image

Belastingdienst schond AVG door registratie dubbele nationaliteit bij kinderopvangtoeslag

vrijdag 17 juli 2020, 11:39 door Redactie, 18 reacties

De Belastingdienst heeft de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geschonden door bij mensen die kinderopvangtoeslag aanvroegen te registreren of ze een dubbele nationaliteit hadden, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens op basis van eigen onderzoek.

Een dubbele nationaliteit speelt geen rol bij het beoordelen van een aanvraag voor kinderopvangtoeslag. Toch werden deze gegevens geregistreerd. De fiscus had de gegevens over een dubbele nationaliteit al in januari 2014 moeten wissen, maar in mei 2018 bleek dat nog 1,4 miljoen mensen met een dubbele nationaliteit geregistreerd stonden in de systemen van de Belastingdienst.

Tevens bleek dat de Belastingdienst de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag vanaf 2013 tot juni 2019 verwerkte om georganiseerde fraude te bestrijden, terwijl deze gegevens hiervoor niet noodzakelijk waren. Daarnaast gebruikte de Belastingdienst de nationaliteit van aanvragers als een indicator in een systeem dat automatisch bepaalde aanvragen als risicovol aanwees. "Deze verwerkingen waren onrechtmatig, discriminerend en daarmee onbehoorlijk – zware overtredingen van de privacywet", zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten.

Volgens AP-voorzitter Aleid Wolfsen laat het onderzoek zien dat de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst op meerdere manieren, op grote schaal en langdurig gegevens bewaarde en gebruikte op een manier die niet is toegestaan. De toezichthouder concludeert in het onderzoeksrapport: "Door deze overtredingen heeft de minister van Financie?n, als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van Toeslagen, gehandeld in strijd met het beginsel van behoorlijkheid, neergelegd in artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a, van de AVG en artikel 6 van de Wbp."

Het eerste deel van het onderzoek door de privacytoezichthouder is nu afgerond. Bij de volgende stap wordt gekeken of de Belastingdienst een sanctie of boete krijgt opgelegd. Minister Hoekstra van Financiën krijgt nu de gelegenheid om officieel op het onderzoek te reageren. Vervolgens kan de Autoriteit Persoonsgegevens in het komende najaar een sanctie bekendmaken.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de onrechtmatig gebruikte gegevens inmiddels uit de systemen van Toeslagen zijn verwijderd. Verder maakt ze excuses en laat ze weten welke maatregelen de Belastingdienst heeft genomen om te voorkomen dat opnieuw fouten worden gemaakt bij de verwerking van persoonsgegevens. In Nederland ontvangen zo'n 583.000 huishoudens kinderopvangtoeslag.

Reacties (18)
17-07-2020, 12:15 door Anoniem
Ze hebben al bij voorbaat afgedwongen dat ze er persoonlijk als ambtenaren niet op aangesproken kunnen worden.
Dus wat heeft dan een vestzak broekzak constructie als een boete nog voor zin voor onbehoorlijk bestuur.
Uiteindelijk is het de belastingbetaler die ervoor moet bloeden.
Zal ons nog wel meer gaan kosten.

J.O.
17-07-2020, 12:52 door MathFox
Door Anoniem: Ze hebben al bij voorbaat afgedwongen dat ze er persoonlijk als ambtenaren niet op aangesproken kunnen worden.
Dus wat heeft dan een vestzak broekzak constructie als een boete nog voor zin voor onbehoorlijk bestuur.
Uiteindelijk is het de belastingbetaler die ervoor moet bloeden.
Zal ons nog wel meer gaan kosten.
We hebben (helaas) een belastingdienst die haar rechten misbruikt heeft en haar verplichtingen niet goed is nagekomen. Daar zijn zwakkeren in de samenleving ernstig de dupe van geworden. Ik vind het positief dat er geprobeerd wordt die schade financieel te compenseren.

