek meneer Verhoeven gek genoeg vrijwel te ontgaan.
Meneer Verhoeven moest daar dan ook subtiel en vaderlijk door Max van Wezel op worden gewezen.
De noodzaak ervan was de oplettende toehoorder van dat debat sowieso al niet ontgaan.
Ook het door elkaar halen van feiten bleek niet geheel juist en terecht.
In dat debat (en ook bij aanpalende gesprekken) gebruikte meneer Verhoeven menig argument dat ook uit de koker kwam van organisaties die zich druk bekommeren om de trans-atlantische- en internationale digitale dossiers.
Op zich niet gek als je als partij je om EU en Navo belangen bekommert.
Hij verweet zijn tegenstander echter meermalen letterlijk dat hij de rollen en verantwoordelijkheden van instanties waar die kritiek op uitte door elkaar haalde en op 1 hoop gooide.
Dan valt zoiets wel door de mand als meerdere van de top-bazen van die organisaties juist de stellingname van Verhoevens tegenstander onderschreven!
Dus bij dat debat had juist meneer Verhoeven niet alle feiten op een rijtje!
Tegelijk verweet meneer Verhoeven in dat debat zijn opponent ook nog een angst-beeld te creëren door negatief over het buitenland te betogen.

Terug naar het digitale en privacy dossier.
Daarbij verwijst meneer Verhoeven op z'n twitter account naar het plan van digitale revolutie.
Hij stelt in zijn digitale revolutie plan "De overheid speelt dus een dubieuze dubbelrol als controlestaat en marktcontroleur", Hij voert de nodige tere issue's van de digitale ontwikkelingen aan.
Ze lijken prangend en relevant.
Daarin wordt echter wel veel met de vinger gewezen naar andere en voornamelijk buitenlandse partijen.
Naar het Brits-Amerikaanse bedrijf Cambridge Analytica, Google, Facebook en dergelijke.
Hoe zit het nou met Nederlandse partijen meneer Verhoeven??

Het pamflet stelt dat het is geschreven om de sluier van het zogenaamde techno-utopisme af te trekken.
Waar komt dat nou opeens vandaan na z'n eerdere big-data hoesee?
Is hij misschien plotseling volledig tot inkeer gekomen?
Ook stelt het plan dat de digitale sluipmoordenaar moet worden ontmaskerd.
Maar van angst beelden door te wijzen naar buitenlandse partijen is hier natuurlijk geen sprake meneer Verhoeven??
Wel van voortschrijdend inzicht mag ik aannemen???

Wat kenmerkt het voortschrijdende inzicht dat hij met het publiek deelt?
Alleen al binnenlands staat hij dus tegenover een overmacht.
Maar over die binnenlandse overmacht deelt hij relatief weinig tot niks.
Maar die overmacht heeft wel een heel ander bestaansrecht dan de ontmaskering van de digitale sluipmoordenaar die meneer Verhoeven kennelijk nastreeft.
En moeten die partijen worden vervangen door op EU-leest geschroeide initiatieven?

Alleen al binnenlands staat hij in z'n privacy inbreuken tegengaan tegenover een overmacht.
Om over de opkomst en het overmacht van buitenlandse partijen als Facebook en Google of iets kleinere maar helemaal te zwijgen.
En is het in de digitale wereld meer doorslaggevend waar die partijen zich bevinden?
Of fundamenteel uiteindelijk toch met name wat het bestaansrecht waarmee die partijen in de digitale wereld opereren?
Daar hebben veel burgers / klanten onbewust een enorme latente invloed op door hun omgang met die partijen.

De vraag is ook of burgers / klanten onbewust c.q. vanwege verondersteld gemak blijven hangen bij dezelfde partijen.
De partijen die meneer Verhoeven op de korrel heeft.
En kan en wil hij ook het veronderstelde gemak dat toch een privé kwestie van burgers / klanten is dan ook echt ontmaskeren?
Gaat wat bijval van een Arjan Lubach daarbij ook echt voldoende zijn?
Is er niet veel meer inspanning nodig dan wat meneer Verhoeven nu doet om realistisch een kleine verschuiving van de koers met veel grotere effecten te bereiken?
21-11-2019, 12:59 door Anoniem
En hoe willen ze misdaad bestrijden als ze gegevens verwerken van burgers die niet verdacht zijn.
21-11-2019, 13:05 door Anoniem
Door donderslag:
Door Anoniem: En dat is de crux: Hoever willen we gaan met dat gesleepnet?

Wat hebben wij daarover te zeggen?

Op dit moment heel weinig, want de politci hebben wenig oog voor de belangen van de burgers.
Zie ook het afschaffen van het referendum.
21-11-2019, 13:20 door Anoniem
Ok,

Meneer Verhoeven zegt op Twitter het volgende:
1- Techreuzen opbreken en fusies verbieden
2- Strengere handhaving AVG en sterkere toezichthouders
3- Een kader voor SyRI en gezichtsherkenning. Tot die tijd niet toepassen.
4- Een Algoritme Autoriteit

Hij is dus voor een meer georganiseerde en ingekaderde Nederlandse overheid.
Die nadrukkelijkere regels stelt op ICT vlak en marktwerking bij ICT-bedrijven.
En dan met internationale/wereldwijde uitwerking.
Lijkt voor menigeen misschien niet geheel onterecht en vrij noodzakelijk misschien zelfs.
Tegelijk loopt in de EU een lobby dat mede met steun moet bieden aan alternatieven voor Facebook.
Zou dat EU programma nou effect krijgen dan betekent dat dus dat de nieuwe concurrentie voor Facebook & co dus ook onder subsidie-voorwaarden moet werken die de EU daaraan koppelt.
En die zijn niet zelden lastig, tegenstrijdig en deelnemende bedrijven aan eerdere EU subsidie pakketten merkten al op dat als ze ervan gebruik wilden maken vanwege hun kwakkelende operatie dat zo'n stevig deel van beperkte aandacht en middelen opslokt dat het in een aantal gevallen bijna definitief de ondergang van die bedrijven betekende.

Wat is er nu al aan "concurrentie"?
In Duitsland bijvoorbeeld Xing. Een alternatief voor Linkedin.
Er is Vimeo als alternatief voor YouTube.
Er zijn al andere platformen waar mensen wellicht op kunnen terugvallen c.q. gaan terugvallen .
Nou zijn gemak en kostenbesparing wel een factor die van invloed zijn bij opkomst en verbreding van ICT.
Namelijk in de vorm dat gemak een veelvuldig gebruikt verkoop-argument voor aanschaf van een nieuw of extra ICT middel.
En kostenbesparing ook.

Tegelijk waren kosten en tijd voor klanten de factor waarom ze omgingen en als kennelijk feit accepteerden dat hun eerdere aankoop gaandeweg nou eenmaal verminderd bleek te zijn gaan werken.
Als ware dat mechanische slijtage of cloacking de flitsende snelheid en oerbetrouwbare van de digitale wereld inhaalt.
Ik ben dus benieuwd wat meneer Verhoeven te zeggen heeft over de werking van de binnenlandse ICT-markt tot op heden.
Moet daar ook niet iets in veranderen?
Meer uitgekristalliseerde en doorwrochten ontwikkelde software levert bijvoorbeeld toch ook minder security issue's op zou je denken.
En dus ook minder omvangrijk takenpakket / werk-last voor AVG en sterkere toezichthouders!
21-11-2019, 13:29 door Anoniem
Door Anoniem: En hoe willen ze misdaad bestrijden als ze gegevens verwerken van burgers die niet verdacht zijn.
Dat vraag ik mij ook af. Zelf heb ik geen strafblad of ooit een strafblad gehad. Dus ik vraag mij af wat nu de bedoeling is om mijn data voor misdaadbestrijding te gaan gebruiken.

