image

Europese Commissie: AVG heeft positie van burgers versterkt

woensdag 24 juni 2020, 17:31 door Redactie, 8 reacties

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de positie van burgers versterkt, die nu ook beter op de hoogte van hun rechten zijn, zo laat de Europese Commissie vandaag in een evaluatie van de privacywetgeving weten.

De AVG, die iets meer dan twee jaar geleden in werking trad, zorgt volgens de Commissie voor meer transparantie en geeft burgers afdwingbare rechten, zoals het recht op toegang, rectificatie, uitwissing, bezwaar en overdraagbaarheid.

Volgens de evaluatie is er nog wel sprake van enige versnippering tussen de EU-lidstaten als het om de implementatie van de AVG gaat, maar neemt de harmonisering in de lidstaten wel toe. Daarnaast stelt de Commissie dat het bedrijfsleven zich aan de wetgeving wil houden en gegevensbescherming steeds vaker als concurrentievoordeel ziet.

Uit onderzoek van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten blijkt dat 69 procent van de EU-burgers boven de 16 jaar van de AVG heeft gehoord en 71 procent met de nationale privacytoezichthouder bekend is. Burgers zouden door de AVG ook beter letten op wat er gebeurt met hun gegevens. Hoewel de Europese Commissie positief is, stelt het ook dat er meer gedaan kan worden om burgers te helpen hun rechten uit te oefenen, met name het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

Tevens benoemt de Europese Commissie verschillende dingen die in de toekomst kunnen worden verbeterd. Het gaat onder andere om nauwlettend de toepassing van de AVG bij nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie en het Internet of Things te monitoren. Verder moet nationale wetgeving volledig in lijn met de AVG komen en moeten lidstaten ervoor zorgen dat hun nationale privacytoezichthouders over voldoende personeel en financiële middelen beschikken.

Reacties (8)
24-06-2020, 17:37 door Anoniem
we hebben volgens mij de EU niet nodig voor wc-eendjes....
Nota bene ook nog eens een wc-eendje waarin ze eigenlijk zeggen dat er nog leukere wc-eendjes in het verschiet zitten, als we ons maar een beetje loyaal getuigen aan de Europese Commissie en hun toehoorders.
24-06-2020, 17:48 door karma4
Uh ,,, nationale wetgeving welke aangepast moet worden omdat de GDPR boven andere wetgeving zou staan.
Dat wordt een interessant en onmogelijk iets. Deze is ook vreemd ""Businesses, including SMEs, now have just one set of rules to which to adhere. ' waar vanuit de SME's problemen gemeld worden dat het te inconsistent is en het te lastig is om met rechtszekerheid een onderneming te hebben. Ergens loopt er is mis tussen de verwachtingen en uitkomsten.
24-06-2020, 19:41 door Anoniem
ICT basis security moet op zijn minst al in het basisonderwijspakket gaan zitten en doorgetrokken worden naar het voortgezet onderwijs. Incl. voorlichting over werkwijze(n) en de basisbeginselen van encryptie.
Met voor het grootste deel digitaal onderwijs vandaag de dag moet dit net zo normaal gaan worden als handen wassen. Een beter wapen tegen lichtvaardig gebruik van persoonsgegevens door overheden/criminelen heb je niet dan een hoog percentage goed ingelichte eindgebruikers. Tevens een goed wapen tegen spionagepraktijken van Google, Amazon, etc. Privacy is je basisrecht. Maar privacy krijg/heb je nooit (door isp's, overheden, Big Data, e.d.). Privacy moet je pákken.
24-06-2020, 21:19 door Anoniem
Helaas niet waar, zolang die Amerikaanse privacy schenders hun gang mogen gaan is er niets voor ons
burgers verandert. Helaas wel voor criminelen die kun je nu nog een stuk moeilijker aanpakken dank zij
de AVG. Waarom geld de AVG wel voor bijvoorbeeld pedofielen en niet voor FB of Goole.
24-06-2020, 22:28 door Anoniem
Complete nonsens, wil ik gegevens laten verwijderen moet ik vaak een kopie van mijn ID sturen. Registreer mij nergens meer indien ik niet binnen 2 minuten gevonden heb of ikzelf een account kan verwijderen.
25-06-2020, 00:26 door Anoniem
Door karma4: Uh ,,, nationale wetgeving welke aangepast moet worden omdat de GDPR boven andere wetgeving zou staan.
Dat wordt een interessant en onmogelijk iets. Deze is ook vreemd ""Businesses, including SMEs, now have just one set of rules to which to adhere. ' waar vanuit de SME's problemen gemeld worden dat het te inconsistent is en het te lastig is om met rechtszekerheid een onderneming te hebben. Ergens loopt er is mis tussen de verwachtingen en uitkomsten.