Wat we ook moeten doen is kijken naar hoe de hele situatie heeft kunnen ontstaan en escaleren. Waarom is zo'n complex toeslagensysteem opgezet? Waarom is er geen rekening gehouden met de beperkte taalvaardigheid en juridische kennis van de aanvragers? Waarom mag de belastingdienst van juist die personen eisen dat ze bewijzen dat hun aanvraag correct is tegenover alleen een vaag vermoeden van mogelijke fraude?

Er zijn (door het ministerie zelfs) aanklachten van knevelarij gedaan tegen een aantal van haar ambtenaren. Ik zie ook nog wel wat ontslagen in de managementregionen aankomen. Dus ja, er worden persoonlijke straffen uitgedeeld.
17-07-2020, 13:52 door Anoniem
Door Anoniem: Ze hebben al bij voorbaat afgedwongen dat ze er persoonlijk als ambtenaren niet op aangesproken kunnen worden.
Dus wat heeft dan een vestzak broekzak constructie als een boete nog voor zin voor onbehoorlijk bestuur.
Uiteindelijk is het de belastingbetaler die ervoor moet bloeden.
Zal ons nog wel meer gaan kosten.

J.O.
Waarom doen we dat eigenlijk niet vaker bij overtredingen en misdrijven? Als je (een beetje) meewerkt en vertelt hoe het misschien gegaan is, dan ben je verder niet verantwoordelijk. Dat zou ook ontzettend schelen in de kosten qua vervolging.
17-07-2020, 14:23 door MathFox
Een leuke uit het AP rapport, "dataminimalisatie belastingdienst-stijl":
“Bij de implementatie van het Toeslagen Verstrekkingen Systeem (TVS) is de keuze gemaakt om gegevens van
alle burgers in het systeem op te nemen [...]. Daarmee bevat TVS dus zowel actueel toeslagbetrokkenen, als
historisch-toeslagbetrokkenen en niet-toeslagbetrokkenen."
Samengevat: belastingdienst-toeslagen heeft ook jouw gegevens.
17-07-2020, 16:13 door Anoniem
Een dubbele nationaliteit speelt geen rol bij het beoordelen van een aanvraag voor kinderopvangtoeslag.

Tevens bleek dat de Belastingdienst de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag vanaf 2013 tot juni 2019 verwerkte om georganiseerde fraude te bestrijden, terwijl deze gegevens hiervoor niet noodzakelijk waren. Daarnaast gebruikte de Belastingdienst de nationaliteit van aanvragers als een indicator in een systeem dat automatisch bepaalde aanvragen als risicovol aanwees.

Conclusie: Een dubbele nationaliteit speelde een Schrödingers rol bij het beoordelen van een aanvraag voor kinderopvangtoeslag, tegelijk wel en niet.

Oplossing: De architecten van het systeem een nieuwe uitdaging aanbieden in de quantummechanica. Daar zijn ze beter geschikt dan voor het formuleren van consequent beleid...
17-07-2020, 16:15 door karma4 - Bijgewerkt: 17-07-2020, 16:18
Het AP kiest de makkelijke weg om met wat nu geroepen wordt als de waarheid te zien. Ze, het AP, had dit allemaal in 2017 kunnen waarnemen maar heeft toen jammerlijk gefaald in het naar boven halen van de waarheid.
Horizontaal toezicht ofwel aanvragers van toeslagen dan wel he bedrijfsleven vertrouwen op hun aangifte dat het allemaal klopt is buiten de werkelijkheid. De bulgarenfraude was de aanleiding om fraudeopsporing gedegen in te zetten (2014).
De jaren daarvoor was fraude door uitbesteden en veranderen van een banknummer veel te gemakkelijk.

Oplichting en fraude lijkt een privilege te worden voorbehouden aan bepaalde groepen. Dat kan niet de intentie van een AVG of GDPR zijn. Opvallend dat er nu beweerd wordt dat enkel de belastingdienst fouten zou maken en belastingbetalers nooit iets verkeerd zouden doen.