Graag wil ik een Kamerlid of partij zien die een wetsontwerp lanceert om de rechten van niet-verdachte burgers beter te beschermen. Wat Grapperhaus zegt kan gewoon niet.
21-11-2019, 13:40 door Anoniem
Door Anoniem: Het begint zo langzamerhand tijd te worden dat Grapperhaus aftreedt. Hij laat stelselmatig zien niet te begrijpen hoe een functionerende rechtsstaat op fundamenteel niveau functioneert. Zijn voorstellen zijn een gevaar voor onze samenleving en daarmee is het beter dat hij gaat.
Probleem daarvan is dat je niet weet of z'n opvolger (m/v/x) een nog tactlozer marrionette is.
21-11-2019, 13:44 door SPer
Door Anoniem: Ik vind dat Grapperhaus, gisteren nog de gevierde peer hier, wederom gelijk heeft.
Ik laat graag mijn data verwerken als dat tot resultaat kan hebben dat een aantal van diegenen die hun privacy misbruiken
om hun criminele activiteiten te verhullen daardoor wordt opgepakt en veroordeeld.

Ik begrijp niets van deze redenatie, hoe kan het zijn dat uw data leidt tot een crimineel (behalve natuurlijk als u zelf een crimineel bent) .
21-11-2019, 13:57 door Anoniem
Door Anoniem: Ik vind dat Grapperhaus, gisteren nog de gevierde peer hier, wederom gelijk heeft.
Ik laat graag mijn data verwerken als dat tot resultaat kan hebben dat een aantal van diegenen die hun privacy misbruiken
om hun criminele activiteiten te verhullen daardoor wordt opgepakt en veroordeeld.

Jouw gegevens worden niet gebruikt om criminelen te vinden. Jouw gegevens worden gebruikt om aan te tonen dat jij misschien wel verkeerd gedrag vertoont. Ik schrijf hier expliciet niet "verdacht gedrag", want dan zou je een verdachte zijn. En verdachten hebben rechten. Zolang je dat nog niet bent, dan heb je nog geen rechten.

Zo kijken ze hoe vaak jij waar naartoe gaat. En dan blijkt dat je wel heel erg snel van punt A naar punt B gaat. Dat kan niet als je je aan de maximum snelheid houdt. Dus krijg je een boete. En omdat bij verkeersboetes de bewijslast min of meer is omgekeerd, ben jij dus nog steeds geen verdachte en heb je geen rechten.

Dat is wat Grapperhaus zegt.

Peter
21-11-2019, 14:55 door Anoniem
De helft van de Nederlandse burgers gaat NIET naar de stembus,
tijdens de verkiezingen.

Klagen op forums helpt niets,neem een voorbeeld aan van de groningers en de boeren,
die vechten nog voor hun werk en leefomgeving in nederland.

NU-NL2019
21-11-2019, 15:00 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: En hoe willen ze misdaad bestrijden als ze gegevens verwerken van burgers die niet verdacht zijn.
Dat vraag ik mij ook af. Zelf heb ik geen strafblad of ooit een strafblad gehad. Dus ik vraag mij af wat nu de bedoeling is om mijn data voor misdaadbestrijding te gaan gebruiken.
Dat is toch niet zo moeilijk? Snap je dat echt niet?
Dan zal ik het je uitleggen: als je data van IEDEREEN verwerkt dan kun je daarin de patronen herkennen die leiden
tot criminelen. Dit soort massa dataverwerking gaat er juist vanuit dat je patronen herkent, niet dat je een individu
in detail gaat bekijken. Dat snappen de mensen hier niet, en daarom reageren zo ook zo als een wesp gestoken.
21-11-2019, 15:05 door Anoniem
Door Anoniem:
Zo kijken ze hoe vaak jij waar naartoe gaat. En dan blijkt dat je wel heel erg snel van punt A naar punt B gaat. Dat kan niet als je je aan de maximum snelheid houdt. Dus krijg je een boete. En omdat bij verkeersboetes de bewijslast min of meer is omgekeerd, ben jij dus nog steeds geen verdachte en heb je geen rechten.

Dat is wat Grapperhaus zegt.

Peter

Dat vind ik een goed plan! Dat mag hij wat mij betreft meteen invoeren! (en dat is er in feite al, trajectcontrole)
Maar ik denk niet dat dit het goede voorbeeld is.
Echter voor vergelijkbare zaken vind ik dat ook een goed idee. Ik heb er meer problemen mee dat de op vertrouwen
gebaseerde samenleving van mensen die in principe het beste met elkaar voor hebben wordt afgebroken door
gewetenloze criminelen die het niks kan schelen wat ze een ander aandoen, en ik geef HEEL GRAAG wat privacy
en data op als dat een flinke kaalslag in die groep kan opleveren. Of dat nou verkeershufters, internetcriminelen,
straatrovers, plofkrakers of drugscriminelen zijn maakt me niks uit.
21-11-2019, 15:07 door Anoniem
Door SPer:
Ik begrijp niets van deze redenatie, hoe kan het zijn dat uw data leidt tot een crimineel (behalve natuurlijk als u zelf een crimineel bent) .

Dat is het grote probleem hier, niks van de materie begrijpen maar wel een mening klaar hebben liggen...
Maar goed het is in andere reacties al uitgelegd.
21-11-2019, 15:27 door Anoniem
Graphaus is ongeschikt voor zijn functie. Maar hij is ook maar one of the guys, alle cda & vvd ministers mbt justitie zijn fout en ddr achtig bezig geweest.

Wat raar is, is dat ze zogenaamd dingen willen veranderen zodat ze eindelijk misstanden kunnen aanpakken, maar als er iets is wat echt niet kan zoals het schandaal met honderden pedofiele kinder verkrachtende priesters dan blijft justitie passief en mag de kerk zelf het onderzoek doen. Ook zijn er geluiden geweest over andere zaken mbt kinder misbruik waarbij de doofpot route gekozen wordt.

Ik vermoed dat onze vvd & cda regeringkjes structureel imago belangrijker vinden dan waarheidsvinding of straffen. Alles moet wijken voor slechte politieke bericht geving, zie oa de schikking mbt de libor fraude. Dat is gewoon schandalig. Banken belazerde ongecontroleerd alle wereld burgers en wat doet ons OM (in opdracht van de minister) een geheime schikiing aanbieden! Waardoor geen enkele bankier meer kon worden vervolgd of onder vraagt / onderzocht worden. Dat riekt naar klasse justitie en corruptie, maar ja ons domme volkje blijft maar stemmen op deze vvd,vda,pvfa,d66,cu,sgp boefjes. Zucht

Wanneer je als burger te maken krijgt met geweld, stalking, inbraak, verkrachting of moord etc, dan is dat natuurlijk super erg maar wat je dan merkt is dat ons zogenaamd geweldige politie apparaat uitblinkt in ongeinteresseerdheid, dat ze amper tijd voor je hebben, dat ze alles wantrouwen, dat ze niks onderzoeken, dat ze bewijzen laten verdwijnen wanneer ze dit beter uitkomst etc. Het politie apparaat is veels te politiek geworden, dat blijkt ook uit allerlei nieuws berichten:

Moslimfobie, intimidatie bij politie – en de top kijkt weg' - NRC


Vertrouwenscrisis bij politie door hoogoplopende interne ruzies | Het ...
2 dagen geleden · Verschillende bronnen bevestigen de problemen, die door NRC ... ' Top politie kijkt weg bij wangedrag en intimidatie'.
Imagehttps://www.nporadio1.nl › podcasts
#462 - Problemen bij de politie spelen criminelen in de kaart - De Dag ...
23 uur geleden · Een verziekte werksfeer, leidinggevenden die misstanden afdekken en groot wantrouwen richting elkaar. Dat is hoe ...
Imagehttps://www.volkskrant.nl › cultuur-...
Cultuur binnen politie moet snel veranderen: 13 plekken in top voor ...
3 mrt. 2017 · De top van alle 11 politie- eenheden, de korpsleiding en het ... Dat moet problemen met diversiteit, geweld, etnisch ...
Imagehttps://joop.bnnvara.nl › nieuws › to...
Top politie negeert massale misstanden binnen korps: discriminatie, seksuele ...
13 jul. 2019 · NRC tekent het relaas op van politieadviseur en lid van de diversiteitsraad van de Nationale Politie Carel Boers (55) ...
Imagehttps://www.rtlnieuws.nl › artikel › a...
Adviseur slaat alarm: 'Politietop kijkt weg bij wangedrag agenten' | RTL Nieuws
13 jul. 2019 · Boers noemt het 'een algemeen organisatieprobleem' "Ik hou ontzettend van de politieorganisatie, die immers ...