Dat is in zo'n geval dan zelfs niet "iets" dat misloopt maar een hele machinatie aan ingezetten processen.
De SME peilers waren al opgetuigd op EU vlak omdat ze erkenden dat de EU teveel ten koste van mkb ging.
Op EU niveau zijn er personen die zaken wel heel doorwrochten bekijken en rapporteren in minder politiek taalgebruik.
Zo is er over de GDPR gemeld dat er heel reëel risico is dat het optuigen van de GDPR allerlei "loopholes" creëert die multinationals en lobbyisten gaan uitbuiten en effect kunnen sorteren dat privacy en security worden uitgehold en waar mkb uiteindelijk de rekening voor betaald.

Nu worden er toch weer diverse politiek gedreven EU programma's opgetuigd die mkb opnieuw op achterstand plaatsen.
Programma's die zogenaamd heel veel nuttig maar virtueel bewustzijn bij creëren maar tegelijk een grote schaal van opereren vergen.
Schaalgrootte dat in de regel bij mkb niet past. En dus een ongelijk spelersveld creëert voor multinationals.
Het ongelijke spelersveld dat het lanceren van virtueel bewustzijn programma's ontstaat dwingt mkb-ers al allerlei bijkomende hard- software en expertise investeringen.
Investeringen die er niet per se op die schaalgrootte uit te halen zijn.
Voor velen zijn ze niet per se dermate rendabel als dat het innovatie sprookje voorschotelt, terwijl dat voor grote multinationals beter te bemannen is.
Daardoor ontstaat bij veel mkb-ers de facto een ongelijk spelersveld ten opzichte van het grootbedrijf.
Waarbij een ongelijk spelersveld creëren op EU niveau goed is voor boetes, mag de EU dan met haar eigen programma's dat ongelijke spelersveld wel zelf creëren?
Hetgeen vanuit EU grondvesten nou juist een beleid-doodzonde en no-go is.
En aanvechtbaar bij de gerechtshoven in Luxemburg en Straatsburg.
Daar zou dus de Nederlandse RVO eens voor aan de bak moeten.

En dan stel jij in verband met de gegevensbescherming-rechtszekerheid de onderlinge relatie AVG en GDPR aan de orde.
En dat er bij het opgetuigde beleid qua rechtszekerheid een probleem voor mkb-ers is.
Dat lijkt mij niet een klein beetje maar zelfs enorm opmerkelijk.
25-06-2020, 07:44 door Anoniem
Door karma4: Uh ,,, nationale wetgeving welke aangepast moet worden omdat de GDPR boven andere wetgeving zou staan.
Het is niet zo dat de AVG overal boven staat maar het is wel zo dat hogere wetgeving boven lagere gaat, een nationale wet gaat boven een gemeentelijke verordening en een Europese wet weer boven nationale wetgeving.
http://www.wetrecht.nl/lex-specialis/
Dat wordt een interessant en onmogelijk iets.
Met de AVG is ook de UAVG ingevoerd en zijn her en der aanpassingen in bestaande wetten gedaan. Het is niet onmogelijk, het is gewoon hoe het al gaat.
Deze is ook vreemd ""Businesses, including SMEs, now have just one set of rules to which to adhere. ' waar vanuit de SME's problemen gemeld worden dat het te inconsistent is en het te lastig is om met rechtszekerheid een onderneming te hebben. Ergens loopt er is mis tussen de verwachtingen en uitkomsten.
Ik denk dat heel wat organisaties overvallen zijn door de complexiteit van de regels, en als je op allerlei details nog met vragen zit over hoe het eigenlijk geïnterpreteerd moet worden zie je een hoop inconsistenties die, naarmate je er meer van begrijpt, uiteindelijk vaak blijken mee te vallen. De samenleving en het bedrijfsleven zitten nog in de gewenningsfase. Ongetwijfeld komen er echte inconsistenties aan het licht die vereisen dat er correcties worden doorgevoerd. Elk complex systeem, ook wetgeving, heeft kinderziektes. Mij verbaast het totaal niet dat we niet alles meteen perfect zien gaan, zoiets heeft tijd nodig.
25-06-2020, 09:18 door Anoniem
Door Anoniem: Complete nonsens, wil ik gegevens laten verwijderen moet ik vaak een kopie van mijn ID sturen. Registreer mij nergens meer indien ik niet binnen 2 minuten gevonden heb of ikzelf een account kan verwijderen.
Dat er nog heel wat te verbeteren valt wil niet zeggen dat er niets is verbeterd. Kon je, voordat het recht op vergetelheid was ingevoerd, überhaupt gegevens laten verwijderen? Nee? Dan is er iets verbeterd en is het geen complete nonsens dat je positie als burger versterkt is. Tussen uitersten zitten gradaties, weet je?
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.