Door MathFox: ... Wat we ook moeten doen is kijken naar hoe de hele situatie heeft kunnen ontstaan en escaleren. Waarom is zo'n complex toeslagensysteem opgezet? Waarom is er geen rekening gehouden met de beperkte taalvaardigheid en juridische kennis van de aanvragers? Waarom mag de belastingdienst van juist die personen eisen dat ze bewijzen dat hun aanvraag correct is tegenover alleen een vaag vermoeden van mogelijke fraude?

Er zijn (door het ministerie zelfs) aanklachten van knevelarij gedaan tegen een aantal van haar ambtenaren. Ik zie ook nog wel wat ontslagen in de management regionen aankomen. Dus ja, er worden persoonlijke straffen uitgedeeld.
Je stelt de goede vragen. Je kunt rekenkamerrapporten vinden (2016) hoe fout dat toeslagenidee uitpakte.
Het gaat daarbij om 7 miljoen belastingplichtigen die een toeslag krijgen. Een toeslag nodig om het inkomen op te krikken om er rond mee te komen. Dan moet je niet verbaasd zijn als er bij 10% ofwel 700.000 gevallen wat niet goed gaat.

Het TVS systeem is nog een rare opgezet op de vloer omdat er geen systeem voor was. Verantwoordelijke is de baas van grote ondernemingen terwijl het meeste gebruik bij kleine ondernemingen zat en dan hebben we het ineens over toeslagen.
Er gaat iets niet goed met de informatiearchitectuur.
17-07-2020, 17:16 door MathFox
@karma4: De Rekenkamer heeft een toeslagen-themapagina https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/toeslagen. Ik lees alleen de samenvattingsbrief die aan de kamer gestuurd is:
In 2015 stuurden we een brief aan uw Kamer naar aanleiding van berichten over een aanstaande herziening van het Belastingstelsel [...] Zo gaven we aan dat er geen eenduidige definities bestaan voor onder andere het begrip huishouden.
en
In de debatten tussen kabinet en Tweede Kamer ligt de nadruk op de uitvoering van de toeslagen en fouten die daarbij worden gemaakt. Daardoor staat vooral het uitvoeringsperspectief centraal en niet de randvoorwaarden voor die uitvoering, die vooraf bepaald worden door wet- en regelgeving van de beleidsverantwoordelijke bewindspersonen.

En nu even naar deze opmerking:
Door karma4 Oplichting en fraude lijkt een privilege te worden voorbehouden aan bepaalde groepen. Dat kan niet de intentie van een AVG of GDPR zijn.
Als ik zie waar multinationals mee wegkomen (aan belastingontwijking) ben ik het helemaal met je eens. De rijken mogen frauderen en van de armen stelen.

Opvallend dat er nu beweerd wordt dat enkel de belastingdienst fouten zou maken en belastingbetalers nooit iets verkeerd zouden doen.
Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Verschil is dat de "klanten" van de belastingdienst burgers zijn (in het algemeen) zonder fiscaal/juridische scholing. Bij de belastingdienst werken professionals waarvan ik verwacht dat ze minder fouten maken dan de gemiddelde burger op belastinggebied. Bij de laatste toeslagenaffaire is de belastingdienst de menselijke maat kwijtgeraakt in haar fraudebestrijding.
17-07-2020, 17:37 door Anoniem
Door MathFox:
Wat we ook moeten doen is kijken naar hoe de hele situatie heeft kunnen ontstaan en escaleren. Waarom is zo'n complex toeslagensysteem opgezet? Waarom is er geen rekening gehouden met de beperkte taalvaardigheid en juridische kennis van de aanvragers? Waarom mag de belastingdienst van juist die personen eisen dat ze bewijzen dat hun aanvraag correct is tegenover alleen een vaag vermoeden van mogelijke fraude?.
Het hele systeem is ontstaan door onze capabele kamers, die altijd weer een compensatie willen voor een kleine groep, terwijl door die compensatie weer een andere groep benadeeld wordt. Als tweede, waarom zou je de opsporing van fraude moeilijker gaan maken, door de aanvragers de kans te geven om de belastingdienst voor te liegen, jij en ik mogen dat bedrag ophoesten!
18-07-2020, 08:50 door karma4
Door MathFox: ..
En nu even naar deze opmerking:
Door karma4 Oplichting en fraude lijkt een privilege te worden voorbehouden aan bepaalde groepen. Dat kan niet de intentie van een AVG of GDPR zijn.
Als ik zie waar multinationals mee wegkomen (aan belastingontwijking) ben ik het helemaal met je eens. De rijken mogen frauderen en van de armen stelen. ....
We mogen in wat details een verschil van inzicht hebben, hier zijn we het over eens.
Deze heeft weinig aandacht in het nieuws https://www.irishtimes.com/business/economy/ireland-wins-appeal-in-13-billion-apple-tax-case-1.4305044 als je maar genoeg kapitaal inzet dan kan je het recht krom buigen.


Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Verschil is dat de "klanten" van de belastingdienst burgers zijn (in het algemeen) zonder fiscaal/juridische scholing. Bij de belastingdienst werken professionals waarvan ik verwacht dat ze minder fouten maken dan de gemiddelde burger op belastinggebied. Bij de laatste toeslagenaffaire is de belastingdienst de menselijke maat kwijtgeraakt in haar fraudebestrijding.

Je hebt een fraaie link naar het overzicht van rekenkamerrapporten. Dit is de informatie voor politici die zeggen dat ze van niets weten, het onbegrijpelijk vinden dat het niet goed gaat. Ik haal wat uit hun over zicht aan.
"2005-2010:
- Bedrijfsvoering Belastingdienst onvoldoende om toeslagen uit te voeren.
- Tijdig betalen krijgt prioriteit boven rechtmatigheid.
...
2013-2019:
- Fraudebestrijding meer in balans met tijdige betaling.
- Fraude ambities niet in balans met mensen, middelen en tijd.
- Fraudebestrijding belemmerd door beleidskeuzen beleidsverantwoordelijke departementen (ingewikkelde regelgeving) en afhankelijkheid andere partijen bij leveren contra-informatie. "

De beleidskwesties zijn de keuzes opgelegd door politici. De BD is een uitvoeringsinstantie. Vergelijkbaar met wat ICT IV als dienstverlening doet voor een opdrachtgever. De opdrachtgeven is het ministerie, de regering met de kamers.

Nu gaan we een naar de aantallen kijken, die zijn gigantisch. In het hele toeslagensysteem zitten 7 miljoen mensen.
Als alles automatisch goed verwerkt wordt is er geen omkijken naar. Voor de gevallen dat het mis gaat hebben ze 700 fte vast in dienst. Dat controleren herstellen en achter fraude aan gaan moet zo snel 70 miljoen euro per jaar kosten.
Gaat er bij 20% van de mensen met een toeslag wat mis dan praat je over 1,400.000 gevallen waar iemand handmatig moet ingrijpen.Dat betekent dat een toeslagmedewerker op 2.000 4.000 mensen moet toezien (managers doen geen operationele acties). De heren politici zijn de menselijke maat kwijtgeraakt met hun wetgeving. Dit is niet uitvoerbaar.

Voor de vragen naar de doelgroepen. Je ziet dat eerste het snel uitbetalen correct of niet voorrang had. Gratis geld van de overheid riep flink wat weerstand op. Het hele gedoe met alle onrust lijkt het grootkapitaal goed uit te komen (zie link Apple). Een haperende overheid een die zichzelf effectief onderuit haalt geeft hun meer ruimte.
18-07-2020, 15:55 door MathFox
Door karma4:
De beleidskwesties zijn de keuzes opgelegd door politici. De BD is een uitvoeringsinstantie. Vergelijkbaar met wat ICT IV als dienstverlening doet voor een opdrachtgever. De opdrachtgeven is het ministerie, de regering met de kamers.
Ik ben het met je eens dat de politici de hoofdoorzaak zijn van de overcomplexe regelgeving.