Maar blijf vooral dommig schaapachtig stemmen op de bewezen onbetrouwbare politieke partijen! Kots
21-11-2019, 15:44 door SPer
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Zo kijken ze hoe vaak jij waar naartoe gaat. En dan blijkt dat je wel heel erg snel van punt A naar punt B gaat. Dat kan niet als je je aan de maximum snelheid houdt. Dus krijg je een boete. En omdat bij verkeersboetes de bewijslast min of meer is omgekeerd, ben jij dus nog steeds geen verdachte en heb je geen rechten.

Dat is wat Grapperhaus zegt.

Peter

Dat vind ik een goed plan! Dat mag hij wat mij betreft meteen invoeren! (en dat is er in feite al, trajectcontrole)
Maar ik denk niet dat dit het goede voorbeeld is.
Echter voor vergelijkbare zaken vind ik dat ook een goed idee. Ik heb er meer problemen mee dat de op vertrouwen
gebaseerde samenleving van mensen die in principe het beste met elkaar voor hebben wordt afgebroken door
gewetenloze criminelen die het niks kan schelen wat ze een ander aandoen, en ik geef HEEL GRAAG wat privacy
en data op als dat een flinke kaalslag in die groep kan opleveren. Of dat nou verkeershufters, internetcriminelen,
straatrovers, plofkrakers of drugscriminelen zijn maakt me niks uit.

U bent zeker Chinees staatsburger ?
21-11-2019, 15:51 door Anoniem
Nou ja precies waar syri nu voor gebruikt wordt. Maar ja om de overheid met data gedoe buiten de deur te houden,zou een VPN oplossing een heel schild kunnen zijn tegen deze data vergraaing.
21-11-2019, 15:53 door MathFox
Door Anoniem:
Dan zal ik het je uitleggen: als je data van IEDEREEN verwerkt dan kun je daarin de patronen herkennen die leiden
tot criminelen. Dit soort massa dataverwerking gaat er juist vanuit dat je patronen herkent, niet dat je een individu
in detail gaat bekijken. Dat snappen de mensen hier niet, en daarom reageren zo ook zo als een wesp gestoken.
En op welke aspecten ga je dan letten? Mensen die (te-)veel contant betalen (omdat ze er geen behoefte aan hebben dat de bank weet hoeveel ze bij welke winkel besteden)? Mensen die uit privacy-overwegingen geen smartphone gebruiken? Mensen die hun kinderen bij "de verkeerde" kinderopvang onderbrengen?
Ja, ik begrijp dat de politie bij gericht onderzoek ook regelmatig onschuldige voorbijgangers onderzoekt (en ik hoop dat de verkregen gegevens weer netjes vernietigd worden zoals in de wet voorgeschreven staat). Dat is onvermijdelijke bijvangst. Gegevens verzamelen van onschuldige Nederlanders en die dan op grond van patroonherkenning als crimineel bestempelen is zelfs iets wat de belastingdienst niet hoort te doen. Luister maar eens naar wat Donner over de kinderopvangtoeslag te vertellen heeft.
21-11-2019, 16:15 door Anoniem
Grapperhaus voegt toe dat bij de verwerking van gegevens van niet-verdachte personen wel gegronde redenen moeten bestaan. Tevens moet bij data-analyses op basis van dergelijke gegevens extra zorgvuldig worden omgegaan. De privacy-inbreuk moet verder proportioneel zijn. "Als aan deze voorwaarden is voldaan, zou een data-analyse bijvoorbeeld kunnen leiden tot een lijst waarop personen staan met kenmerken die op een verhoogd risico wijzen dat zij een bepaalde ernstige vorm van criminaliteit plegen, maar die nog geen verdachte zijn", merkt de minister op.

Stomweg profileren, niks meer en niks minder. Doe je dat als bedrijf wordt je gekielhaald en de politiek kan dat rücksichtlos uitvoeren. En met dat profileren ben je feitelijk aan het discrimineren en goh, laat dat nu toch strafbaar zijn...

Iemand een belletje of zo? We gaan van rechtstaat naar onrechtstaat... Dit is een typisch gevalletje van Norm Deviation.

>-{ The Preacher }-<
21-11-2019, 16:21 door Anoniem
De minister zegt op zich een goed raamwerk van basisbeginselen.

Grapperhaus voegt toe dat bij de verwerking van gegevens van niet-verdachte personen wel gegronde redenen moeten bestaan. Tevens moet bij data-analyses op basis van dergelijke gegevens extra zorgvuldig worden omgegaan. De privacy-inbreuk moet verder proportioneel zijn.

Maar ik vrees dat wij van mening verschillen over de drempels voor "gegronde redenen", "extra zorgvuldig" en "proportioneel". Daarbij komt dat bijvoorbeeld de Belastingdienst ongetwijfeld vond dat zij met "gegronde redenen", "extra zorgvuldig" en "proportioneel" handelden. Voorzitter van de onderzoekscommissie Donner had er andere benamingen voor: "structureel vooringenomen", "blind voor bewijs van onschuld", "geobsedeerd", "negatief", en "met een wantrouwend, onwelwillend oog". Waarvan akte. Welke organisatie is de volgende? En wordt deze keer 100% van de schade vergoed in plaats van maar 25% (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/belastingdienst-moet-schade-vergoeden-na-doorgeslagen-jacht-op-frauderende-ouders~bf69d3c5).

De vraag moet niet zijn: "Stel je je gegevens aan de overheid ter beschikking voor opsporing", maar: "Stel je je gegevens aan de overheid ter beschikking voor opsporing onder acceptatie van het risico van "structureel vooringenomen", "blind voor bewijs van onschuld", "geobsedeerd", "negatief", en "met een wantrouwend, onwelwillend oog" gebruik?" Ik denk niet dat veel mensen daar volmondig ja op zeggen. Natuurlijk hebben ze voorwaarden, en terecht. Komen we er echter nog samen uit wat die voorwaarden dan wel zijn? Dat is de vraag.
21-11-2019, 17:45 door spatieman
Ergo, je bent schuldig tot je dood, ook al ben je onschuldig, en de politie zal dat ten alle tijden tegen je gebruiken.
21-11-2019, 18:06 door Anoniem
Door MathFox:
Door Anoniem:
Dan zal ik het je uitleggen: als je data van IEDEREEN verwerkt dan kun je daarin de patronen herkennen die leiden
tot criminelen. Dit soort massa dataverwerking gaat er juist vanuit dat je patronen herkent, niet dat je een individu
in detail gaat bekijken. Dat snappen de mensen hier niet, en daarom reageren zo ook zo als een wesp gestoken.
En op welke aspecten ga je dan letten? Mensen die (te-)veel contant betalen (omdat ze er geen behoefte aan hebben dat de bank weet hoeveel ze bij welke winkel besteden)? Mensen die uit privacy-overwegingen geen smartphone gebruiken? Mensen die hun kinderen bij "de verkeerde" kinderopvang onderbrengen?
Ja, ik begrijp dat de politie bij gericht onderzoek ook regelmatig onschuldige voorbijgangers onderzoekt (en ik hoop dat de verkregen gegevens weer netjes vernietigd worden zoals in de wet voorgeschreven staat). Dat is onvermijdelijke bijvangst. Gegevens verzamelen van onschuldige Nederlanders en die dan op grond van patroonherkenning als crimineel bestempelen is zelfs iets wat de belastingdienst niet hoort te doen. Luister maar eens naar wat Donner over de kinderopvangtoeslag te vertellen heeft.

