image

Minister: meeste universiteiten testen surveillancesoftware voor online tentamens

woensdag 29 april 2020, 10:59 door Redactie, 11 reacties

Een meerderheid van de Nederlandse hogescholen en universiteiten is op dit moment bezig met het testen van surveillancesoftware voor online tentamens. Dat heeft minister Van Engelshoven van Onderwijs bekendgemaakt. Het gebruik van dergelijke "proctoringsoftware", waarmee studenten tijdens het tentamen via hun webcam worden gefilmd, is niet in strijd met de AVG, zolang er aan alle wettelijke vereisten wordt voldoen, aldus de minister.

Van Engelshoven reageerde op vragen van SP-Kamerlid Futselaar over de inzet van deze software door onderwijsinstellingen. Het gaat om programma's zoals ProctorExam en Proctorio die onder andere toegang tot webcam en microfoon, identiteit, clipboard, muislocatie, browser, scherm, hoofd-, oog- en mondbewegingen, bezochte websites en openstaande applicaties kunnen krijgen.

Futselaar wilde weten hoeveel opleidingen van de software gebruikmaken of van plan zijn dit te doen. Ook moest de minister duidelijk maken op welke wijze de privacy van studenten voldoende is gewaarborgd mocht dergelijke surveillancesoftware gebruikt gaan worden op universiteiten en in hoeverre het gebruik van deze software in strijd is met de AVG.

Van Engelshoven stelt dat hogescholen en universiteiten zich in eerste instantie richten tot toetsvormen als openboektentamens of inleveropdrachten. Voor die tentamens waar dat echt niet mogelijk is wordt er naar online proctoring gekeken. "Veel hogescholen en universiteiten – de meerderheid – zijn middels pilots bezig met online proctoring. Een kleiner aantal instellingen, waaronder NHL Stenden, zet online proctoring – na een zorgvuldige afweging – op grotere schaal in", voegt de minister toe.

Volgens Van Engelshoven staat de AVG het gebruik van surveillancesoftware niet in de weg, maar moeten onderwijsinstelling wel kunnen aantonen dat de wijze waarop het bij online tentamens wordt toegepast in lijn is met de verplichtingen uit de privacywet, in het bijzonder met de beginselen van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking en integriteit en vertrouwelijkheid.

Afsluitend vroeg Futselaar in hoeverre zogeheten 'bijzondere gegevens' worden geregistreerd. De webcam filmt de student namelijk in zijn persoonlijke leefomgeving, waardoor gegevens over religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging of gezondheid zijn af te leiden. De minister stelt dat het belangrijk is dat onderwijsinstellingen hun studenten hierover informeren. "Als studenten niet willen dat dergelijke gegevens uit de beelden afgeleid kunnen worden, kunnen ze, voor zover mogelijk, zorgen dat de uiterlijke kenmerken die daartoe aanleiding geven niet in beeld zijn. Ook staat het hen vrij ervoor te kiezen niet deel te nemen aan deze vorm van tentaminering", aldus Van Engelshoven.

Reacties (11)
29-04-2020, 11:05 door Anoniem
Wat een prima moment om dit in te voeren. Corona komt als geroepen.
29-04-2020, 11:11 door karma4
Het alternatief:
- Examens en tentamens zijn niet nodig want elke ingeschreven student krijgt na betaling cum laude zijn papiertje
- We geven gewoon boven modaal geld aan studenten om te feesten want dat is de toekomst
Natuurlijk is studeren werken en evalueren een privacy inbreuk, het is nooit anders geweest en zal nooit anders zo zijn.

Het AP gaat duidelijk voor de makkelijke aandacht om meer geld binnen te krijgen.
In het brave rapport zijn ze bovenmaats duur en onder de maat in techniek vergeleken met onze oosterburen.
29-04-2020, 11:12 door Anoniem
"Als studenten niet willen dat dergelijke gegevens uit de beelden afgeleid kunnen worden, kunnen ze, voor zover mogelijk, zorgen dat de uiterlijke kenmerken die daartoe aanleiding geven niet in beeld zijn. Ook staat het hen vrij ervoor te kiezen niet deel te nemen aan deze vorm van tentaminering", aldus Van Engelshoven.

Ok, Van Engelshoven, je bent gezakt voor je examen AVG. Toestemming dient zonder last te zijn.

Dit klinkt als een toevoeging die niet door een deskundige is gedaan. Trump zou het gezegd kunnen hebben.
29-04-2020, 11:39 door Anoniem
Door Anoniem: Wat een prima moment om dit in te voeren. Corona komt als geroepen.
Klopt, zonder corona was dit niet nodig geweest! Hadden ze gewoon op de uni examen kunnen doen, met surveillance op de vloer!
29-04-2020, 11:46 door Anoniem
Door karma4: Het alternatief:
- Examens en tentamens zijn niet nodig want elke ingeschreven student krijgt na betaling cum laude zijn papiertje
- We geven gewoon boven modaal geld aan studenten om te feesten want dat is de toekomst
Natuurlijk is studeren werken en evalueren een privacy inbreuk, het is nooit anders geweest en zal nooit anders zo zijn.

Of neem het examen af op een locatie van de universiteit, met of losse hokjes met camera of doorzichtige scheidingswanden (bv zoals bij de super), zodat de surveillanten de studenten in de gaten kunnen houden.

Geen invasie van de eigen computer met vage software waarvan je niet weet wat er na afloop achter blijft.
En nee, niet alle studenten kunnen omgaan met een VM oid.

Keep it simple.