Nu gaan we een naar de aantallen kijken, die zijn gigantisch. In het hele toeslagensysteem zitten 7 miljoen mensen.
Als alles automatisch goed verwerkt wordt is er geen omkijken naar. Voor de gevallen dat het mis gaat hebben ze 700 fte vast in dienst. Dat controleren herstellen en achter fraude aan gaan moet zo snel 70 miljoen euro per jaar kosten.
Gaat er bij 20% van de mensen met een toeslag wat mis dan praat je over 1,400.000 gevallen waar iemand handmatig moet ingrijpen.Dat betekent dat een toeslagmedewerker op 2.000 4.000 mensen moet toezien (managers doen geen operationele acties). De heren politici zijn de menselijke maat kwijtgeraakt met hun wetgeving. Dit is niet uitvoerbaar.

Ik heb een aantal afleveringen van "Kroniek van een faalfabriek" op Geen Stijl gelezen. (Geen URI vanwege koekjesmuur.) Daarin is ook vermeld dat de kwaliteit van de gegevens die door bedrijven (via de belastingdienst aan het UWV) aangeleverd worden nogal wat te wensen over laat. Waar kijkt de belastingdienst als eerste bij een inconsistentie in gegevens, bij de aanvrager van een toeslag of bij de door derden aangeleverde gegevens?

En welke aannames maakt de belastingdienst in haar controles? Mondelinge arbeidsovereenkomsten bestaan nog steeds. Voor mensen die thuiswerken is het extra lastig om formulieren door hun werkgever (met bedrijfsstempel) in te laten vullen, enz. enz.
18-07-2020, 22:07 door karma4
Door MathFox: Ik heb een aantal afleveringen van "Kroniek van een faalfabriek" op Geen Stijl gelezen. (Geen URI vanwege koekjesmuur.) Daarin is ook vermeld dat de kwaliteit van de gegevens die door bedrijven (via de belastingdienst aan het UWV) aangeleverd worden nogal wat te wensen over laat. Waar kijkt de belastingdienst als eerste bij een inconsistentie in gegevens, bij de aanvrager van een toeslag of bij de door derden aangeleverde gegevens?
Het is een leuk verhaal om te volgen. Het geeft een goede inkijk in het reilen en zeilen in de ambtelijke molen van het UWV.
De details bij de BD verschillen wie welke positie zit en met welke macht dat uitgespeeld wordt is niet echt helder. Ik heb een naar vermoeden dat er her en der wat via de journalistiek uitgespeeld wordt op een foutieve manier.


En welke aannames maakt de belastingdienst in haar controles? Mondelinge arbeidsovereenkomsten bestaan nog steeds. Voor mensen die thuiswerken is het extra lastig om formulieren door hun werkgever (met bedrijfsstempel) in te laten vullen, enz. enz.[/quote]Er Ee zijn basisregistraties BRI is de opgave van het inkomen aan de belastingdienst. Blau is stilletjes verdwenen.
Deze geeft een toelichting
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/12/09/eindrapport-commissie-loonaangifteketen/Eindrapport+Commissie+Loonaangifteketen.pdf Eentje die nu vreemd aandoet
" administratieve lastenverlichting uit de Wet Walvis " Lees het document eens met de kennis wie geinterviewd zijn, probeer eens door verhullende zinssneden te kijken. Dit document is naar de kamers gegaan.
19-07-2020, 12:25 door MathFox
Dank karma4, een helder en leesbaar rapport.
Over fouten in de invoergegevens:
In 2019 zijn er vanuit de analyses van UWV binnen de Polisanalyseomgeving (PAO) tot half augustus ca 12.000 foutrapporten met ca. 87.000 fouten voor inhoudingsplichtigen opgesteld en 82 voor softwareontwikkelaars (van salarispakketten). [...]
[Meldingen van burgers en UWV Uitvoering] In 2017 (meest recente opgave) ging het om 2769 meldingen die in ca. 80% van de gevallen daadwerkelijk tot correctie leidt.
Een opmerking die ik heel interessant vond, maar niet direct relevant:
Binnen het huidige kader wordt een intensivering van de fraudeaanpak op gespannen voet met de efficiëntie van uitkeren gezet. Binnen de huidige denkwijze wordt aangenomen dat dienstverlening, handhaving en efficiëntie vaak ten koste van elkaar gaan. Zij kunnen elkaar echter ook versterken. Kansen op dit vlak kunnen beter worden benut.
Maar heel relevant:
Of deze onvolkomenheden ook ernstig zijn, is alleen vast te stellen op basis van heldere doelen voor het (fraude)risicomanagement over de keten heen. Deze ontbreken nu.