Als je een Bayesiaans filter op data wilt loslaten heb je niet alleen verdachten/criminelen nodig maar ook onschuldigen.
Pas dan kan je filter de criminelen als verdachten aanwijzen en de onschuldigen als onschuldig.
Ga je alleen op verdachten letten dan werkt dat niet. De kracht van een Bayesiaans filter is dat je niet van te voren
hoeft aan te geven waar op gelet moet worden, dat leert het filter zelf. Als blijjkt dat criminelen veelal kopen bij winkel X
en de rest van het land niet, dan kan daar inderdaad uitkomen dat kopen bij winkel X je verdacht maakt ja. Tenminste
als je ook positief uitkomt in een aantal andere van dat soort criteria (weet ik veel, bijvoorbeeld rijdt altijd s'nachts
in wijken waar het niet pluis is). Ga je te ver met dingen doen die weliswaar niet verboden zijn maar wel verdacht dan
gaat men daar wellicht eens naar kijken, maar reken maar dat je het aardig bont moet maken want de politie heeft
helemaal niet de middelen om iedereen maar te gaan natrekken, dat dromen jullie alleen maar.
21-11-2019, 18:38 door MathFox
Door Anoniem:
Als je een Bayesiaans filter op data wilt loslaten heb je niet alleen verdachten/criminelen nodig maar ook onschuldigen.
Pas dan kan je filter de criminelen als verdachten aanwijzen en de onschuldigen als onschuldig.
Ga je alleen op verdachten letten dan werkt dat niet. De kracht van een Bayesiaans filter is dat je niet van te voren
hoeft aan te geven waar op gelet moet worden, dat leert het filter zelf. Als blijjkt dat criminelen veelal kopen bij winkel X
en de rest van het land niet, dan kan daar inderdaad uitkomen dat kopen bij winkel X je verdacht maakt ja. Tenminste
als je ook positief uitkomt in een aantal andere van dat soort criteria (weet ik veel, bijvoorbeeld rijdt altijd s'nachts
in wijken waar het niet pluis is). Ga je te ver met dingen doen die weliswaar niet verboden zijn maar wel verdacht dan
gaat men daar wellicht eens naar kijken, maar reken maar dat je het aardig bont moet maken want de politie heeft
helemaal niet de middelen om iedereen maar te gaan natrekken, dat dromen jullie alleen maar.

Jij suggereert dat een Bayesiaans (of AI of ...) filter een voorspellende waarde heeft waar het gaat om crimineel gedrag. Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor; in tegendeel, dergelijke systemen blijken vooral vooroordeelbevestigend te werken. https://www.cs.princeton.edu/~arvindn/talks/MIT-STS-AI-snakeoil.pdf
Daarnaast, als je de potentiële criminelen met enige nauwkeurigheid hebt kunnen selecteren, wil dat nog niet zeggen dat je ook het strafrechtelijke bewijs hebt voor een veroordeling. Je mist namelijk de link met een misdaad.

En dan spreken we nog niet over de stigmatisatie van de vals-positieven door het systeem. Ik zie grote sociale risico's om dergelijke systemen met dubieuze betrouwbaarheid in te voeren.
21-11-2019, 21:07 door Anoniem
Als data van niet-criminele burgers wordt toegevoegd kan het uitsluit principe beginnen.
Iedereen die overblijft is dan crimineel.
Dat is wel heel ruimdenkend.
21-11-2019, 21:36 door karma4 - Bijgewerkt: 21-11-2019, 21:39
Door MathFox:
Jij suggereert dat een Bayesiaans (of AI of ...) filter een voorspellende waarde heeft waar het gaat om crimineel gedrag. Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor; in tegendeel, dergelijke systemen blijken vooral vooroordeelbevestigend te werken. https://www.cs.princeton.edu/~arvindn/talks/MIT-STS-AI-snakeoil.pdf
Daarnaast, als je de potentiële criminelen met enige nauwkeurigheid hebt kunnen selecteren, wil dat nog niet zeggen dat je ook het strafrechtelijke bewijs hebt voor een veroordeling. Je mist namelijk de link met een misdaad.

En dan spreken we nog niet over de stigmatisatie van de vals-positieven door het systeem. Ik zie grote sociale risico's om dergelijke systemen met dubieuze betrouwbaarheid in te voeren.

In de Statistiek en meer kun de bijzondere en foute gevallen pas goed herkennen als je weet je de goede moet herkennen.
De vijanden van mijn vijand zijn mijn vrienden. Het grootste bewijs van deze aanpak zit al in de klassiek alliantie verhalen.
Zodra je de allianties helder hebt betekent dat niet dat de legers constant in het veld moeten staan te vechten.
Het kan voldoende zijn om de posities duidelijk te tonen.

Waar die waanzin vandaan komt dat je een potentiele crimineel zou kunnen herkennen zonder te weten wat wel goed is, dat is echt onbegrijpelijk. Je vraagt er kennelijk om dat alleen heterdaad betrapte criminelen kunnen bestaan. De wereld zit echt anders in elkaar.

Leg eens uit hoe je denke dat een snelheids camera ingezet kan worden. Die camera ziet echt alle autos en bestuurders langs komen die niets fout doen. En dan zijn er een paar die dat ding net even niet zien.
21-11-2019, 21:38 door karma4
Door Anoniem: Ik vind dat Grapperhaus, gisteren nog de gevierde peer hier, wederom gelijk heeft.
Ik laat graag mijn data verwerken als dat tot resultaat kan hebben dat een aantal van diegenen die hun privacy misbruiken
om hun criminele activiteiten te verhullen daardoor wordt opgepakt en veroordeeld.
Daar de vriendjes van criminelen het niet mee eens zijn. Hun privacy met het recht op misdaad gaat boven die van de privacy van de slachtoffers.
21-11-2019, 23:41 door Anoniem
Door Anoniem: De helft van de Nederlandse burgers gaat NIET naar de stembus,
tijdens de verkiezingen.

Klagen op forums helpt niets,neem een voorbeeld aan van de groningers en de boeren,
die vechten nog voor hun werk en leefomgeving in nederland.

NU-NL2019
We hebben je gehoord. Herhaling is niet nodig.
22-11-2019, 01:01 door MathFox
Door karma4: Waar die waanzin vandaan komt dat je een potentiele crimineel zou kunnen herkennen zonder te weten wat wel goed is, dat is echt onbegrijpelijk. Je vraagt er kennelijk om dat alleen heterdaad betrapte criminelen kunnen bestaan. De wereld zit echt anders in elkaar.
Hoe bepaal je (a posteriori) wie eerlijk is en wie crimineel? Welke bias zit er in die bepaling (meer geld -> betere advocaat)? Hoe voorkom je dat die bias door predictief gebruik van het model versterkt wordt?