@K4: Wat moet jij een leuke studietijd gehad hebben, als ik jou opmerkingen over studenten zo lees.
Zoals de waard is...

Wat studeerde je eigenlijk. Feestvieren?
29-04-2020, 11:50 door Janneke de H.
Gelukkig is het niet overal zo. In Utrecht zijn ze kritisch:

"Dit thema speelt ook aan de Universiteit Utrecht. Studenten in de universiteitsraad riepen het college van bestuur op om online proctoring te stoppen zolang het privacygevoelig is. De rector liet in een reactie weten begrip te hebben voor de privacy, maar dat hij geen keuze heeft om te voorkomen dat studenten vertraging oplopen. “Nood breekt wet”, zei hij.

Op het artikel op DUB hierover heeft de UU functionaris voor gegevensbescherming Artan Jacquet een uitgesproken reactie geplaatst. Hij wijst erop dat het merkwaardig is dat het college al een besluit heeft genomen voordat is uitgezocht hoe het precies zit met privacy- en informatiebeveiligingsaspecten van online proctoring. Hij schrijft dat “een degelijk besluitvormingsproces en behoorlijke omgang met het grondrecht op privacy - van nota bene je eigen studenten voor wie je het allemaal doet – er anders uitziet.”

Bron; https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/jongeren-verzet-tegen-online-surveillance
29-04-2020, 13:25 door Anoniem
@ Janneke de H.

Kan me hierbij ook wel wat voorstellen. Je vangt zo twee vliegen in een klap.
Je maakt het werk van examencommissies ondoorzichtiger en je bent van de last van proctoren verlost.
Win-win situatie ten behoeve van een bepaalde insteek, die jij niet zo op prijs stellen kan.

Of de gedegen studenten zo blij moeten zijn met een ondemocratische besluitgang is een tweede.
Niet leuk voor de aanstaande historica of dialectoloog. De strijd tussen digitalisering en kroontjespen (corona-pen? ;))

Ik wens je overigens goede studieresultaten toe en dat je maar op een adequate wijze mag worden getoetst.

#sockpuppet (thans locked-down)
29-04-2020, 13:58 door [Account Verwijderd]
Ook staat het hen vrij ervoor te kiezen niet deel te nemen aan deze vorm van tentaminering", aldus Van Engelshoven.

Staat het ze echt vrij of heeft het consequenties?

Ps; wederom een voorbeeld dat de overheid maling heeft aan het gebruik van open standaarden daar de brief met de antwoorden in het gesloten formaat docx wordt gedeeld, terwijl ODF de standaard zou moeten zijn. Bron: https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/lijst/verplicht
29-04-2020, 20:19 door Anoniem
Het gros van de instituten heeft niet eens vooraf een PIA uitgevoerd die recht doen aan de huidige situatie, een grove nalatigheid die zwaar beboet kan worden. Verder praat de minister nog voordat de AP tot een uitspraak is gekomen, de wettelijk aangewezen partij om tot oordelen te komen in kwesties als deze. Tevens geen woord inzake situaties waarin het betreffende instituut geen andere optie biedt dan "alles behalve zonder last" te "kiezen" voor de optie die de partij met een machtspositie van bovenaf oplegt, of voor eigen risico en rekening "gebruik" te maken van de door diezelfde partij met een machtspositie "geboden alternatieven".

Veel hiervan is allang uitvoerig gedocumenteerd door een veelvoud aan Betrokkenen. Succes met dat onder het tapijt te schuiven.

Dit is een miskleun (van deze minister) aan alle kanten en opent de deur voor vele aansprakelijkstellingen, want wat een minister zegt wordt geacht een interpretatie te zijn van hoe de wetgeving bezien dient te worden, derhalve is deze gang van zaken een waarlijk minister onwaardig.

De zoveelste minister die door zogenaamde "het belang van de burgers dienende topambtenaars" voor de bus wordt gegooid. Verkeerd geinformeerd, heet dat dan, alsof dat als excuus kan dienen.

Advies aan de Betrokkenen, verenig u (u heeft recht op vergadering), en verspreid uw aansprakelijkstellingen voordat u tot een (gezamenlijke) claim overgaat.
29-04-2020, 21:17 door Anoniem
Dat is toch nooit foolproof?
30-04-2020, 09:36 door Anoniem
Door Janneke de H.: Gelukkig is het niet overal zo. In Utrecht zijn ze kritisch:

"Dit thema speelt ook aan de Universiteit Utrecht. Studenten in de universiteitsraad riepen het college van bestuur op om online proctoring te stoppen zolang het privacygevoelig is. De rector liet in een reactie weten begrip te hebben voor de privacy, maar dat hij geen keuze heeft om te voorkomen dat studenten vertraging oplopen. “Nood breekt wet”, zei hij.

Op het artikel op DUB hierover heeft de UU functionaris voor gegevensbescherming Artan Jacquet een uitgesproken reactie geplaatst. Hij wijst erop dat het merkwaardig is dat het college al een besluit heeft genomen voordat is uitgezocht hoe het precies zit met privacy- en informatiebeveiligingsaspecten van online proctoring. Hij schrijft dat “een degelijk besluitvormingsproces en behoorlijke omgang met het grondrecht op privacy - van nota bene je eigen studenten voor wie je het allemaal doet – er anders uitziet.”

Bron; https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/jongeren-verzet-tegen-online-surveillance

Het zinnetje 'nood breekt wet' zegt alles. Daarmee gooi je bij voorbaat alle bezwaren overboord en zeg je dat het op jouw manier gaat gebeuren. Dat het ook andersom in zijn nadeel werkt snapt de rector niet.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.