Hier is de politiek weer aan zet. Integraal fraudebeheer betekent ook dat het tromgeroffel van "pak de bijstandsfraude aan" ook genuanceerd moet worden naar "met welke investering pakken we de meeste fraude?" En terug naar die opmerking over dienstverlening, handhaving en efficiëntie elkaar laten versterken: Simpele regels! is de oplossing die bij mij bovenaan de lijst staat.
19-07-2020, 17:45 door karma4
Door MathFox: ... Hier is de politiek weer aan zet. Integraal fraudebeheer betekent ook dat het tromgeroffel van "pak de bijstandsfraude aan" ook genuanceerd moet worden naar "met welke investering pakken we de meeste fraude?" En terug naar die opmerking over dienstverlening, handhaving en efficiëntie elkaar laten versterken: Simpele regels! is de oplossing die bij mij bovenaan de lijst staat.
Hij is leesbaar en heeft een dubbele bodem. Ik zag onderaan de lijst met namen wie geìnterviewd zijn. De namen zelf zijn minder relevant dan hun rol en functie, het gaat om de top van de bestuurders. Wat gemeld wordt als ontbrekend dat moet behoorlijk problematisch op de vloer zijn.

Je hebt zonder meer gelijk me Simpele regels dat begint met simpele wetgeving. Ik wel best met lineaire lijnen werken ipv van de huidige grenzen wel-niet. Een wel-niet lijkt eenvoudig maar heeft rare overgangseffecten. Dat rekenen kan een computer best goed, het hoeft niet meer handmatig te gebeuren (sinds jaren 90).

Met fraude weten ze dat het nooit mogelijk is alles tegen te gaan dan wel of alles aan regels of ideeën voldoet.
Risicoprofilering kan heel goed netjes ingevuld worden. En dat betekent niet dat met een bepaalde score iemand bij voorbaat schuldig bevonden is. https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2019/06/11/datagedreven-selectie-van-aangiften-door-de-belastingdienst Een relatief eenvoudig systeem kan heel effectief zijn. Als dat in een 30 jaar oude keten mee moet, dan heb je nog genoeg ICT uitdagingen. Bij controle een trefkans van 17% naar 34% is een verdubbeling.
Deze herhaalt zich "Aan de staatssecretaris van Financiën bevelen we aan de afweging tussen inzet van personele capaciteit en risico op fouten in de aangiften helder te maken aan de Tweede Kamer. Dat gebeurt nu niet."
Je kunt enerzijds de fraude te gemakkelijk maken anderzijds kun je het correct gebruik te moeilijk maken.
19-07-2020, 19:21 door MathFox
karma4, simpele regels... En ik weet zeker dat het vooraf invullen van de online aangifte zowel de burger als de belastinginspecteur veel tijd oplevert.

Interessant uit het rapport: bij 13000 controles BTW is de verwachte opbrengst 20 miljoen, bij 13000 controles inkomstenbelasting (maar) zo'n 2.5 miljoen. En dan schijnt een controle IB aanzienlijk duurder te zijn.
Ook opvallend: er schijnt geen risicomodel IB te zijn voor ondernemers en DGA's. Geeft wederom aan welke personen makkelijker kunnen frauderen.

Er is een simpel economisch model om te bepalen wat de optimale inzet voor fraude-controle is. Je moet ervoor zorgen dat de marginale kosten voor de extra inzet gelijk zijn aan de marginale opbrengst. Laten we aannemen dat een belastinginspecteur zo'n ton per jaar kost, dan verdient hij/zij zichzelf terug met 2000 euro ontvangen fraude per week.
19-07-2020, 20:23 door karma4
Door MathFox: ....
Er is een simpel economisch model om te bepalen wat de optimale inzet voor fraude-controle is. Je moet ervoor zorgen dat de marginale kosten voor de extra inzet gelijk zijn aan de marginale opbrengst. Laten we aannemen dat een belastinginspecteur zo'n ton per jaar kost, dan verdient hij/zij zichzelf terug met 2000 euro ontvangen fraude per week.
Leuk. je komt nu zelf hoe een goede risicoprofilering werkt.