Leg mij maar eens uit hoe je van een voldoende grote steekproef met voldoende nauwkeurigheid de beslissing eerlijk of crimineel kunt maken om het bayesiaanse model te tunen. Hoeveel personen heb je nodig als je uit moet gaan van een foutmarge van 20% in de bepaling eerlijk of crimineel die door een mens gedaan wordt.
22-11-2019, 10:01 door Anoniem
Door MathFox:
Jij suggereert dat een Bayesiaans (of AI of ...) filter een voorspellende waarde heeft waar het gaat om crimineel gedrag. Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor; in tegendeel, dergelijke systemen blijken vooral vooroordeelbevestigend te werken.
Op het moment dat een analyse een uitkomst geeft die je niet bevalt, dan is dat geen vooroordeel meer. Het is een
vooroordeel als het gebaseerd is op "gut feeling" en eigen ideeen, maar als er uit een grootschalige analyse van data
blijkt dat een bepaald deel van de bevolking crimineler is dan de rest dan is dat geen vooroordeel maar een bewezen feit.
Ik weet dat bepaalde politici bepaalde feiten niet willen zien en daarom dit pad zorgvuldig vermijden, maar daarmee is
het neutraal bekeken nog geen slecht systeem.

Daarnaast, als je de potentiële criminelen met enige nauwkeurigheid hebt kunnen selecteren, wil dat nog niet zeggen dat je ook het strafrechtelijke bewijs hebt voor een veroordeling. Je mist namelijk de link met een misdaad.
Ik weet niet waarom je hierover begint want dit is totaal niet de scope van opsporing.
Het gaat erom om verdachten te vinden, niet om veroordelingen te doen. Dat doet de rechter, niet de politie.
Ook is het natuurlijk niet zo dat je een dergelijk systeem als enige inzet.

Als je een verdachte van een misdrijf zoekt dan kun je dat doen op de manier van het spelletje "wie is het".
Je begint met 17 miljoen van die plaatjes van "potentiele verdachten" en dan gooi je iedereen plat die niet voldoet aan iets wat je weet van de dader.
Ideaal zou zijn als er 1 blijft staan maar je bent ook al geholpen als er maar 10 of 50 blijven staan. Want dan weet je wie je beter moet onderzoeken.

En dan spreken we nog niet over de stigmatisatie van de vals-positieven door het systeem. Ik zie grote sociale risico's om dergelijke systemen met dubieuze betrouwbaarheid in te voeren.
Ik zie daar eerder kansen in. Als bepaalde groepen gestigmatiseerd worden op grond van feiten (niet op grond van vooroordelen) dan zou dat misschien een beweging op gang kunnen brengen binnen die groep.
Bijvoorbeeld als mensen erachter komen dat de kinderen van hun groep (ver) bovengemiddeld crimineel zijn dan komen ze misschien op het idee om iets te doen aan de kennelijk falende opvoeding van die kinderen, bijvoorbeeld in de vorm van ondersteuning van ouders bij een taak die ze kennelijk niet aankunnen.
22-11-2019, 10:03 door karma4
Door MathFox:
Door karma4: Waar die waanzin vandaan komt dat je een potentiele crimineel zou kunnen herkennen zonder te weten wat wel goed is, dat is echt onbegrijpelijk. Je vraagt er kennelijk om dat alleen heterdaad betrapte criminelen kunnen bestaan. De wereld zit echt anders in elkaar.
Hoe bepaal je (a posteriori) wie eerlijk is en wie crimineel? Welke bias zit er in die bepaling (meer geld -> betere advocaat)? Hoe voorkom je dat die bias door predictief gebruik van het model versterkt wordt?

Leg mij maar eens uit hoe je van een voldoende grote steekproef met voldoende nauwkeurigheid de beslissing eerlijk of crimineel kunt maken om het bayesiaanse model te tunen. Hoeveel personen heb je nodig als je uit moet gaan van een foutmarge van 20% in de bepaling eerlijk of crimineel die door een mens gedaan wordt.


Laten we even nar gedrag van machines kijken. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231217309864
unsupervised learning models. Je kunt pas zeggen of iets goed/fout afwijkend is als je een norm kunt vaststellen en meten.
Hoeveel metingen heb je nodig om te zien of het goed gaat, dan wel binnenkort fout zou kunnen gaan.
Dat herkennen van fouten - afwijkingen krijg je enkel voor elkaar door alles van het goede gedrag te meten.

https://en.wikipedia.org/wiki/Anomaly_detection De twee foute framing zijns is dat je alles binair abslouut perfect zou kunnen doen. Er zit een foutenmarge waarbij een winst verlies rekening opgemaakt moet worden.
https://www.nature.com/articles/s41599-019-0265-2 prisoners dilemma spel theorie.

Het drie deuren probleem nogal gevoelsmatig tegenstrijdig . https://nl.wikipedia.org/wiki/Driedeurenprobleem
een rechtszaak tegen een loterij dat net iedereen de hoofdprijs bij elke trekking wint is een verloren zaak. Je wint wel als de loterijbeheerder de boel niet goed doet en van alles achter houdt.
22-11-2019, 10:40 door Anoniem
Dergelijke inbreuken blijven hoe dan ook primair in strijd met de meest fundamentele principes van de rechten van de mens.
Ik ben dit met je eens, maar ieder dictator verandert de wet in zijn gelijk.

Klagen op forums helpt niets,neem een voorbeeld aan van de groningers en de boeren,
die vechten nog voor hun werk en leefomgeving in nederland.
Als we eens beginnen met te stemmen op een partij die er voor de burger is. Privacie is een belangrijk recht van
de mens, maar ook een die het snelst geschonden wordt. Dat zie je maar weer aan het falend misdaad belijd
van deze minister. Maar ja in de volgende kabinetsperiode wordt hij mischien wel minster van onderwijs.
22-11-2019, 12:44 door Anoniem
Dat mensen niet inzien dat dit het begin van het einde is, volg ik niet ....
Eigenlijk zeg je hiermee indirect dat iedereen gevolgd mag worden
Er is altijd wel een link met een verdacht iemand via via via dat weet jij zelfs niet eens
Jij kan niet raden wat jouw bekenden doen in hun vrije tijd
22-11-2019, 13:27 door Anoniem

Als je een verdachte van een misdrijf zoekt dan kun je dat doen op de manier van het spelletje "wie is het".
Je begint met 17 miljoen van die plaatjes van "potentiele verdachten" en dan gooi je iedereen plat die niet voldoet aan iets wat je weet van de dader.
Ideaal zou zijn als er 1 blijft staan maar je bent ook al geholpen als er maar 10 of 50 blijven staan. Want dan weet je wie je beter moet onderzoeken.

Het bovenstaande licht nog niet toe hoe goed het kaf van het koren gescheiden kan worden uit die 10 of 50 mensen.
Dat hangt namelijk sterk samen met nogal wat geografische en andere aspecten.
Het kost recherche al heel veel tijd en aandacht als ze verdachten moeten pinpointen in een groep van 5 of meer mensen.Ik zie daar eerder kansen in. Als bepaalde groepen gestigmatiseerd worden op grond van feiten (niet op grond van vooroordelen) dan zou dat misschien een beweging op gang kunnen brengen binnen die groep.
Bijvoorbeeld als mensen erachter komen dat de kinderen van hun groep (ver) bovengemiddeld crimineel zijn dan komen ze misschien op het idee om iets te doen aan de kennelijk falende opvoeding van die kinderen, bijvoorbeeld in de vorm van ondersteuning van ouders bij een taak die ze kennelijk niet aankunnen.

Voor dat effect / ontwikkeling schat ik de kansen juist vrij laag tot kansloos.
Voor zover de mensen waar u op doelt sowieso al niet vanuit een ander verwachtingspatroon naar omgeving en overheid leven en langdurig die leefstijl vanuit hun "vrijheid" blijven voortzetten gaat geen automatisering dat beïnvloeden.
Ook niet voor de onderhavige profilering en filtering daarin überhaupt voorzien.
De reden, mensen zijn autonoom.
Automatisering is dat niet omdat de oorsprong bij voorporgammering ligt.
Gemeenschappen (of het nou families, buurten of nader onderzochte groeperingen zijn), hebben nou-eenmaal nauwe banden en een onderlinge morus.
Die morus is nauw samenhangend met leefstijlen en individuele leef-omstandigheden.
Dat wordt door meerdere maatschappelijke belanghebbend gekoesterd en geconserveerd.
Het lijkt in gevallen haast eerder dankbaar dan rationeel verstandig door instanties en politiek.

Mensen die weten dat ze bekeken worden door surveillance passen bovendien hun gedrag aan.
Die massa data levert dus in grote mate nauwelijks iets op.
Ook een behoorlijk onhandige marge van data-dissonantie en vals positieven en dus pseudo-verdachten.
Die informatie blijft in die systemen.
Mensen waren in Nederland de afgelopen 10 jaar al vaker dan je zou vermoeden slachtoffer waren van identiteitsfraude.
Diverse systemen gaan waar die slachtoffers zich nadien ook maar begeven onterecht af.
Schiphol, OV, noem maar op.
Al die data-dissonantie, vals-positieven en slachtoffers van identiteitsfraude valt eenmaal opgetreden niet tot slechts zeer hinderlijk traag te ondervangen maar in ieder geval technisch-organisatorisch NIET oplosbaar!

Vanwege bijvoorbeeld de bekende onnauwkeurigheid van de systemen, ook uit zogenaamde voorzorg voor potentiële bijvangst bij reprise of recidive.
Ondertussen weet de rest van Nederland dat het eind van dit bewandelde data-pad nog lang niet bereikt is.
Ook weet iedere nuchtere denker dat bij voortzetting van dat pad nog verder van dit soort surveillance denken volgt.

Zou het niet juist over een andere / oude boeg moeten?
Met inzet op heel veel meer buurtagenten.
En dan niet enkel buurt-agenten lopend door de eigen buurt.
Dat voegt zo weinig toe met whatsapp-buurtgroepen en boa's.
En met heel veel meer buurtagenten denk ik niet aan een "das Leben der Anderen" inzet in buurten.

Wel dat agenten minder achter hun toetsenbord of stuur van motorvoertuig zitten.
Da's leuk voor de bureaucratie van efficiëntie.
Maar daarmee ruil je de massa query-server als tussenschot slechts in voor andere tussenschotten.
De politie moet persoonlijk de buurt en de belangrijke / dissonant gedrag figuren kennen.
Daar komen ze volgens mij steeds minder aan toe.
Bepaalde politie figuren klaagden rond 2005 dat politie agenten allemaal hun eigen gegevens-dossiers bijhielden.
Hierna zijn ze steeds meer met database server en centralisering gaan werken.

Als de politie na deze enorme operaties nou haar pappenheimers niets eens in die data heeft zitten dan zijn ze met een kansloze operatie bezig geweest.
Alle harde data is kennelijk weg of weet men zelf niet meer in hun data-berg te lokaliseren.
Als de politie nou eindelijk gewoon weer eens beter haar pappenheimers leert kennen, dan heb je geen digitale profilering meer nodig.
Het vergt meer inzet aan de voorkant maar de vruchten, mits goed georganiseerd, kan de politie in veelvoud plukken.
22-11-2019, 15:28 door Anoniem
Haal er toch niet steeds "automatisering" bij. Dat heeft er niks mee te maken.
Als je effectief gaat opsporen dan kom je er achter dat je steeds in dezelfde kleine groep terecht komt.
Dat is dan voor sommigen een reden om niet effectief te willen opsporen, want dat zou dan stigmatiserend of zelfs
discriminerend zijn.
Daarvan wil ik alleen maar aangeven dat dat geen argument tegen effectief opsporen is, hooguit een argument VOOR,
omdat je dan wellicht wat beweging in die groep krijgt om er eindelijk eens iets aan te doen.

Of het opsporen met automatisering of met grote groepen agenten gaat dat doet er helemaal niet toe. Het probleem
zit hem in het ontkennen en wegkijken van het probleem. Zolang dat blijft dan kun je blijven dweilen met de kraan open.
22-11-2019, 17:09 door Anoniem
Interessante dicussie met veel interessante voorbeelden.

In dit nationale debat wordt m.i. over het hoofd gezien dat er al veel geregeld is in de AVG. En in richtlijn 2016/680 van het Europees Parlement en de raad.


ik kijk dan naar de preambules van de AVG (de uitleg, die onlosmakelijk verbonden is met de wetstekst).
Preambule 19 gaat over de verwerking van persoonsgegevens door opsporingsdiensten. Hier wordt ook gesproken over het verzamelen van gegevens ter voorkoming van misdrijven. Kern is dat het verzamelen van gegevens door de opsporingsdiensten bij wet geregeld moet zijn en niet valt onder de AVG. Deze vallen onder Richtlijn (EU) 2016/680.
Proportionele maatregelen kunnen worden getroffen om o.a. witwassen via publieke organisaties als loterijen te voorkomen.

Preambule 50 gaat over doelbinding: je mag gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Tenzij er iets geregeld is: kentekenherkenning voor motorrijtuigenbelasting mag ingezet worden om misdaad op te sporen als je dit juridisch regelt als lidstaat. Als je als verwerker iets strafbaars tegenkomt (of denkt tegen te komen) mag je dat doorgeven aan de politie. Tenzij je gegevens verwerkt en gehouden bent aan geheimhouding, denk aan artsen.

Preambule 73 regelt dat in sommige gevallen de rechten van betrokkenen kunnen worden ingeperkt als het belang van de democratische rechtstaat dit verlangt. Dit moet dan wel in de wet worden geregeld, al kunnen er ook situaties zijn waarin het belang van de overheid of betrokkenen groter is. Er moet dan wel een afweging gemaakt worden naar de mensenrechten. Dit is de kern van het meningsverschil tussen Grapperhaus en Hoekstra. Hoekstra wil hier zaken vooraf regelen, en Grapperhaus wil dat de overheid alle ruimte houdt.

Preambule 91 stelt een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA) verplicht als er grootschalig gegevens worden verwerkt met technologische hulpmiddelen en het voor betrokkenen lastig is om hun rechten uit te oefenen bijvoorbeeld bij de invoering van gezichtsherkenning in de openbare ruimte. De vraag is of Grapperhaus dat ook echt (vooraf) gaat doen. Tot nu toe lijkt het of de regering vooral achteraf zijn zaken regelt.

Preambule 97 stelt een functionarisgegevensbescherming verplicht voor organisatie die grootschalig gegevensverwerken. Nu het ministerie van Veiligheid en Justitie er (extern) op zoek is naar een nieuw hoofd voor de Privacyafdeling, lijkt het duidelijk dat het rommelt in de privacy-hoek van het Ministerie. Welke gegevensfunctionaris wil er niet op Veiligheid en Justitie werken? Anders gezegd: Wie wil er onder Grapperhaus die kar nog gaan trekken?


Voor de liefhebber hieronder de teksten van de genoemde preambules uit de AVG.