Indeling in bepaalde groepen welke op elkaar lijken. DGA's ondernemers zijn iets anders dan werknemers etc. Dubbele nationaliteit heeft uitdagingen met vermogen over de grens, De VS wil alles van NL ingezetenen met VS nationaliteit weten. Dat is geen racisme of gebruiken van verboden persoonlijke kenmerken. Je moet er wel ethisch verantwoord mee omgaan,
Je moet ook niet op dezelfde groep zonder onderbouwde reden terugkomen. Voor die BTW klein / groot / omvang btw bedrag (negatief is pinnen bij de overheid) kun je prima met kenmerken SBI code en kvk gegevens aan de slag. Ook dat kan je goed ethisch doen.

Kom je iets kleins tegen als inspecteur dan kan je het niet laten lopen maar je moet er ook niet te veel tijd en moeite aan gaan besteden. Elders las ik dat het niet me fraudebedrag / herhaling als meetinstrument kpi gebruikt werd maar gewoon aantal gevallen. Deze werden niet eens behoorlijk doorlopen. bezwaren die verdwijnen zou niet moeten kunnen als er een document management systeem aan gekoppeld zit.
19-07-2020, 22:36 door MathFox
Door karma4:
Door MathFox: ....
Er is een simpel economisch model om te bepalen wat de optimale inzet voor fraude-controle is. Je moet ervoor zorgen dat de marginale kosten voor de extra inzet gelijk zijn aan de marginale opbrengst. Laten we aannemen dat een belastinginspecteur zo'n ton per jaar kost, dan verdient hij/zij zichzelf terug met 2000 euro ontvangen fraude per week.
Leuk. je komt nu zelf hoe een goede risicoprofilering werkt.

Indeling in bepaalde groepen welke op elkaar lijken. DGA's ondernemers zijn iets anders dan werknemers etc. Dubbele nationaliteit heeft uitdagingen met vermogen over de grens, De VS wil alles van NL ingezetenen met VS nationaliteit weten. Dat is geen racisme of gebruiken van verboden persoonlijke kenmerken. Je moet er wel ethisch verantwoord mee omgaan, Je moet ook niet op dezelfde groep zonder onderbouwde reden terugkomen.
Ik heb alleen de economische basis van efficiënte fraudebestrijding gegeven, niet eens gezegd dat de overheid die onverkort moet toepassen. Ik heb ook niet gezegd dat ik voor risico-profilering ben.
Nu ben ik het eens dat risico-profilering kan helpen om fraude-controle efficiënter te maken en ook dat de profilering op een ethisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden. (Ik heb geen indicatie, ook niet in het rapport van de AP, dat de belastingdienst bewust discrimineer(t/de).)
Maar wanneer je een risico-analyse-systeem jouw fraude-afdeling laat sturen dan loop je het risico dat dat analyse-systeem als oogkleppen gaat werken voor de fraudebestrijding. Je wordt heel goed in de bestrijding van "klassieke" fraude, terwijl de "moderne" fraude buiten jouw gezichtsveld plaatsvindt. Je moet de parameters (en algoritmen) van je systeem regelmatig bijwerken aan de fraudegevallen die geen signaal geven. En hoe kom je aan die data: Ik suggereer willekeurige steekproeven!
Er zijn ook Nederlanders met vermogen over de grens; er is niet zo lang geleden een hele grote rel geweest over microfiches en nummerrekeningen bij een Luxemburgse bank. (Volgens mij relatief veel ondernemers die nu op de blaren mogen zitten...)
20-07-2020, 08:51 door karma4 - Bijgewerkt: 20-07-2020, 09:05
Door MathFox: Ik heb alleen de economische basis van efficiënte fraudebestrijding gegeven, niet eens gezegd dat de overheid die onverkort moet toepassen. Ik heb ook niet gezegd dat ik voor risico-profilering ben.
Nu ben ik het eens dat risico-profilering kan helpen om fraude-controle efficiënter te maken en ook dat de profilering op een ethisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden. (Ik heb geen indicatie, ook niet in het rapport van de AP, dat de belastingdienst bewust discrimineer(t/de).)
Er staat wel meer niet in het AP rapport. Open hem even en lees hem door. Alle aandacht gaat uit naar het verwerken van persoonsgegevens. Elke overweging hoe de wetgeving van toeslagen daarmee in verband staat ontbreekt.
Van toeslagen weet je dat het recht enkel bestaat voor Nederlandse burgers en statushouders woonachtig en belastingplichtig in Nederland. Het rekenkamer overzicht met de jaren 2005 2012 gaf aan dat die controle faalde en fraude wel heel makkelijk was. De bulgarenfraude in het nieuws met een andere wind.
Het AP heeft niet kunnen vaststellen dat er bewust gediscrimineerd werd. Ze hebben wel vastgesteld dat de hele informatiestroom ontoereikend was om de wet uit te voeren. Dat is wat de rekenkamer ook als conclusie heeft.
De conclusie van het AP dat dan om privacyschendingen gaat lijkt heel voorbarig. Ze zeggen nu dat fraudebestrijding niet mag, dat is een heel rare richting.