Preambule 19 AVG
De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde
autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of
de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de
openbare veiligheid, en het vrije verkeer van die gegevens wordt geregeld in een specifiek rechtshandeling van de
Unie. Deze verordening mag derhalve niet van toepassing zijn op de met die doeleinden verrichte verwerkingsac­
tiviteiten. Overeenkomstig deze verordening door overheidsinstanties verwerkte persoonsgegevens die voor die
doeleinden worden gebruikt, moeten vallen onder een meer specifieke rechtshandeling van de Unie, namelijk
Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ). De lidstaten kunnen bevoegde autoriteiten in
de zin van Richtlijn (EU) 2016/680 taken opdragen die niet noodzakelijk worden verricht met het oog op de
voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van
straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid,
zodat de verwerking van persoonsgegevens voor die andere doeleinden binnen het toepassingsgebied van deze
verordening valt, voor zover zij binnen het toepassingsgebied van de Uniewetgeving valt.
Aangaande de verwerking van persoonsgegevens door die bevoegde instanties voor doeleinden die binnen het
toepassingsgebied van deze verordening vallen, moeten de lidstaten meer specifieke bepalingen kunnen
handhaven of invoeren om de toepassing van de regels van deze verordening aan te passen. In die bepalingen
kunnen meer bepaald specifieke voorschriften voor de verwerking van persoonsgegevens door die bevoegde
instanties voor de genoemde andere doeleinden worden vastgesteld, rekening houdend met de grondwettelijke,
organisatorische en bestuurlijke structuur van de lidstaat in kwestie. Wanneer de verwerking van persoonsge­
gevens door privaatrechtelijke organen onder de onderhavige verordening valt, moet deze verordening voorzien
in de mogelijkheid dat de lidstaten onder specifieke voorwaarden bij wet vastgestelde verplichtingen en rechten
beperken, indien een dergelijke beperking in een democratische samenleving een noodzakelijke en evenredige
maatregel vormt ter bescherming van specifieke belangen van betekenis, waaronder de openbare veiligheid en de
voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van
straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid. Dit
is bijvoorbeeld van belang in het kader van de bestrijding van witwassen of de werkzaamheden van forensische
laboratoria.


Preambule 50 AVG
De verwerking van persoonsgegevens voor andere doeleinden dan die waarvoor de persoonsgegevens
aanvankelijk zijn verzameld, mag enkel worden toegestaan indien de verwerking verenigbaar is met de doeleinden
waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld. In dat geval is er geen andere afzonderlijke
rechtsgrond vereist dan die op grond waarvan de verzameling van persoonsgegevens werd toegestaan. Indien de
verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van
de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend, kan in het Unierecht
of het lidstatelijke recht worden vastgesteld en gespecificeerd voor welke taken en doeleinden de verdere
verwerking als rechtmatig en verenigbaar met de aanvankelijke doeleinden moet worden beschouwd. De verdere
verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of
statistische doeleinden, moet als een met de aanvankelijke doeleinden verenigbare rechtmatige verwerking worden
beschouwd. De Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die als rechtsgrond voor de verwerking van
persoonsgegevens dient, kan ook als rechtsgrond voor verdere verwerking dienen. Om na te gaan of een doel van
verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld, moet
de verwerkingsverantwoordelijke, nadat hij aan alle voorschriften inzake rechtmatigheid van de oorspronkelijke
verwerking heeft voldaan, onder meer rekening houden met: een eventuele koppeling tussen die doeleinden en de
doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking; het kader waarin de gegevens zijn verzameld; met name de
redelijke verwachtingen van de betrokkenen op basis van hun verhouding met de verwerkingsverantwoordelijke
betreffende het verdere gebruik ervan; de aard van de persoonsgegevens; de gevolgen van de voorgenomen
verdere verwerking voor de betrokkenen; en passende waarborgen bij zowel de oorspronkelijke als de
voorgenomen verdere verwerkingen.
Wanneer de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of wanneer de verwerking gebaseerd is op Unierecht of
lidstatelijk recht dat in een democratische samenleving een noodzakelijke en evenredige maatregel vormt voor
met name het waarborgen van belangrijke doelstellingen van algemeen belang, moet de verwerkingsverantwoor­
delijke de mogelijkheid hebben de persoonsgegevens verder te verwerken, ongeacht of dat verenigbaar is met de
doeleinden. In ieder geval dient ervoor te worden gezorgd dat de in deze verordening vervatte beginselen worden
toegepast en dat de betrokkene met name wordt geïnformeerd over dergelijke andere doeleinden en over zijn
rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken. Het aanwijzen van mogelijke strafbare feiten of gevaren voor
de openbare veiligheid door de verwerkingsverantwoordelijke en de doorzending van de desbetreffende persoons­
gegevens in individuele zaken of in verschillende zaken die met hetzelfde strafbare feit of dezelfde gevaren voor
de openbare veiligheid te maken hebben, aan een bevoegde instantie moeten worden beschouwd als zijnde in het
gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke. De doorgifte in het gerechtvaardigde belang van de
verwerkingsverantwoordelijke of de verdere verwerking van persoonsgegevens moeten evenwel worden verboden
wanneer de verwerking niet verenigbaar is met een wettelijke, beroepsmatige of anderszins bindende geheimhou­
dingsplicht.

Preambule 73 AVG
In het Unierecht of het lidstatelijke recht kunnen beperkingen worden gesteld aan de specifieke beginselen en het
recht op informatie, inzage en rectificatie of wissing van gegevens, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het
recht om bezwaar te maken, alsook aan besluiten gebaseerd op profilering, aan de melding aan de betrokkene
van een inbreuk op persoonsgegevens en bepaalde daarmee verband houdende verplichtingen van de verwer­
kingsverantwoordelijken, voor zover dat in een democratische samenleving noodzakelijk en evenredig is voor de
bescherming van de openbare veiligheid, waaronder de bescherming van het menselijk leven en met name bij
natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen, voor de voorkoming, het onderzoek en de vervolging van
strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming
van gevaren voor de openbare veiligheid, of van schendingen van de beroepscodes voor gereglementeerde
beroepen, voor de bescherming van andere belangrijke doelstellingen van algemeen en openbaar belang in de
Unie of een lidstaat, met name een gewichtig economisch of financieel belang van de Unie of een lidstaat, voor
het houden van openbare registers die nodig zijn om redenen van algemeen belang, voor de verdere verwerking
van gearchiveerde persoonsgegevens teneinde specifieke informatie over het politieke gedrag onder voormalige
totalitaire regimes te verkrijgen of voor de bescherming van de betrokkene of de rechten en vrijheden van
anderen, met inbegrip van sociale bescherming, volksgezondheid en humanitaire doeleinden. Deze beperkingen
moeten in overeenstemming zijn met de vereisten van het Handvest en het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Preambule 91
Dit (maken van een gegevenseffectbeoordeling) dient met name te gelden voor grootschalige verwerkingen die bedoeld zijn voor de verwerking van een
aanzienlijke hoeveelheid persoonsgegevens op regionaal, nationaal of supranationaal niveau, waarvan een groot
aantal betrokkenen gevolgen zou kunnen ondervinden en die bijvoorbeeld vanwege hun gevoelige aard een hoog
risico met zich kunnen brengen, wanneer conform het bereikte niveau van technologische kennis een nieuwe
technologie op grote schaal wordt gebruikt, alsmede voor andere verwerkingen die een groot risico voor de
rechten en vrijheden van de betrokkenen inhouden, met name wanneer betrokkenen als gevolg van die
verwerkingen hun rechten moeilijker kunnen uitoefenen. Een gegevensbeschermingseffectbeoordeling dient ook te
worden gemaakt wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het nemen van besluiten met
betrekking tot specifieke natuurlijke personen na een systematische en uitgebreide beoordeling van persoonlijke
aspecten van natuurlijke personen die is gebaseerd op de profilering van deze gegevens, of na de verwerking van
bijzondere categorieën van persoonsgegevens, biometrische gegevens, of gegevens betreffende strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen. Een gegevensbescher­
mingseffectbeoordeling is tevens nodig voor de grootschalige bewaking van openbaar toegankelijke ruimten, met
name wanneer optisch-elektronische apparatuur wordt gebruikt, of voor alle andere verwerkingen wanneer de
bevoegde toezichthoudende autoriteit oordeelt dat zij waarschijnlijk een groot risico inhouden voor de rechten en
vrijheden van betrokkenen, met name omdat betrokkenen als gevolg van deze verwerkingen een recht niet
kunnen uitoefenen of geen beroep kunnen doen op een dienst of een overeenkomst, of omdat deze verwerkingen
systematisch op grote schaal worden uitgevoerd. De verwerking van persoonsgegevens mag niet als een
grootschalige verwerking worden beschouwd als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens van patiënten
of cliënten door een individuele arts, een andere zorgprofessional of door een advocaat. In die gevallen mag een
gegevensbeschermingseffectbeoordeling niet verplicht worden gesteld.

Preambule 97
Indien de verwerking door een overheidsinstantie wordt uitgevoerd, met uitzondering van gerechten of onafhan­
kelijke rechterlijke autoriteiten die handelen in het kader van hun gerechtelijke taken, of indien in de particuliere
sector de verwerking door een verwerkingsverantwoordelijke wordt uitgevoerd die als kerntaak heeft verwerkings­
activiteiten uit te voeren die grootschalige regelmatige en systematische observatie van betrokkenen vereisen,
indien de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwerking van
bijzondere categorieën van persoonsgegevens en van gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen
en strafbare feiten, dient een persoon met deskundige kennis van gegevensbeschermingswetgeving en -praktijken
de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker bij te staan bij het toezicht op de interne naleving van deze
verordening. In de particuliere sector hebben de kerntaken van een verwerkingsverantwoordelijke betrekking op
diens hoofdactiviteiten en niet op de verwerking van persoonsgegevens als nevenactiviteit. Het vereiste niveau van
deskundigheid dient met name te worden bepaald op grond van de uitgevoerde gegevensverwerkingsactiviteiten
en de bescherming die voor de door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker verwerkte gegevens vereist
is. Dergelijke functionarissen voor gegevensbescherming dienen in staat te zijn hun taken en verplichtingen
onafhankelijk te vervullen, ongeacht of zij in dienst zijn van de verwerkingsverantwoordelijke.
23-11-2019, 10:58 door Anoniem
Zolang boeven alles mogen en de NL overheid niets blijf je met dit soort dingen worstelen. Geef de overheid alle ruimte en zorg voor controleinstituten, is een hoop gedoe direct verleden tijd. Waarom geen satellieten en defensie inzetten om de labs in Braboland op te sporen? Nee dat mag niet. Maar die doorgesnoven krengen mogen wel hun chemisch goedje dumpen waar het hen uitkomt. Zo blijft het modderen. Ook voor de opa en oma die trots via de laptop geld overmaken naar iemand in Afrika, te zot voor woorden allemaal. Total control van twee kanten dus, ik ben voor.
24-11-2019, 23:09 door Anoniem
Door Anoniem: Zolang boeven alles mogen en de NL overheid niets blijf je met dit soort dingen worstelen.
Dit is natuurlijk gewoon niet waar. Crimineel gedrag mag niet, en de Nederlandse overheid mag vanalles, zelfs duidelijk meer dan brave burgers. Volgens de regels. Die dan wel weer strikt zijn om ervoor te zorgen dat dat extra wat de overheid mag niet misbruikt wordt.

Het probleem is dat de overheid ondertussen kansloos ten onder aan het gaan is aan, nouja, incompetentie, onmacht, noem maar op. Dus dan kun je de overheid nog wel meer laten mogen (bovenop alles wat ze al mag!) maar dat gaat niet helpen met boeven vangen. Het is dus niet de hoeveelheid extra wat de overheid mag dat het probleem is.

Geef de overheid alle ruimte en zorg voor controleinstituten, is een hoop gedoe direct verleden tijd.
En een hoop misbruik toekomende tijd. Misbruik door de overheid tegen de eigen burger. Zoals bijvoorbeeld dat gerichte misbruik van macht en doelbewust negeren van protesten door de belastingdienst jegens onschuldige burgers. Maar dan ook door andere overheidsinstituten.

Waarom geen satellieten en defensie inzetten om de labs in Braboland op te sporen? Nee dat mag niet.
Welke satellieten?

En nee, defensie zet je niet tegen de eigen burger in. Daar heb je politie voor. Hoewel bijvoorbeeld het zoeken naar verborgen ruimtes een defensiespecialisme is dat ook zeker wel door de politie wordt ingezet. Alleen dus niet puur door defensie, maar besteld door de politie. Want het is de politie die in Nederland over opsporing gaat. Niet defensie.

Omdat politiewerk en -training totaal andere koek is dan defensiewerk en -training.

Dat vergeten we hier een beetje omdat allerlei politie(-achtige) diensten totaal vermilitariseerd zijn in de VS en we nogal wat van dattem op de teevee voorgeschoteld krijgen. En dat zie je dus ook hierheen overwaaien. Maar dat is helemaal geen goed idee. Het is echt of de overheid dan oorlog aan het voeren is tegen de eigen bevolking. En dat is nu net niet de bedoeling.

Maar die doorgesnoven krengen mogen wel hun chemisch goedje dumpen waar het hen uitkomt.
Nee, dat mogen ze niet. Doen ze wel. Daar moet je dan weer tegen handhaven. Maar dat kan de overheid ondertussen niet meer. Subtiel verschilletje.

Zo blijft het modderen.
De oplossing is dus om te zorgen dat je een kundige overheid hebt. Maar dat wil niet zeggen een almachtige overheid. Ook daar: Subtiel verschilletje.

Ook voor de opa en oma die trots via de laptop geld overmaken naar iemand in Afrika, te zot voor woorden allemaal.
Wat gaat sleepnetjes uitgooien hiertegen doen dan?

Total control van twee kanten dus, ik ben voor.
Dit proberen ze in China. Zin om daarheen te verhuizen?
25-11-2019, 02:50 door Anoniem
Er wordt hier duidelijk een surveillance agenda gepushed. Wie kunnen dat beter dan gecompromitteerde politici, bankiers, en corporatie kopstukken? Die stellen geen vragen maar doen wat er geeist wordt.
25-11-2019, 11:33 door Anoniem
Tja weer zo'n minister die de privacy volledig aan de kant zet. Encryptie sleutel wil hij ook al hebben.. en dat van CDA christen DEMOCRATISCH appel hahahahahahahaha
Dit kabinet heeft niet de kennis en omgeving die ze goed informeren. We streven straks China voorbij... hoezo nog pasfoto laten maken... die is er al -:)
25-11-2019, 17:11 door karma4
Verwijzing naar richtlijn 2016/680 is terecht
Een uitgebreide post maar wel goed.

Kunnen we de rest afdoen als zeurpieterij.
26-11-2019, 20:48 door Anoniem
Het laatste wat je moet doen, is mensen die steeds meer macht eisen, steeds meer invloed eisen, steeds meer privileges eisen, zeker als zij daar voorafgaand geen concrete positieve resultaten hebben geleverd, objectief aantoonbaar, nog meer van dat te geven.

Dergelijke mensen zijn naar hun niveau van ongeschiktheid gestegen, en dienen eerder geweerd dan bekrachtigd te worden.

Nog los van het feit dat al zou je iemand vinden die wel aan die kwalificaties voldoet, deze, vroeg of laat, vervangen gaat worden door een ander persoon, en vertrouw je die nieuwe persoon wel al die bevoegdheden toe?

Derhalve dient macht beteugeld te worden, en minimaal blootgesteld te worden aan publiekelijk daadwerkelijk afleggen van verantwoording van handelen, met bijbehorende verregaande persoonlijke consequenties indien negatief bevonden.

Tot die tijd, dergelijke mensen vooral niet meer macht, invloed, of privileges geven.

Laat hen vooral, publiekelijk, verantwoording afleggen.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.