Maar wanneer je een risico-analyse-systeem jouw fraude-afdeling laat sturen dan loop je het risico dat dat analyse-systeem als oogkleppen gaat werken voor de fraudebestrijding. Je wordt heel goed in de bestrijding van "klassieke" fraude, terwijl de "moderne" fraude buiten jouw gezichtsveld plaatsvindt. Je moet de parameters (en algoritmen) van je systeem regelmatig bijwerken aan de fraudegevallen die geen signaal geven. En hoe kom je aan die data: Ik suggereer willekeurige steekproeven!
Die willekeurige steekproeven zaten in de risicomodellen die beoordeeld zijn door de rekenkamer.
Je hebt de totale populatie je kunt in de gekozen groepsindeling een random selectie en een met risico aanduiding laten lopen en waar de controles uitgevoerd zijn. De verdeling daaruit geeft je een lift opbrengst resultaat van wat je aan het doen bent. Dit hoort onderdeel te zijn bij een exploitatie cyclus van de modellen (of rekenregels).
De klassieke gedachte van een programma code opleveren als definitief resultaat schiet echt te kort.

Er is nog iets wat niet vermeld wordt. De algortimes bij toeslagen werden en worden zo te zien door enkele helden op de afdeling toeslagen gemaakt en uitgerold. Ze hebben de samenwerking met het toen nieuwe D&A heel bewust vermeden. Dat rekenkamer rapport over die twee modellen betrof die D&A afdeling.
Het zou toch niet zo zijn dat interen machtsstrijden belangrijker zijn dan kwaliteit van de verwerking? Die vraag ligt in het verlengde van de UWV ICT verhalen. Ik ben overtuigd dat daar wat meer speelt op die manier.

Er zijn ook Nederlanders met vermogen over de grens; er is niet zo lang geleden een hele grote rel geweest over microfiches en nummerrekeningen bij een Luxemburgse bank. (Volgens mij relatief veel ondernemers die nu op de blaren mogen zitten...)
Er zijn wat rechtszaken geweest en helaas werd het verhullen van vermogen als een recht op privacy opgevoerd. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2019/11/24/werkstraffen-geeist-voor-weigering-om-informatie-te-verstrekken-aan-belastingdienst-over-verhuld-vermogen deze
20-07-2020, 11:58 door MathFox
Over de fraude-afhandeling bij de afdeling toeslagen zullen nog wel een aantal rapporten verschijnen; wat mij betreft pakken we tegen die tijd de discussie weer op.

Fraude is fraude. Privacybescherming is nooit bedoeld geweest om fraude (of andere criminaliteit) te verhullen.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.